Infographicsprojekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  5,000 infographics znalezione projekty, cennik w USD

  Добрый день. Ищем специалиста который сможет сделать видео типа следующих Wzorce filmów w jakich chcemy mieć video (pierwsze pół filmu) Przykładowe aplikacje do robienia filmów:

  $5 - $5 / hr
  $5 - $5 / hr
  0 składanie ofert
  монтаж видео Zakończone left

  Szukamy osób które mogą zrobić filmy podobnie do następnego: Ищем специалистов которые смогут сделать видео на примере следующих: Wzorce filmów w jakich chcemy mieć video (pierwsze pół filmu) Przykładowe aplikacje do robienia filmów: Рабочие языки русский или польский. Języki pracy polski lub rosyjski.

  $323 (Avg Bid)
  $323 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  ...była zaprojektowana tak aby możliwie dokładnie odzwierciedlała linię ze strony dynamikę ugięcia jak ta linia z ); - Strona powinna być wydajna, tj. nie zacinać się, nie klatkowa podczas przeglądania (scrollowania). Dozwolone jest użycie bibliotek zewnętrznych, jednak ostatecznie wykorzystana powinna zostać jedna, główna technologia. - Strona będzie optymalizowania pod względem SEO na tyle, na ile będzie to możliwe. Wyraźnie trzeba oddzielić kontent od animacji - tutaj przewagę ma Canvas, którego można zostawić statycznie w tle, aby się animował, natomiast przesuwać samą treść. - Grafiki strony głównej są już przygotowane (psd)

  $370 (Avg Bid)
  $370 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  ...użytej w nim technologii jak na przykład ciekawe, dynamiczne menu, nienachalny sposób wyświetlania pierwszego bannera, czytelne wpisy na blogu, opatrzone przede wszystkim datą publikacji - dużą i wyraźną wraz z infografika*, stopkę strony ze wszelakimi ważnymi informacjami dla odwiedzających jak sitemap, kontakt, etc. Czyli tak zwany standadr bez wodotrysków. * Z racji, iż zajmuję się w swojej firmie kilkoma tematami, chciałbym na stronie głównej publikować jeden wspólny blog, który stanowiłby połączenie 3-4 blogów z podstron tematycznych np. news o kasach fiskalnych + news o jakimś tam wdrożeniu programu, etc. Stronę zmieniam głównie pod kątem responsive design a co za tym idzie lepszego jej pozycjonowania w google. Zależy mi n...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  ...incorporating a variety of design elements, including infographics, colorful illustrations, and custom typography. Key Deliverables: - Enhance the design of the student handbook using the provided branding kit - Integrate infographics, colorful illustrations, and custom typography to make the handbook more visually appealing - Include important information on campus resources and student services The project timeline is quite urgent as I'm aiming to have it completed within a day. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design and layout - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator, InDesign, or similar - Strong understanding of typography and color theory - Ability to create engaging infographics - Prior experience ...

  $53 (Avg Bid)
  Pilny Gwarantowany
  $53
  3 zgłoszenia
  Instagram Infographics Creation 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm searching for a talented social media content creator with experience in design and nice product/brand posts and an understanding of Instagram posts optimization. You will primarily create infographics and nice images for . Looking to get around 20 posts produced, and possibly more on an ongoing basis. The main goal of these posts is to increase my brand's awareness and highlight the delicious flavours and benefits of the functional ingredients. The ideal candidate will have a knack for creating compelling, attention-grabbing graphics that serve to inform our audience and enhance our brand's visibility. Key Responsibilities: - Ensure all images are 'on brand', utilising a clean, modern aesthetic. - Employ creative methods to present product images i...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Średnia Oferta:
  83 składanie ofert

  ...product listings. The ideal candidate will have experience in creating compelling visual content that drives engagement and conversions. You will work closely with our marketing team to ensure that all images meet Amazon’s guidelines and effectively showcase our products. Key Responsibilities: Design and create visually appealing images for Amazon product listings, including main images, infographics, lifestyle images, and other promotional graphics. Ensure all images comply with Amazon’s image requirements and guidelines. Collaborate with the marketing team to understand the product’s unique selling points and incorporate them into the visuals. Edit and retouch photos to enhance product appeal. Create images that highlight product features, benefits, and usa...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Średnia Oferta:
  66 składanie ofert

