Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  14,943 debugging znalezione projekty, cennik w USD

  WItam, Potrzebuje zeby ktos wprowadzil mnie w BizTalk server. Najwazniejsze rzeczy ktor musze widziec to : deployment debugging development (podstawy)

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  ...każdego bloku kodu przed nim. Warunki dotyczące współpracy: 1) Forma rozliczenia wygodna dla zleceniobiorcy - możemy przyjąć FV, możemy rozliczyć się na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło - jesteśmy w 100% elastyczni. 2) Zapewniamy współpracę z młodym i dynamicznym zespołem. Wszystkie kwestie techniczne omawiane są z ludźmi, którzy wiedzą co robią i czego chcą od projektu. Cały debugging wykonywany jest wspólnie, tak aby szybko rozwiązać wszystkie problemy i rozliczyć projekt. 3) Płacimy natychmiast po zakończeniu pracy. Możemy zapłacić przelewem, przez PayPal, MoneyBookers jak również przez Płacę z Allegro. 4) Jeśli chodzi o koszt jesteśmy otwarci na wszystkie oferty ze strony potencjalnych zleceniobiorców - czekamy na...

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  Witam. Potrzebujemy aplikacji typu: klient VOIP: jako aplikacja (jak SJLabs, X-lite, itp.) instalowana pod Windows; jako wtyczka uruchamiana w większości przeglądarek (IE, Mozilla, Opera, itd) jako aplikacja na telefon GSM. Rozwiązanie musi obslugiwać: provisioning (nasz serwer provisioningu...Asterisk/Kamailio standard jabber (plus MSN / ICQ, etc.) pożądana jest obsługa Video szyfrowanie mozliwość zapisywania w Pendrive/Flash z automatycznym uruchamianiem i logowaniem po włożeniu pendrive, z uzyciem słuchawki USB z którą dana pamięc jest zintegrowana obsluga wycinania Echa obsluga wycinania tła (słuchawki mają być używane w Call Centre więc ta opcja jest dosyć ważna) debugging i monitoring jakości online Pozdrawiam

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  Poszukujemy testera backendu webportalu, ktory komunikuje się z backend'em poprzez Web Services w celu otrzymania rezultatów róźnych obliczeń wykonywanych przez backend. Backend jest zaprogramowany w Visual C# i zawiera dużo funkcji wykonujących proste obliczenia numeryczne. Łączy się z serwerem MS SQL poprzez Nhibernate. Wymagane umiejętności - Znajomość WebServices, NHibernate, Visual C# - Doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych - Wysoka jakość programowania - Wymagana znajomość angielskiego w celu kontaktów ze zleceniodawcą Prosimy zainteresowanych o wysyłanie dodatkowych zapytań w języku angielskim w celu otrzymania szczegółowych informacji.

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert
  I need bubble.io expert 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  !!!Bid Only expert The foundation has been created, however I am seeking an experienced Bubble Developer to finish off the project. The web app is a collaborative writing platform that requires users to be able to perform the following functionality: -Write and submit written articles to the community for feedback and votin...-Additional credits can be earned when users invite their friends to join the platform via social media with a referral code. -Published articles displayed for non-registered website visitors to read and share on social media. -Users each have their own channel that can be viewed by non-registered website visitors that feature their username, profile pic, bio, and published articles. -Final testing and debugging to be performed prior to contract completion...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert
  Odoo Crm developer -- 2 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  ...Strong experience in developing and customizing Odoo ERP solutions. Proficiency in Python programming language and related frameworks. Knowledge of Odoo's technical aspects, including ORM, server-side actions, and views. Familiarity with Odoo modules, such as Sales, Inventory, Accounting, and CRM. Experience in integrating third-party applications and APIs with Odoo ERP. Strong problem-solving and debugging skills. Excellent communication and collaboration abilities. Project Deliverables: Customized Odoo ERP system with implemented modules and features. Integrated third-party applications and tools. Documentation of customizations and configurations. Resolved issues and optimized system performance. Please include your relevant experience with Odoo ERP development, example...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  ...applications, utilizing the Solana blockchain ecosystem. Implement seamless integration of Solana smart contracts and related functionalities into mobile applications. Optimize mobile applications for maximum speed, security, and performance. Work closely with the design team to ensure a visually appealing and intuitive user experience across iOS and Android platforms. Conduct thorough testing and debugging of mobile applications to ensure quality and functionality. Stay up-to-date with the latest industry trends, best practices, and emerging technologies related to Solana and web2 development. Requirements: Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Engineering, or a related field. Proven experience as a mobile application developer with expertise in both nati...

