Presentationsprojekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  19,278 presentations znalezione projekty, cennik w USD

  Witam, Poszukuję osoby, która pomogła by nam w opracowywaniu tekstów na stronę. Chcielibyśmy wzbogacić naszą stronę o informacje na temat Polski i Finlandii. Przykładowa realizacja to np. przeczytanie tekstu ze strony: Pozyskanie informacji uzupełniających z innych serwisów w tym polskich i opracowanie własnego tekstu. Czy taka forma współpracy Panią interesuje i jaka byłaby cena opracowania 1 tekstu. Mamy już pomysły na kilka/kilkanaście takich artykułów. Nie ukrywam, że dopiero zaczynamy i zależy nam na atrakcyjnej wycenie.

  $6 (Avg Bid)
  $6 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  Witam, Poszukuję osoby, która pomogła by nam w opracowywaniu tekstów na stronę. Chcielibyśmy wzbogacić naszą stronę o informacje na temat Polski i Finlandii. Przykładowa realizacja to np. przeczytanie tekstu ze strony: Pozyskanie informacji uzupełniających z innych serwisów w tym polskich i opracowanie własnego tekstu. Czy taka forma współpracy Panią interesuje i jaka byłaby cena opracowania 1 tekstu. Mamy już pomysły na kilka/kilkanaście takich artykułów. Nie ukrywam, że dopiero zaczynamy i zależy nam na atrakcyjnej wycenie.

  $6 (Avg Bid)
  $6 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...Docelowo postać musi być zapisana jako rysunek wektorowy tak, żeby można go było wykorzystać w druku. Przykład rysunku w takim stylu, który mi odpowiada (czytelny, łatwe do zaprezentowania emocje, łatwe do odczytania pozy): oraz tutaj: Ten drugi obrazek prezentuje postać bliższą temu co chcę żeby wyrażała. Postać ma być godna zaufania, nie za młoda, raczej mężczyzna, łatwy do przedstawienia w różnych pozach i z twarzą łatwo wyrażającą różne emocje. Stworzone dzieło przechodzi na własność nabywcy, a twórca na pewno otrzyma jeszcze

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  ...retailers such as design-, museum- & concept stores. The website hosts one of the biggest worldwide online photo communities for creative photography. For our International Design Team we are looking for Packaging- and Graphic Designer! Tasks: - Development of layouts for product packaging, books, flyers, shop- and exhibition design. - Design presentations for new product concepts - Preparation of printing files - Creating of packaging models - Preparation of layouts and production of packaging prints - Realization of product packaging Requirements: - Work experience is an advantage - Sound knowledge of current design programs, in particular Adobe and Photoshop - Independent, organized and

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert
  75398 formal letters Zakończone left

  ...Manager alongside Mr Michael Roberts, General Manager of a professional training organisation that arranges seminars on professional topics (GIVE IT A NAME). In the last six months your successful selling and management seminars have been very effective receiving much acclaim and widespread publicity. Your organisation is now planning a one day conference (GIVE IT A NAME), incorporating presentations by distinguished speakers on: 'The Administrator's Role Today and Tomorrow', 'Effective Communication', 'The Role of Management', 'Human Relations' and ' Office Technology'. You have also arranged for demonstrations of the latest equipment to be given in the breaks. All the preparations have been made to hold t...

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert

  ...zamieniło miejscami lewe okno z prawym. W prawej stronie ma się wyświetlać text a z lewej strony mają być jeden pod drugim 4 napisy, które także przygotowaliśmy. Jeśli klient kliknie w dany napis (kategorie) z lewej strony to w prawym oknie ma się pojawiać odpowiedni text. Domyślnie po kliknięciu w menu SERVICES chcemy aby pojawiał się text z pierwszej kategorii. Kategorie: 3D visualizations, 3D presentations, scale models, 3D animations / wizualizacje 3D, prezentacje 3D, modele redukcyjne, animacje 3D. W teksie jaki przygotowaliśmy są odnośniki do odpowiednich galerii z zakładki Home, powinien się Pan domyśleć. Tak jak w zakładce HOME chcemy aby tutaj był ten sam efekt podświetlania lub zmieniania koloru napisu po jego kliknięciu tak aby dany klient wiedział w jakiej jest...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...AppDomain biblioteki; • odpowiednia operacja jest wywoływana; • biblioteka zostaje usuni˛eta z pami˛eci przez usuni˛ecie AppDomain. Co si˛e stanie, gdy bibliotece zostanie odebrane uprawnienie UIPermission? 1.4.2 Przydatne ´zródła informacji Do wykonania ´cwicze´n przydatna b˛edzie wiedza zawarta w artykułach: • • 1.5 ZADANIE 5: Isolated Storage (26 marca/30 marca) 7 1.5 ZADANIE 5: Isolated Storage (26 marca/30 marca) 1.5.1 C´ wiczenie 1 (5 pkt) Zbuduj dwie prostych aplikacjiWindows Forms współdziela˛ce jeden katalog w izolowanym magazynie danych (ang. isolated storage). Aby tego dokona´c musisz