  ...the lgbt male scene in brazil. The ideal candidate will be responsible for creating 1500-word articles for our LGBT travel site in Brazil using custom ChatGPT prompts, generating images with MidJourney, and designing infographics using Venngage or a similar AI infographic maker. Responsibilities: - Write high-quality, SEO-optimized 1500-word articles based on custom ChatGPT prompts. - Correct and enhance the information provided by ChatGPT to ensure accuracy and relevance. - Generate visually appealing images using MidJourney. - Create informative and engaging infographics with Venngage or a similar AI infographic maker. - Collaborate with our international team to align content with our brand's voice and goals. - Participate in training sessions if needed to im...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Średnia Oferta:
  12 składanie ofert
  Product Image shooting 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I want to sell some products in online platforms. I need attractive images for the page - a minimum 15 high quality professional looking images. The images should include infographics, lifestyle and comparison

  $84 (Avg Bid)
  $84 Średnia Oferta:
  10 składanie ofert

  As a freelancer, I'm in need of a skilled content designer to create tailored infographics and social media posts for my promotional campaign . The target audience for this project is adults. Key Responsibilities: - Design visually engaging, informative infographics that align with the campaign's promotional objectives. - Create creative and persuasive social media content that resonates with adult audiences. The ideal candidate should: - Have a strong portfolio of previous infographic and social media content designs. - Demonstrate a clear understanding of promotional content strategies. - Be able to craft compelling, 100% original content. - Possess excellent communication skills to understand and meet my campaign's needs.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I'm looking for a freelancer to create a detailed company profile. My company's story, mission, v...outlined in a professional manner. Key Deliverables: - A detailed company history section - A concise yet impactful mission and vision statement - In-depth descriptions of our products and services - The design should be spread across at least four pages Visual Elements: I'd like the profile to be visually engaging, so I'd like to include both images and infographics. Ideal Skills: - Graphic design - Content creation and curation - Infographics design - Ability to summarize and present complex information in a clear and concise manner Experience: Prior experience in creating company profiles or similar documents would be a major plus. Any examples of p...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Średnia Oferta:
  160 składanie ofert

  Proszę, Zarejestruj się lub Zaloguj, żeby zobaczyć szczegóły.

  Wyróżniony Pilny Ukryte Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności

  ...click-through rates) and optimize strategies for better results. Lead Generation: Develop lead capture forms and landing pages to convert website visitors into leads. Implement lead nurturing campaigns through email marketing automation. Collaborate with the sales team to qualify leads and ensure a smooth handoff process. Content Marketing: Assist in creating high-quality content (blog posts, infographics, etc.) that is informative, engaging, and optimized for SEO. Analytics & Reporting: Track and analyze website traffic, social media performance, and lead generation data using analytics tools (Google Analytics, social media insights dashboards). Generate reports to measure the success of digital marketing campaigns and demonstrate ROI. Stay Up-to-Date: Continuously learn abo...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Średnia Oferta:
  67 składanie ofert

  ...integration of graphics for video games. The videos games are 2D and 3D. The development softwares are Unity and Felgo. We develop video excape games. Each game requires one hour of gameplay. We have about twenty escape games waiting for the graphic design work. We need framework infographics that will be reused across all quest games. As well as specific infographics for each of the games. We include videos with real actors in each quest. The video was shot against a green background. For these videos we need 3D infographics and integration. Key Responsibilities: • Create high-quality 3D models, textures, and animations for in-game objects, and rooms. • Develop 2D concept art, character designs, and environmental illustrations that align with the game&#...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Średnia Oferta:
  7 składanie ofert

  I'm looking for a skilled graphic designer to craft clean, corporate-style LinkedIn posts that are rich in infographics and content. The main focus of these posts will be to share company updates. Key Job Requirements: - Creation of corporate, clean infographics to succinctly convey company updates. - Craft engaging, concise content that complements the infographics and further communicates our updates. - An understanding of LinkedIn's algorithm and content requirements. - Prior experience in corporate design and LinkedIn content creation would be beneficial. This project requires someone who can effectively blend text, data, and graphics to tell a compelling visual story about our company updates. We value freshness and uniqueness in the content - it shou...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert
  Trophy icon Multiple Business Ebook Design 18 godzin left

