Zasady Postępowania Freelancer

Freelancer.com ma obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami, przepisami i regulacjami. Jesteśmy zaangażowani w pomoc wszystkim użytkownikom, w sposób, który zachowuje poufność i szacunek. Kodeks ten jest stworzony, jako przewodnik do korzystania z naszej strony w odpowiedni sposób i musi być przestrzegany w każdym momencie. Naruszenie Kodeksu lub wszelkich zasad i procedur będzie skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, włącznie z usunięciem konta użytkownika. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Kodeksu powinny być kierowane do Działu Pomocy serwisu Freelancer, w którym możemy zapewnić Państwu dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego postępowania i rozwiązać wszelkie problemy jakie mogą wystąpić.

Zachowanie Osobiste

 • I will act ethically and with integrity.
 • I will comply with all of Freelancer's policies.
 • I will respect the rights of all Users.
 • I will not abuse confidential information, or participate in any other illegal practice.
 • I will have regard for Users' interests, rights and safety.
 • I will not harass, bully or discriminate.
 • I will not falsify my own or any other identity and I will provide true and correct information.

Treści Użytkownika

Ponoszę odpowiedzialność za treści, które publikuję na Freelancer oraz:
 • I will not post content that infringes upon any copyright or other intellectual property right.
 • I will not post content that violates any law or regulation.
 • I will not post content that is defamatory.
 • I will not post content that is obscene or contains child pornography.
 • I will not post content that includes incomplete, false or inaccurate information about any person.
 • I will not post content that contains any viruses or programming routines intended to damage any system.
 • I will not post content that creates liability for Freelancer or harms its business operation or reputation.

Poufność

 • I will respect confidentiality and privacy.
 • I will not disclose information or documents acquired, other than as required by law or where authorization is given.

Kontakt

 • I will not ask other Freelancer users for their private contact details and will communicate with them only through website features.

Oszustwo

 • I will report any breaches.
 • I will not engage in fraud.
 • I will not create multiple accounts.
 • I will not use the Site to transfer funds illegally.
 • I will not use the Site to generate false feedback.

Komunikacja

 • I will avoid exaggeration, derogatory remarks, and inappropriate references.
 • I will not engage in personal attacks, negative or other unfair criticism or other unprofessional conduct.

Składanie Ofert

 • I will not underbid to avoid fees.
 • I will not participate in illegal projects.

Spam i reklamowanie

 • I will not spam or advertise my website or service unless otherwise allowed.

Partnerzy

 • I will not refer myself for the Affiliate Program.
 • I will not obtain names from mailing lists, group emails, etc to send unsolicited emails ("Spam").

Płatności

 • I will not use Freelancer to facilitate money exchange.