  min $2
  min $2
  0 składanie ofert
  Business English speaking partner 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Project Title: Business English Speaking Partner Description: - We a...partnership is to enhance our conversation skills. - We would like to meet for practice sessions on a daily basis. - The ideal candidate should have strong English language skills and experience in business communication. - The candidate should be able to provide guidance and feedback to help us improve our conversation skills. - Knowledge of business vocabulary and experience in practicing presentations would be a plus. - The candidate should be available for daily practice sessions and be flexible with scheduling. - We are looking for someone who is patient, encouraging, and able to create a comfortable learning environment. - The duration of the partnership will depend on the progress made and can be discusse...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  ...pitches or internal meetings. I have some rough notes that can be used as a reference, but they are not finalized. Therefore, I need someone who can work with me to refine and polish these documents. The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Strong background in business document creation, particularly business plans, financial projections, and presentations. - Excellent writing and editing skills, with the ability to present complex information in a clear and concise manner. - Proficiency in financial analysis and forecasting, with a good understanding of key business metrics. - Experience working with startups or small businesses, preferably in a similar industry or market. - Attention to detail and ability to work independently,...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  We are RIADVICE, an official commercial support provider ...official commercial support provider for BigBlueButton, and a software engineering company. We are seeking an experienced storyteller to craft a compelling 3-minute sales pitch presentation. This presentation will be a crucial part of our upcoming event in Germany, where we will be engaging with high-profile companies. Requirements: Proven experience in crafting engaging and persuasive presentations. Cultural awareness, with the ability to tailor the presentation for a German audience. Strong communication skills. Fluency in English. Understanding of our company's mission and values, including our commitment to ethical business practices. Deadline: October 1st Deliverable: Powerpoint Presentation...

  $327 (Avg Bid)
  $327 Średnia Oferta:
  44 składanie ofert

  I'm looking for an experienced freelancer to create a series of engaging and informative presentations and content focusing on enhancing leadership skills. The primary focus of the content must be on decision making, behaviours, communication and I require the presentations to be between 500-1000 words. I'm looking for a freelancer whose presentations can be educational and inspiring at the same time – full of life examples, stories, insights and advice. Experience in creating content for leadership training is an advantage, but not mandatory. However, knowledge of the methods and best practices of decision making and other leadership topics is essential. This is a great opportunity to combine creativity with research in order to put together great ...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr Średnia Oferta:
  45 składanie ofert
  Sales Associate - Remote 9 godzin left
  ZWERYFIKOWANY

  ...reach $1,000. Find 25 restaurants with this average commission structure for both Revenue Streams and you can earn $25,000 per month and retire if you choose or continue adding more restaurants to build up your residual income even more. Your Daily Responsibilities: How you prospect is up to you but ideally you will do a combination of setting appointments by phone, knocking on doors and doing presentations online. As the We Give Restaurants Cash Platform builds the sales process goes from not super challenging to pretty darn easy since the platform will always remain free and there will be restaurant experience to share with future prospects. If you can touch 75 to 100 restaurants every week, which would be approximately 10 to 14 per day you will absolutely succeed without a do...