  $50743 (Avg Bid)
  $50743 Średnia Oferta:
  10 składanie ofert

  I am in need of a skilled developer to help me with debugging my website. The specific issues I am experiencing are related to functionality, and I am looking for someone who has experience in HTML and CSS. It's a single static page using CSS and HTML. My problem is that the formatting goes bad when I look at it on mobile devices - despite it looking fine in the mobile development view in Firefox and Chrome. (see images below) Overall, I am looking for someone who is detail-oriented, has experience in website debugging, and has a strong understanding of HTML and CSS. This must be completed using the existing code (single file CSS and HTML).

  $126 (Avg Bid)
  $126 Średnia Oferta:
  71 składanie ofert

  I am urgently looking for a WordPress developer to help me fix a fatal error preventing me from activating a custom plugin I created. The error message reads "Fatal error: Cannot redeclare lifterlms_template_student_dashboard_my_courses() (previously declared in /var/www/html/wp-content/plugins/l...s/) in /var/www/html/wp-content/plugins/wea-lms/includes/ on line 17". I have already tried disabling other plugins to see if there is a conflict, but the issue persists. Ideal skills and experience: - Strong expertise in WordPress development - Experience creating and troubleshooting custom plugins - Familiarity with debugging tools and techniques - Ability to work quickly and efficiently to resolve urgent technical issues

  $111 (Avg Bid)
  $111 Średnia Oferta:
  68 składanie ofert
  REST Api for a Hangman game 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm looking for a developer to create a REST API for a Hangman game (which already has been implemented with C++ and pybind11 has been used too). The ideal candidate will have experience with Python and FastAP...addition, simultaneous game instances should be possible. . The developer will be responsible for the following: - Designing and implementing the RESTful API using Python and FastAPI - Creating endpoints for creating new games, retrieving game data, and updating the game - Writing clean and maintainable code that follows best practices - Ensuring the API is scalable and efficient - Testing and debugging the API to ensure it's working correctly - Providing documentation for the API If you have experience with Python and FastAPI and are interested in this project, ...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Średnia Oferta:
  51 składanie ofert

  I am looking for a talented PHP developer to help me modify my existing CRM. The work will involve customizing the existing functionalities to add some new features that I have outlined in a detailed list. I need someone that can work quickly and efficiently, yet still deliver the highest...that can work quickly and efficiently, yet still deliver the highest quality of work - all within the next two weeks. Great attention to detail is required, as well as excellent problem-solving skills for any possible challenges along the way. The ideal candidate for this job would also have experience with UI/UX improvements, database optimization, and other forms of software development and debugging. If you have the skills and the experience to help me make the necessary modifications, please ...

  $2145 (Avg Bid)
  $2145 Średnia Oferta:
  148 składanie ofert

  We are seeking experienced C++ developers to help us add advanced features to our existing software application. The ideal candidate should have a deep understanding of C++ and be able to handle complex programming tasks. Skills and Experience: - Expertise in C++ programming - Experience in adding advanced features to existing applications - Strong debugging and problem-solving skills - Familiarity with software development methodologies - Ability to work independently and in a team Deadline: - The project has a flexible deadline of one month or longer. If you have the skills and experience required for this project, we look forward to hearing from you.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Średnia Oferta:
  18 składanie ofert

