Autohotkeyprojekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  654 autohotkey znalezione projekty, cennik w USD

  Zlecę napisanie skryptu w AutoHotkey realizującego następujące zadanie: - po naciśnięciu np F12 strumieniowanie do sieci za pomocą VLC obrazu z określonego okienka wyświetlanego na drugim monitorze (lub po prostu cały obraz z drugiego monitora) - konfiguracja odtwarzania VLC w trybie mosaic: odbiór i wyświetlenie w macierzy 4x2 obrazów z 8 powyższych strumieni jako jeden.

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  Witam! Mam taką sprawę, wykorzystuję program AutoHotkey () i zaczynam wykorzystywać tylko niektóre funkcje z tego programu, a sama składnia języka skryptowego i ograniczenia wynikające z racji struktury programu powodują, że wykorzystywanie funkcji staje się dla mnie niewygodne a przede wszystkim mało mnie to rozwija w dziedzinie samego programowania a dodatkowo spowalnia, kiedy chcę stworzyć coś dużego. Jestem jeszcze trochę za malutki w programowaniu, żeby ogarnąć tak skomplikowany (przynajmniej dla mnie) kod źródłowy, żeby przepisać funkcje, które wykorzystuje do swojego programu w taki sposób, żeby działały one np. przy wywoływaniu ich z poziomu mojej aplikacji C# lub C++. Chciałbym prosić kogoś o pomoc w ogarnięciu funkcji z kodu źród...

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  ... 3. Maybe it would be easier if it records the exact keystrokes I make and then plays them back(no Mouse) a. So I can just do my routine over and over and then a macro records that specific pattern and plays it back by pressing an assigned hotkey. I am open to creative ideas on how to do this differently then I have described below. Key Requirements: This is basically like a macro, or autohotkey, (if you do a gui then I can determine the winner as soon as whoever finishes first with working code, wins. The gui for the python code is up to you but maybe it could work well if I can have section one establish focus on right scrolling panel and ignore the left panel. Second section: because this is sendkeys basically we will use the keyboard to navigate. A text box stating h...

  $45 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $45
  10 zgłoszenia
  Automation for Desktop Application 1 dnia left
  ZWERYFIKOWANY

  ...in many of the following ways 1. Robotic Process Automation (RPA) RPA tools like UiPath, Blue Prism, and Automation Anywhere are designed for automating repetitive tasks on desktop and web applications. They can interact with applications at the UI level, mimicking human actions. You can use these tools to automate the login process by recording and replaying login sequences. 2. AutoHotkey (Windows) AutoHotkey is a powerful and flexible scripting language for Windows that allows you to create scripts for automating keystrokes and mouse clicks. You can write a script to focus the application window, enter login credentials, and press the login button, effectively automating the login process. 3. SikuliX SikuliX is a scripting/automation technology that uses image recogni...

  $602 (Avg Bid)
  $602 Średnia Oferta:
  37 składanie ofert

  ...I am seeking a skilled freelancer to develop a macro based on images from a PC video game that I have created. The macro will primarily focus on automating repetitive actions within the meny of the game. Requirements: - Proficiency in creating macros for PC video games - Strong understanding of image recognition and automation techniques or OCR - Experience with scripting languages, such as AutoHotkey or similar - Ability to effectively communicate and collaborate on the project Specific Tasks: - Develop a macro that can automate repetitive actions within the PC video game menu - Utilize image recognition to identify specific in-game menu elements and trigger corresponding actions - Ensure compatibility of the macro with the PC platform Complexity: The macro operation required...

  $161 (Avg Bid)
  $161 Średnia Oferta:
  23 składanie ofert

  I need a keen programmer to write an AutoHotkey (AHK) script for me. It should open poker tables on different poker lobbyes/sites.