  $12500 (Avg Bid)
  Pilny
  $12500 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I am looking for an old British voice-over artist who can provide narration for a project. The voice-over will be used for a duration of less than 1 minute. Skills and Experience: - Fluent in British English - Clear and articulate speaking voice - Ability to convey emotion and engage the audience through voice - Experience in narrating various types of content, such as documentaries, presentations, or audio books - Familiarity with script reading and interpretation - Attention to detail and ability to follow specific instructions The ideal candidate will have a professional and polished voice, and be able to deliver the narration in a natural and engaging manner. They should also have experience in creating voice-overs for different industries and topics. It would be a plus if th...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Średnia Oferta:
  20 składanie ofert

  I am seeking a skilled designer to refine and perfect the visual appearance of my slide deck. Visual Appearance: - The current visual appearance of the slide deck is plain and basic, and I would like it to be more visually appealing and engaging. - I am looking for the inclusion of images and graphics to enhance the overall design. Color Scheme and Font Adjustments: - I would like the de...I do not have specific examples to provide. I am open to the designer's creativity and expertise in creating a visually stunning slide deck. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools. - Strong understanding of color theory and typography. - Attention to detail and an eye for visual aesthetics. - Experience in creating visually appealing slide decks and pr...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Średnia Oferta:
  33 składanie ofert

  ...and can make a lasting impression on the interviewer. Successful candidates should be familiar with both the functional and aesthetic aspects of creating a great PowerPoint presentation, including the ability to incorporate appropriate images and designs to grab attention and keep the audience focused. I look forward to finding an experienced professional who understands the importance of presentations for high-profile meetings and interviews, knows how to create powerful visuals that guide viewers through an organized presentation, and can deliver a finished product that meets the deadline. The successful candidate will be well-versed in presenting complex topics in a simple and easy to understand format, and have an eye for detail to make sure everything looks aesthetically ap...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Średnia Oferta:
  41 składanie ofert
  Business Plan for IT start Up 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  ...competitive analysis to identify opportunities and threats. Develop a detailed business plan encompassing financial projections, marketing strategies, operational plans, and risk assessments. Create an executive summary that effectively communicates our business proposition to potential investors and stakeholders. Help secure funding by assisting in the preparation of investment pitches and presentations. Continuously monitor industry trends and adjust the business plan accordingly. Provide strategic guidance to ensure the company's long-term sustainability and growth. Qualifications: Proven experience in writing business plans for technology startups or IT companies. Strong understanding of the software and IT industry, including market dynamics and trends. Exceptional res...

  $187 (Avg Bid)
  $187 Średnia Oferta:
  34 składanie ofert

  I am looking for a skilled architectural rendering artist to create a high-quality rendering for my building project. Purpose of the rendering: - The rendering will be used for presentation purposes, to showcase the design to clients and stakeholders. Materials and colors: - While I hav...realistic renderings that accurately depict architectural designs. - Strong attention to detail and ability to incorporate specific preferences and ideas from the client. - Excellent communication skills to effectively collaborate with the client and understand their vision. If you are a talented architectural rendering artist with a keen eye for detail and a passion for creating visually stunning presentations, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in your...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Średnia Oferta:
  95 składanie ofert

  ...Onboarding Rep Setup Tasks: - Lead generation and prospecting - Sales calls and presentations - Client onboarding and account management Experience Level: Intermediate Time Zone Requirement: Yes, specific time zone Ideal Skills and Experience: - Strong sales and communication skills - Knowledge of SEO and digital marketing industry - Experience in lead generation and prospecting - Ability to deliver effective sales presentations - Prior experience in client onboarding and account management We are seeking an experienced sales and onboarding representative to join our SEO agency. The primary responsibilities of this role will include lead generation and prospecting, conducting sales calls and presentations, as well as managing client onboarding and account manag...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Średnia Oferta:
  25 składanie ofert

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer to redesign and develop my existing PowerPoint presentation, which contains financial and technical information. The main goal of the presentation is to...visually appealing and professional. - The existing presentation contains more than 20 slides. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design. - Experience in creating visually appealing presentations. - Strong understanding of financial and technical information presentation. - Ability to effectively communicate complex information in a clear and concise manner. If you have the skills and experience required for this project, I look forward to reviewing your proposals. Please provide examples of your previous work related to PowerPoint p...