  I'm in need of a talented designer to create an engaging PDF ebook for my business topic. It should feature infographics to make the content more visually appealing and easier to understand. Key requirements include: - Design and layout of a professional, business-related PDF ebook - Integration of infographics to enhance the text - Ensuring the final product is aesthetically pleasing and easy to navigate Ideal Skills: - Graphic Design - Ebook Design - Infographics Design - Experience working with business-related content Looking forward to seeing your portfolios and discussing further! Company: CEO Financial Group Website: Address: 418 Ste ste 200 Royal Oak, MI 48067 Phone: 248-965-5057 Brand Colors #2b73c8 #151415 #373a45 #d1d1d4 #ffffff

  $190 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $190
  43 zgłoszenia

  I'm seeking an experienced research writer with a strong background in AI, machine learning, reinforced learning and related topics, to develop engaging lesson content for students. I require research-backed content (not AI-generated), and please include literary sources if relevant. I will be working on an interactive infographics alongside this project. Key Responsibilities: - Develop interactive, student-centric content that covers the fundamentals of AI, machine learning and reinforced learning. - Incorporate high-level description and practical applications to ensure optimal learning outcomes. Ideal Freelancer: - Previous experience writing educational content, particularly in the field of AI and machine learning. - Familiarity with interactive learning techniques. R...

  $338 (Avg Bid)
  $338 Średnia Oferta:
  18 składanie ofert

  The goal of this project is to create 4 infographics. They will be sent over the course of 1 month. After creation of the 4 infographics, the project will be closed. Full details of this project will be sent to you.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert
  Graphic Design 6 dni left

  ...your brand's essence to developing cohesive brand identities with captivating color schemes and typography, we specialize in creating designs that leave a lasting impact. Whether you need print materials like business cards, brochures, or posters, or digital assets such as website graphics, social media visuals, and app interfaces, we've got you covered. Our expertise extends to illustrations, infographics, motion graphics, and photo editing, ensuring that every aspect of your design requirements is met with precision and creativity. With a focus on user experience and aesthetic appeal, we strive to deliver designs that not only look great but also resonate with your target audience. Partner with us to elevate your brand's visual identity and make a memorable impre...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...a skilled Canva Pro with expertise in crafting Pinterest posts, infographics, 1 sheets, and eBooks to bolster our brand's online presence. Experience with sales and marketing pitch decks and presentations a huge plus. experience spot on! Key Requirements: - Incorporating Logo and branding elements, Text and headlines, and Images and illustrations in a cohesive manner across all the design elements. - Understanding the diverse purposes of the materials: Increasing brand awareness, Generating leads, Educating audience. - Flexibility and creativity to adapt the style or theme as per the requirements of each specific piece. Ideal Skills: - Proficiency in Canva with a strong portfolio of Pinterest posts, infographics, 1 sheets, and eBooks. - Knowledge in designing mate...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Średnia Oferta:
  48 składanie ofert

  ...that is professional, visually appealing, and easy to navigate. • Use consistent branding elements (colors, fonts, logos) across the profile. 3. Profile Structure: • Introduction to the consortium: Brief overview and mission statement. • Attribute core competencies, unique strengths, and notable achievements to SBC whilst removing all the individual company names. 4. Design Elements: • Infographics and visuals to represent data and key points. • High-quality images and graphics that align with the consortium’s branding. • Easy-to-read layouts and typography. 5. Deliverables: • A professionally designed PDF document of the unified consortium profile. • Editable source files (e.g., Adobe InDesign, Illustrator). • Any ...