  $512 (Avg Bid)
  $512 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I'm searching for an experienced specialist in AutoHotkey (AHK) automation and shell scripting on Windows 11. Your main tasks would include: - Developing AHK automation which particularly includes: - Specialized in data extraction, modification, and processing - Release Handles from PIDs using or - Constructing and developing AHK and shell scripts I'm interested primarily in the ability to execute the following tasks: - Extraction and processing of specific data from different sources - Get handle of a particular window and release it To accomplish these tasks, the ideal candidate must be an expert in AHK programming and shell scripting with substantial experience in data extraction, processing, and window handling manipulations. Knowledge in troubleshooting

  $157 (Avg Bid)
  $157 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I am looking for a developer with strong knowledge and experience in AutoHotKey for a small project. I have a small but complex issue with a fully functional app that I am trying to solve. WHAT DOES THE APP DO? The app allows me to print three different logins and passwords on three different Android tablets via SCRCPY. With a combination of shortcut keys, I can enter basic commands into the tablets and, most importantly, "call out" specific windows and SCRCPY windows. HOW IT WORKS? I add the logins and passwords to the .ahk file I connect 3 tablets via USB. I open 3 cmd windows. I launch SCRCPY 3 times, from each cmd windows. With different shortkeys (AHK), I can add the login/pass to access the tablets. With different shortkeys (AHK), I can enter basic commands to...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Średnia Oferta:
  27 składanie ofert

  ...I am seeking a skilled freelancer to develop a macro based on images from a PC video game that I have created. The macro will primarily focus on automating repetitive actions within the meny of the game. Requirements: - Proficiency in creating macros for PC video games - Strong understanding of image recognition and automation techniques or OCR - Experience with scripting languages, such as AutoHotkey or similar - Ability to effectively communicate and collaborate on the project Specific Tasks: - Develop a macro that can automate repetitive actions within the PC video game menu - Utilize image recognition to identify specific in-game menu elements and trigger corresponding actions - Ensure compatibility of the macro with the PC platform Complexity: The macro operation required...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Średnia Oferta:
  23 składanie ofert

  I am looking for a skilled freelancer to create a macr...that I upload to the program you develop. I have specific requirements for each image, for example, press enter, L, space, hold enter 2 seconds and so on. I am looking for someone who can meet these requirements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating macros on PC games - Experience with data entry tasks - Scripting Languages: Proficiency in scripting languages like Python, AutoHotKey, or Lua is essential for creating macros. - Image Recognition: Understanding image processing techniques and libraries (such as OpenCV in Python) for recognizing and analyzing images is fundamental. - Ability to understand and implement specific requirements for the macro Give me the best price possible to see if we can work ...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I am looking for a skilled freelancer to create a m...generating simple macros on a PC by analyzing and interpreting images that I upload to the program you develop. I have specific requirements for the macro, and I am looking for someone who can meet these requirements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating macros on Windows - Experience with data entry tasks - Scripting Languages: Proficiency in scripting languages like Python, AutoHotKey, or Lua is essential for creating macros. - Image Recognition: Understanding image processing techniques and libraries (such as OpenCV in Python) for recognizing and analyzing images is fundamental. - Ability to understand and implement specific requirements for the macro Give me the best price possible to see if we can work ...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Średnia Oferta:
  24 składanie ofert

  ...limited to desktop automation wrappers around well-known PDF editors such as PDF Expert and Adobe Acrobat. Candidates are not limited to Python-based solutions such as Python with PyPDF2 or PyMuPDF, and can use any method or programming language they are proficient with (including Adobe Acrobat Pro with JavaScript, Java with Apache PDFBox, JavaScript with HummusJS, and Desktop Automation Tools like AutoHotkey or AutoIt), as long as it allows for precise manipulation and replacement of text and formatting in PDF documents. The tasks for this project include: Text Replacement in Sample PDFs: Edit two sample PDFs (, ) by replacing specific text strings. The edited PDFs must maintain the original layout, fonts, styles, images, and other elements of the documents. Incrementing

  $612 (Avg Bid)
  $612 Średnia Oferta:
  52 składanie ofert

  ...desktop automation wrappers around well-known PDF editors such as PDF Expert and Adobe Acrobat. Candidates are not limited to Python-based solutions such as Python with PyPDF2 or PyMuPDF, and can use any method or programming language they are proficient with (including Adobe Acrobat Pro with JavaScript, Java with Apache PDFBox, JavaScript with or HummusJS, and Desktop Automation Tools like AutoHotkey or AutoIt), as long as it allows for precise manipulation and replacement of text and formatting in PDF documents. The tasks for this project include: Text Replacement in Sample PDFs: Edit two sample PDFs (, ) by replacing specific text strings. The edited PDFs must maintain the original layout, fonts, styles, images, and other elements of the documents. Incrementing

