Freelancer - Opłaty i Prowizje

Dla Pracodawców

Projekty

Freelancer jest bezpłatna, aby zarejestrować się, opublikować projekt, otrzymywać oferty od freelancerów, przeglądać portfolio freelancerów i omawiać wymagania projektu. Jeśli zdecydujesz się na przyznanie projektu, pobierzemy niewielką opłatę za projekt w stosunku do wartości wybranej oferty, jako opłatę wstępną.

Wysokość oraz sposób naliczenia opłaty jest zależny od rodzaju danego projektu.

Dla projektów z ustaloną stawką pobierana jest opłata. kiedy przyznasz projekt, a freelancer go zatwierdzi w wysokości 3% lub $3.00 USD (większa z nich). Jeśli jednak w późniejszym okresie czasu zdecydujesz się zapłacić freelancerowi więcej niż wynosi pierwotna wartość projektu, to doliczymy kolejną opłatę, która będzie zależna od wysokości nadpłaty.

Dla projektów godzinowych naliczana jest opłata w wysokości 3% z każdej płatności, którą wyślesz swojemu freelancerowi.

Możesz anulować swój projekt w dowolnym momencie w ciągu siedmiu dni od akceptacji projektu przez freelancera, a w rezultacie otrzymasz pełny zwrot pobranej opłaty.

Mogą zostać wykupione dodatkowe wyróżnienia projektu.

Konkursy

W momencie publikacji konkursu, pracodawcy muszą zabezpieczyć środki pieniężna równe całkowitej wartości nagrody konkursowej. Środki zablokowane na poczet nagrody konkursowej są objęte Gwarancją Zwrotu Pieniędzy.

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy uprawnia Cię do uzyskania zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od momentu zamknięcia konkursu, jeżeli okaże się, że nadesłane prace nie spełniają Twoich oczekiwań. W celu uzyskania zwrotu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Zwróć uwagę, że zwroty nie mają zastosowania, jeżeli publikujesz "Konkurs Gwarantowany". Jeżeli wybierzesz zwycięską ofertę i ukończysz proces Przekazania Praw Własności, w wyniku którego przekażesz nagrodę konkursową freelancerowi, to zwrot pieniędzy nie będzie już możliwy. Ponadto, zwroty nie obejmują żadnych dodatkowych opcji promowania, które możesz zakupić do swojego konkursu.

Pracodawcy nie ponoszą żadnych opłat za publikację konkursu oraz nagrodzenie zwycięzcy konkursu.

Nagrodzenie wszelkich dodatkowych zgłoszeń wiąże się z ich opłaceniem.

Możesz dodatkowo zakupić opcje promowania konkursu.

Usługi

W czasie zamawiania usługi, pracodawcy muszą zapewnić fundusze o równej wartości, co jej całkowita cena. Płatność jest chroniona przez System Płatności Freelancer Milestone. Uwolnij płatność tylko, jeśli jesteś zadowolony z otrzymanej usługi.

Dla Freelancerów

Freelancer nie pobiera żadnych opłat za: rejestrację, utworzenie profilu, wybieranie umiejętności, utworzenie portfolio, odbieranie powiadomień dot. projektów, omawianie szczegółów projektu z pracodawcą, składanie ofert (posiadacze darmowego abonamentu Free mogą początkowo złożyć 6 ofert na miesiąc), czy branie udziału w konkursach.

Dodatkowo, można wykupić opcje promowania ofert, aby wyróżnić swoją ofertę.

Projekty

Jeśli zostanie Ci przyznany projekt z ustaloną stawką, a Ty go zaakceptujesz, nałożymy na Ciebie niską opłatę zależną od wartości złożonej oferty, jako opłatę prowizyjną. Jeśli następnie dostaniesz wyższą zapłatę niż kwota oferty, naliczymy również opłatę prowizyjną od dodatkowych płatności.

Dla projektów godzinowych naliczana jest opłata od każdej płatności przekazanej Ci przez pracodawcę.

