Odpowiedzialne Ujawnianie Luk Bezpieczeństwa

Proszę, zgłaszaj luki w naszym systemie bezpieczeństwa do:

security-reporting@freelancer.com

Wyłącznie zgłoszenia dot. bezpieczeństwa będą brane pod uwagę. Jeśli chcesz zaszyfrować swoje zgłoszenie, możesz skorzystać m.in. z ogólnodostępnego narzędzia do szyfrowania PGP key.
Jeżeli szukasz pomocy dotyczącej naszej platformy, proszę odwiedź stronę Działu Obsługi Klienta.

Nie bierz udziału w podejrzanej aktywności

Przykładami są: utrudnianie dostępu do serwisu, przeglądanie danych innego użytkownika bez zezwolenia lub modyfikowanie danych bez posiadania uprawnień.

Wytyczne

Freelancer.com docenia osoby, które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej strony. Aby zachęcić do zgłaszania błędów i luk w naszym systemie bezpieczeństwa, zobowiązujemy się do niepodejmowania żadnych działań na drodze prawnej ani nieprzekazywania sprawy do innych zewnętrznych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wobec osób zgłaszających luki, które przestrzegają poniższych wytycznych:

  • Luki będą zgłaszane na Freelancer.com przez e-mail tak szybko jak to możliwe
  • Informacje o danych lukach nie zostaną opublikowane nigdzie indziej
  • Luki występują na stronach posiadanych przez Freelancer (np. *Freelancer.com, Freelancer.co.*)
  • Luki będą mogły zostać zweryfikowane przez Zespół Bezpieczeństwa

Prosimy, zawrzyj następujące informację w swoim zgłoszeniu:

  • dowód lub przykład luki bezpieczeństwa
  • szczegółowe instrukcje jak odtworzyć luki w systemie bezpieczeństwa
  • adres e-mail, przez który możemy się z Tobą skontaktować

Rozpoznawanie

Wykryte Luki w ochronie, które są szczególnie ważne, mogą być być nagrodzone w następujący sposób:

  • publikacja nazwy użytkownika/ jego nazwiska lub nazwę jego firmy w Hali Sławy Bezpieczeństwa
  • specjalną odznaką przedstawiającą Biały Kapelusz (pokazaną poniżej) przyznaną Freelancerowi, który wykrył lukę
Odznaka White Hat Za Zgłaszanie Luk w Systemach Bezpieczeństwa