  $420 (Avg Bid)
  Wyróżniony Pilny
  $420 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  ...Requirements: - The website should be bilingual, with full support for both Arabic and English language. - Strong graphic design skills are a must. This includes the creation of custom logos and branding, as well as the incorporation of infographics and charts. - A good eye for design is essential for the overall website layout and design. Ideal Skill Set: - Proficiency in web development, especially in creating bilingual websites. - Expertise in graphic design, particularly in creating custom logos and branding. - Experience in incorporating infographics and charts into websites. - A strong portfolio of previous website development and graphic design work. - Good communication skills to understand and execute my vision for the website. Please include examples of your...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Średnia Oferta:
  59 składanie ofert

  ...I'm in need of a professional to help me with understanding my project requirements, I'm also looking for someone who can focus on the following areas: - Data Visualisation Report Generation: This aspect of the project involves interpreting data and creating meaningful, easy-to-understand visual representations. The ideal candidate should be skilled in using data to create charts, graphs, and infographics. The main goal of this project is to identify gaps and improvement areas in our existing processes and then develop training materials for new employees. The focus will mainly be on Human Resources, Sales, and Operations department. I am looking for a freelancer with previous experience in conducting needs assessments and onboarding in a corporate environment. Add...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I'm looking for an experienced social media content creator to help boost brand awareness on Facebook and Instagram. The ideal candidate w...Instagram. The ideal candidate will know how to create engaging content and ideally have a knack for understanding what type of content engages best with different audiences, as I'm not quite sure which works best. Key tasks include: - Creating content posts for Facebook and Instagram - Focusing content posts on increasing brand awareness Your experience in creating different types of content (infographics, short videos, user-generated content etc) is vital, as the type that will be most effective for my audience is not yet determined. Please showcase your social media content creation portfolio, particularly any work focused on brand...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  ...information even if the video itself is static. 2. **Background Music**: Add calm and soothing background music to create a relaxing atmosphere. 3. **Visual Effects**: Incorporate subtle animations, transitions, or effects to keep the viewer’s attention. 4. **Captions**: Ensure the video is accessible by adding captions or subtitles, especially if the therapist is speaking. 5. **Graphics**: Use infographics or animations to illustrate points or provide additional information. 6. **Call to Action**: Include prompts encouraging viewers to like, share, comment, or visit your website for more information. 7. **B-Roll Footage**: Add secondary footage related to the discussion, such as clips of nature, people engaging in therapeutic activities, or relevant scenarios. 8....

  $25 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $25
  20 zgłoszenia

  I am seeking an experienced video editor for my educational series on YouTube. Ideal candidates w...unique blend of skills in both video editing and graphic design, with a dash of Artificial Intelligence expertise. The preferred style is a unique mix - think a documentary, but with more visual excitement. Key requirements for this project include: - Expertise in creating educational videos - Understand how to weave in core graphic design elements with video footage - Proficiency in adding infographics, text overlays, and animations for enhanced audience engagement - Understanding of AI is desirable, though not required The final result has to be engaging, informative, and visually appealing. Let's create something amazing together. Let's revolutionize education with t...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  I'm aiming to create an engaging PowerPoint presentation that delves into the role of Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) in revolutionizing Security Operations Centers. I'm counting on your skills and experience to provide: - An introduction to SOAR - Detailed benef...Centers. I'm counting on your skills and experience to provide: - An introduction to SOAR - Detailed benefits of SOAR - Successful case studies of SOAR impact - Explanation of SOC and its traditional challenges - Relevant SOAR statistics - Any other beneficial information that would add value The contents should be catered to security analysts and SOC teams, focusing on texts, images and infographics for data representation. PowerPoint expertise is a must, alongside a solid under...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  ...encompasses: - Character Illustrations: I require realistic digital character illustrations that can embody and represent my brand appropriately. - Logo Designs: I am also in need of a cohesive logo design that encapsulates the essence of my brand. The design should be unique, memorable, and aesthetically pleasing. - Infographic Illustrations: I will need realistic digital illustrations for infographics as well, to be used across various platforms. The ideal candidate should have: - Demonstrable experience with realistic digital illustrations. - A strong portfolio that showcases previous character illustrations, logo designs, and infographic work. - Previous experience working on brand development projects is a plus. If you feel you meet the criteria, please reach out to me...