  ...and have strong data modelling skills, particularly with relational databases. HTML / CSS requirements are minimal for the project, but you will do basic frontend coding for the purposes of internal demonstrations. Experience with React is a significant plus. Experience in deploying and managing applications in the cloud, particularly in AWS. Analytical and Debugging Skills: The consultant should have strong analytical and debugging skills. They should be able to troubleshoot issues and provide solutions in a timely manner. Agile Development: You should be able to work independently and deliver in a fast-paced, agile setup. They should be familiar with agile methodologies and be able to adapt to changes in the project requirements. Communication Skills: The consultant...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I am in urgent need of a Senior ReactNative developer who can work extensively on this weekend to carry out bug fi...can work extensively on this weekend to carry out bug fixes in my project. The developer must have prior experience in working with ReactNative for both Android and iOS, apple pay, google pay, apple login, google login and be well-versed in bug fixing. Some of the ideal skills and experience required for this job include: - Proven experience in ReactNative development - Strong knowledge of debugging and bug fixing - Solid understanding of mobile app development - Excellent problem-solving skills - Ability to work under tight deadlines - Good communication skills If you are a Senior ReactNative developer with the required skills and experience, please apply for thi...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Średnia Oferta:
  106 składanie ofert

  I am looking for a React developer to fix both UI/UX and functional issues in my app. I have a list of specific issues that need to be addressed, and I would like them fixed within a week. The ideal candidate should have experience with React and be proficient in debugging and troubleshooting. Additionally, they should have strong problem-solving skills to identify and prioritize fixes efficiently.

  $31 (Avg Bid)
  $31 Średnia Oferta:
  22 składanie ofert

  ...seamless and intuitive browsing experience. • Integrate necessary third-party apps and plugins to enhance the website’s functionality, such as payment gateways, inventory management systems, and marketing tools. • Optimize website performance, including page load speed and search engine optimization (SEO) techniques, to improve visibility and drive organic traffic. • Conduct thorough testing and debugging to ensure the website’s functionality, cross-browser compatibility, and overall performance. • Provide training and documentation to our team members on how to manage and update the website content, products, and inventory. • Stay up-to-date with the latest Shopify features, trends, and best practices to continually improve the website a...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Średnia Oferta:
  147 składanie ofert
  SMPP to RCS / I Messages -- 2 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  SMPP to RCS / I Messages Project Description I am looking for a developer who can help me with converting of SMPP to RCS/I Messages of high volumes above 100K/Day. Specificall...our SMPP server. Current SMS server used : OpenSMPPbox. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge of SMPP and RCS/I Messages - Experience with integrating messaging platforms - Proficiency in programming languages such as Java or Python - Familiarity with testing and debugging tools -IOS/Andriod Assistance Needed: - Full assistance with integration and testing Project Deliverables: - Integration of SMPP to RCS/I Messages with Delivery receipts, failed and reason of failure functionality. - Testing and debugging of the new platform. - Documentation of the integration process and any necessa...

  $1126 (Avg Bid)
  $1126 Średnia Oferta:
  44 składanie ofert

  Looking for a Mid-level Frontend Engineer with expertise in React for part-time work. The engineer will primarily focus on bug fixing, maintenance and adding new features to our existing website. Ideal candidate should have experience in: - React - HTML/CSS/JavaScript - Version control (Git) - Debugging and troubleshooting skills - Good communication skills and ability to work in a team.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Średnia Oferta:
  73 składanie ofert
  blazor help 5 dni left

  I am looking for a Blazor expert to help me troubleshoot an issue with Javascript for Kendo chart PDF export. Specifically, I need help with the following: - Troubleshooting the Javascript code for Kendo chart PDF export - Providing guidance on best practices for Blazor component development, routin...Kendo chart PDF export. Specifically, I need help with the following: - Troubleshooting the Javascript code for Kendo chart PDF export - Providing guidance on best practices for Blazor component development, routing and navigation, and data binding The ideal candidate for this project should have experience in: - Blazor development - Javascript for Kendo chart PDF export - Troubleshooting and debugging Blazor applications The expected timeline for this task to be completed is with...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  Stage Site setup Debugging of contact form Plugins updation and testing Implementation on live site

