Zasady Postępowania Freelancer

Freelancer.com ma obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami, przepisami i regulacjami. Jesteśmy zaangażowani w pomoc wszystkim użytkownikom, w sposób, który zachowuje poufność i szacunek. Kodeks ten jest stworzony, jako przewodnik do korzystania z naszej strony w odpowiedni sposób i musi być przestrzegany w każdym momencie. Naruszenie Kodeksu lub wszelkich zasad i procedur będzie skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, włącznie z usunięciem konta użytkownika. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Kodeksu powinny być kierowane do Działu Pomocy serwisu Freelancer, w którym możemy zapewnić Państwu dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego postępowania i rozwiązać wszelkie problemy jakie mogą wystąpić.

Zachowanie Osobiste

 • Będę zachowywać się w sposób etyczny i uczciwy.
 • Będę stosować się do wszystkich punktów regulaminu strony Freelancer.
 • Będę respektować prawa innych użytkowników.
 • Nie będę używać poufnych informacji lub brać udziału w jakichkolwiek nielegalnych procederach.
 • Będę szanować interesy innych użytkowników, ich prawa i bezpieczeństwo.
 • Nie będę nękać, zastraszać lub dyskryminować.
 • Nie będę podrabiać mojej własnej lub innych tożsamości i zapewnię prawdziwe i poprawne informacje.

Treści Użytkownika

Ponoszę odpowiedzialność za treści, które publikuję na Freelancer oraz:
 • Nie będę publikować zawartości, które naruszałyby lub kopiowały czyjąś własność intelektualną.
 • Nie będę publikować zawartości, które naruszałaby jakiekolwiek prawo.
 • Nie będę publikować zawartości, które byłyby zniesławiające.
 • Nie będę publikować zawartości, które są obsceniczne lub zawierają dziecięcą pornografię.
 • Nie będę publikować zawartości, które zawierają niepełne, fałszywe lub nieścisłe informacje na temat innej osoby.
 • Nie będę publikować zawartości, które są zawirusowane lub przyczyniają się do zniszczenia systemu.
 • Nie będę publikować zawartości, które nakładały by obciążenia na stronę Freelancer lub szkodziły by jej interesom lub reputacji.

Poufność

 • Będę respektować poufność i prywatność.
 • Nie będę ujawniać informacji lub nabytych dokumentów, w sytuacjach innych, niż kiedy będzie to wymagane przez sąd lub będę mieć na to autoryzację.

Kontakt

 • Nie będę wypytywać innych użytkowników Freelancer.com o ich prywatne dane kontaktowe i będę komunikować się z nimi tylko poprzez stronę.

Oszustwo

 • Będę zgłaszać wszelkie naruszenia.
 • Nie będę brać udziału w defraudacjach pieniężnych.
 • Nie będę tworzyć wielu kont jednocześnie.
 • Nie będę używać strony, żeby przelać nielegalne środki.
 • Nie będę tworzyć fałszywych opinii na stronie.

Komunikacja

 • Będę unikać przesady, poniżających uwag i niestosownych odwołań.
 • Nie będę stosować wycieczek osobistych, krytykować w sposób niesprawiedliwy, ani zachowywać się w inny niewłaściwy sposób wobec innych użytkowników.

Składanie Ofert

 • Nie będę składać niższych ofert, żeby uniknąć opłat.
 • Nie będę brać udziału w nielegalnych projektach.

Spam i reklamowanie

 • Nie będę spamować lub reklamować mojej strony lub usług, chyba że będę mieć na to przyzwolenie.

Partnerzy

 • Nie będę polecać siebie do Programu Partnerskiego.
 • Nie będę próbować uzyskać list adresów e-mail, grupowych adresów e-mail itd. żeby wysyłać na nie nieproszone wiadomości ("Spam").

Płatności

 • Nie będę używać strony Freelancer do umożliwiania wymiany walut.