  $193 (Avg Bid)
  $193 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  I am in search of a skilled freelancer who can diligently make a ...freelancer who can diligently make a PowerPoint presentation to enhance my online classes. The PPT should: - Primarily serve the purpose of enhancing visual presentations. - Follow an infographic design style. - Incorporate embedded videos. The ideal candidate for this task would have a knack for creating visually appealing, interactive presentations. Proficiently using PowerPoint and designing infographics are a must. The ability to search for and embed relevant videos which further substantiate the content is necessary. This is not a task for a beginner—prior experience creating presentations for educational content will be strongly considered. Remember, clarity, aesthetics, and user engagement are key to...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  ...Your primary responsibilities would be the creation of social media posts and infographics. Key Points: - Deliverables: Your main tasks will include creating engaging and aesthetically pleasing social media posts and infographics. - Platforms: The designs will be used across Facebook, Instagram, and Twitter. Prior experience with these platforms would be beneficial. - Design Style: The desired theme for the design is modern. Ideal Skills & Experience: - Proven experience as a graphic designer with a strong portfolio of previous work. - Proficiency in design software and technologies such as Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign). - Experience in creating social media posts and infographics, with an understanding of the best practices for e...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Średnia Oferta:
  36 składanie ofert

  I'm looking for an experienced infographic designer to create a modern and sleek infographic that presents the t...the top 10 tips related to grilling beef. - The overall design should be modern and sleek, ensuring that the information is presented in an engaging and visually appealing way. - The target audience for this infographic is beginner grillers, so the information should be easy to understand and follow. Ideal skills and experience: - Strong experience in graphic design, particularly in creating infographics. - Knowledge of the grilling/cooking domain or experience creating food-related content. - An understanding of visual communication and how to present information in an engaging manner. - Ability to tailor content to a specific target audience - in this case, beg...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Średnia Oferta:
  76 składanie ofert

  I'm in need of a top-n...represent my business. The brochure design should be a 2-fold leaflet. Here's what I'd like included: - A selection of our company's images and photos that would represent our services and values. - Creative and eye-catching graphics and infographics to visually communicate our message. - A section with some client testimonials to highlight our credibility and customer satisfaction. Ideal candidates for this project should: - Have a strong portfolio of creative brochure designs, particularly 2-fold leaflets. - Be able to effectively integrate images, infographics, and testimonials. - Demonstrate a solid understanding of visual communication and brand representation. - Possess excellent communication skills for discussing desig...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Średnia Oferta:
  155 składanie ofert
  eBay Infographic Design 1 dnia left
  ZWERYFIKOWANY

  ...help me develop a comprehensive eBay listing for a Panel Heater that we sell. Key Project Details: - I'm looking for a minimalist and clean style, which can help my product stand out and appear professional. - While I do have some content prepared for the infographics, I may need your assistance in developing more, so an eye for content curation would be a plus. - The listing would need to be presented in HTML. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design, with a specific portfolio showcasing high-quality infographics. - Ability to understand and work with existing content to create compelling visuals. - Experience in creating eBay and Amazon listings would be an advantage, but not a necessity. Please send me examples of content that you have alre...

  $128 (Avg Bid)
  $128 Średnia Oferta:
  110 składanie ofert

  ...to our employees. - This might include adjustments to color schemes and fonts, as well as reworking the general layout and design of the slides. - Your expertise in incorporating animations and transitions effectively will be crucial in bringing the presentation to life. Visual Elements: - You'll be required to incorporate a variety of visual elements into the presentation. This includes infographics, images, illustrations, and charts and graphs. - The goal is to make the content more digestible and visually appealing for our teams. Branding Guidelines: - While the client did not specify specific branding guidelines, adhering to a professional and modern design aesthetic is a must. Ideal Skills: - Proven experience in presentation design, particularly for training or...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Średnia Oferta:
  22 składanie ofert

  I need a compelling Informative PowerPoint presentation focused on our company profile for the purpose of internal training. We already have a presentation made, we just need it in ppt format and want to revamp it a little bit. The content and theme shall ...company profile for the purpose of internal training. We already have a presentation made, we just need it in ppt format and want to revamp it a little bit. The content and theme shall majorly be same. Ideal skills and experience: - Proficient in PowerPoint. - Experience in creating informative presentations. - Has an eye for design with the ability to create compelling infographics. Project elements: - High-quality infographics. - Informative business content. - Visually engaging presentation. WE NEED THIS PRESENTATIO...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Średnia Oferta:
  27 składanie ofert