  $139 (Avg Bid)
  $139 Średnia Oferta:
  18 składanie ofert

  1) Stage Site setup (5hrs) 2) Debugging of contact form (6hrs) 3) 21 Plugins updation and testing (10hrs) 4) Implementation on live site (3hrs)

  $113 (Avg Bid)
  $113 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  I am looking for a freelancer who can help me finish and convert my existing Ionic PWA into an iOS app. The PWA is primarily written in Typescript. Finish work includes debugging (date/time zone issues), implementing minor UI fixes (includes adjusting appearances to match Android and iOS users), and adding Firebase Analytics. After this, I need the PWA converted to an iOS app. The last step will be final debugging. I anticipate the work to take a few days as the PWA is already built. For communication during the project, I prefer video calls over freelancer to allow for screen sharing capabilities. Skills and experience required for this job include: - Must read and write English - Experience in converting Ionic PWAs into iOS apps - Understanding of UI differences in andro...

  $211 (Avg Bid)
  $211 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert
  PIC microcontroller 4 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Hello i have two PCB boards with PIC Microcontroller, can some one help me with debugging and flashing hex files on the microcontrollers because my board has been acting strange and I think the hex file in the microcontroller got damaged. I have the file and I would like to flash it again

  $76 (Avg Bid)
  $76 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  I have a very simple project in Python that uses GaussianNB() from sklearn. The code does not seem to give me the correct answer. It gives me the confusion matrix as 177 1 19 0 for both the Fit and the Test cases. From another tool, I know that the confusion matrix should be something like 172 10 9 6 I want to know what the problem is with my code. All the files are attached.

  $36 (Avg Bid)
  $36 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  ...experienced Android developer who is proficient in Ionic and has a strong background in VoIP development. The project involves resolving an issue with an existing SIP VoIP app that keeps shutting down randomly. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Android and Ionic development - Strong experience in VoIP app development and troubleshooting - Knowledge of SIP VoIP protocols - Familiarity with debugging tools and techniques - Excellent problem-solving skills Key Requirements: - Resolve the issue of the app shutting down randomly - Ensure the app is stable and reliable - Maintain the existing features of the app, including call recording and conference calling - Implement any necessary updates or improvements If you have the skills and experience needed to tackle this pr...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Średnia Oferta:
  50 składanie ofert

  ...Graphic design skills, with a focus on infographics or data visualisation. Strong understanding of UI/UX principles, with portfolio examples of previous work. Experience in creating interactive content for eLearning. Excellent communication and project management skills. Deliverables: A fully functional, interactive, mobile-optimised online course built on the WordPress platform. User testing and debugging to ensure the course runs smoothly. Training materials or documentation to enable our team to modify the course for different content in the future. By bidding on this project, you agree to maintain the confidentiality of the course materials provided. Please provide examples of similar projects you have completed in your proposal. We look forward to working with the selected...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Średnia Oferta:
  41 składanie ofert

  Hello! I am in need of a freelancer to assist me with a cloud deployment project. The solution I am looking for should use Amazon Web Services (AWS) to host a HIPAA compliant java spring based...allow for low scalability - less than 100 users. The project should take into consideration the web application's requirements and make sure to adhere to any security and performance standards. It should also allow the web application to be properly deployed and managed on the chosen cloud provider. This includes creating a script for efficient deployment to multi-container using ECS, monitoring, debugging, and patching/updating of the web application. Required skills - Docker compose, ECR, ECS, Postgres. Please contact me if you think you have the necessary skills to complete this proj...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I am looking for a React developer to fix both UI/UX and functional issues in my app. I have a list of specific issues that need to be addressed, and I would like them fixed within a week. The ideal candidate should have experience with React and be proficient in debugging and troubleshooting. Additionally, they should have strong problem-solving skills to identify and prioritize fixes efficiently.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Średnia Oferta:
  87 składanie ofert

  ...an existing project. The project is built using tech stacks Node.js, , mongoDB, Angular and requires a strong understanding of these. The ideal candidate should be able to work independently and collaboratively, have excellent communication skills, and be able to deliver high-quality work within the given timeframe. The candidate will be responsible for implementing new features, debugging issues, and optimizing code. The candidate should have experience handling similar projects before. The original developer will be available to answer questions regarding any existing code and modification will be allowed. To apply for this position, please submit a proposal outlining your experience with similar projects and how you can help us complete this project. Please include links t...

