Zasady Postępowania Freelancer

Strona Freelancer ma obowiązek prowadzenia interesów zgodnie z właściwymi zasadami, regulacjami i prawem. Jesteśmy zobowiązani do pomagania wszystkim Użytkownikom w sposób zaufany i godny szacunku. Ten kodeks jest traktowany jako przewodnik użytkownika jak korzystać z naszej strony w sposób właściwy i musi być przestrzegany cały czas w czasie użytkowania strony. Naruszenie kodeksu ma swoje następstwa w postaci obostrzeń nakładanych na konto, informacje na ten temat można znaleźć w "Polityce Naruszeń". Jakiekolwiek pytania na temat kodeksu powinny być kierowane do Zespołu Wsparcia strony Freelancer, który udzieli Ci dodatkowych informacji na temat właściwych procedur do podjęcia, a także rozwiązania wszelkich Twoich problemów.

Postępowanie Osobiste

 • Będę zachowywać się w sposób etyczny i uczciwy.
 • Będę stosować się do wszystkich punktów regulaminu strony Freelancer
 • Będę respektować prawa innych użytkowników.
 • Nie będę nadużywał informacji poufnych ani uczestniczył w żadnych innych nielegalnych praktykach.
 • Będę szanować interesy innych użytkowników, ich prawa i bezpieczeństwo.
 • Nie będę nękać, zastraszać lub dyskryminować.
 • Nie będę podrabiać mojej własnej lub innych tożsamości i zapewnię prawdziwe i poprawne informacje.
 • Nie będę starać się komunikować ani otrzymywać/inicjować płatności poza stroną.
 • Nie będę aplikował do projektów, których nie jestem w stanie wykonać.
 • Nie będę żądać uwolnienia płatności Milestone, przed dostarczeniem pracy.
 • Nie będę nadużywać usług oferowanych przeze mnie zatrudnionego freelancera.

Publikowane Treści

Ponoszę odpowiedzialność za treści, które publikuję na Freelancer oraz:
 • Nie będę publikować konkursu, który narusza prawa autorskie lub inne prawa intelektualne.
 • Nie będę publikować zawartości, które naruszałaby jakiekolwiek prawo.
 • Nie będę publikować zawartości, które byłyby zniesławiające.
 • Nie będę publikować zawartości, które są obsceniczne lub zawierają dziecięcą pornografię.
 • Nie będę publikować zawartości, które zawierają niepełne, fałszywe lub nieścisłe informacje o dowolnej osobie, produkcie, usłudze.
 • Nie będę publikować zawartości, które są zawirusowane lub przyczyniają się do zniszczenia systemu.
 • Nie będę publikować zawartości, która zaszkodzi lub utrudni operacje finansowe lub reputacje stronie Freelancer

Poufność

 • Będę respektować poufność i prywatność.
 • Nie będę ujawniać informacji lub dokumentów które uzyskałem, chyba że będzie wymagać tego prawo lub otrzymam na to zezwolenie ze strony Freelancer.

Kontakt

 • Nie będe pytać innych użytkowników strony Freelancer o ich prywatne dane kontaktowe i będe komunikować się z nimi tylko za pośrednictwem strony.

Oszustwo

 • Nie będę brać udziału w defraudacjach pieniężnych.
 • Nie będę tworzyć wielu kont jednocześnie.
 • Nie będę wykorzystywał strony do nielegalnego transferu środków.
 • Nie będę wykorzystywać strony do generowania fałszywych opinii o mnie, produkcie który sprzedaje lub usłudze.

Komunikacja

 • Będę unikać przesady, poniżających uwag i niestosownych odwołań.
 • Nie będę atakować innych osób, krytykować ich w sposób niesprawiedliwy, a także zachowywać się wobec innych w jakikolwiek inny nieprofesjonalny sposób.

Składanie ofert

 • Nie będę składać niższych ofert, żeby uniknąć opłat.
 • Nie będę brał udziału w projektach mających na celu nielegalne działanie.
 • Będę składać oferty jedynie do projektów, które zamierzam ukończyć.

Spam i reklamowanie

 • Nie będę spamować lub reklamować mojej strony lub usług, chyba że będę mieć na to przyzwolenie.

Partnerzy

 • Nie będę polecać siebie do Programu Partnerskiego.
 • Nie będę próbować uzyskać list adresów e-mail, grupowych adresów e-mail itd. żeby wysyłać na nie nieproszone wiadomości ("Spam").

Płatności

 • Nie będę korzystać Freelancer w celu umożliwienia wymiany wymiany walut, wliczając to kryptowaluty (np. bitcoin, ethereum itd.)
 • Będę wypełniać swoje obowiązki po przesłaniu pracy przez freelancera.