  He should be able to create images for social media account and infographics for marketing purpose I am in need of a talented graphic designer to create images for my educational website and social media accounts. The main goal of these images is to: - Enhance engagement: The visuals should be compelling and interactive, in order to draw the target audience in. - Promote brand identity: The designs should be consistent with our brand's colors, style, and message. - Provide visual explanation: The images should simplify and enhance the understanding of the content they are paired with. The target audience for this project is primarily students, graduates and post graduates. Having an understanding of what appeals to this demographic is crucial. Ideal skills and experience f...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  As a business serving IT services, we require a compelling hoarding poster designed specifically for marketing our software development capabilities, focusing on Data Engineering. We aim to utilize this poster to advertise our services and attract potential customers. The potential designer ...correctly portray our services - Knowledge in graphic design techniques that can attract viewers and communicate information efficiently. This poster should convey our expertise and why our services are the best choice for potential clients. The freelancer should consider factors such as visual hierarchy, appropriate color choice, and compelling imagery when designing. The ability to incorporate infographics can be a plus. Final deliverable should be a print-ready file of the hoarding post...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Średnia Oferta:
  23 składanie ofert

  Hi! Please see attached some icons we'd like to recreate. We'd like a set of simple black (#444) detailed line icons for some supplement brand infographics. The current icons are: Pure Fill Capsules / No Fillers Vegan / Vegan UK Manufacturing / UK Manufacturing Non-GMO / No Allergens (switch to No Allergens / Non GMO) We would like you to recreate these in simple black (#444) with normal case Font (Sofia Pro - we will send it over) We'd also like new ones designing Made to / GMP Standards Only Natural / Excipients Natural Source / All Natural 3rd Party Tested / For Purity Official Supplier / Trusted Source 100% Biodegradable / Bottle & Lid Can you help, please? Quote the word PARMO in your application so we know you have read it. Thank you

  $77 (Avg Bid)
  $77 Średnia Oferta:
  145 składanie ofert

  ...dynamic content writer to assist in a three-month education project. The writer will be required to develop training content, catered to sales employees of a Marquee Indian Bank. Key Responsibilities: - Flash Card Creation: Creating easy to understand, engaging, and appealing notes. - Short Form Video Scripts: Writing compelling scripts for bite-sized learning videos. - Infographics: Developing informative infographics. - Listicle Composition: Crafting interesting, informative lists. - Assessment Formulation: Writing assessments to test comprehension and learning. Candidates must possess: - Excellent research and writing skills. - Ability to transform complex topics into engaging content. - Experience in creating educational content for sales audience. - An understand...

  $1319 (Avg Bid)
  Pilny
  $1319 Średnia Oferta:
  20 składanie ofert

  Video Editing for Youtube Channel - included infographics, editing, color correction, sound degisn.

  $108 (Avg Bid)
  $108 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...segment.com. 2 pages will be similar in size and look to the home page. 3 pages will be significantly shorter. All pages will be just informative / Static. Will reuse logo from original site. Content will be provided. Existing site has wordpress and elementor. Domain and hosting will not change. Payment gateway not needed. Atleast 4 infographics will need to be built. Animation is not required. Simple, elegant static infographics are enough. See here for example: Do you have experience in this? I am looking for extensive WordPress customization expertise and infographic design expertise. Show off your portfolios. New samples are not needed for the quote. The quote is for redesigning the menu, header, footer, etc., and building 5 pages

  $184 (Avg Bid)
  $184 Średnia Oferta:
  132 składanie ofert
  Graphic Designer Zakończone left

  I need a talented graphic designer who can create engaging and visually appealing infographics for my Amazon products. Requirements: - Experience in infographics design - Ability to create compelling and informative graphics - Understanding of Amazon's design guidelines and standards The ideal candidate should have a creative eye, a strong attention to detail, and a portfolio showcasing previous infographics work.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Średnia Oferta:
  13 składanie ofert

  Project Overview: We are seeking a talented graphic designer with expertise in Figma to create a comprehensive company profile and documentation overview for our platform. This document will serve as a key resource to communicate our brand, values, and the unique aspects of our platform to potential customers, inv...guidelines. - Interactive elements where applicable (e.g., clickable links, forms). - High-resolution export of the final design in PDF format. Design Requirements: - Adherence to our brand colors, fonts, and overall style guide. - Clean, modern, and professional design aesthetic. - Intuitive layout with a clear hierarchy of information. - Engaging visuals, including high-quality images, icons, and infographics. - Accessibility considerations for readability and user e...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Średnia Oferta:
  138 składanie ofert
  Website designing Zakończone left

