Freelancer.com georgeecstazy
Udostępnij:
Naruszenie zasad w zgłoszeniu

Logo

Hi, this is my design for you, I hope you like it, it is a very unique, with a clock that signifies time, a car and also the mark of the clock that it's your company initials.

Zgłoszenie konkursowe o numerze #4 do konkursu o nazwie Design a Logo for Timeless Car Rental

Publiczna Tablica Wyjaśnień

Brak wiadomości.