Relacje Inwestorskie

Informacje dla Akcjonariuszy

Freelancer Limited

Freelancer jest największym na świecie rynkiem freelancingowym i crowdsourcingowym pod względem liczby użytkowników i projektów. Freelancer został założony w 2009 r. i jest notowany na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX: FLN) oraz OTCQX Najlepszych Rynka w Stanach Zjednoczonych (OTCQX: FLNCF).

Cena Akcji

Naszą aktualną cenę akcji można znaleźć tutaj:

Ogłoszenia Spółki

Pełna lista ostatnich ogłoszeń firmy znajduje się na stronie:

Inwestowanie z Stanów Zjednoczonych

Następujący brokerzy handlują akcjami OTC. Symbol giełdowy Freelancer to FLNCF.

Inwestowanie z Australii

Symbol giełdowy Freelancer to FLN.

Pełną listę australijskich domów maklerskich oraz inne informacje na temat kupna i sprzedaży akcji na ASX, znajdziesz na stronie internetowej giełdy.

https://www2.asx.com.au/investors/start-investing/find-a-broker-adviser/full-service-and-online-brokers

Inwestowanie z Innych Krajów

Następujący brokerzy handlują akcjami OTC. Symbol giełdowy Freelancer to FLNCF.

United Kingdom
Canada
India
Philippines
Bangladesh
Pakistan
Indonesia
Brazil
Egypt
Mexico
Russia
Vietnam
Germany
Spain
Italy
France
Malaysia
Saudi Arabia
Zarządzanie Akcjami

Zaloguj się na stronę rejestru akcji, aby uzyskać dostęp do wszelkich informacji na temat Twoich akcji Freelancer.com. Z BoardRoom możesz się skontaktować, pisząc na enquiries@boardroomlimited.com.au. Można również bezpośrednio zadzwonić do australijskiego biura pod numer 1300 737 760 (dla osób znajdujących się w Australii) lub +61 2 9290 9600 (dla osób znajdujących się poza Australią).

Akcjonariusz - Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

W jaki sposób mogę zainwestować?

Możesz kupić akcje Freelancera za pośrednictwem jednego z brokerów działających na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX). Nasz symbol giełdowy to ASX:FLN. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zalecamy kontakt z profesjonalnym doradztwem finansowym.

Jak znaleźć maklera giełdowego?

Pełną listę australijskich domów maklerskich oraz inne informacje na temat kupna i sprzedaży akcji na ASX, znajdziesz na stronie internetowej giełdy. W większości przypadków zakup akcji Freelancera jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem maklera giełdowego zarejestrowanego na ASX. Rezydenci innych krajów niż Australia mogą skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Interactive Brokers jest jednym z domów maklerskich, który został uprawniony do handlu na ASX oraz akceptuje osoby zamieszkujące w wielu innych krajach poza Australią. Jednak możesz także skontaktować się ze swoim lokalnym maklerem, aby sprawdzić, czy nie jest powiązany z jednym z domów maklerskich zarejestrowanych na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czy użytkownicy Freelancer.com, którzy są również posiadaczami akcji Freelancer, dostają jakieś dodatkowe korzyści?

Tak. Freelancer utworzył specjalny Program Założycielski Akcjonariuszów Freelancer, który nagradza użytkowników posiadających minimalną liczbę akcji szczególnymi korzyściami i przywilejami. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedź stronę naszego Programu Założycielskiego Akcjonariuszy.

Gdzie mogę znaleźć ogłoszenia spółki?

Najnowsze oraz archiwalne ogłoszenia spółki są dostępne na stronie internetowej ASX, a także w sekcji Ogłoszenia Spółki na stronie Freelancer.com.

Kiedy Freelancer obwieści informacje, które mogą wpłynąć na moje akcje?

Freelancer.com będzie informować akcjonariuszy o oczekiwanych terminach istotnych obwieszczeń w sekcji Informacje Akcjonariusza na naszej stronie.

Gdzie znajdę informacje na temat historycznych cen akcji?

Nasze obecne i historyczne ceny akcji są dostępne na stronie internetowej ASX. Zaleca się kontakt z profesjonalnym doradztwem, w celu właściwego zinterpretowania wszelkich danych.

Jak mogę sprawdzić mój stan posiadania akcji FLN?

Możesz zobaczyć swoje bieżące informacje dotyczące akcji Freelancer.com na stronie rejestru akcji, BoardRoom.