  $37 (Avg Bid)
  $37 Średnia Oferta:
  81 składanie ofert
  Corporate PPt 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for an experienced PowerPoint designer to create a corporate presentation for pitching our product/service. The presentation will consist of 10-20 slides, with specific content provided by our team. Skills and Experience: - Proficiency in PowerP...product/service. The presentation will consist of 10-20 slides, with specific content provided by our team. Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Ability to create visually appealing and professional slides - Strong attention to detail and ability to follow specific content guidelines The ideal candidate will have a portfolio showcasing previous PowerPoint presentations and a strong understanding of effective presentation techniques. They should be able to work efficiently and meet tight ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Średnia Oferta:
  42 składanie ofert
  PowerPoint presentation 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  ...grow Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design software - Strong understanding of business and finance concepts - Ability to create visually engaging slides with appropriate charts, graphs, and images - Experience in creating presentations for executive-level audiences - Excellent communication skills to effectively convey complex information - Attention to detail to ensure accuracy and professionalism in the presentation The ideal candidate will have a portfolio showcasing previous PowerPoint presentations in the business and finance domain, demonstrating their ability to create visually appealing slides while effectively conveying information. They should also have a good understanding of executive-level communication and be able to tailor ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Średnia Oferta:
  81 składanie ofert

  I am looking for someone to videotape a series of speeches given by various people that will last over 30 minutes. I need the footage taken to be done so in such a way that specific moments and aspects of the speeches are highlighted and recorded in the best quality possible. Additionally, I would require the person hired for this job to provide full post-pro...the skills and qualifications to help me achieve my goal, please apply for the job. There are a few Powerpoint speeches I'll be giving on the climate crisis during the next couple of months. The video(s) are intended for a website to be created to market more speeches in the future. I spent 27 years on TV in Philly and am well-known for weather but need to advertise my climate-related presentations. You can contact...

  $50 / hr (Avg Bid)
  Lokalna
  $50 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  About Us: Lato is a digital B2B SaaS platform designed to empower travel agents worldwide in running their businesses efficiently. Responsibilities: Administrative and General Support: - Manage emails, calendar, and appointments for team members. - Prepare and edit documents, reports, and presentations. - Handle data entry and maintain organized digital files. - Assist in coordinating meetings and follow-ups. - Provide ad-hoc support to various teams as needed. - Conduct research and assist in special projects. Customer Support: - Respond to customer (technical and non-technical) inquiries via email or chat promptly and professionally. - Troubleshoot common customer issues and escalate when necessary. - Maintain a knowledge base of frequently asked questions. - Nurture customer ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Średnia Oferta:
  43 składanie ofert
  PowerPoint presentation 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a freelancer to create ...for a freelancer to create a persuasive PowerPoint presentation for my project. The purpose of the presentation is to persuade the audience. Requirements: - The presentation should consist of more than 20 slides. - There are no specific design preferences or branding guidelines that need to be followed. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in creating persuasive PowerPoint presentations. - Excellent design skills to create visually appealing slides. - Strong understanding of effective persuasive techniques. - Attention to detail and the ability to create a cohesive and engaging presentation. If interested, please provide samples of previous work and a proposal outlining your approach to creating a persuasive PowerPoint pre...

  $338 (Avg Bid)
  $338 Średnia Oferta:
  185 składanie ofert
  presentation 5 dni left

  ...The target audience for the presentation is our clients, so it is important that the freelancer understands their needs and interests. The key message that I want the audience to take away from the presentation is detailed information about our products and services. Ideal skills and experience for the job include: - Strong expertise in creating visually appealing and impactful PowerPoint presentations - Excellent communication and storytelling skills to effectively convey the information to the audience - Knowledge of marketing and sales techniques to persuade potential clients - Understanding of the target audience's preferences and interests - Ability to incorporate company branding and values into the presentation - Familiarity with the industry and competitive landsc...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Średnia Oferta:
  34 składanie ofert
  Python Plots EXPERT 5 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a Python plots expert who can help me with creating various types of plots. I have the data ready for plotting and I need assistance with both data preparation and plotting. The purpose of the plots is for a presentation. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python programm...the data ready for plotting and I need assistance with both data preparation and plotting. The purpose of the plots is for a presentation. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge of data preparation techniques - Experience in creating line plots, bar plots, and scatter plots - Ability to deliver high-quality plots for presentations - Understanding of data visualization principles and best...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Średnia Oferta:
  108 składanie ofert

  ...team remotely. The ideal candidate will be self-motivated, resourceful, and able to work independently while effectively managing multiple tasks. Responsibilities: - Manage and maintain electronic and physical files, ensuring documents are organized and easily accessible. - Coordinate and schedule appointments, meetings, and travel arrangements for team members. - Prepare and edit documents, presentations, and reports with a high level of accuracy and attention to detail. - Conduct online research on various topics, gather data, and present findings in a concise manner. - Assist in managing email correspondence, responding to inquiries, and handling basic customer queries. Requirements: - Proven experience as an Administrative Assistant or Virtual Assistant, preferably in a re...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Średnia Oferta:
  79 składanie ofert