  $563 (Avg Bid)
  $563 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  I am looking for a skilled VB.NET developer to debug two of my VB.NET forms and module files in 2022. The specific issues that I am experiencing are related to debugging warnings & messages. Ideal skills for this job include: - VB.NET development experience - Experience with debugging and troubleshooting error messages If you are confident in your VB.NET skills, please apply for this project.

  $46 (Avg Bid)
  $46 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I am looking for someone with experience in setting up distributed Postgres SQL on a multi-node cluster. I have access to at least 3 servers and expect to store less tha...performance with low latency and need the setup to be highly optimized for this purpose. Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in Postgres SQL and distributed systems - Experience with setting up and configuring multi-node clusters - Knowledge of performance optimization techniques - Familiarity with various replication and failover mechanisms - Strong troubleshooting and debugging skills - Excellent communication and collaboration skills to work with our team. If you have the skills and experience to deliver a high-performance, distributed Postgres SQL cluster, we would love to hear...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  ...communication skills, and be able to deliver high-quality work within the given timeframe. The project involves finishing the development of a web application that is used to calculate management fees for RIAs. This will require some math skills, but more importantly, the ability to understand the relationships between account types. The candidate will be responsible for implementing new features, debugging issues, and optimizing code. The candidate should have experience working with PHP frameworks and be familiar with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. The original developer will be available to answer questions regarding any existing code and modification will be allowed. To apply for this position, please submit a proposal outlining your experience ...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Średnia Oferta:
  96 składanie ofert

  ...team to design and implement stunning UI/UX for our web applications using Next.js. Integrate APIs and ensure seamless functionality and data flow within the application. Optimize applications for maximum speed and scalability. Collaborate with back-end developers and stakeholders to gather requirements and translate them into technical solutions. Conduct thorough testing and debugging to ensure a smooth user experience. Stay up-to-date with industry trends and best practices in UI/UX design and development. Requirements: Proven work experience as a developer, preferably in a professional setting. Strong expertise in designing and implementing UI/UX using Next.js. Proficiency in front-end technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript.

  $664 (Avg Bid)
  $664 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  We are looking for an experienced engineer to assist with debugging and testing on Lattice FPGA hardware and developing a Linux SPI slave driver. The ideal candidate should have a strong background in embedded Linux, FPGA development, and Linux driver development. Responsibilities for this project will include debugging and troubleshooting FPGA hardware issues, writing and testing Linux SPI slave driver code, and providing documentation throughout the development process. To be considered for this project, please submit a proposal detailing your experience with FPGA development, embedded Linux systems, and Linux driver development. Please also include links to any relevant completed projects that you have worked on in the past. A custom FPGA boards interfaces with 7 ADC an...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  We are developing a quiz mobile application that allows players to play using real money. T...will be helping us in selecting the appropriate payment gateway(s), integrating them into the app, and ensuring a secure and user-friendly payment process. The budget for this project is INR 2000-5000 according to the service we receive from the expert. The consultant will be working collaboratively with our development team. Ongoing support and assistance in post-implementation testing and debugging are expected. Requirements: Technical background with payment gateway integration experience Budget: INR 2000-5000 (Negotiable) Deliverables: Integrated payment gateway(s) supporting real money transactions Secure and user-friendly payment process Ongoing support and post-implementation a...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  ...tools (spaCy, NLTK, GPT) - Reinforcement learning algorithms and libraries (OpenAI Gym, RLlib) - Computer vision libraries and techniques (OpenCV, YOLO) - Version control systems (Git, Mercurial) - Distributed systems and microservices architecture - API development and integration (REST, GraphQL, gRPC) - CI/CD pipelines and tools (Jenkins, Travis CI) - Performance optimization, profiling, and debugging tools Desirable Skills - Front-end technologies (JavaScript, React, Angular) - Agile methodologies and practices (Scrum, Kanban) - Proficiency in prompt engineering, with professional/native English skills If you're a Python ninja ready to join an exciting early-stage startup and tackle the challenges of building the next generation of AI-powered solutions, apply for the Se...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Średnia Oferta:
  42 składanie ofert