  $47 (Avg Bid)
  $47 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  I have a game sidekick remastered, I need to finish that game and I need a script using autohotkey

  $59 (Avg Bid)
  $59 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I have a game sidekick remastered, I need to finish that game and I need a script using autohotkey

  $52 (Avg Bid)
  $52 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  I have a script that monitors for changes and then beeps to notify you. I want it pause the script for 5 seconds and then move the mouse over to what appeared and hover over it, could be a yellow or red card for example. This would then bring up a popover box like you see in the second screenshot. I want it to copy the full part of the name provided. ie. If it says A Jones, then just copy Jones to the clipboard and output the full text, A Jones to a message box that would show on the opposite monitor. Issue is doesn't really let you hover over the text to copy because as soon as you go off the yellow/red card the popover closes. So if this isn't possible all most important thing I need to achieve is the mouse to auto move over and hover over and maybe even take a screenshot of th...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  scrscp project Zakończone left

  I require assistance in configuring "scrcpy" to achieve a specific goal. My aim is to have the ability to specify the USB port, which will enable me to simultaneously access multiple Android devices. [GitHub Link for Reference: ] Currently, I can successfully log into an Android tablet using "scrcpy" in conjunction with an AutoHotKey script. With a simple command, I can initiate access to a single tablet. My specific requirement is to expand this capability to log into five different tablets, each with a unique login and password, all at the same time. To accomplish this, I need to configure "scrcpy" using the "-d" or "--select-usb" option to manage these multiple connections.

  $205 (Avg Bid)
  $205 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I am looking for the help of a skilled and experienced C# and AutoHotkey expert to develop communication between the two languages for my project. The freelancer will need to be an expert in both C# and AutoHotkey, and will be able to complete the project within a day or two I m having performance and crash issue with me existing code solution and in need of someone that can give me blazingly millisecond fast performance

  $168 (Avg Bid)
  $168 Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  i need someone to help me with AutoHotkey app sources

  $144 (Avg Bid)
  $144 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  ...automating the drag and drop process for a specific number of tables. The number of tables will be provided by the client. - The ideal candidate should have experience in automating drag and drop processes for databases. RPA Tool: - The client does not have a specific RPA tool in mind for this project. However, they prefer to use Python and suggest using libraries such as PyAutoGUI, Pywinauto, and AutoHotkey. - The ideal candidate should be proficient in Python and have experience with these libraries. Specific Requirements: - The client has specific requirements for the automated drag and drop process. They do not want to use mouse coordinates or images for the automation. - The ideal candidate should have experience in developing RPA solutions that do not rely on mouse coordi...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  I have ongoing work related to our previous project 'Web Scraping / Smartcat / DeepL / AutoHotkey'

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I am looking for a web scraping expert to scrape data from Smartcat.com. The ideal candidate should have experience in web scraping and be comfortable working with Smartcat and DeepL. No data cleaning or formatting is required after scraping: 1. Smartcat's cursor is located at the Target which is on the right coloumn (there is no data); => The cursor must move to the beginning of the...Smartcat's cursor is located at the Target which is on the right coloumn (there is no data); => The cursor must move to the beginning of the Source on the left coloumn. 2. The entire Segment must be copied and pasted into DeepL (left side). DeepL will then do the translation (1-3 sec); => Data (right side) must be copied and pasted back into Smartcat's Target side (right side). Pre...

  $50 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $50
  11 zgłoszenia

  PT/BR: quero um script para automatizar meus ganhos em um jogo e necessito de um script feito em AutoHotKey (AHK) ou ferramenta parecida para automatizar. Necessitar ter: -Detecção de inimigo -Detecção de área preta para desviar dela e não clicar nela -AutoWalk automático e aleatório -Automatizar a utilização de Skill para acertar o inimigo English: I want a script to automate my winnings in a game and I need a script made in AutoHotKey (AHK) or similar tool to automate it. Need to have: - Enemy detection -Detection of black area to dodge it and not click on it -Automatic and random AutoWalk -Automate the use of Skill to hit the enemy

  $15 (Avg Bid)
  $15 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert

  Need a mouse click script on any automation software (Autohotkey, Power Automate, etc.) that will perform the steps shown at . The script should loop through X number of tabs. Candidates should list the automation software they plan to use. Thank you