  I am looking for a skilled freelancer to prepare a project report for a Modular Interior Design setup, including hot and cold pressing machines. The purpose of the project report is to guide the project implementation. Key requirements for th...ensuring a thorough understanding of the equipment involved. The preferred format for the project report is a PowerPoint Presentation. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in project management and report preparation. - Knowledge of Modular Interior Design and familiarity with hot and cold pressing machines. - Proficiency in creating visually appealing and informative PowerPoint Presentations. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a detailed project report in a PowerPoint format, please submit your...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Średnia Oferta:
  10 składanie ofert

  ...correspondence and responding to inquiries promptly. 2. Scheduling appointments, meetings, and conference calls on behalf of clients 3. Assisting with travel arrangements, including booking flights, hotels, and transportation. 4. Conducting research and providing comprehensive reports on various topics as requested. 5. Assisting with document preparation, including drafting and editing documents, presentations, and spreadsheets. Requirements: 1. Excellent written and verbal communication skills in English. 2. Strong organizational and time management skills, with the ability to prioritize tasks effectively. 3. Proficient in using various computer applications, such as Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) and Google Suite. 4. Familiarity with project management tools...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Średnia Oferta:
  34 składanie ofert

  My project is to create a power point presentation with a creative and modern visual style. It is intended for sales and marketing purposes and will be less than 2 slides in length. I'm looking for an experienced freelancer to produce a professional and enticing presentation which can be presented to a wide audience. The presentation should contain eff...purposes and will be less than 2 slides in length. I'm looking for an experienced freelancer to produce a professional and enticing presentation which can be presented to a wide audience. The presentation should contain effective visuals, content and graphics to portray my message as clearly and concisely as possible. If you possess excellent design skills and have the ability to create quality presentations, then I am eag...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I am looking for a freelancer to create a 3-4-page PowerPoint presentation on the subject of ransomware. The ideal candidate will have experience in creating engaging presentations for a non-technical audience. Tone: - The desired tone of the presentation is engaging, ensuring that the audience remains interested and attentive throughout. Level of Detail: - The presentation should provide a high-level overview of the subject matter, avoiding detailed technical explanations. - It should focus on conveying key concepts and implications of ransomware in a clear and concise manner. Images and Graphics: - The client has given the freelancer full creative freedom and trusts their judgment in choosing appropriate images and graphics. - If necessary, the freelancer may use stock images t...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Średnia Oferta:
  143 składanie ofert

  Projec...Prepare PPT presentation and analysis charts Objective: - The main objective of the presentation is to inform the audience. Prepare Audit reports Subject: - The presentation will be focused on business-related topics. Analysis of accounts Slide Requirements: - The presentation will require 10-20 slides. Skills and Experience: - Strong proficiency in creating visually appealing PowerPoint presentations. - Excellent knowledge of business concepts and terminology. - Ability to effectively communicate complex information in a concise manner. - Experience in creating analysis charts and graphs to support the presentation. - Attention to detail and ability to ensure consistency in design and formatting. - Strong organizational and time management skills to meet the project...

  $11 / hr (Avg Bid)
  Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $11 / hr Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  Proszę, Zarejestruj się lub Zaloguj, żeby zobaczyć szczegóły.

  Pilny Ukryte Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  Powerpoint Presentation 4 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  ...Creating visually appealing and professional PowerPoint presentations - Incorporating corporate and formal design elements - Presenting educational content in an engaging and informative manner - Ensuring the presentation is visually cohesive and easy to follow - Adhering to any brand guidelines or specifications provided Skills required: - Proficiency in PowerPoint and graphic design software - Strong attention to detail and ability to create visually appealing slides - Excellent communication skills to understand and incorporate the client's requirements - Ability to work within the given timeframe and deliver a high-quality presentation I will be providing most of the text and images. Please provide samples of previous PowerPoint presentations you have created,...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Średnia Oferta:
  52 składanie ofert
  English copywriter 4 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Due to fulfillment requirements, we ne...mediums. Specific requirements will be provided, but may change as we receive more data. The client is corporate, so the desired tone for the copywriting is formal, business-oriented, but still fun to read depending on the channels. The copy should be professional and convey a sense of credibility and authority. Skills and Experience: - Proven experience in copywriting for social media, presentations, websites, and advertising - Ability to adapt writing style to different platforms and mediums - Strong attention to detail and adherence to specific guidelines - Excellent command of the English language and grammar - Understanding of marketing and branding principles - Ability to research and understand target audience in order to craft effe...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Średnia Oferta:
  169 składanie ofert