  I am looking for an intermediate Laravel developer who can help me resolve some functionality issues in my current project. The ideal candidate should have experience in troubleshooting and debugging code, as well as a strong understanding of Laravel's framework. The project requires the following skills and experience: - Intermediate level expertise in Laravel framework - Experience in resolving functionality issues - Ability to troubleshoot and debug code - Strong understanding of database management - Ability to work under tight deadlines - Excellent communication skills and ability to work collaboratively with a team. The project has a deadline of one week, so the ideal candidate should be able to work efficiently and effectively to ensure that all issues are resolved wit...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  I am seeking a developer who can create a build of my Android application code using Java. I have already tested the application code on different devices and emulators. The build should only focus on bug fixes to ensure th...can create a build of my Android application code using Java. I have already tested the application code on different devices and emulators. The build should only focus on bug fixes to ensure the smooth functioning of the application. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Java programming language - Experience in Android application development - Knowledge of debugging and bug fixing techniques - Attention to detail to ensure that all bugs are fixed If you have the required skills and experience, please feel free to bid on m...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Średnia Oferta:
  25 składanie ofert

  The project uses following technologies : Linux, C++, FFMpeg, OpenGL, GLFW, Google Cloud, Cmake -render/issues/79 - Margin for te...The size of the export does not match input file. I am looking for an experienced OpenGL C++ developer who can help me resolve some backend video rendering bugs in my medium-sized and moderately complex application. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in C++ programming language - In-depth knowledge of OpenGL and video rendering techniques - Experience with debugging and troubleshooting complex applications - Familiarity with optimising rendering performance - Ability to work independently and efficiently The project is live at The project is about OpenGL c++ backend video rendering microservice for

  $502 (Avg Bid)
  $502 Średnia Oferta:
  23 składanie ofert

  ...and recommendations. Build a user-friendly interface for the body type assessment, diet plan customization, workout routine selection, and progress tracking. Ensure data security and user privacy by implementing proper authentication and encryption measures. Optimize the website for speed and performance to provide a seamless user experience. Collaborate with the QA team to conduct testing and debugging to identify and resolve any issues or bugs. Requirements: Proven experience as a web developer, with a strong portfolio showcasing previous website projects. Proficiency in front-end development technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and related frameworks (e.g., React, Angular, Vue.js). Experience in back-end development using a suitable programming language (e.g., Python, ...

  $316 (Avg Bid)
  $316 Średnia Oferta:
  48 składanie ofert
  Fix my existing word press website 3 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  ...Fix broken links and images - Improve slow loading speed - Resolve design/layout issues As I am not sure how to fix the issue myself and I'm unsure if I have a backup of my website, I am looking for an experienced freelancer who can handle the task efficiently. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in WordPress development - Knowledge of website troubleshooting and debugging - Experience in website design and optimization Please provide your portfolio and references of similar projects completed in the past....

  $154 (Avg Bid)
  $154 Średnia Oferta:
  191 składanie ofert

  I am looking for a Python Selenium developer to help me debug my current code. The changes needed are urgent, and must be completed within 24 hours. The specific changes required are related to web scraping and automation tasks. Ideal candidates will have experience in debugging Selenium code and be able to optimize performance for browser compatibility.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  Looking for an experienced developer to configure a payment plug-in for my WordPress website. The plug-in will need to integrate with a custom payment gateway that I will specify. The project will involve setting up the plug-in and ensuring that it works seamlessly with ...plug-in for my WordPress website. The plug-in will need to integrate with a custom payment gateway that I will specify. The project will involve setting up the plug-in and ensuring that it works seamlessly with my website. tokens provided language setting Key deliverables: - Configuration of payment plug-in for one-time payments - Testing and debugging to ensure seamless integration with website - Documentation of configuration and any customizations made to the plug-in