  ...Platforms like Zoom, GoToWebinar, or Microsoft Teams. Implementation: Schedule regular webinars and promote them on your website. Use plugins to integrate live streaming and recordings directly onto your site. Interactive Case Studies Tool: Custom development or platforms like Genially. Implementation: Develop detailed case studies with interactive elements such as clickable sections, videos, and infographics to illustrate outcomes and processes. Augmented Reality (AR) Tours Tool: AR platforms like ARKit (iOS) or ARCore (Android). Implementation: Work with developers to create an AR tour of your office. Provide a link or QR code Interactive Features Implementation for Rashid's Law Firm Website on your website that visitors can scan to access the tour. Interactive Legal Tools...

  $572 (Avg Bid)
  Wyróżniony
  $572 Średnia Oferta:
  199 składanie ofert

  I'm in need of a creative individual who can help me boost my restaurant's presence across social media. Key responsibilities: - Designing eye-catching images with text overlays for Facebook, Instagram, and Twitter - Crafting engaging animated videos to capture audience attention - Developing informative and visually appealing infographics The main focus of this project is to increase our brand awareness through an engaging social media presence. Key skills and experience: - Proficiency in graphic design, video editing, photo editing, and content creation - Proven experience in creating social media content for the restaurant or food industry - Ability to work with voice overs is a plus If you're a creative professional who is great at developing diverse, engagi...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  ...my cryptocurrency-centered news articles and YouTube videos. The ideal candidate should have experience in designing for news and tech-based content. Key requirements: - Design Style: Minimalistic, yet effective in conveying the essence of the news - Theme: Cryptocurrency, so a basic understanding or interest in the topic would be beneficial - Specific Elements: The banners should include infographics or data charts. Your ability to blend these elements seamlessly into the design is crucial. It's important that the banners are eye-catching and informative, to draw interest from the tech-savvy audience I cater to. This is an ongoing project, so I'm looking for someone who can consistently deliver high-quality, engaging designs. If you think you're up for the cha...

  $502 (Avg Bid)
  $502 Średnia Oferta:
  82 składanie ofert

  I need an experienced freelancer to create a creative and colorful informative brochure. Key requirements: - Utilize both images and text to convey information. - Infographics and charts to organize data in a visually appealing way. - The brochure should be striking and engaging, not just informative. Ideal Skills: - You should have experience in designing brochures of a similar nature. - Creative graphic design and an eye for arranging images and text effectively. - Expertise in data visualization and developing clear, easy to understand infographics and charts. The chosen freelancer will use their experience in creative design and data visualization to deliver a brochure that not only informs, but also captivates.

  $69 (Avg Bid)
  $69 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  I am seeking a Social Media Manager who is not only creative but also strategic. The ideal candidate will manage our Instagram, X (formerly Twitter), TikTok, and Snapchat channels, and finish tasks with a high standard. These tasks include but are not limited to, - Content Creation: focusing on infographics, and blog posts. The ideal candidate will be proficient in generating fresh and engaging content for our diverse audience and have an understanding of what type of content works best on each platform. Strong skills in distribution strategies and proven experience in managing different social media channels in the Middle East is preferred. Creativity paired with strategic thinking is what I am looking for. Your focus will be Instagram, X (formerly Twitter), Tiktok, and Snapcha...

  $912 (Avg Bid)
  $912 Średnia Oferta:
  45 składanie ofert

  I'm in need of a professional freelancer to aid me in developing a captivating presentation centered on 'Search & Rescue' for the purpose of informing our target audience - government entities. The presentation should encompass resourceful videos, engaging infographics, and relevant images. Key requirements: - Develop a structured, clear, and engaging presentation - Incorporate insightful videos that reinforce the theme of search & rescue - Generate infographics and images related to the subject matter - Ensure that the presentation fulfils its purpose of informing the audience Skills and Experience required: - Excellent presentation designing skills - Expertise in integrating multimedia elements like videos, images etc into presentations - Substant...

  $343 (Avg Bid)
  $343 Średnia Oferta:
  81 składanie ofert

  Najlepsze infographics Artykułów Społeczności