  $22 (Avg Bid)
  $22 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  ...Windows computer. In addition, I need to be taught how to train Tesseract and I must test the training tool to ensure it is working. The installation process should be similar to what is contained in the following video: I have attempted to follow these steps but have been unsuccessful, so I need someone who understands this process well. I have a few autohotkey scripts that use Tesseract OCR, and I'm requesting the above job because I want to learn in-depth the processing of OCR for future programming. Therefore, I do not want only the solution ready. I want to learn the step-by-step process of building Tesseract OCR with Leptonica from source. As an ultimate request, I need the current failed readings to be performed correctly (most of the readings

  $250 - $750
  Wyróżniony Ukryte
  $250 - $750
  1 składanie ofert

  ...would like it to start copying the text from the bold text <h2> to the bottom of the page just above the "Buy me a coffee" logo, then it automatically saves it in a notepad in a folder I tried different scripts that don't work, the only one that works is the one below, but the only problem is that it copies all the text all over the page which is very annoying, do you have a solution I use AutoHotKey to launch the script. Code: #NoEnv SendMode Input SetWorkingDir %A_ScriptDir% current_page := 0 ; Initialize the page number to 0 ; Opens a new browser window and navigates to the web page Run, Sleep 3000 ; Wait for page load time Loop, 5 ; Loop 5 times to go to the next 2 first pages { current_page := current_page + 1 ; Increment

  $30 (Avg Bid)
  $30 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  I'm looking to have an AutoHotkey script written. I already have a detailed idea of what I want the script to do, so I'm looking for a skilled script writer who can make it come to life. The script would be written in AutoHotkey, so you need to be proficient in that language. The project completion timeframe will be negotiable, depending on the complexity of the task, and your availability. I'm excited to have an experienced AutoHotkey programmer join our team, so please reach out if you're up for the challenge! The intended script will do the following. On my laptop there is no way to lock the FN key. So to increase brightness I need to press FN+F8. I would like to make a script that allows me to press only F8 to increase brightness. There is a scr...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert

  I'm trying to use Rufaydium for Chrome with Autohotkey, and I need access to User Profile login for automation. I'm in a hurry, so I'm willing to pay someone that has a fast solution, instead of looking for Google tutorials. The script is simple: #Include, <Rufaydium> Chrome := new Rufaydium() ("Default") Page := () ("") So, when I choose Defaut profile, I get the error message in the attached file. I want to fix that without disabling security from web browser, installing executable files or any other complicated solution

  $30 (Avg Bid)
  $30 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  Looking for software or an AutoHotKey script that’ll create and track a sequential four-digit part number for us. 1. When the assigned hot key is pressed, paste the next avaliable number and the predefined prefixes and suffixes at the cursor. 2. Custom Prefixes “131-“ (only if we want them) 3. Custom Suffixes “, “ (only if we want them) 4. We're assuming the sequential number, prefix and suffix will permanate an or likely be reset once a yr. See sample below! 131-0002, 131-0003, 131-0004, 131-0005, 131-0006, 131-0007, 131-0008, 131-0009, 131-0010, 131-0011, 131-0012, 131-0013, 131-0014, 131-0015, 131-0016, 131-0017, 131-0018, 131-0019, Possibly in the future... - Upon hotkey activation a list/selection box would pup near the cursor, which would ...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Średnia Oferta:
  24 składanie ofert

  I need a working program like "AutoHotKey" that helps me communicate with windows applications using scripts. The particularities are that: 1) Needs to be executable from Shell/CMD 2) Needs to allow focus/open of a window/program 3) Needs to allow pass-through of keys by reading a simple text file 4) Complex combinations like ALT+,CTRL+,Space,Enter,Up,Down,Caps and any letter or number should be allowed. This program will act as middleware to automate our backend with an Exe file. Specifically we need to send data from our database to this program through the Automation wrapper using a text file. A sample request should be: c:>automate and contains commands like FOCUS "EXE PROGRAM" SENDKEY ALT+1 WAIT 10 SENDKEY UP SENDKEY RIGHT SENDKEY "J" WAIT...

  $600 (Avg Bid)
  $600 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  Hello, I need an Autohotkey script for my weekly reports automation. Also, I want to import data automatically from csv files to excel.