Opłata za projekt z ustaloną stawką wynosi 10% lub $5.00 USD, zależnie od tego, która kwota jest wyższa. W przypadku projektów godzinowych, opłata za projekt wynosi 10% od każdej wykonanej płatności.

Konkursy

Przesyłanie zgłoszeń do konkursów jest darmowe. Opłaty konkursowe mają zastosowanie, jeżeli zostanie Ci przyznana nagroda konkursowa. Opłata jest pobierana w momencie przekazania środków pieniężnych na Twoje konto, co ma miejsce po przyznaniu Ci konkursu i ukończeniu procesu Przekazania Praw Własności, w którym przekazujesz pliki konkursowe, zgodnie z oczekiwaniami organizatora konkursu.

Opłata za konkurs wynosi 10% lub $5.00 USD, zostaniesz obciążony tą, która jest wyższa.

Program Ulubionych Freelancerów

Jeśli jesteś uczestnikiem Programu Ulubiony Freelancer, zostanie Ci naliczona opłata w wysokości 15% za projekt z usługą Rekrutera, który zostanie Ci zlecony i który zaakceptujesz. Ta opłata nie zostanie naliczona z góry, jak w normalnych projektach, lecz po tym gdy już otrzymasz zapłatę.

Użytkownik zweryfikowany przez Freelancer.com

Złóż wniosek o odznakę zweryfikowanego użytkownika przez Freelancer.com za $99.00 USD* i zostań godnym zaufania freelancerem. Wniosek wymaga ukończenia rygorystycznego procesu weryfikacji przez nasz zespół ekspertów..

*Opłata za złożenie wniosku o odznakę Zweryfikowany użytkownik przez Freelancer.com może się różnić. Tabela opłat znajduje się poniżej.

Stała opłata dla wszystkich freelancerów $99.00 USD
Opłata za Ulubionych Freelancerów $79.00 USD
Opłata za Wschodzącą Gwiazdę $59.00 USD
Opłata za odnowienie $79.00 USD

Niezależnie od wyniku wniosku, opłata nie podlega zwrotowi.

Zwrot Środków jako Bonus

W niektórych przypadkach zwrot opłat może być potraktowany jako bonus. Te pieniądze mogą być użyte wyłącznie na stronie i nie mogą zostać wypłacone lub przelane. Bonus wygaśnie po 90 dniach od daty otrzymania.

Promocja w postaci 0% Opłat

Opłaty prowizyjne dla freelancerów, którzy polecą nowego pracodawcę, nieposiadającego dotąd konta w serwisie Freelancer.com, zostaną obniżone z 10% do 0% - ma zastosowanie wyłącznie w przypadku projektów realizowanych bezpośrednio pomiędzy polecającym freelancerem, a poleconym pracodawcą.

Promocja podlega następującym warunkom:

 • Nowi pracodawcy muszą zostać poleceni za pomocą wyszczególnionych linków promocyjnych z strony: https://www.freelancer.com/no-commission.
 • W celu uniknięcia wątpliwości, zredukowana opłata prowizyjna (do wysokości 0%), ogranicza się wyłącznie do nowych projektów wykonywanych przez freelancera, który polecił stronę Freelancer.com wybranemu pracodawcy. Ten nowy projekt musi rozpoczynać się po tym, gdy pracodawca założy nowe konto na Freelancer.com oraz został zainicjowany na tym nowym koncie.
 • Podczas tej promocji opłata prowizyjna dla freelancera zostanie obniżona z 10% do 0%. Wszystkie pozostałe opłaty i płatności pozostaną niezmienne - dotyczy to między innymi, lecz nie tylko, opłat prowizyjnych nakładanych na pracodawcę i opłat transakcyjnych.
 • Ta promocja nie dotyczy konkursów.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo oceny możliwości zaklasyfikowania się nowych pracodawców, chcących skorzystać z tej oferty, aby uniknąć nadużyć. Pracodawcy muszą współpracować i płacić freelancerowi ubiegającemu się o tę promocję, zanim się ona rozpocznie, na przykład na innym portalu. Freelancerzy mogą być poproszeni o dostarczenie dowodów na tę współpracę i dokonywane za nią płatności, zanim będą móc skorzystać z pomniejszenia opłaty prowizyjnej. Aby mieć prawo do tej promocji, pracodawcy nie mogą mieć wcześniej żadnego aktywnego konta na Freelancer.com, z którego została wykonana płatność w ciągu ostatnich 6 miesięcy zanim zostało założone nowe konto.
 • Wszystkie inne postanowienie Warunków Uczestnictwa mają wciąż zastosowanie – zobacz https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Wszystkie inne elementy Opłat i Prowizji jako składnika Dodatkowych Warunków mają wciąż zastosowanie – zobacz https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer.com może wymagać, aby obydwie strony uzupełniły swoje profile i/lub przeszły proces sprawdzenia tożsamości zanim płatności zostaną uwolnione.
 • Freelancer.com może wymagać, aby szczegół każdego projektu, który ma zostać objęty redukcją opłaty prowizyjnej, był właściwie wykonany.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo do wykluczenia poszczególnych użytkowników z udziału w promocji według własnego uznania, a w szczególności jeżeli uznamy, że istnieje ryzyko odwrócenia płatności, wniesienia chargebacku bądź powstanie sporu pomiędzy pracodawcą a freelancerem.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo do wycofania tej promocji według własnego uznania, pragnąc przy tym zadbać o sprawiedliwe wykorzystanie promocji i zapobiegając domniemanym oszustwom.
 • Freelancer.com zastrzega sobie prawo do wymagania przesłania dalszych informacji od każdej ze stron chcących skorzystać z tej promocji, w celu sprawdzenia potencjalnego oszustwa, zarządzania ryzykiem i powiązanych powodów.
 • Freelancer.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji w dowolnym momencie.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo do wycofania tej promocji w poszczególnych krajach bądź regionie, jeżeli oferowanie takiej promocji w danym miejscu zostanie uznane za bezprawne.

Opłata za Ofertę w wysokości 3%

Prowizja za projekt dla freelancerów, którzy otrzymali ofertę od nowego klienta zewnętrznego będzie wynosić 3% dla wszystkich projektów pomiędzy Freelancerem a nowym Klientem. Dla nowych Klientów zewnętrznych, którzy zaakceptują ofertę, prowizja za projekt wynosi 0%.

 1. "Nowy klient" odnosi się do klientów, którzy nie założyli wcześniej konta na Freelancer.com.
 2. Promocja nie obowiązuje, jeśli klienci mają wiele kont na Freelancer.com.

Promocja podlega następującym warunkom:

 • Nowi pracodawcy muszą zostać poleceni poprzez akceptację oferty i rejestrację podczas procesu akceptacji.
 • Aby uniknąć wątpliwości, obniżona prowizja za projekt freelancera w wysokości 3% ma zastosowanie tylko w odniesieniu do pracy wykonywanej przez freelancera, który z powodzeniem ubiegał się o tą zniżkę dla konkretnego pracodawcy, którego dotyczy wniosek. Praca musi rozpocząć się po utworzeniu przez pracodawcę nowego konta na Freelancer.com i być zainicjowana przy użyciu tego nowego konta.
 • W ramach tej promocji opłaty prowizyjne za projekt tylko dla freelancera są obniżone z 10% do 3%, a prowizje za projekt klienta z 3% do 0%.Wszystkie inne opłaty i obciążenia pozostają bez zmian, w tym m.in. opłaty transakcyjne.
 • Ta promocja nie dotyczy konkursów.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo oceny możliwości zaklasyfikowania się nowych pracodawców, chcących skorzystać z tej oferty, aby uniknąć nadużyć. Aby mieć prawo do tej promocji, pracodawcy nie mogą mieć wcześniej żadnego aktywnego konta na Freelancer.com, z którego została wykonana płatność w ciągu ostatnich 6 miesięcy zanim zostało założone nowe konto.
 • Wszystkie inne postanowienie Umowy Użytkownika mają wciąż zastosowanie – zobacz https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Wszystkie inne elementy Opłat i Prowizji z Dodatkowych Warunków mają nadal zastosowanie — zobacz na https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer może wymagać, aby obie strony wypełniły i uzupełniły swoje profile i/lub przeszły kontrolę tożsamości zanim płatności zostaną uwolnione.
 • Freelancer może wymagać, aby szczegóły dotyczące każdego projektu, dla którego ma zastosowanie obniżka prowizji, były kompletne.
 • Freelancer.com rezerwuje sobie prawo do wykluczenia poszczególnych użytkowników z udziału w promocji według własnego uznania, a w szczególności jeżeli uznamy, że istnieje ryzyko wycofania płatności, obciążenia zwrotnego bądź powstanie sporu pomiędzy pracodawcą a freelancerem.
 • Freelancer zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z tej promocji według własnego uznania, w odniesieniu do uczciwego korzystania z tej promocji oraz w celu zapobiegania wszelkim podejrzeniom o oszustwa.
 • Freelancer zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od każdej osoby, która chce skorzystać z tej promocji, w celu wykluczenia próby oszustwa, zarządzania ryzykiem oraz w celach pokrewnych.
 • Freelancer.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji w dowolnym momencie.
 • Freelancer zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnym regionie, jeśli promocja zostanie uznana lub stanie się niezgodna z prawem dla dowolnego mieszkańca tego regionu.

Abonamenty

Wybierz jeden z naszych abonamentów, aby sprawdzić powiązane opłaty. Możesz za darmo korzystać z naszej strony jako pracodawca albo freelancer, bądź zdobyć dodatkowe korzyści, dzięki płatnemu abonamentowi.

Abonament będzie się odnawiać cyklicznie każdego miesiąca lub roku, dopóki nie zostanie anulowany. Jeżeli środki na Twoim koncie są niewystarczające na pokrycie kosztów odnowienia się abonamentu, to będziemy podejmować próby jego odnowienia przez 30 dni lub aż do momentu, gdy będziesz mieć wystarczającą kwotę pieniędzy.

Możesz anulować swój abonament w dowolnym czasie w ustawieniach konta, co spowoduje ustanie naliczenia opłat pod koniec Twojego okresu subskrypcji, bez dodatkowych kosztów.

Zobacz nasze rodzaje abonamentów

Konto Firmowe

Podnieś swój profil do poziomu Korporacyjnego. Zdobądź zaufanie i wiarygodność, których potrzebujesz, aby przyspieszyć swój rozwój w biznesie.

Podobnie jak abonamenty Freelancera, profil Korporacyjny może być rocznym lub miesięcznym abonamentem. Można ją również anulować w dowolnym momencie na stronie ustawień użytkownika, co spowoduje zaprzestanie naliczania opłat na koniec okresu subskrypcji bez dodatkowych kosztów.

Konwertuj na profil Korporacyjny tutaj

Inne opłaty

Projekty

Możemy pobierać opcjonalne opłaty za dodatkowe usługi. Opłaty mogą się różnić w zależności od wybranego płatnego abonamentu:

Opublikowanie Projektu DARMOWE
Wyróżniony $12.29 USD
Pilny $12.29 USD
Prywatne $27.05 USD
W pełnym wymiarze godzin $282.89 USD
Rekruter $14.75 USD
Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA) $27.05 USD
Umowa Przekazania Praw Własności Intelektualnej $27.05 USD
Ukryte $12.29 USD
Priorytetowe $5.00 USD
Przedłuż $12.29 USD

Konkursy

Możemy pobierać opcjonalne opłaty za dodatkowe usługi. Opłaty mogą się różnić w zależności od wybranego płatnego abonamentu:

Opublikowanie Konkursu DARMOWE
Nagradzanie konkursów DARMOWE
Nagradzanie kolejnych freelancerów DARMOWE
Gwarantowany DARMOWE
Wyróżniony $30.00 USD
Najlepszy Konkurs $30.00 USD
Pilny $35.00 USD
Podświetlony $15.00 USD
Ukryte $30.00 USD
Prywatne $25.00 USD
Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA) $20.00 USD
Przedłuż Koszty
3 dni = 15% nagrody konkursowej
5 dni = 20% nagrody konkursowej
7 dni = 30% nagrody konkursowej
14 dni = 40% nagrody konkursowej
21 dni = 50% nagrody konkursowej
Połowa kosztów zostanie wykorzystana do podwyższenia nagrody w konkursie (stawka będzie zaokrąglona do najbliższej pełnej liczby)

Opłaty za oferty

Składanie ofert w projektach DARMOWE
Oferta sponsorowana 0.75% kwoty oferty (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Podświetl Ofertę $1.00 USD
Ukryta Oferta $0.10 USD

Opłaty dotyczące zgłoszeń do konkursów

Wysłanie zgłoszenia DARMOWE
Ukryte zgłoszenie $0.50 USD
Podświetlone zgłoszenie $0.50 USD

Opłaty dotyczące Katalogu Freelancerów

Sponsorowanie w Katalogu Freelancerów Kwota jest dokładnie określona podczas wykupywania sponsorowania (minimum $50.00 USD)

Testy

Przystąp do testu Wysokość jest zależna od danego testu i jest ustalona przed zakupem. Zazwyczaj testy są darmowe lub kosztują $5.00 USD, $10.00 USD, lub $15.00 USD.

Opłata za zmianę nazwy użytkownika

Usługa zmiany nazwy użytkownika Jednorazowa szansa na zmianę nazwy użytkownika za 99 USD. Dowiedz się więcej tutaj.

Opłaty transakcyjne

Opłaty za transakcje ponoszone są za korzystanie z Karty Kredytowej, PayPal lub Skrilla.* $0.30 USD + 2.3%
Bank lokalny DARMOWE
Międzynarodowy Przelew Bankowy $15.00 USD
*Użytkownicy z Australii ponoszą opłatę w wysokości 0.30AUD + 0.99% za transakcje kartą kredytową/debetową.

Opłaty arbitrażowe

Opłata arbitrażowa za spór dotyczący płatności Milestone wynosi $5.00 USD lub 5%, w zależności od tego która jest wyższa.

Nasz system rozwiązywania sporów jest zaprojektowany tak, aby pozwolić obu stronom rozwiązać problemy związane z płatnościami Milestone między sobą bez arbitrażu.

Po 4 dniach od rozpoczęcia sporu (lub 7 dniach, jeżeli freelancer rozpoczyna spór), każda ze stron może się zdecydować na przeniesienie sporu do płatnej fazy arbitrażowej. Po wniesieniu opłaty przez jedną ze stron, druga strona będzie mieć kolejne 4 dni, aby wnieść identyczną opłatę. W tym czasie należy również przesłać ostateczne dowody dotyczące sporu. Jeśli druga strona nie wniesie opłaty, to spór będzie automatycznie rozstrzygnięty na korzyść osoby, która uiściła stosowną opłatę.

Opłata arbitrażowa zostanie zwrócona zwycięzcy sporu.

Opłata za delegowanie

Użytkownicy, którzy naruszyli nasze Warunki Świadczeń Usług, prowadząc komunikację i transakcje poza platformą, zostaną obciążeni karą w wysokości 30% maksymalnego budżetu projektu lub uzgodnionej kwoty.

Opłaty od wypłat

Opłaty mogą być pobierane w zależności od metody wypłaty. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane przez osoby trzecie, obsługujące daną metodę wypłaty.

