Zasady Postępowania Freelancer

Freelancer.com ma obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi zasadami, przepisami i regulacjami. Jesteśmy zaangażowani w pomoc wszystkim użytkownikom, w sposób, który zachowuje poufność i szacunek. Kodeks ten jest stworzony, jako przewodnik do korzystania z naszej strony w odpowiedni sposób i musi być przestrzegany w każdym momencie. Naruszenie Kodeksu lub wszelkich zasad i procedur będzie skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, włącznie z usunięciem konta użytkownika. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Kodeksu powinny być kierowane do Działu Pomocy serwisu Freelancer, w którym możemy zapewnić Państwu dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego postępowania i rozwiązać wszelkie problemy jakie mogą wystąpić.

Zachowanie Osobiste

 • Będę postępować etycznie i uczciwie.
 • Będę postępować zgodnie z polityką Freelancer.
 • Będę szanować prawa wszystkich Użytkowników.
 • Nie będę nadużywać poufnych informacji ani uczestniczyć w nielegalnych praktykach.
 • Będę mieć na uwadze bezpieczeństwo, prawa i interesy innych Użytkowników.
 • Nie będę nękać, zastraszać ani dyskryminować.
 • Nie będę fałszować mojej ani jakiejkolwiek innej tożsamości i będę podawać wyłącznie prawdziwe i poprawne informacje.

Treści Użytkownika

Ponoszę odpowiedzialność za treści, które publikuję na Freelancer oraz:
 • Nie będę publikować treści, które naruszają prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej.
 • Nie będę publikować treści, które naruszają jakiekolwiek prawo lub przepis.
 • Nie będę publikować treści, które są zniesławiające.
 • Nie będę publikować treści, które są obsceniczne lub zawierają pornografię dziecięcą.
 • Nie będę publikować treści, które zawierają niepełne, nieprawdziwe lub niedokładne informacje o jakiejkolwiek osobie.
 • Nie będę publikować treści, które zawierają wirusy lub inne programy, mające na celu uszkodzić system.
 • Nie będę publikować treści, które stwarzają odpowiedzialność dla Freelancer lub szkodzą jej działaniom biznesowym lub reputacji.

Poufność

 • Będę szanować poufność i prywatność.
 • Nie będę ujawniać informacji ani pozyskanych dokumentów, chyba że jest to wymagane przez prawo lub dozwolone w ramach nadanego mi upoważnienia.

Kontakt

 • Nie będę pytać innych użytkowników Freelancer o ich prywatne dane kontaktowe i będę kontaktować się z nimi wyłącznie za pośrednictwem metod dostępnych na stronie.

Oszustwo

 • Będę zgłaszać wszelkie naruszenia.
 • Nie będę brać udziału w oszustwach.
 • Nie będę zakładać wielu kont.
 • Nie będę używać strony do nielegalnego przekazywania środków pieniężnych.
 • Nie będę używać strony do wystawiania fałszywych ocen i komentarzy.

Komunikacja

 • Będę unikać wyolbrzymiania, uwłaczających uwag i nieodpowiednich odniesień.
 • Nie będę angażować się w osobiste ataki, negatywną lub niesprawiedliwą krytykę, ani w inne nieprofesjonalne zachowanie.

Składanie Ofert

 • Nie będę oferować zbyt niskiej ceny, aby uniknąć opłat.
 • Nie będę brać udziału w nielegalnych projektach.

Spam i reklamowanie

 • Nie będę rozsyłać spamu ani reklamować moich usług lub strony internetowej bez specjalnego zezwolenia.

Partnerzy

 • Nie będę polecać samego siebie do Programu Partnerskiego.
 • Nie będę pozyskiwać danych z list mailowych, e-maili grupowych i tym podobnych, w celu wysyłania niechcianych e-maili (spamu).

Płatności

 • Nie będę używać Freelancer do ułatwienia wymiany pieniężnej.