  ...designing business presentations - Strong knowledge of PowerPoint and design principles - Ability to create a consistent and cohesive design throughout the slides - Attention to detail and excellent time management skills Specific Design and Theme: - I have a specific design and theme in mind for the presentation - I will provide the designer with the necessary information, including branding guidelines and color schemes, to match the overall look and feel of my business Deliverables: - A PowerPoint presentation with 10-20 slides - Each slide should be visually appealing, with a professional and modern design - The presentation should effectively communicate the key messages and data If you are a talented PowerPoint designer with experience in creating business presentation...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Średnia Oferta:
  75 składanie ofert

  ...- Informative and Creative I am looking for a skilled freelancer to create a Prezi presentation for me. The main purpose of the presentation is to inform the audience about a specific topic. The desired tone or style of the presentation should be creative, engaging, and visually appealing. Skills and Experience Required: - Proficiency in using Prezi software and creating visually stunning presentations - Ability to effectively communicate complex information in a clear and concise manner - Creativity in designing unique and eye-catching visuals and graphics - Attention to detail to ensure accuracy and professionalism in the presentation - Understanding of the target audience and ability to tailor the presentation accordingly Content: I will provide specific content for the pre...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Średnia Oferta:
  39 składanie ofert
  Business development manager 3 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Are you a strategic thinker with a proven track record in driving business growth? Do you thrive in a dynamic and fast-paced environment? If you are passionate about developing new opportunities and building relationships, we have an exciting opportunity for you! We are an engineering design consultant with vast interna...brand awareness and bring in new clients. Responsibilities: - Conduct market research to identify potential customers and market trends - Develop and implement strategic business development plans to expand our customer base and drive revenue growth - Identify and pursue new business opportunities through networking, cold calling, and attending industry events - Prepare regular reports and presentations for management to track business development activities and ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Średnia Oferta:
  41 składanie ofert

  I need presentations slide about the list of companies: I need some one prepare study for these companies Reuters: 2. Clarivate Analytics: 3. LexisNexis: 4. : 5. Derwent: 6. PatSnap: 7. Questel: 8. Innography: 9. PatBase: 10. IPfolio: The study include In which country start? What is the capital for the company ? What are the company's profits according to what you descide? The is main business for the company Top tools for the company ? Source :

  $156 (Avg Bid)
  $156 Średnia Oferta:
  58 składanie ofert

  Hello! I am looking for an experienced freelancer to create EDIT 30 PowerPoint presentations for me. The purpose of the presentation is educational, and it is targeted to students learning Arabic as a second language. Freelancer must be fluent in English, and Arabic. I need very creative form of presentations where the content can be taught online for adults. the presentation should not be crowded with words and pictures and should be easy to read and understand. I will share with you a one sample prior to starting work, if you are up to the expectations we can start working. Please contact me if you have the experience necessary to complete this project. Thank you!

  $107 (Avg Bid)
  $107 Średnia Oferta:
  89 składanie ofert

  ...should be concise, well-structured, and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting feasibility studies and creating comprehensive reports. - Strong analytical and research skills to gather relevant data and metrics. - Excellent communication skills to present findings and recommendations to government officials. - Proficiency in creating visually appealing presentations. If you have the required skills and experience, please submit your proposal with relevant samples of your work. This is more detailed scope : Great, it sounds like a comprehensive project. Let's break it down into clear tasks and milestones for each step: **Step 1: Define Scope and Set Goals** - Task 1: Conduct initial meeting with the government authorities to understan...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  ...latest WordPress trends and technologies to ensure top-notch performance. 2. SEO Savvy: Optimize websites for search engines, improving rankings and organic traffic. Stay up-to-date with SEO best practices and algorithms to keep our clients ahead of the curve. 3. Client Engagement: Meet with clients to understand their vision, goals, and pain points. Collaborate on strategy sessions, sales presentations, and problem-solving discussions. 4. Creative Genius: Bring creativity to the table by suggesting unique design and functionality ideas. Transform client requirements into visually appealing and user-friendly websites. 5. Self-Starter: Take initiative and stay organized throughout projects, minimizing the need for constant supervision. Keep track of project milestones, deadlin...