Wypłaty Ekspresowej DARMOWE
PayPal DARMOWE
Skrill (Moneybookers) DARMOWE
Karta płatnicza Payoneer DARMOWE
Przelew międzynarodowy $25.00 USD

Minimalna kwota wypłaty (po uiszczenie wszelkich innych opłat) wynosi 30 USD.

Opłata za utrzymanie

Konta użytkowników, którzy się nie zalogowali w przeciągu 6 miesięcy, zostaną obciążone opłatą za utrzymanie konta w wysokości 14 USD miesięcznie, aż do momentu całkowitego zamknięcia konta lub jego reaktywacji. Opłata ma na celu utrzymanie zasobów na serwerach, potrzebnych do przechowania Twoich danych użytkownika, portfolio, pozycji w Katalogu, plików, wiadomości, usługi Zatrudnij Mnie, a także do zachowania przepustowości łącza. Te wszystkie opłaty mogą zostać zwrócone na wniosek użytkownika.

Podatki

Podatki są naliczane w oparciu o lokalne stawki i zasady określone przez kraj zamieszkania / zarejestrowany kraj użytkownika.

Australia - Podatek (GST) 10%
Chile - Podatek od towarów i usług (VAT) 19%
Unia Europejska - Podatek od towarów i usług (VAT) VAT rates
Indie - Podatek TCS 1%
Indie - Podatek Odliczany u Źródła (TDS) 1% / 5%
Meksyk – Potrącenie Podatku Dochodowego 1% / 20%
Meksyk - Podatek od Wartości Dodanej (VAT) 16%
Russia - Podatek od towarów i usług (VAT) 20%
Switzerland - Podatek od towarów i usług (VAT) 7.7%

Zwrot opłaty wyrównawczej w Indiach

W celu uniknięcia wątpliwości, umowa zwalnia freelancerów z obowiązku potrącania podatku u źródła, Opłaty Wyrównawczej. Nie jesteś obciążany ani nie płacisz za tę opłatę, jest to zwrot.

Klient Freelancer Kto Płaci Opłatę Szczegóły Opłaty
Mieszkaniec Indii Mieszkaniec Indii Freelancer 2% naliczane Freelancerowi od zarobków brutto
Mieszkaniec Indii Inne Klient 2% naliczane Klientowi od płatności milestone brutto
Inne Mieszkaniec Indii Freelancer 2% naliczane Freelancerowi od zarobków brutto
Inne Inne Nie dotyczy Nie dotyczy

Client

Mieszkaniec Indii

Freelancer

Mieszkaniec Indii

Who Pays Levy

Freelancer

Szczegóły Opłaty

2% naliczane Freelancerowi od zarobków brutto

Client

Mieszkaniec Indii

Freelancer

Inne

Who Pays Levy

Klient

Szczegóły Opłaty

2% naliczane Klientowi od płatności milestone brutto

Client

Inne

Freelancer

Mieszkaniec Indii

Who Pays Levy

Freelancer

Szczegóły Opłaty

2% naliczane Freelancerowi od zarobków brutto

Client

Inne

Freelancer

Inne

Who Pays Levy

Nie dotyczy

Levy Details

Nie dotyczy

* Freelancer i jego podmioty stowarzyszone nie udzielają porad podatkowych, prawnych ani księgowych. Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest przeznaczony do udzielania porad podatkowych, prawnych ani księgowych i nie należy na nich polegać. Warto skonsultować się z własnymi doradcami podatkowymi, prawnymi i księgowymi.

Warunki Uczestnictwa

Opłaty i należności na tej stronie są ustalone na podstawie Freelancer Umowy Użytkownika oraz polityki strony. Umowa użytkownika zawiera inne ważne warunki oraz powinna zostać przeczytana w całości. W szczególności w części 23 określone są konsekwencje pogwałcenia Umowy Użytkownika. Konsekwencje mogą zawierać kary pieniężne, które zostaną wykorzystane jako odszkodowanie stronie Freelancer w następstwie złamania regulaminu.