  $41 (Avg Bid)
  $41 Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  Create a minimal GUI with dependent ListBoxes that read the contents of two text files. 1. A Services ListBox that reads LongNames from if List=1, sorted alphabetically. (A Service with an Alt is an unlisted alternative for the Alt.) 2. Selecting a Service displays a Keywords ListBox that reads Keywords from if Service= and Active=1, grouped by Group and sorted alphabetically. 3.1. Selecting a Keyword whose ID has no related Keywords displays an Actions ListBox. 3.2. Selecting a Keyword whose ID has related Keywords displays a Related ListBox that reads if Service=, and Keyword, sorted alphabetically. Selecting a related Keyword displays the Actions ListBox. 4. The Actions ListBox lists the and Keyword for the selected Keyword or related Keyword, then any Alt Service, sorted alpha...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert
  Python Webservice Zakończone left

  Dear Muaaz, i need to create a rest webservice made with python. SSL secured We have a windows webserver running who should run the webservice. i have already one running but my coding language is Autohotkey, so it has no multithreading. The special thing is that the response to the request must be created by my Autohotkey script, so i will add the response later to the new webservice. Can you create such a webservice with python for me?

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  Hi, we have a little autohotkey script that someone once created for us. But it does not work fine and stable. So we need someone to fix this script or create something new. What we need is actually pretty simple: A script or program should open a windows program, login to it (we will provide username and password), and after 2 minutes the script should close this program again. We can discuss any questions in chat. Thank you

  $162 (Avg Bid)
  $162 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  I would like to have a code of AutoIt3 script which can do the following: - realize vim like key bindings, specially (h, j, k, l) -> (←, ↑, ↓, →) with special modifier key, "変換", in Japanese keyboard. I have a code for AutoHotKey script to realized it as follows. --- code --- vk1C & h:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Left} return } Send, {Left} return vk1C & j:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Down} return } Send, {Down} return vk1C & k:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Up} return } Send, {Up} return vk1C & l:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Right} return } Send, {Right} return vk1C::Send, {vk1C} --- code --/

  $30 (Avg Bid)
  $30 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert

  I'm self-teaching AHK and have a basic script running semi-successfully in Windows Remote Desktop connection to my work, but will not work in maximized/full screen mode. I have additional basic automation tasks in mind for AHK, but first step is to get my AHK script working in RD when RD is maximized. RD is locked down, so I'm not in a position to run AHK on the remote server. I'm attaching my script for reference. Goal: Get the Remote Desktop issue resolved. Once resolved, would like help tidying up this attached script with some enhancements (for example, making radio button selections based on the web elements rather than by keystrokes) and develop a few other automation scripts.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  Write a simple Autohotkey script that also includes a compiled executable that allows a user to open an application with a hotkey and relay a key sequence to that application with a specified delay denoted in milliseconds. Whether the user uses the Authotkey script or the compiled executable, it should place an icon in the Windows system tray. The image that should be used for the icon has been attached. When the user right-clicks the icon, it should presents a menu that includes the options "settings" and "exit". When "exit" is clicked it closes the script or application. When "settings" is clicked, it opens the settings window. If the user double clicks the Windows system tray icon it should also open the settings window. The settings w...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  I would like to have a code of AutoIt3 script which can do the following: - realize vim like key bindings, specially (h, j, k, l) -> (←, ↑, ↓, →) with special modifier key, "変換", in Japanese keyboard. I have a code for AutoHotKey script to realized it as follows. --- code --- vk1C & h:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Left} return } Send, {Left} return vk1C & j:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Down} return } Send, {Down} return vk1C & k:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Up} return } Send, {Up} return vk1C & l:: if GetKeyState("Shift"){ Send, +{Right} return } Send, {Right} return vk1C::Send, {vk1C} --- code --/

  $51 (Avg Bid)
  $51 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert
  AIMBOT AHKL COLOR Zakończone left

  Hello everything is fine ? I would like to create an aimbor for the game called combat arms, in this case it would be an autohotkey script that pulls the color of the doll, transforming it into an aimbot...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Średnia Oferta:
  8 składanie ofert
  Autohotkey to Rest Api Zakończone left

  Hello Michel, great to see you are a AHK Expert, because from time to time i need some help. i created already a rest api with successfully for a internal project. But it is not SSL encrypted, now i need to create an external connection and need SSL. I am using AHK very much because its my main language. All our tools are made of it. So i will be happy to buy some help from you! Best regards Christian

