Najlepsze Projekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  9,730 znalezione projekty, cennik w USD

  Potrzebuje zlecić wykonanie prostego sterownika dzwonka szkolnego na raspberry pi w Python. Wymagania: - sterowanie przekaźnikiem załączającym dzwonek, - ustawienia czasów przez www (np. Flask) - godzina pierwszej lekcji, długość trwania lekcji, długość przerwy od 1-10, ręczne załączanie dzwonka, długość załączonego dzwonka, wyłączenie dzwonków, - działanie ciągłe, - ustawienia zapisywane do pliku aby nie znikały po restarcie. Im prościej, tym lepiej.

  $531 (Avg Bid)
  $531 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  Potrzebujemy wykonania mini systemu oceniającego aktualny wynik na danej linii produkcyjnej. Posiadamy wyznaczniki produkcji, które chcielibyśmy aby linia osiągała. Widzielibyśmy to tak aby przy maszynie został zainstalowany dodatkowy ekran z wynikiem bieżącym. Wynik powinien być analizowany np. co 3 minuty i określany czy jest prawidłowy czy nie tak aby operator wiedział jakich korekt dokonać. Wyniki powinny być dostępne w kilku miejscach na zakładzie, jako dashboardy.

  $375 (Avg Bid)
  $375 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  Nasze biuro projektowe poszukuje grafika do stałej współpracy przy opracowywaniu wizualizacji i animacji w programie Lumion.

  $394 (Avg Bid)
  $394 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  Zlecę przygotowanie modelu 3d gotowego do druku 3d, przedstawiającego dłoń z palcami w kształcie litery V trzymającą serce. Docelowo wydrukowany model posłuży do wykonania "statuetki" odlanej z bezbarwnego tworzywa. Plik heart too big jest wersją bliską ideału - poproszę o nieco mniejsze serce. Dłoń i serce będą drukowane i odlewane osobno, dlatego powinny być tak spasowane, żeby można było wsunąć serce w dłoń a następnie wkleić / zamocować na stałe.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  Chcę konto mailowe i chata gpt plus aby uzyskać realne odpowiedzi z chata gpt. Oczekuję aby wydawca mógł oszacować w moim projekcie liczbę zainteresowanych i potencjapnie znał php aby stworzyć formularz

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Opisy produktów 1 dnia left

  Aplikacja do zbierania danych o produktach do sklepu internetowego. Mozliwosc importu/exportu z/do XML, CSV

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  Potrzebuję poprawienia swojego kodu służącego do pobierania plików z Turbobit. Otrzymuje obecnie błąd: "Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function find() on null" Proszę o składanie ofert na poprawkę kodu. Zależy mi na szybkości.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Merging pdf-files 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a freelancer who can help me merge multiple pdf-files into one. Requirements: - The project involves merging all files with the same index into one file. - The order in which the pdf-files should be merged is specific and will be provided by me. Ideal skills and experience: - Proficiency in working with pdf-files and merging them. - Attention to detail to ensure the correct order and merging of files. - Ability to follow specific instructions provided for the order of merging. If you have experience in merging pdf-files and can follow a specific sequence provided, I would love to hear from you. Please provide examples of previous similar projects you have completed.

  $58 (Avg Bid)
  $58 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I am looking for a skilled freelancer who can create 3 AI video reels per day. The reels should be under 1 minute in length and I have a rough idea for each reel, but I am open to suggestions. Skills and Experience: - Proficiency in AI video creation - Ability to work quickly and meet daily deadlines - Creativity in developing engaging video content - Strong communication skills to understand and incorporate my rough ideas

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 składanie ofert
  java project development 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I need java developer who good experience.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  Project for Amin Tawan This is a mechanical engineering task for Mr. Amin. Thanks.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert

  I am looking for an experienced SEO specialist to help set up the SEO for my new website. The website is built on NicePage CMS and consists of around 10 pages. Target Keywords: - Although I have a general idea of the keywords I want to target, I am open to suggestions and guidance from the SEO specialist. SEO Objectives: - SEO general setup and cheks - My main objective is to increase website traffic and attract more visitors to my site.

  $117 (Avg Bid)
  $117 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert
  Logo build 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a talented designer who can create a logo for my brand. The logo will be used for brand identification purposes. Style Preference: - I prefer a minimalistic design for the logo. Color Preference: - Although I do not have specific colors in mind, I would prefer warm colors for the logo. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating minimalistic logos - Ability to work with warm color palettes

  $36 (Avg Bid)
  $36 Średnia Oferta:
  80 składanie ofert

  I am looking for a skilled web3 developer to assist with my project. The specific tasks that I need assistance with include web3 integration and API development. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web3 integration and API development - Experience with Ethereum blockchain platform - Strong understanding of smart contracts and decentralized application (DApp) development Project Timeline: - The project is expected to be completed within 3-4 weeks. If you have the necessary skills and experience, and are available within the specified timeline, please submit your proposal.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert
  Photo editing 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a photo editor to enhance and edit the photos for my Instagram account. I am open to suggestions and guidance on choosing a specific style or aesthetic for the edited photos. The project requires editing more than 20 photos, including retouching, color correction, and background removal. Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software (e.g., Adobe Photoshop, Lightroom) - Strong understanding of retouching techniques and color correction - Experience in background removal and enhancing image quality - Ability to work efficiently and meet deadlines - Creative eye for suggesting and implementing different styles and aesthetics for the photos

  $30 (Avg Bid)
  $30 Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  I am looking for a website developer to create a website for my automotive business. The purpose of the website is to provide information about our products and services. The website will require a combination of text, images, and videos to effectively showcase our offerings. As for the design, I am open to suggestions and do not have any specific requirements in mind. I am looking for a developer who can provide creative input and assist in creating a visually appealing and user-friendly website. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in website development and design - Experience in creating informative websites - Ability to integrate text, images, and videos seamlessly - Creative thinking and the ability to provide design suggestions - Strong understanding...

  $289 (Avg Bid)
  $289 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  Bicycle Design (Colors, Pattern, Stickers) - CHECK ATTACHMENT The design is for a real bicycle. I am looking for a designer to create a unique bicycle design for me. Here are my requirements: Color Scheme: - I would like the primary color scheme to be a black frame with a yellow pattern (similar to our examples, but upgraded) Pattern: - I would like the designer to come up with a specific pattern for the bicycle. (remove current patterns from bike, add new) Stickers/Logos: - I have specific stickers/logos in mind that I would like to include on the bicycle. Logos are attached, the model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Strong creativity and ability to come up with unique patterns - Proficiency in designing and applying st...

  $70 (Avg Bid)
  Gwarantowany
  $70
  4 zgłoszenia

  I am looking for a freelancer who can integrate the PhonePe payment gateway into my e-commerce website on Wix. I already have a PhonePe business account, so the freelancer will not need to assist with that. There is no specific timeframe for the integration to be completed. I want to get it coded. I don't want you to intergate the app. Only apply if you can write the code in WIX Velo Mode. Skills and Experience: - Experience with Wix website development - Familiarity with integrating payment gateways, specifically PhonePe - Strong knowledge of e-commerce websites and online payment systems

  $14 (Avg Bid)
  $14 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert
  UI design 6 dni left

  UI Design Project: Creating a User-Friendly and Interactive Interface Platform: Both Web and Mobile Color Scheme: No, but I have a general idea - The client has a general idea about the color scheme but is open to suggestions - The UI design should align with the client's vision while maintaining a visually appealing and cohesive look Interactivity Level: Moderate Interactivity - The client desires a moderate level of interactivity in the UI design - The interface should provide engaging user experiences without being overly complex Ideal Skills and Experience: - Proficiency in UI design for both web and mobile platforms - Strong understanding of color theory and the ability to provide creative suggestions based on the client's general idea - Experience in creating UI desi...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  I am looking for a skilled card designer to create a unique and creative business card for my business. The card should be simple and visually appealing. Name of business: BakeryNa Nature: Bakery & desserts I am open to suggestions for colors and am looking for a design that stands out and leaves a lasting impression.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  64 składanie ofert
  Chatbot for Claim Management System 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  This chatbot acts as a helpline to guide/redirect users in the CMS. Eg. show claim history (all claims, specific claim by claim ID, last claim, last 5 claims), make new claim etc. Must be connected to MSSQL

  $167 (Avg Bid)
  $167 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  I am looking for a skilled web developer to create a website for our ITI college. The ideal candidate should have experience in designing and developing websites for educational institutions. Features: - Online registration for students - Course information section for prospective students - Faculty profiles to showcase our experienced staff Design preferences: - Custom design based on the college's branding, incorporating our logo and colors Functionalities: - The website should have specific functionalities such as a student portal and an online payment system. If you have experience in creating user-friendly and visually appealing websites for educational institutions, please submit your proposal.

  $103 (Avg Bid)
  $103 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  ESP32 Cam with a OV7725 camera live feed to a GC9A01 round TFT lcd 40-60fps. more details will be shared with the potential freelancer

  $32 (Avg Bid)
  $32 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert
  Brand Video 6 dni left

  We want a brand video made for Vu Televisions with the length of 3 to 4mins in Horizontal orientation 4K mp4 format. Sample of our previous Brand Video: Below are the pointers which needs to be covered in the video as per below sequence: - Founded in California - Brings Entertainment and Technology with its top alliances with Google, Netflix, Hollywood Filmaker association & more - Focused in delivering best Picture and Sound Quality - Trusted by more than 3Million Happy Customers - Rated 4.4star and above on E-commerce giants - Award winning Luxury Television brand - Known for its Modern yet Sleek design and aesthetics like Armani Gold Finish & Rich Bezel-less frames - Innovator of Cricket Mode, Cinema Mode, Built-in Subwoofer & Glo Panel Technology in the Television industr...

  $419 (Avg Bid)
  $419 Średnia Oferta:
  1 składanie ofert
  MS ACCESS Database Project 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a freelancer to help me with my MS ACCESS Database project. The purpose of the database is to store and manage customer data, track inventory and sales, and analyze financial data. Specific requirements for the database include: - User-friendly interface for easy data entry and retrieval - Ability to generate custom reports and queries - Integration with other applications, such as Excel or Outlook I anticipate needing less than 5 tables in the database to meet my requirements. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in MS ACCESS and database design - Knowledge of SQL and query optimization - Strong attention to detail and ability to meet deadlines If you have any examples or suggestions for additional features that would enhance the functi...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert
  Virtual coach and assistant -- 4 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a virtual coach and assistant to help me with accountability. Tasks: - Ensure that I am staying on track with my goals and deadlines - Provide regular check-ins and reminders to keep me accountable Preferred Check-Ins: - Daily check-ins to keep me focused and on track Preferred Method of Communication: - Email communication for quick and efficient updates and reminders Ideal Skills and Experience: - Strong organizational skills to help me manage my time effectively - Excellent communication skills to provide clear and concise reminders and updates - Experience in goal setting and accountability coaching - Ability to be proactive and take initiative in reminding me of my goals and deadlines Please tell how many days are included in the offered prize.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert

  Hey There, I am looking for an event coordinator who can help me with execution and organization of my corporate gathering. Specifics: - The event will be a corporate gathering. - I have a specific date and location in mind for the event. - We are expecting less than 50 guests. - Location : Bhubaneshwar, Odisha - Date : 14th December 2023 Skills and Experience: - Previous experience in event planning and coordination. - Strong organizational and time management skills. - Attention to detail and ability to handle multiple tasks simultaneously. - Excellent communication skills. - Knowledge of local vendors and suppliers for event needs. - Creativity and ability to think outside the box to create a unique and memorable event experience. - technical knowledge If you have the skills and e...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 składanie ofert
  Looking for cold caller -- 2 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  SAAS APP I am looking for a cold caller to target the real estate, insurance, and technology industries. Previous experience in these industries is not necessary, but it is preferred. The ideal candidate should be able to make 50-100 calls per day.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Looking for a content writer 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a content writer who can create gaming content for my website. I need 2-3 contents (600-1000 words) every months. Additionally, the content should be SEO-friendliness and AI free. Skills and experience required for this project include: - Strong writing skills with the ability to produce well-researched and engaging content. - Familiarity with SEO practices and the ability to incorporate keywords seamlessly. - Experience in writing gaming content. - Knowledge of the game.

  $10 (Avg Bid)
  $10 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert
  Somali Speaking customer service 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Job Description: Somali and English speaking Customer Service and Social Media Manager CDLCITY, a reputable and thriving truck driving school, is currently seeking a highly skilled and dedicated individual to join our team as a Somali and English speaking Customer Service and Social Media Manager. This is a remote position, and we welcome candidates from any location. As a Customer Service and Social Media Manager at CDLCITY, you will play a pivotal role in providing exceptional customer support and managing our robust social media presence. We are looking for an individual who is fluent in both Somali and English, possesses excellent communication skills, and has a passion for delivering outstanding customer service. In this role, your responsibilities will include: Customer Service As...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Średnia Oferta:
  1 składanie ofert
  Website design 6 dni left

  Website design - Type of website: E-commerce - Specific design: No, I am open to suggestions - Functionalities/features: Contact Form I am looking for a website designer who can create an e-commerce website for my business. I am open to suggestions for the design and layout of the website. However, I would like to have a contact form included in the website for customers to reach out to me. Ideal skills and experience: - Experience in designing and developing e-commerce websites - Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Knowledge of integrating contact forms into websites

  $309 (Avg Bid)
  $309 Średnia Oferta:
  118 składanie ofert

  I am looking for a freelancer to assist me with data entry work. The specific task involves converting data from PDF files to Word documents. Requirements: - Proficiency in typing and copy-pasting - Experience with data entry from PDF to Word - Attention to detail and accuracy Project Details: - The project should be completed within a week - The amount of data to be converted is between 50-100 pages If you have the necessary skills and can meet the deadline, please submit your proposal.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Średnia Oferta:
  3 składanie ofert

  Realizar una pantalla de solicitud de prestamo (diseno y codigo) dividida en 4 pasos (paso 1 y 2 parcialmente disenadas). * Paso 1 Scanear identificacion, mostrar y/o guardar cliente * Paso 2 Datos del prestamo * Paso 3 Garantias de prestamo & garante * Paso 4 Acuerdo de l prestamo

  $24 (Avg Bid)
  $24 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  Classic Website Designer for Informational Website with Minimalist Graphic and Logo Designs Skills and Experience: - Proficient in classic website design with a focus on creating an informational website - Strong knowledge of HTML, CSS, and other relevant web design languages - Experience in creating minimalist graphic and logo designs - Familiarity with user experience (UX) and user interface (UI) design principles - Ability to design and develop a website with more than 10 pages Project Requirements: - Create a classic website design for a start-up enterprise - Design a minimalist logo that aligns with the overall aesthetic of the website - Develop a user-friendly website with more than 10 pages, ensuring easy navigation and accessibility - Incorporate the provided content into the web...

  $450 (Avg Bid)
  $450 Średnia Oferta:
  72 składanie ofert

  We're currently looking for a Graphic designer to handle a marketing logo creation and designing

  $63 (Avg Bid)
  $63 Średnia Oferta:
  57 składanie ofert

  kami mencari marketing untuk perusahaan ekpedisi/pengiriman barang kami

  $93 (Avg Bid)
  $93 Średnia Oferta:
  10 składanie ofert

  Greetings from Akshara EduTech Solutions We are currently seeking a proficient C language trainer to join our team. If you have a strong background in C programming and a passion for teaching, we would love to hear from you. Key Requirements: - Proficiency in C programming language - Experience in conducting training sessions or tutoring - Ability to effectively communicate complex concepts - online coding platforms - one week duration (Dec 18-23) - Offline training (Hyderabad Location) If you are interested or know someone who might be a good fit, please contact us [Removed by Freelancer.com] with your resume or for further details. Thank you for considering this opportunity.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Story board for videos 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I need a person who can create story boards for videos for products. Not a developer thank you Work to do: 1. create story boards for product videos for valentines, easter, summer 2. products video and some cuts with faces for makeup brand. 3. an additional story board will be for the mobile app we have for the makeup site. Your skills: - content creator - video editor Yet again, I do not want any mentnioning of development or any coding whatsoever in your profile. Do not apply. This is a creator job, not a code hacker job You must show proof of content creation from other jobs you have made.

  $334 (Avg Bid)
  $334 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert
  Change storage and CDN on site 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Project Description: Change storage and CDN on site I am currently using Amazon S3 as my storage, but I am experiencing performance issues. Therefore, I am looking for a skilled professional who can help me switch to a new storage and CDN provider. Requirements: - Experience with Amazon S3 and CloudFront - Knowledge of alternative storage and CDN providers such as Google Cloud Storage and CDN, Microsoft Azure Storage and CDN, and Backblaze - Ability to troubleshoot and resolve performance issues - Familiarity with migrating data and configurations from one provider to another If you have the necessary skills and experience, please provide a proposal outlining your approach to changing the storage and CDN on my site, specifically addressing the performance issues I am facing. Additional...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert
  I need to publish paper in Scopus 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a freelancer who can assist me in publishing a paper in Scopus in subject Artificial intelligence. The specific requirements for the project are as follows: Field of Research: Science Journal Targeting: Although I have a few journals in mind, I am open to suggestions. Assistance Needed: I am not sure about the entire process and require advice on specific parts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in academic writing and publishing - Familiarity with the Scopus database - Knowledge of the research field in science - Experience in submitting papers to reputable journals - Ability to provide guidance and advice on the publishing process If you have the necessary skills and experience in academic publishing and are able to provide guidance and support throughout ...

  $397 (Avg Bid)
  $397 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  We would like to translate 5 files (2400 words) from English to Haitian Creole. All applicants must be native speakers of Haitian Creole and must possess a strong command of English and verifiable proof of translation expertise in the language pair. Offer: 25.00, a great review and future consideration for projects in the language pair. Turnaround: ASAP

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I am looking for a youtube script writer who has experience in writing for documentary style channels. We are a mystery and unknown channel. I need a freelancer i can work with who will be able to take constructive critism. This is long term so 4 to 8 scripts per month. I DONT CARE ABOUT WORD COUNT JUST QUALITY. Sorry for the caps but people add way to much fluff or leave things out when they care about word count. Focus on quality and we can work out the rest. Project Requirements: - The script length should be long (more than 10 minutes) - I have a general direction for the documentary, but no specific topics - The expected tone of the script should be informative Ideal Skills and Experience: - Proven experience in script writing for documentary style channels - Strong research skills...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  Position: Recruitment Specialist for Psychologists, Yoga Instructors, and Tarot Readers We are actively seeking a dedicated Recruitment Specialist to spearhead our efforts in hiring 4-7 professionals within the realms of psychology, yoga instruction, and tarot reading. As a specialist in these unique fields, you will play a pivotal role in identifying and attracting top-tier talent to contribute to our diverse and dynamic team. Key Responsibilities: Conduct end-to-end recruitment processes for positions in psychology, yoga instruction, and tarot reading. Utilize your industry knowledge and expansive network to attract and engage with qualified professionals. Implement effective screening strategies to assess candidates based on predetermined qualifications and criteria. Collaborate clos...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  health care website and blog 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Website w and blog that provides tips and articles health conditions for patients and a blog that collects and curates blog entries and publishes them and interacts with the patients to provide more data for the site and for users.

  $1052 (Avg Bid)
  $1052 Średnia Oferta:
  405 składanie ofert
  WP Learndash data entry 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  WP Learndash Data Entry - Quiz Creation Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and Learndash - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Experience in creating engaging and interactive quiz content Project Description: I am looking for a freelancer who can assist me with quiz creation for my WP Learndash website. The ideal candidate should have experience in WordPress and Learndash, with a strong attention to detail and accuracy in data entry. Requirements: - Create engaging and interactive quizzes based on the provided content - Ensure the quizzes are compatible with WP Learndash - Create more than 7 quizzes in total If you have the necessary skills and experience, and are able to create engaging quizzes for my WP Learndash website, please submit your proposal...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Średnia Oferta:
  47 składanie ofert
  afl coding 6 dni left

  I am looking for an AFL coder who can help me with writing AFL code from scratch. I have a detailed trading strategy plan that needs to be coded in AFL. The project is urgent and needs to be completed within 1 week. Skills and Experience: - Proficiency in AFL coding - Experience in writing AFL code from scratch - Strong understanding of trading strategies - Ability to work under tight deadlines

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I am looking for a freelancer who can replicate one of the existing Shopify website for me to use (can provide the link). I have some of the necessary content ready, but detail will need to be discuss with the freelancer. I want the replicated site to be an exact replica of the original, without any changes or improvements. Ideal skills and experience for this job include: - Experience with Shopify website replication - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Attention to detail to ensure an exact replica of the original site - Will discuss nicely - Accpet email transfers

  $347 (Avg Bid)
  $347 Średnia Oferta:
  79 składanie ofert

  I need someone to help me write a research paper on the causes and effects of divorce on the public health of family members in the Makkah Al-Mukarramah region in the Kingdom of Saudi Arabia. The requirements are as follows: 1-10 pages in English. 2- Publishable in a peer-reviewed journal. 3- Comprehensive and familiar with the research topic.

  $59 (Avg Bid)
  $59 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert
  pick up and delivery 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Pick Up and Delivery Project Nature of items: Packages Size of packages: Medium Estimated distance: Pick up from Arizona and delivery to Minnesota Project Description: I am looking for a reliable and efficient individual or team to handle the pick up and delivery of medium-sized packages from Arizona to Minnesota. Skills and Experience: - Experience in package handling and delivery - Knowledge of proper packaging techniques to ensure the safety of the items during transportation - Familiarity with transportation regulations and requirements - Excellent time management and organizational skills to ensure timely delivery - Strong communication skills to keep the client informed about the progress of the delivery - Ability to handle any potential challenges or issues that may arise duri...

  $250 - $750
  Lokalna
  $250 - $750
  0 składanie ofert

  Title: Part-Time Retail Sales Person for Clothing Store Responsibilities: - Selling clothing products to customers - Providing excellent customer service - Assisting with inventory management Requirements: - Previous experience in retail sales, preferably in a clothing store - Strong communication and interpersonal skills - Knowledge of current fashion trends - Ability to work efficiently in a fast-paced environment - Flexibility to work 20-30 hours per week, including weekends and holidays Skills and Experience: - Proven track record of meeting sales targets - Familiarity with Point of Sale (POS) systems - Ability to handle cash transactions accurately - Attention to detail in maintaining store displays and organizing merchandise - Ability to multitask and prioritize tasks effectively

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Średnia Oferta:
  7 składanie ofert