Data miningprojekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  5,000 data mining znalezione projekty, cennik w USD

  Przeanalizować zbiór pewnych danych statystycznych w celu znalezienia zależności pomiędzy nimi, znalezienie: - reguł asocjacyjnych (np: "Jeżeli (cpu_load>0,1 i dostępna_pamięć<100) to zwykle (test1='fail' i test2='pass') ") - utworzenie drzew decyzyjnych dla określenia na podstawie zebranych parametrów wyników z testów (test1, test2, test3, test4, test5) Na wpływ wyników testu mogą wpłynąć szczególnie parametry z 2 grup (2x 4 kolumny z 10000 rekordów) i to na ich podstawie w pierwszej kolejności należy szukać zależności. Analizę można wykonać w programie WEKA lub podobnym. Do wyników proszę dołączyć dużą ilość zrzutów ekranu z obliczeń oraz przekształcone dane które zostały do ...

  $45 (Avg Bid)
  Pilny
  $45 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...bardzo dobra znajomość PHP, - bardzo dobra znajomość WordPress, - dobra znajomość HTML5 / CSS3 / jQuery, - znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej, - komunikatywność i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów Mile widziane, acz nie wymagane: - znajomość systemu operacyjnego Linux, - znajomość zagadnień związanych z data mining Oferuję: - pracę zdalną lub w biurze w Szczecinie, - elastyczny czas pracy, - ciekawe, nieszablonowe, unikatowe projekty, - wyjazdy na międzynarodowe konferencje (np. CeBIT, TNW), - otwartość i przejrzystość relacji biznesowych Proszę zgłaszać się podając link do portfolio lub ostatnio realizowanych projektów. Z chęcią zapoznam się ró...

  $5 - $9 / hr
  Ukryte
  $5 - $9 / hr
  6 składanie ofert

  Szukam osoby do stałej współpracy w zakresie data mining. Chodzi o szukanie i zbieranie informacji z różnych dziedzin. Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane. Proszę też o proponowanie metody rozliczenia.

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  ...JavaScript, AJAX 5. Doświadczanie we wdrażaniu CMS innego niż Joomla (najlepiej: Drupal) 6. Bardzo dobra znajomość baz danych (MySql, MariaDB, Postgress) 7. Znajomość protokołów kryptograficznych (co najmniej SSL) 8. Szeroka wiedza na temat XML, SOAP 9. Wiedza na temat płatności internetowych, szczególnie rozwiązań niestandardowych, opartym o API banków 10. Wizualizacja danych w oparciu o data mining osoby chętne do współpracy proszę o przeslanie maila - w mailu proszę o załączenie portfolio i argumentów przemawiających za tym że to właśnie Ty jesteś w stanie wykonać/współtworzyć* nasz serwis. chodzi mi o współpracę długoterminową (z możliwością zatrudnienia na umowę o prace na czas nieokreślony) jako że system będ...

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  Witam, Potrzebuję wykonać eksplorację zgromadzonych danych. W grę wchodzi wykrywanie anomalii. Proszę o licytację jeśli wszystko jest jasne, jeśli nie proszę pytać na e-mail. Zainteresowanym prześlę schemat bazy danych z przykładowymi danymi. Baza danych Oracle 11g, Pozdrawiam

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  Witam, Potrzebuję wykonać eksplorację zgromadzonych danych. W grę wchodzi wykrywanie anomalii. Do zaimplementowania jest algorytm w javie, dane przechowywane są w bazie danych Oracle. Możliwe wykorzystanie Oracle Data Mining API. Więcej informacji podam na e-mail zainteresowanym. Pozdrawiam