  $46 (Avg Bid)
  $46 Średnia Oferta:
  35 składanie ofert

  ...the ChatGPT API (OpenAI API) and integrating it with the website's functionalities. Configuring membership levels and permissions to control user access and privileges. Making necessary adjustments to the theme's design to accommodate the AI-driven features and ensure a seamless user experience. Collaborating with the project team to understand and incorporate specific requirements. Testing and debugging the implemented features to ensure optimal performance. Assisting with any additional changes or modifications as needed. Requirements: Proficiency in API integration, particularly with ChatGPT and ChatGPT API Tokens (OpenAI API - OpenAI's GPT-3.5). Strong knowledge and experience with PHP programming language. Expertise in content management systems (CMS), with ...

  $192 (Avg Bid)
  $192 Średnia Oferta:
  39 składanie ofert

  I am in need of a Prestashop expert to assist me with fixing a bug in my filter system. The specific issue I am experiencing is that incorrect results are being displayed when using the filter. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in Prestashop development and customization - Expertise in debugging and fixing filter bugs - Familiarity with customizations and third-party modules - Ability to work efficiently and effectively to resolve the issue in a timely manner If you have the necessary skills and experience, please contact me to discuss further details about the project. Here is the document with detailed explanations. When applying for the job, please state that you have checked the document, and I need the person who can finish it within this week: http...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I am looking for an experienced OpenGL C++ developer who can help me resolve some backend video rendering bugs in my medium-sized and moderately complex application. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in C++ programming language - In-depth knowledge of OpenGL and video rendering techniques - Experience with debugging and troubleshooting complex applications - Familiarity with optimising rendering performance - Ability to work independently and efficiently If you have a track record of successfully resolving similar issues and can help me improve the rendering speed of my application, I would love to hear from you. Thank you! Specifically the issues are listed below : -render/issues/81 - Android or IoS video export play fast and corrupted -ren...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  I am looking for a Flutter Developer to assist me in building my project in Android Studio. Currently, I have already started the project and need help with debugging and testing. The project must be completed immediately, so I need someone who is available to work quickly. The ideal candidate should have experience in Flutter development and Android Studio. Need Any Desk Assistent Imediate Key Requirements: - Experience in Flutter development and Android Studio - Ability to assist with debugging and testing - Must be available to work immediately - Attention to detail and strong problem-solving skills - Good communication skills -Ready to take Any Desk AnD Build The Project If you meet these requirements and are interested in this project, please contact me with your...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I am looking for a skilled Flutter developer to help fix some functional issues on my mobile app. The bugs are causing some problems with the app's features and need to be fixed ...skilled Flutter developer to help fix some functional issues on my mobile app. The bugs are causing some problems with the app's features and need to be fixed within a week. All source code and documentation are easily accessible, so you will have everything you need to get started. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of Flutter development and best practices - Experience with debugging and fixing functional issues - Familiarity with mobile app development and UI/UX design - Ability to work efficiently and meet deadlines - Good communication skills and ability to work collabor...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  ...development principles and practices. - Experience with RESTful APIs, web services, and integration of third-party libraries and APIs. - Proficiency in implementing responsive UI designs and adapting them to multiple device sizes. - Knowledge of software development lifecycle (SDLC) and Agile methodologies. - Familiarity with version control systems, such as Git. - Experience with testing and debugging mobile applications. - Strong problem-solving and analytical skills. - Excellent communication and teamwork abilities. - Self-motivated and able to work independently with minimal supervision. Preferred Qualifications: - Experience with Firebase services for authentication, realtime database, cloud messaging, etc. - Knowledge of state management libraries, such as Provider, Bloc,...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Średnia Oferta:
  76 składanie ofert

  Najlepsze debugging Artykułów Społeczności