Jak mogę zaktualizować swoje dane jako akcjonariusza?

Zaloguj się na stronę rejestru akcji, aby uzyskać dostęp do wszelkich informacji na temat Twoich akcji Freelancer.com oraz zaktualizować swoje dane.

Jak mogę znaleźć informacje kontaktowe dotyczące rejestru akcji Freelancer.com?

Wszelkie zapytania dotyczące szczegółów akcji powinny być kierowane do BoardRoom, pisząc na enquiries@boardroomlimited.com.au. Można również bezpośrednio skontaktować się z australijskim biurem, dzwoniąc pod 1300 737 760 (dla osób znajdujących się w Australii) lub +61 2 9290 9600 (dla osób znajdujących się poza Australią).

Raporty i Prezentacje

Program Założycielski Akcjonariuszy Freelancer

Program Założycielski Akcjonariuszy Freelancer oferuje posiadaczom akcji Freelancer Limited (ASX:FLN) określone korzyści, włączając w to obniżone opłaty za cały wachlarz usług na platformie Freelancer.

Program Założycielski

Przegląd Korzyści

Zwrot Opłat na Freelancer.com

Na Twoje konto zwrócimy kwotę odpowiadającą 5% prowizji za projekty i konkursy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym jesteś uczestnikiem naszego programu.

Zniżka w Opłatach za Opublikowanie Ogłoszenia w WSO na WarriorForum

50% zniżki lub zwrot opłat za opublikowanie ogłoszenia w WSO (Warrior Special Offers) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym jesteś uczestnikiem programu.

Priorytetowa Obsługa Klienta

Będziesz mieć pierwszeństwo w kolejce do naszego wielojęzycznego Działu Obsługi Klienta, działającego 24x7x365.

Odznaka Programu Założycielskiego Akcjonariuszy Freelancer

Unikalna odznaka pojawi się przy Twoich profilach na Freelancer.com i WarriorForum, oznajmiając, że jesteś akcjonariuszem spółki.

Zdobądź Swoje Korzyści

Te korzyści są dostępne dla osób posiadających przynajmniej 500 zwykłych, w pełni opłaconych akcji Freelancer Limited. Po prostu kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz zgłoszeniowy, żeby mieć dostęp do swoich korzyści.

Warunki Świadczenia Usług

Aby wziąć udział w Programie Założycielskim Akcjonariuszy Freelancer, musisz spełniać następujące warunki:

 • Akcjonariusz musi być zarejestrowanym użytkownikiem Freelancer.com lub Warrior Forum. Użytkownicy z zawieszonymi kontami nie będą brani pod uwagę. Użytkownicy Freelancer.com, którzy naruszą warunki użytkowania którejś ze stron ( Warunki Świadczeń Usług), mogą zostać ukarani zawieszeniem lub anulowaniem Programu przez Freelancer Limited.
 • Akcjonariusz musi być osobą fizyczną (lub osobami fizycznymi) i:
  • posiadać 500 zwykłych, w pełni opłaconych akcji Freelancer Limited; lub
  • być przedstawicielem firmy, zarządu powierniczego lub spółki posiadających 500 zwykłych, w pełni opłaconych akcji Freelancer Limited. Firma, zarząd powierniczy lub spółka mogą upoważnić jedną osobę fizyczną do odbioru wszystkich korzyści, poprzez wypełnienie Formularza Nominowania Kandydata (pdf). Skan kopii tego formularza musi zostać załączony do wniosku online. Oddzielny formularz nominowania kandydata musi zostać wypełniony, jeżeli więcej niż jeden podmiot będzie zarejestrowany we wspólnym pakiecie akcji.
   • Akcjonariusz musi posiadać 500 zwykłych, w pełni opłaconych akcji Freelancer Limited w czasie trwania całego miesiąca kalendarzowego, żeby być upoważnionym do otrzymania korzyści w danym miesiącu. Zwroty i obniżki opłat nie będą dostępne, jeśli akcjonariusz będzie posiadał mniej niż 500 zwykłych, w pełni opłaconych akcji Freelancer Limited.
   • Zwroty są wypłacane za prowizje od projektów i konkursów (nieobjętymi opcjami promowania), tylko jeśli są opłacone. Nieopłacone prowizje nie otrzymają zwrotów.
   • Freelancer Limited może zmieniać korzyści i warunki świadczenia usług Programu Założycielskiego Akcjonariuszy Freelancer w każdym momencie, włączając w to aktualizowanie tej strony.