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  I've recently completed a research paper in the field of Data Science and Data Mining, focusing on APA citation style. I'm seeking an editor with solid technical editing skills to ensure my paper adheres to this citation style, and is overall formatted correctly. Ideal skills and experience for this job include: - Strong understanding of the APA citation style - Proven experience in technical editing, particularly within the field of academia or data science - Excellent attention to detail to catch any formatting errors or inconsistencies - Strong grammar and writing skills to double-check for any potential errors that may have been missed This is a one-off project, but it may lead to more work in the future depending on the quality of the edit. I�...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  I'm in need of a skilled Android developer to help create a Telegram clicker bot application. The bot should be able to perform various interactions within the Telegram app, primarily for mining purposes. The main functionalities the bot should have include: - **Automated Clicking:** The bot should be able to click on specific buttons within the Telegram app. - **Mining:** This is the main function, the bot is expected to mine in the app. The ideal candidate should have: - Proficiency in Android app development. - Experience in developing Telegram bots. - Knowledge of mining capabilities. The project is to be completed within a reasonable time frame. Please provide examples of previous similar projects.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  I am looking for a skilled graphic designer to assist with the rebranding of my company, PumpSpec, along with its divisions R&D Pumps & Power, National Mining & Civil Solutions, , and Thinkwater Fleurieu. The primary goal is to create a cohesive and modern visual identity that reflects our businesses. Key deliverables include: - Design of letterheads and business cards for each division, aligned with the new visual identity - Incorporating the chosen color scheme of Black and Blue, with the option to add other complementary colors - Inclusion of essential information on the stationery such as company name, address, phone number, website and email address, logo and tagline we want all businesses to be on the footer The desired design style should be bold and modern. T...

  $40 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $40
  114 zgłoszenia

  I'm seeking the expertise of a seasoned designer to create engaging Instagram templates representing my mining and emergency services company. The overall aesthetic should be simple yet captivating, mainly focusing on blue, white, and black palettes. Watermarked images are encouraged. Posts will be focused heavily on photos. I have attached some examples below as well as our company name and graphic to possibly be included on posts. We would like to have an overall theme for every post. Key Elements: - Despite the user not selecting any specific template designs, your creative acumen to propose a diverse mix of templates is welcome. - The templates should effectively communicate our company's values and mission, depict the benefits of our products and services, and provid...

  $229 (Avg Bid)
  $229 Średnia Oferta:
  60 składanie ofert

  I'm in need of a skilled builder who can create a powerful cross-platform crypto mining app. The app should not only facilitate the mining of a new crypto every hour, but also give users the option to purchase premium packages using a variety of crypto wallets. Key Requirements: - Development for both iOS and Android platforms - User-initiated mining process - Support for mining of a new, specific cryptocurrency - Inclusion of secure transactions for premium package purchases Your role in this project will be to design and implement a user-friendly interface that enables seamless navigation and functionality across both iOS and Android. You'll also need to integrate secure and reliable crypto wallet options to facilitate premium package purchases. ...

  $694 (Avg Bid)
  $694 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I'm looking to compile a comprehensive list of e-mail addresses from various companies. This list will serve as our contact database for marketing outreach purposes. The ideal candidate for this task should have the following qualifications: - Proficiency in internet research and data mining. - Previous experience in compiling e-mail lists for marketing purposes. - Strong organizational skills to categorize the e-mail addresses by company name. - Ability to cross reference collected e-mail addresses against our existing list of company names to ensure no duplication. The e-mail addresses should be those of general contacts within the companies, rather than specific executive or departmental level personnel.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  I'm looking for an experienced hacker who specializes in database scraping to assist with lead generation. My main aim is to get detailed contacts to grow my business. - Specific Tasks: - Database scraping - Extract contact details - Contact Information: - Email addresses - Phone numbers Ideal candidates should have previous experience in the field. Proficiency in data mining and scraping is a must, along with an understanding of lead generation strategies. Strong grips and successful track records on obtaining accurate contact details are key to perform this job efficiently.

  $603 (Avg Bid)
  $603 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  Introduction We are seeking proposals from experienced web scraping and data analysis firms to conduct a comprehensive data collection and analysis project. The purpose of this project is to gather detailed information on menu items, pricing, customer ratings, promotions, and deals from various food delivery mobile apps operating within our city. The goal is to mine this data for actionable insights to inform our advertising, promotional strategies, and competitive benchmarking. 2. Project Scope The selected vendor will be responsible for developing and implementing a solution to: • Subscribe to and navigate through multiple food delivery mobile apps. • Collect data on menu items including descriptions, pricing, customer ratings, and associated promot...

  $2229 (Avg Bid)
  $2229 Średnia Oferta:
  48 składanie ofert

  ...else is yes needed. Key Requirement: You will need to find the contact name, position, email and LinkedIn account for each and every recruitment/HR/Headhunting person within each company. This could be anywhere between 10 to 30 people per company. - The information should be accurate and up to date. - If you have a strategy for obtaining this data, please share it in your bid. Skills/Experience: - Strong research skills - Data entry and data mining expertise - Proficient in Saudi Arabian business landscape - Attention to detail and accuracy - Web scraping - Web search - Leads Results should be in an excel sheet format, outlining the name, position, email address for each contact. Contacts for each company should be grouped together, end file should be in ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Średnia Oferta:
  41 składanie ofert

  ...Example of books and categories: Here are the suggested titles for the 15 ebooks/scripts on artificial intelligence. If you think something is missing or should be changed, please let me know. Theory Background History of AI Machine Learning and Data Mining Neural Networks Reinforcement Learning Speech-to-Text and Text-to-Speech (and Deep Learning in this Relation) Robotics Limits of AI, Deepfake, and Ethics Practical Guide - Tools ChatGPT for Beginners Image Creation Tools with AI (DALL-E, MidJourney, Assistants - Market Overview) & Computer Vision Data Analysis in Enterprises with AI Python - Introduction and First Overview Additional Books Natural Language Processing (NLP) AI in Healthcare Autonomous Vehicles and AI AI in Finance and Trading Please start yo...

  $545 (Avg Bid)
  $545 Średnia Oferta:
  69 składanie ofert

  I need a professional who can help me with scraping data API from a specific website or platform. I'm looking to extract specific data points or information and potentially set up a regular scraping process. Key Requirements: - Proficiency in Web Scraping: I need someone who has experience with web scraping tools and techniques. - Data Mining Skills: The ability to identify and extract the specific data points I require is crucial. - Automation Expertise: If you have experience setting up automated scraping processes, that would be a huge advantage.

  $143 (Avg Bid)
  $143 Średnia Oferta:
  32 składanie ofert

  I'm in need of a comprehensive marketing list for Charlotte, NC that specifically targets businesses, particularly within the following industry sectors: dentist offices, chiropractor offices, restaurants, gyms, warehouses, lawyer offices, and doctor offices. Key requirements include: - Contact name - Phone number - Emai...within the following industry sectors: dentist offices, chiropractor offices, restaurants, gyms, warehouses, lawyer offices, and doctor offices. Key requirements include: - Contact name - Phone number - Email address - Address The ideal freelancer for this job would: - Have experience in compiling marketing lists. - Possess excellent data research and mining skills. - Demonstrate attention to detail for accuracy. - Understand the importance of GDP...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Średnia Oferta:
  43 składanie ofert

  I'm working on a school project that involves the development of a Coal Mining Security Alert System. I need someone who can code in Quarky to create this block code system. Unfortunately, I haven't gotten to the point of defining the complete scope of the project, but I'd like to start with the code development. I'm looking for someone who can: - Use Quarky to build a block code system - Understand and implement basic security alert functionalities - Be ready for subsequent feature additions and changes Key Features: = Face Detection: Implement face detection functionality to identify individuals within the mining area. = PPE Kit Verification: Utilize image processing techniques to ensure that miners are wearing proper PPE kits. The system should stop i...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I'm in need of a skilled professional to help me create a data mining script. The task involves mining emails, data from a certain website and delivering the data in a raw text file format. Key Requirements: - Develop a data miner script that can effectively scrape email data from websites. - Ensure the script can handle multiple sources and is scalable for future needs. - Deliver the mined data in a raw text file format. Ideal Skills: - Proficiency in web scraping and data mining techniques. - Experience with developing scripts for text data mining. - Strong knowledge of scripting languages suitable for scraping like Python/BeautifulSoup, R, etc. Please provide samples of your previous similar pr...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Średnia Oferta:
  56 składanie ofert

  I'm searching for an expert in cryptocurrency mining to help establish a mining pool for Quark. Key tasks for this role include: - Configuring the mining software specifically for Quark; - Providing guidance for a mining pool of less than 10 miners; Ideal candidates will have: - Proven experience in setting up diverse cryptocurrency mining operations, especially Quark; - Thorough knowledge of mining setup and operations for pools with less than 10 individuals. Please provide your proposed approach and relevant past experiences during bidding.

  $289 (Avg Bid)
  $289 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  ...effectively scrape leads from LinkedIn, Facebook, and Instagram and all over the internet Key responsibilities: * Extracting Email leads, Phone number leads, and Social media leads. * Collecting specific data - Name, Job title, Company, and Location, email and phone numbers Ideal freelancers for this project should have: * Extensive experience in data scraping, especially on the platforms mentioned above. * Proficiency in data mining techniques and possessing advanced analytical skills. * Understanding of ethical data scraping practices. * Strong attention to detail - ensuring all data is accurate and up-to-date. * Proven track record of delivering quality leads in a short timeframe. Get in touch if you're up for the task. I value clea...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Średnia Oferta:
  17 składanie ofert

  I'm seeking to secure funding for a multi-industry workers' accommodation project. The accommodation caters to construction, seasonal farm, wind farm, abattoir, and gold mine workers. For this, I need a professionally crafted project proposal and a corresponding financial model in Excel. Ideal freelancers for this project should possess: - Proven experience...Excel. Ideal freelancers for this project should possess: - Proven experience in drafting project proposals related to housing or accommodation - In-depth knowledge in the creation of financial models using Excel - A strong understanding of multi-industry accommodations - Great analytical and strategic thinking skills - Familiarity in the Construction, Agriculture, Energy, Food Processing, and Mining Industries wo...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  ...crypto mining but I have a strong interest in it. My main goal is to generate passive income through this method, but I'm also eager to learn more about the technology and support the network. I'm looking for a consultant who can guide me through the following aspects of crypto mining: • Mining hardware selection: I need assistance with understanding what kind of hardware is necessary for efficient mining. • Mining software setup and configuration: I require help setting up and configuring the mining software on my hardware. • Mining profitability analysis: I would like a detailed breakdown of the potential profitability of my mining operation, including the costs and potential returns. Ideal skills and ...

  $2418 (Avg Bid)
  $2418 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  I'm completely new to crypto mining and eager to start my own operation. I'm seeking an expert to guide me through the essentials. Key Project Deliverables: - Explanation of the crypto mining fundamentals - Recommendations on hardware selection - Assistance with software configuration - Tips on optimizing energy efficiency The ideal candidate should have: - Extensive experience with crypto mining - Proficiency in hardware and software selection - Knowledge of energy-efficient setups - Strong teaching and communication skills Ultimately, I'm looking for someone to mentor me through the process, ensuring I start my crypto mining operation on the right foot.

  $2839 (Avg Bid)
  $2839 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I am currently in need of a professional who can assist in completing a databa...leads. Key Project Details: - You will be required to include accurate and up-to-date contact information including phone numbers and email addresses. - In addition to the contact details, each company's key contact person's name must also be included in the database. The ideal freelancer for this project will have: - Prior experience with database generation and management. - Proficiency in data mining and web scraping techniques. - Exceptional attention to detail to ensure accuracy of information. - Proven track record in generating sales leads through database creation. This project is crucial for our sales outreach and we are looking for a diligent professional who can deliver th...

  $459 (Avg Bid)
  $459 Średnia Oferta:
  95 składanie ofert

  ...experienced individual who specializes in website crawling and data extraction to help gather specific information from various websites on a daily basis. - The purpose of the project is to extract data; specifically URLs, contact details (telephone, email), date created, a description, and pricing details. - The desired frequency of website crawling and data extraction is daily, so a high level of commitment is required to ensure consistent data retrieval. Skills & Experience: - The ideal candidate should have experience in website crawling, data extraction, and data mining. - A background in programming or website development would be highly advantageous. - Accuracy and attention to detail are paramount for this project, a...

  $19 / hr (Avg Bid)
  Pilny
  $19 / hr Średnia Oferta:
  94 składanie ofert

  I'm looking to create an extensive database of rice mills in India that includes essential information like Name, Address, Contact, Email and GST details. This data will be used for sales outreach, so each entry needs to be thorough and accurate. Key deliverables: - Compilation of data in a spreadsheet format. - Each entry must include the rice mill's Name, Address, Contact, Email, and GST details. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data collection and organization. - Strong attention to detail and accuracy. - Prior experience in market research, data mining or similar projects. - Knowledge of the agricultural industry in India would be a plus, but not required.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Średnia Oferta:
  26 składanie ofert

  Project: Configuration of the eCash node and mining pool The Pool will only be for use by local machines Description: I need an experienced professional to set up a complete mining environment for eCash (XEC). The work includes: 1. Configuring an eCash node on the server (LocalHost). 2. Installation and configuration of ckpool mining software on the same server. 3. Configuring ASICs to connect and mine through the pool. 4. Ensure continuous connectivity and proper functioning of the eCash node and mining pool. 5. Troubleshooting issues related to network connectivity and hardware configuration. Requirements: - Proven experience with cryptocurrency mining, especially SHA-256. - Knowledge in installing and configuring cryptocurrency nodes and mining...

  $1187 (Avg Bid)
  Pilny
  $1187 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert
  ASIC eCash Mining Setup: Linux 21 godzin left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm looking for an expert to help set up an eCash mining environment using an ASIC miner. The plan is to use Linux for the operating system and I do not need remote monitoring and management capabilities. Key Responsibilities: - Implementing and configuring an ASIC miner for eCash mining - Setting up and optimizing the mining environment on Linux Skills and Experience: - Proficiency in Linux, specifically for mining setups - Experience working with ASIC miners - Knowledge of eCash mining and optimization techniques - Ability to troubleshoot and problem-solve independently

  $1138 (Avg Bid)
  $1138 Średnia Oferta:
  13 składanie ofert
  Crypto Mining Sales Page Design 15 godzin left
  ZWERYFIKOWANY

  You need to create an attractive product sales page on mining website and need the source code in html. Also you have ability to add some content according to my needs. My website is just from scratch. Also need to add 3 package for the mining to buy by customer. Also add Login Register button. And also add PayPal earning, bank transfer, Usdt withdrawal earning proof to the sales page and also need to add Tidio plugin, also if anything need to add, I can contact you. My budget is $50 Must have experienced on creating crypto website.

  $101 (Avg Bid)
  $101 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  I require a proficient web scraper to extract varied data types including text content, images, and metadata from specific websites. The primary function will be to gather, organize and present data in a structured and usable format. - Skills and Experience Required: - Strong knowledge in web scraping tools and techniques - Familiarity with data extraction, mining, and storage - Proven track record in delivering similar projects Due to a time-sensitive nature, I will need this project to be completed within a month. The quick turnaround shouldn't compromise the quality or functionality of the web-scraper. Do bear in mind that reliability, efficiency, and accuracy of the data extraction process should be prioritized in the scope of th...

  $75 (Avg Bid)
  $75 Średnia Oferta:
  20 składanie ofert

  I'm in need of a dedicated marketing team to help promote and sell our mining software in the crypto currency market. Key responsibilities include: - Crafting and executing effective social media promotion strategies - Developing and managing content marketing initiatives - Formulating and implementing sales strategies to boost software sales The target audience for your efforts will be: - Individual crypto investors - Mining and token staking enthusiasts - Crypto currency enthusiasts The primary goal of the team's efforts will be to significantly increase the sales of our mining software. Ideal candidates should possess: - Proven experience in marketing within the crypto currency space - A thorough understanding of the target audience and market - Str...

  $278 (Avg Bid)
  $278 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I need an expert to gather a list of ...10k email addresses from Shopify users residing in the U.S. within the last 12 months. Your primary task will be to ensure the emails are from users who would be interested in receiving marketing information regarding Shopify or e-commerce in general. Key requirements: - 10,000 valid email addresses - Shopify users - Based in the U.S - Data from last 1-12 months - Segmented by industry sector Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data mining and data collection - Strong understanding of email marketing and segmenting - Experience in curating U.S. based email lists - Past success in creating lists for ecommerce or Shopify users a plus. Please respond with your approach to this task and any previous experience th...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  I need an expert to gather a list of ...email addresses from Shopify users residing in the U.S. within the last 12 months. Your primary task will be to ensure the emails are from users who would be interested in receiving marketing information regarding Shopify or e-commerce in general. Key requirements: - 10,000 valid email addresses - Shopify users - Based in the U.S - Data from last 1-12 months - Segmented by industry sector Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data mining and data collection - Strong understanding of email marketing and segmenting - Experience in curating U.S. based email lists - Past success in creating lists for ecommerce or Shopify users a plus. Please respond with your approach to this task and any previous experience th...

  $157 (Avg Bid)
  $157 Średnia Oferta:
  58 składanie ofert

  Hi , If you review my full profile, you will see my profile is geared toward data entry, copy-paste, web research, and other recurring tasks. I am a fast, reliable, and trustworthy online worker. I helped many startups, entrepreneurs, and business owners achieve their business goals in the past. I am an excellent communicator with sublime linguistic skills, and attention to detail is my key skill. Ill follow your instruction for the letter and get back to you with fantastic results. Here are the services I offer: Data Entry Data Mining Excel Data Entry CRM Data Entry Data Scraping Copy Paste Work Data Conversion Shopify Product Listing WordPress Data Entry PDF to Excel or Word JPEG to Excel or Word Typing ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I'm looking for a Virtual Assistant to grab leads, I’ll send material on how. It’s pretty simple. We'll specifically be targeting those who work in the nightlife industry and going down the research rabbit hole on Instagram. Ultimately I'm trying to sell high end social media services and night life people have access to a wealthy Rolodex so my goal is to gain a bunch of affiliates from this. Key Responsibilities: - Find mini partners (affiliates) in nightlife: vip hosts, promoters, club managers club partner companies, etc. - Inputing the above prospects info (names and emails) on a google excel sheet Skills and Experience: - Fast - Critical Thinker - Proficiency in using Instagram for business research - Experience in lead generation - Bonus: Familiar with t...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Średnia Oferta:
  61 składanie ofert

  I am looking for an experienced mobile app developer to create a rewards app that primarily focuses on cryptocurrency mining. Key aspects of the project include: - Design and development of a user-friendly app interface. - Integrating online crypto mining capabilities, particularly for OKX and future tokens. - Incorporating a user-friendly 'Claim' button feature within the app. Preferred skills and experience for this role include: - Proficiency in both Android and iOS development. - Hands-on experience with cryptocurrency mining. - Experience with rewards app or similar app development. All interested freelancers are encouraged to bid. Please include your relevant experiences and work samples for further consideration.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  ...integrating AI to enhance user experience. This element should be carefully designed and implemented to streamline both browsing and user interaction. - **Cryptocurrency Capabilities:** The browser should also incorporate certain cryptocurrency functionalities to cater to the rising popularity of digital currencies. This could range from a built-in wallet, transaction tracking, to potential mining capabilities. The ideal candidate should have: - Experience in developing web browsers, ideally with a focus on AI - Proficiency in cryptocurrency integration - A solid understanding of user experience and interface design in software If you've got a track record of developing cutting-edge web technologies and a keen interest in AI and cryptocurrency, I'd be keen to dis...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Średnia Oferta:
  44 składanie ofert

  I'm in need of an expert to help me create a database of entry-level candidates from Naukri portal. This database should include their names, contact information, and job experience. Key Project Requirements: - The database should primarily focus on entry-level candidates. - The database should categorize candidates based on their location. Ideal Skills: - Proficiency in data mining and database management. - Understanding of Naukri portal or similar job platforms. - Experience in creating and categorizing databases. The project will enable me to efficiently recruit and engage with suitable entry-level candidates

  $77 (Avg Bid)
  $77 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert
  $60 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I'm in need of a professional who can build a tool that can extract data from LinkedIn. The data I'm interested in includes: - Contact information (email address, phone number, etc.) - Profile information (name, job title, etc.) - Connection network (connections, mutual connections, etc.) I'd like the extracted data to be conveniently structured in a CSV (Excel spreadsheet) format. The primary use of the extracted LinkedIn data will be for lead generation. The ideal candidate for this project should have: - Expertise in web scraping and data mining, particularly with LinkedIn - Proficiency in data handling and structural organization - Proven experience with developing tools for lead generation - Strong communication ski...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Średnia Oferta:
  46 składanie ofert

  I'm looking for a Virtual Assistant to grab leads, I’ll send material on how. It’s pretty simple. We'll specifically be targeting those who work in the nightlife industry and going down the research rabbit hole on Instagram. Ultimately I'm trying to sell high end social media services and night life people have access to a wealthy Rolodex so my goal is to gain a bunch of affiliates from this. Key Responsibilities: - Find mini partners (affiliates) in nightlife: vip hosts, promoters, club managers club partner companies, etc. - Inputing the above prospects info (names and emails) on a google excel sheet Skills and Experience: - Fast - Critical Thinker - Proficiency in using Instagram for business research - Experience in lead generation - Bonus: Familiar with t...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Średnia Oferta:
  62 składanie ofert

  ...related industries. Candidates with an engineering background and prior experience writing for these sectors will be highly regarded. Responsibilities: Content Creation: Produce high-quality, informative, and engaging content that caters to our target industries. Topics may include, but are not limited to: "Why EV Structural Batteries Are a Bad Idea" "Mobile Apps to Monitor Fastener Load in the Mining and Power Generation Industry" "High-Performance Fasteners for Aerospace Structural Integrity" Research: Conduct in-depth research to ensure the accuracy and credibility of the content, while staying up-to-date with industry trends and advancements. Technical Expertise: Demonstrate a strong grasp of engineering principles, particularly in automotiv...

  $18 - $150
  Ukryte Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $18 - $150
  15 składanie ofert

  I'm looking for a talented individual who can help me scrape 500 - 1000 quality leads. I need the below criteria to be met The must be located in Melbourne Australia The must have a Google My Business Profile They must only have a few reviews if at all They must have an Australian mobile phone number 0407 464 674 Ideally a first name is provided ...in Melbourne Australia The must have a Google My Business Profile They must only have a few reviews if at all They must have an Australian mobile phone number 0407 464 674 Ideally a first name is provided Ideal candidates should: - Have prior experience in lead generation and scraping and have access to the right tools - Be able to deliver high-quality, accurate leads - Be proficient in data mining and have the necess...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Średnia Oferta:
  50 składanie ofert

  ...specifics on the gas type. Consequently, experience in developing wide-spectrum gas detection tools would be advantageous. Key Responsibilities: - Understanding the features and architecture of the LoRa module for effective data return to base station. - Developing a scalable solution suitable for a large, multi-level mine configuration. - Leveraging the provided materials for development. Please note these materials will be sent to your location. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with LoRa modules. - Experience in designing safety systems for mining environments. - Knowledge in gas detection technology and engineering. - Candidates from India would be preferred. Applicants, please include your past work, detailed project proposals, and relevant ex...

  $280 (Avg Bid)
  $280 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I'm looking for a Virtual Assistant with experience in lead generation for Instagram. However, I'm including in this post a training video so you understand how to prospect. We'll specifically be targeting those who work in the nightlife industry. Ultimately I'm trying to sell social media services such as acquiring valuable IG usernames and since my reps charge me a lot the only ones who can afford it is rich people. It also just so happens everyone who works in night life knows... rich people. :) Key Responsibilities: - Find mini partners (affiliates) in nightlife: vip hosts, promoters, club managers club partner companies, etc. - Inputing the above prospects info (names and emails) on a google excel sheet Skills and Experience: - Critical Thinking - Proficiency...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Średnia Oferta:
  40 składanie ofert

  I require a skilled industrial designer who can create a 3D CAD iso drawing for a 100 tph gold CIL processing plant. The purpose of this plant is mainly for extracting gold from rocks and processing the gold ore, hence the design should be efficient and practical. Key Responsibilities: - CAD Design production machinery used in the extra...it complement the processing plant. - USe - Map out the site layout from the on-site crusher to the tailings dam. Ideal skills and Experience: - Proven track record in industrial design, particularly with processing plants. - Expertise in machinery and structural design. - Comprehensive knowledge of CAD software. - Experience in mining or mineral processing industries would be advantageous.

  $406 (Avg Bid)
  Pilny
  $406 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I am seeking a freel...application should identify and clearly highlight any price differences. - An intuitive interface that enables easy viewing and understanding of the price comparisons is preferred. - The ability to handle with cases such as CAPTCHA, implementing delays upon request, and to avoid being blocked. It would really help if you have prior experience in the e-commerce sector along with skills in web scraping, data mining, and automation. Familiarity with APIs of popular e-commerce platforms like Amazon, eBay, or Alibaba will be considered a distinct advantage. The ultimate goal is to create a tool that helps me simultaneously keep track of various product prices, identify the best deals available, and make informed purchasing decisions. Let's help shopper...

  $2514 (Avg Bid)
  $2514 Średnia Oferta:
  38 składanie ofert

  The main purpose of this project is to broaden the mining capabilities of my current setup. I would like to have an efficient algorithm implemented that is capable of converting existing hashing power to mine using the SHA-256 algorithm. This would allow me to increase the diversity of my mining operations. Key requirements for this project include: - Developing an algorithm that can convert hashing power automatically - Primary focus on SHA-256 algorithm - Emphasis on compatibility across different systems rather than speed or energy efficiency Ideal candidates for this project will have a strong background in algorithm development, specifically relating to cryptocurrency mining. Familiarity with different mining algorithms, particularly SHA-256, is absolutel...

  $598 (Avg Bid)
  $598 Średnia Oferta:
  25 składanie ofert

  Najlepsze data mining Artykułów Społeczności