  $2056 (Avg Bid)
  $2056 Średnia Oferta:
  94 składanie ofert

  ...latest WordPress trends and technologies to ensure top-notch performance. 2. SEO Savvy: Optimize websites for search engines, improving rankings and organic traffic. Stay up-to-date with SEO best practices and algorithms to keep our clients ahead of the curve. 3. Client Engagement: Meet with clients to understand their vision, goals, and pain points. Collaborate on strategy sessions, sales presentations, and problem-solving discussions. 4. Creative Genius: Bring creativity to the table by suggesting unique design and functionality ideas. Transform client requirements into visually appealing and user-friendly websites. 5. Self-Starter: Take initiative and stay organized throughout projects, minimizing the need for constant supervision. Keep track of project milestones, deadli...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I am looking for a highly talented freelance professional to c...looking for a highly talented freelance professional to create engaging and informative PowerPoint presentations about plant pathology for use in research and academic presentations. The purpose of the presentations is strictly for research presentation, so the quality must be of the highest caliber. There should be around 60-80 slides for each presentation, focusing on key topics related to plant pathology. I will provide topic name only . They must be presented in a polished, professional format that clearly communicates research data and breathes life into the topics. Please only apply to this project if you have prior experience with creating customized and eye-catching PowerPoint presentations...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Średnia Oferta:
  36 składanie ofert
  Pitch deck 3 dni left

  Looking for a professional who can create an engaging and visually appealing pitch deck to attract Angel Investors. The ideal candidate should have experience in creating PowerPoint presentations and be able to showcase the company's achievements effectively. The pitch deck should be designed to secure funding and convey the company's value proposition to potential investors.

  $20 / hr (Avg Bid)
  Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $20 / hr Średnia Oferta:
  26 składanie ofert

  I'm looking for a skilled Python programmer to develop deep learning models for an Image Classification application. Specifically, I need Convolutional Neural Networks (CNNs) built with a dataset I already have. The CNNs should be able to accurately classify images and produce meaningful results. Knowledge of Machine Learning and Artificial Neural Networ...of accuracy and attention to detail, as the model will be used in a critical application. The successful developer will be able to apply their expertise to quickly identify, analyse and modify the data to achieve the desired results. The experience of working with a variety of datasets will be beneficial. Additionally, the developer should be able to provide detailed reports, interviews and presentations to communicate progre...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  ...Mobile Nav Menu, linking the two pages with logo and clear. Graphics, colors and visualizations should align closely with the Microsoft website areas of: Blazor. .NET MAUI Blazor Hybrid. Microsoft Azure. The use of a Bot or similar engaging mascot will help drive a theme throughout the site. Colors should follow the Microsoft references provided: Purple, white, Pinks Output: - Working CSS/HTML 5 Bootstrap Template. - Mobile first, responsive layout - Visuals and colors matching the reference site - Working Menus that incorporate the Mascot Tell the story: .NET MAUI Hybrid

  $300 (Avg Bid)
  $300
  49 zgłoszenia

  I am looking for a freelancer to help me redesign, edit, and add to the content of my PowerPoint report. I would like the freelancer to have experience in editing and adding content to PowerPoint presentations. Specific Requirements: - Edit and add content to the existing PowerPoint report - Incorporate a corporate design style into the presentation - Add 1-3 infographics to enhance the visual appeal and convey information effectively Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Strong editing and proofreading skills - Experience in creating infographics - Understanding of corporate design principles and styles If you have the skills and experience necessary to complete this project, please submit your proposal.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Średnia Oferta:
  106 składanie ofert
  Virtual assistant for SaaS startup 3 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  About Us: Lato is a digital B2B SaaS platform designed to empower travel agents worldwide in running their businesses efficiently. Responsibilities: Administrative and General Support: - Manage emails, calendar, and appointments for team members. - Prepare and edit documents, reports, and presentations. - Handle data entry and maintain organized digital files. - Assist in coordinating meetings and follow-ups. - Provide ad-hoc support to various teams as needed. - Conduct research and assist in special projects. Customer Support: - Respond to customer (technical and non-technical) inquiries via email or chat promptly and professionally. - Troubleshoot common customer issues and escalate when necessary. - Maintain a knowledge base of frequently asked questions. - Nurture customer ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Średnia Oferta:
  66 składanie ofert

  Najlepsze presentations Artykułów Społeczności