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I have 2 files that are getting flagged by VirusTotal as having a Trojan Malware (screenshots attached). I need to remove the malware so the files are SAFE to run. The software is a simple Windows app to swap the main button of Mouse in Windows using AutoHotKey. The files are here (EXE + AHK):

  $35 (Avg Bid)
  $35 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I am looking for AutoHotKey developer. It's a long term development project. Message me for more details. Thank you

  $453 (Avg Bid)
  $453 Średnia Oferta:
  35 składanie ofert

  Hello, I created an AutoHotkey script to login into Gmail. It works up until you enter the password and then stops. Should be a simple task to identify my error. The project is marked urgent!

  $25 (Avg Bid)
  Pilny
  $25 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  ...low pay which I am offering. A small bonus will also be given at the conclusion of the project for quality work. This project is happily not urgent, and I am available to assist if/when needed. ************************ Test # 1 See the provided AutoHotKey file ( ) "". This file does the following: Opens Windows 11 Notepad Types the phrase "This is just a test file." Saves the file as "" Test # 1 requires the above be reimplemented in Rust. AutoHotKey will not be used for my project, as my project requires a 100% Rust solution. ************************ Test # 2 Repeat Test # 1, except test it using Windows 10 Notepad rather than Windows 11 notepad. ************************ Test # 3 Create a test

  $96 (Avg Bid)
  $96 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert
  Autohotkey Macro Zakończone left

  I need a very simple autohotkey script made. Something along the lines of pressing E every 7-11 seconds(preferably a random time between there), pressing Q every 15-18 seconds(preferably a random time between there), and maybe another key or two. Able to be toggled on and off on repeat.

  $98 (Avg Bid)
  $98 Średnia Oferta:
  18 składanie ofert
  Windows 11 HotKey Macro Zakończone left

  I need help in selecting and scripting a macro so I can complete redundant tasks on my desktop. I've tested a few hotkey apps such as those listed below but I cannot get my macros to run. I need help in selecting the best app and as well as scripting 3 simple macro tasks. The app we use needs to be hidden in the system tray and auto-start when the PC boots so I am able to...and as well as scripting 3 simple macro tasks. The app we use needs to be hidden in the system tray and auto-start when the PC boots so I am able to use the hotkeys without opening the app. In addition, I need you to instruct me on how to password protect the folder the application is located in or password protect the app to prevent snooping eyes. THIS PROJECT IS MARKED URGENT! ShortKeys AutoHotkey Hot...

  $126 (Avg Bid)
  Wyróżniony Pilny
  $126 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  I need help in selecting and scripting a macro so I can complete redundant tasks on my desktop. I've tested a few hotkey apps such as those listed below but I cannot get my macros to run. I need help in selecting the best app and as well as scripting 3 simple macro tasks. The app we use needs to be hidden in the system tray and auto-start when the PC boots so I am able to...help in selecting the best app and as well as scripting 3 simple macro tasks. The app we use needs to be hidden in the system tray and auto-start when the PC boots so I am able to use the hotkeys without opening the app. In addition, I need you to instruct me on how to password protect the folder the application is located to prevent snooping eyes. THIS PROJECT IS MARKED URGENT! ShortKeys AutoHotkey Hot...

  $25 (Avg Bid)
  Wyróżniony Pilny
  $25 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Autohotkey Developer Zakończone left

  I am looking for an Autohotkey developer who is good at coding and getting the tasks done. I can pay a fixed price of 400$ per month to start with, bi-weekly. It's a long term project

  $521 (Avg Bid)
  $521 Średnia Oferta:
  37 składanie ofert

  I need a script that would help me to categorize incoming emails in outlook, the problem is there is another person on the email box, who is remarking my categorize code, using his categorize code at the time of me marking emails, i need a script that would deny any other person action on current incoming email marked by me. First 2 pictures shows how it's working, i need to have a result as a on 3rd picture

  $33 (Avg Bid)
  $33 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  I need a script that would help me to categorize incoming emails in outlook, the problem is there is another person on the email box, who is remarking my categorize code, using his categorize code at the time of me marking emails, i need a script that would deny any other person action on current incoming email marked by me. First 2 pictures shows how it's working, i need to have a result as a on 3rd picture

  $51 (Avg Bid)
  $51 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert