HTML is the standard language used to structure and format web page content. Whether a client has a small website or a complex ecommerce store, HTML makes it easy for a web developer to display text and multimedia content on a browser in a way that everyone can read and understand.

HTML is designed to structure a web page site by defining how the content should be displayed on the page, and providing readable and organized information that website visitors can see. A professional web developer is trained to use HTML effectively to make sure the website runs smoothly and your content appears as it should. Not only can they optimize your pages for maximum visibility, they can also create beautiful custom designs to elevate your website’s aesthetic.

Here's some projects that our expert Web Developers made real:

 • Creating custom websites with optimized SEO
 • Building pixel-perfect page designs tailored to their clients’ needs
 • Applying existing or custom animations to websites
 • Enhancing pages with interactive elements such as forms and galleries
 • Adding integrated code scripts for increased functionality
 • Integrating content management systems for simple updates
 • Setting up coding conventions across the entire website

At Freelancer.com, you can find highly skilled web developers ready to help transform your webpage’s design into an interactive, informative asset. With their help, you can make sure your website looks amazing and works exactly how you want it—all from the comfort of home! With our simple platform, you can post your project details and get connected with a talented freelancer specialist who fits your needs in a matter of moments. And all for an affordable rate! So don’t wait any longer, post your project today and hire an expert Web Developer on Freelancer.com.

Na podstawie 833,595 opinii klienci oceniają nas na Web Developers 4.86 na 5 gwiazdek.
Zatrudnij użytkownika Web Developers

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  1,546 znalezione projekty, cennik w USD

  Dzień dobry Szukam programisty JS, który dokona modyfikacji kodu aplikacji webowej (elektroniczna lista obecności). Frontend aplikacji to Vue, backend - Node.js Modyfikacja ma polegać na poprawie funkcji obliczających nieobecności pracowników, modyfikacji w zakresie generowania podsumowań oraz dodaniu kilku usprawnień i nowych funkcjonalności. Szczegóły zlecenia prześlę w przypadku podjęcia współpracy. pozdrawiam, Marcin

  $482 (Avg Bid)
  $482 Średnia Oferta:
  31 składanie ofert

  Poszukuje programisty c# do napisania albo klasy albo osobnej biblioteki z klasa obslugujaca platnosci do przelewy24. Chodzi mi o caly proces: czyli podajemy dane konfiguracyjne ( merchantId i secret ) zeby miec polaczenie. Pozniej mamy koszyk wraz z produktami i cenami ( dostarcze definicje klas koszyka i elementow ) -> przechodzimy do strony platnosci (na przelewy24, chyba ze da sie to zrobic w ramach strony -sklepu) i pozniej przejscie do strony podziekowania. W miejscach, gdzie musza byc zapisane dane do bazy danych ( podejrzwam, ze identyfikator sesji zakupowej z danymi uzytkownika ) trzeba bedzie uzyc mockupa, ktory pozniej sobie uzupelnie.

  $244 (Avg Bid)
  $244 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  Poszukujemy osoby do wykonania sklepu na Prestashop. Mamy wybrany szablon, który należy dostosować oraz dodać produkty na sklep.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  Witam! Szukam programisty do rozpoczęcia projektu serwera tekstowego Roleplay na platformie FiveM do gry GTA 5. Wymagana wiedza z zakresu .js, lua oraz C#, HTML, oraz zabezpieczeń przed atakami DDoS. Poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za stworzenie i rozwijanie skryptu (gamemode) oraz forum (które również będzie połączony z grą [np. tworzenie postaci i panel postaci]). W kwestii biznesowej mogę powiedzieć, że na moment nie ma żadnego konkurencyjnego serwera tekstowego na tej platformie, więc istnieje duży potencjał na rozwój i spieniężenie projektu. W kwestii zarobkowej proszę już uzgadniać ze mną indywidualnie, czy to będzie rozliczenie w formie umowy o dzieło, procentowy udział z usług premium, czy jednorazowe rozliczenie - wszystko do ustalenia. Wszel...

  $1154 (Avg Bid)
  Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $1154 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert
  Konsultacje WordPress 2 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Tworzę wielojęzyczną stronę na WordPress z zastosowaniem wtyczek WPML, ACF, Ivory Search. Strona oparta o gotowy szablon blokowy. Mam trochę pojęcie o WordPress i html jednak edytor blokowy to dla mnie nowość. Szukam dobrego specjalisty rozmawiającego po polsku, któremu zapłacę za konsultacje i który pomoże mi w budowie strony. Rozliczenie za godziny konsultacji.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Średnia Oferta:
  28 składanie ofert
  Boost Site Speed & Responsiveness 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am seeking an experienced web developer to significantly improve my website's performance, specifically targeting the mobile and desktop versions. With the current performance scores at a disappointing 32 on mobile and 73 on desktop, it's clear that urgent and effective changes are needed to not only enhance the site's speed and responsiveness but also maintain its overall functionality. Key areas that require attention include: - **Page Loading Speed**: Currently, the average load time on mobile devices is alarmingly high at around 11.7 seconds, while on desktops it's slightly better at 3.3 seconds. This needs a drastic reduction. - **Responsiveness**: The site must fluidly adapt to various screen sizes and resolutions without compromise. Ideal Skills and Experienc...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Średnia Oferta:
  25 składanie ofert

  I'm in immediate need of an experienced Unigui developer specialized in the Delphi framework to kick-start my web application project, aiming for completion within a month. My priority lies in crafting an interactive and efficient web application tailored to foster unique online experiences. **Key Features to Implement:** - **Web Application Development:** Employing Unigui in Delphi for a robust and versatile web app. - **Responsive Design:** The application should be optimized for different devices and screen sizes, ensuring a seamless user experience. - **Database Integration:** Smooth integration with databases for dynamic content management and user interactivity. **Ideal Candidate Skills:** - Profound expertise in Delphi programming, specifically using Unigui framework. - Prove...

  $2281 (Avg Bid)
  $2281 Średnia Oferta:
  30 składanie ofert

  Hello! I need to create a functionality in perfex the same as the current event functionality with several modifications, or modify the existing one. I ONLY WORK WITH FIXED PRICE AND PERFEX EXPERTS! Availability has to be immediate, and short delivery times.

  $192 (Avg Bid)
  $192 Średnia Oferta:
  45 składanie ofert

  We're on the hunt for a skilled and seasoned WordPress/WooCommerce expert to join our team in a part-time capacity. As part of this role, you will be responsible for various tasks. While the specific tasks remain undefined at this time, candidates with comprehensive WordPress and WooCommerce expertise will be ideally suited for this position. Your knowledge and experience should extend to areas such as website design and layout, plugin customization, and payment gateway integration. In your application, please specifically detail your professional experience with WordPress and WooCommerce. This information will be key in our evaluation process. While the precise objective of our WordPress/WooCommerce website has not been determined at this time, the ideal applicant should be able t...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Średnia Oferta:
  16 składanie ofert
  Website - social network 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Creation of a social network Website

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Średnia Oferta:
  47 składanie ofert
  Very simple website Content Update 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I urgently require a skilled web developer or technical assistant to carry out two specific tasks on my website, remotely. Given the concise nature of the update needed, the project should be straightforward for someone with the right skills and experience. **Requirements:** - The freelancer must be able to remotely access my Windows-operated computer using AnyDesk. Please note, AnyDesk is not currently installed on my machine, so part of the task will be guiding me through the installation process or managing it yourself after remote login. - The job involves navigating to the 'file manager' on my CrazyDomains account to make edits on my website. - I need 'Contact Us' removed entirely from the website. - Additionally, there is a spelling error in the name 'Nelso...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Średnia Oferta:
  50 składanie ofert

  As an expanding online business, I'm urgently seeking a knowledgeable JavaScript developer to build a web application with specific functionalities. Key features required include: - User Authentication: When users access our web application, they should be asked to sign in or create an account. - Database Integration: The app will need to smoothly integrate with our existing databases. - Real-time Updates: Our users will appreciate an interactive experience with real-time updates based on their actions. Application Compatibility: Ideal development would make the web app compatible with both Windows and Mac platforms. Due to the pressing nature of our project, I need this completed as soon as possible. Skills and experience: The ideal freelancer would have substantial experience ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Średnia Oferta:
  57 składanie ofert

  Hi everyone, I'm looking for professions that on my php code, which uses a shortcode, creates a table with values ​​that it takes from other shortcodes, to insert two print buttons in pdf and print excel (xlxs) of all the values ​​that show the table as in frontend. I attach a copy of the php function code, which creates shortcodes that I inserted into my file in my child theme. The basic code is enough for me, because then in the shortcode I will insert other lines that I am implementing. Now there's only one for proof Thanks for the help

  $145 (Avg Bid)
  $145 Średnia Oferta:
  67 składanie ofert
  Enhance UX with Next.js Expert 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm embarking on a journey to elevate the user experience on my web platform and am in search of a aficionado to bring this vision to life. With a strong emphasis on server-side rendering, dynamic routing, and seamless API integrations, the goal is to create a website that not only performs exceptionally well but also captivates our audience with its ease of use and functionality. **What We Need:** - Implementation of server-side rendering to boost load times and overall performance. - Development of dynamic routing to ensure a fluid and intuitive user navigation experience. - Integration of various APIs to enhance the functionality and interactivity of the website. - Comprehensive design support, from conceptualization to integration, to make the website visually appealing and user...

  $1344 (Avg Bid)
  $1344 Średnia Oferta:
  43 składanie ofert
  Quick Divi Website Development 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking to have a website built using Divi. The main purpose of this website is to showcase informational content. The exact sections of the website have not yet been decided upon, but will be discussed and finalized with the chosen freelancer. The project is time sensitive and I desire completion ASAP. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in Divi website builder - Proven experience in creating informational websites - Ability to work effectively under time constraints - Excellent communication skills, open to discussion and feedback regarding website sections/layout. Inspiration:

  $156 (Avg Bid)
  $156 Średnia Oferta:
  100 składanie ofert

  ??????? ????????? : Language translator tool to convert English to Hindi (official Language) which can be used by all the government organizations websites officially. ??????????? : The objective is to develop a language translator tool specifically designed for government organizations in India. The tool should provide the capability to translate English content into Hindi, the official language of the country. This will enable government websites to cater to a wider audience, including Hindi-speaking citizens who may have difficulty understanding English. The language translator tool should possess the following key features: Translation Accuracy: The tool should offer accurate translations, maintaining the context and meaning of the original English content. It should handle various la...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I'm looking for a skilled designer/developer to help reimagine an open source project. The major goals for this redesign are improving user experience, enhancing functionality, and modernizing the design overall. Expertise in HTML, CSS, and JavaScript is necessary to bring this project to fruition. Key Client Requirements: - Thorough experience with HTML/CSS/JavaScript stack. - Familiarity and experience with open source projects. - Ability to improve current user experiences. - Capability to add innovative and relevant features. - Modernize the overall project design to keep up with the latest trends. What I'm Expecting from Freelancers: - Only those with relevant experience need apply. - Demonstration of relevant past projects. - Clear and detailed strategy for undertaking th...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Średnia Oferta:
  67 składanie ofert

  I need a template for a Wordpress based website. It is important that the design is responsive and created within Wordpress with Elementor (Free). The following website should serve as a sample: This website should be rebuilt as it is and provided with placeholders for the texts and images. The complete design and especially the navigation bar are important to me. A video should be inserted on the intro page that is to be looped. Please only respond and make me an offer if you are able to recreate the given website identically. Please let me know if you have any further questions.

  $184 (Avg Bid)
  $184 Średnia Oferta:
  176 składanie ofert

  I'm on the hunt for a talented designer to create a modern, e-commerce website specifically targeted towards professionals. Here's what I'm expecting: Key Priorities: - Emphasis on Product Display: The design should prioritize showcasing the various products I offer in an attractive and professional manner. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding and experience in e-commerce website design. - Proven ability to design websites that appeal to a professional demographic. - Proficiency in designing user-friendly online platforms for product display.

  $228 (Avg Bid)
  $228 Średnia Oferta:
  105 składanie ofert

  I am in search of a skilled OpenCart developer to add a unique feature to my e-commerce website. My goal is to replace the standard "Add to Cart" button with an "Enquiry" button. This modification aims to streamline customer inquiries directly to our database, enhancing both user experience and our ability to manage customer interactions efficiently. **Project Requirements:** - **Enquiry Button Implementation:** Develop and integrate an enquiry button while removing the traditional "Add to Cart" functionality. - **Database Storage:** Configure the backend to ensure all enquiries are stored within the website's database, allowing for organized tracking and response management. **Ideal Skills and Experience:** - **Proven OpenCart Expertise:** Demonstrable...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Średnia Oferta:
  4 składanie ofert

  I require a talented freelancer to craft a fully-functional e-commerce website for my business. Key Responsibilities: - Develop an engaging, user-friendly e-commerce website from ground up - Ensure the design is visually appealing and easy to navigate - Integrate the website with popular payment gateways Ideal Candidate: - Must have a solid portfolio demonstrating previous e-commerce website designs - Proficiency in e-commerce software and platform required - Knowledge of integrating various payment gateways will be a plus, though not compulsory The project should ideally be completed within a month. Please submit your proposal with estimated timelines and costs. I look forward to reading your references and proposed strategy.

  $114 (Avg Bid)
  $114 Średnia Oferta:
  48 składanie ofert

  I'm in need of multiple chrome extensions developed, especially focusing on new tab customization. I'd like to enhance browser user experience by the inclusion of a customized New Tab featuring different widgets, each to allow different kind of productivity for the user. For example: - Extension One: New tab background customization It is expected that this extension will enable users to have more control and better customization of their new tab. For example: change background, show hide a clock - Extension Two: New tab with a weather widget In this new tab, user will be able to get weather information but only those relevant to the user's location. It needs to be streamlined, efficient, and accurate. I will need 10 different extensions to start with, each should b...

  $462 (Avg Bid)
  $462 Średnia Oferta:
  51 składanie ofert

  I'm seeking a freelancer with expertise in JSON and Sharepoint to improve the aesthetics and functionality of cards in a Sharepoint list board view. My goal is to make the information on these cards easier to read and more visually appealing. **Specific Reformatting Requirements:** - Rearrange the positions of specified fields on the card. - Remove labels, retaining only the values for a cleaner look. - Introduce a dividing line for better visual segregation of information. - Align multiple labels and values on the same line to optimize space and improve readability. **Fields to Rearrange:** - Based on the provided mock-ups, significant fields include Title, Description, Due Date, Status, and Priority. These changes aim to enhance user experience and streamline information presentat...

  $187 (Avg Bid)
  $187 Średnia Oferta:
  28 składanie ofert

  I need a highly skilled WordPress developer to help build a fully customized ecommerce website targeting tourism. The key tasks include: • Creating advanced custom fields • Integrating e-commerce functionality The developer must have: • Extensive experience in WordPress development • A firm grasp of plugin customization and website migration • A strong portfolio with e-commerce websites and advanced custom fields Interested candidates should demonstrate their ability to create advanced custom fields and e-commerce functions. Include related work samples and describe how you plan to achieve the objectives.

  $4660 (Avg Bid)
  $4660 Średnia Oferta:
  120 składanie ofert

  I'm seeking a proficient freelancer to design a business portfolio website using Drupal 10. The website is very simple and projected to have less than 10 pages. Key features needed include: - A service description section where we can highlight our offerings - A testimonial section for sharing the experiences of our satisfied clients -Our portfolio sections with Images and Gallery Pages will: 1) home 2) About Us 3) Our services 4) Our portfolio 5) Contact page 6) Get quote form 7) Sample Works Gallery( Here we can add/edit/delete images) 8) Blog page Design should be eye catcy RESPONSIVE AND MOBILE FRIENDLY Fast Upload on all browsers, mobiles, tabs etc. admin can add page titles, page discription, meta tags for pages admin can add google analytics property ID The ideal develope...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert

  Hi guys, I'm looking for a freelancer who knows how to work on a site created with ASP .net. I have to insert the GDPR compliant banner + the possibility for the user to change their preferences.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  I'm in urgent need of a senior Laravel developer with a keen eye for e-commerce platforms. My project is on a strict deadline, and I require someone who can dive in immediately to meet our ambitious goals. Here’s what I’m looking for: **Experience Requirements:** - Profound knowledge of the Laravel framework - A strong background in PHP development - Previous experience working on e-commerce platforms **Project Scope:** - You will be tasked with developing, optimizing, and possibly scaling our e-commerce platform to enhance user experience and increase sales efficiency. This might include integrating new payment options, crafting custom modules, or optimizing the existing codebase for better performance. **Ideal Skills and Experience:** - At least 5 years of professiona...

  $319 (Avg Bid)
  $319 Średnia Oferta:
  42 składanie ofert
  Digital Business Card Organizer 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Would like to create a digital business card management portal. Consist of 2 user groups. 1) Super-Admin - add, delete, view, edit company account 2) Company Admin - single login account (one account to manage) - manage all cards under the company (customization and content) - edit any card content - enable / disable / reset card - add new card each company will be at their own subdomain. Features of the card will be mentioned through PM. need to be very fast loading.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Średnia Oferta:
  80 składanie ofert

  I'm urgently in need of a highly skilled WordPress developer who can create a custom theme for my website from scratch. My goal is to have a unique, functional, and aesthetically pleasing website that stands out from the rest. Therefore, I'm seeking someone with extensive experience in WordPress theme development who can work efficiently to meet a tight deadline. Requirements: - Expertise in custom WordPress theme development - Proficiency in CSS, HTML, and PHP - Strong portfolio showcasing previous custom theme projects - Ability to work quickly without sacrificing quality Ideal Skills and Experience: - Experience with responsive web design to ensure the site looks great on all devices - Familiarity with the latest web design trends - Ability to provide guidance on the best pr...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Średnia Oferta:
  36 składanie ofert
  Custom Showcase Site Design 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm in need of a professional website designer to create a unique, eye-catching site primarily focused on showcasing my products and services. The website will not require frequent updates and should stand out with a fully custom design and unique features tailored specifically to my brand's identity. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and PHP for custom site development. - Experience with UI/UX design to create an intuitive and visually appealing user experience. - Proven track record of developing fully customized websites, ideally with a portfolio of past projects that include showcase sites. - Ability to implement SEO best practices to ensure the site is optimized for search engines. - Knowledge of graphic design to create custom elements...

  $2141 (Avg Bid)
  $2141 Średnia Oferta:
  148 składanie ofert

  I am seeking a dedicated Laravel developer with expert experience in backend development, PHP programming, and profound Laravel framework knowledge to build a dynamic web application. Expected availability: Monday to Friday - 10 am to 6 pm IST. Tracking used - work status app. In this project, the expected responsibilities and skills are: - Expertise in back-end development using PHP and Laravel - Comprehensive understanding of the Laravel framework - Ability to architect and build web applications - Proficiency in following MVC architecture for application development As Laravel is an MVC framework, the developer should have a strong understanding and practical experience in using MVC architecture. It will underpin the entire project's structure and ultimate success. ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert
  Shopify Store Replication 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm seeking a Shopify expert who can create a replica of our current site. Everything will be kept the same - all pages, content, all products, blog posts, apps, plug ins, back end settings of all apps and the store, etc.

  $175 (Avg Bid)
  $175 Średnia Oferta:
  93 składanie ofert
  Website pages redesign -- 2 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  We are looking for a skilled Website Redesign Specialist to overhaul our website and ensure consistency across all pages. The successful candidate will be responsible for translating the design elements of our homepage to other key pages and expanding our "Our Services" section with compelling content and intuitive navigation. Responsibilities: 1. Redesign all other pages on our website to make it similar to the design of our homepage. 2. Add more landing pages for "Our Services" section. 3. Add other page for the upcoming service we're gonna launch. (to be discussed once hired) We are in search of a candidate capable of completing this project within 2 days to a maximum of one week. Prior experience and thorough comprehension of the job requirements are essenti...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Średnia Oferta:
  95 składanie ofert

  I'm in need of expertise to design a future-forward, attractive website for my digital marketing agency. The purpose of the site, which will support my business, is to showcase the services I offer and my accomplished projects. - Website Design: The layout ought to be neat, user-friendly, and visually captivating to grip potential customer's attention. The website will require occasional updates and changes. - Logo Design: I'm looking for a unique logo that encompasses a symbol or icon related to the digital marketing industry. This has to differentiate my business in a competitive market. Ideal Skills & Experience: - Experienced in web and logo design. - Knowledge of the digital marketing industry. - Proven portfolio with similar projects. - Ability to deliver o...

  $464 (Avg Bid)
  $464 Średnia Oferta:
  150 składanie ofert
  Boost 4 Sites Speed Now! 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm seeking a skilled freelancer to immediately enhance the performance of four distinct websites. The goal is to achieve a score of 90 or higher on both mobile and desktop versions without hindering the existing functionality or any other aspect of the sites. Here is what you should know before applying: ### **Mission Objectives:** - **Speed Optimization:** Apply advanced techniques to improve loading times. - **Performance Maintenance:** Ensure that changes do not affect the current site functionalities. - **Achieve 90+ Scores:** Targets are both mobile and desktop versions on speed test platforms such as Google PageSpeed Insights. ### **Ideal Skills and Experience:** - **Expertise in Website Optimization:** Demonstrable experience in boosting website speeds. - **Problem-solving a...

  $76 (Avg Bid)
  $76 Średnia Oferta:
  57 składanie ofert

  I'm looking for a proficient developer to optimize the Largest Contentful Paint (LCP) issues on my WordPress site. Responsibilities are: - Analyzing the site to identify the main causes of LCP issues. - Implementing the necessary improvements to solve these issues. Ideal skills would be: - WordPress proficiency - Website speed optimization - Knowledge in LCP issues. No specifics on HTML5 alternative replacements are required at this stage. I'm ready to discuss the details further once I review your proposal. Make sure to include similar projects you've worked on.

  $41 (Avg Bid)
  $41 Średnia Oferta:
  41 składanie ofert

  I require expert assistance to design and build a WordPress website for my personal business. The website's main function will be to showcase my products and services to my audience. With a crisp and professional finish, this digital platform should effectively reflect my existing brand, using the same logos and color palette that I will provide. Skills necessary for this job include: - Experience in WordPress website design and creation - Proficiency in branding and aesthetics - Great attention to detail - Ability to implement a user-friendly interface Your experience and previous projects will be a significant consideration in my selection process. I'm eager to see what you can bring to the table!

  $65 (Avg Bid)
  $65 Średnia Oferta:
  49 składanie ofert

  I am searching for someone proficient with Git and skilled in JavaScript, jQuery, and Responsive CSS. Your experience creating dynamic and interactive web experiences will be greatly valued. Familiarity with Vue.js is a plus. Since the designs have been completed (via Figma), you need to implement them with a modern and clean aesthetic. The backend of my project is based on the Korean '그누보드', so any experience with this CMS will be highly beneficial.

  $494 (Avg Bid)
  $494 Średnia Oferta:
  146 składanie ofert
  Vibrant School Community Web 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm looking to create a colorful, vibrant website that serves multiple purposes for our school community. This platform will not only offer a comprehensive overview of our school but also celebrate our students' achievements and allow parents easy access to necessary documents and appointment scheduling. Here’s what I’m envisioning: **Key Features:** - An informational hub about the school: This includes history, mission, staff directories, and academic programs. - A showcase for student achievements: A section dedicated to highlighting accomplishments in academics, arts, sports, etc. - Important documents access: Parents can easily download necessary documents, such as permission slips, enrollment forms, and health and safety guidelines. - Online appointment schedul...

  $801 (Avg Bid)
  $801 Średnia Oferta:
  47 składanie ofert

  Hello I am looking for SHOPIFY EXPERT to integration of 2 APIS, if you are confident enough to do this, please bid. Budget is LOW thanks

  $7 - $20
  Ukryte
  $7 - $20
  14 składanie ofert

  I need a seasoned Wordpress developer to meticulously design a four-page website dedicated to providing valuable information to the professional audience. The website is a replica of a Shopify website that is currently live. Therefore to maintain the branding, style and format of the current website and copy it into a wordpress site. The only change is the addition of 3 x testimonials. Key deliverables include: - Cohesive design emphasizing professionalism and credibility - Relevant and attractive Testimonials page for user interaction - Contact Forms on applicable pages to capture users' information - Detailed Service Descriptions page portraying the offered services For this project, ideal expertise would comprise of strong Wordpress customization skills, an excellent graphic...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Średnia Oferta:
  144 składanie ofert
  Mobile Fix: WordPress Site 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am in urgent need of a freelancer to address and fix specific layout issues on the mobile version of my WordPress website. The problems have negatively impacted the user experience, and I require a skilled professional to make the necessary adjustments promptly. **Key Issues:** - Images and videos on mobile devices are not aligning properly. - Menus and buttons are malfunctioning, and not responding correctly when accessed via mobile devices. **Specific Requirements:** - All images and videos need to be centered on mobile versions to enhance user engagement and provide a seamless viewing experience. - Menus and buttons should be optimized for mobile interaction, ensuring they are easily clickable and navigate correctly. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in WordPress, with ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Średnia Oferta:
  83 składanie ofert

  I'm seeking an experienced developer to create a dynamic forum with specific features tailored to my community's needs. My vision involves a platform that's easy to navigate, fosters engaging discussions, and offers exclusive content to paying members. Here's what I'm looking for: - **User Management:** - Secure registration and login process. - Diverse discussion categories for organized, topic-specific conversations. - **Membership & Payments:** - Integration of a seamless monthly subscription model for premium access. This will allow certain parts of the forum to be exclusive to paying members. - **User Profiles:** - Support for intermediate-level customization. Users should be able to: - Choose from a selection of avatars or upload their ...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Średnia Oferta:
  47 składanie ofert

  I'm seeking a proficient web developer to help me implement my ideas for how I want my site designed, the main goal of which would be to sell products directly to consumers in a minimal simplistic format. Key responsibilities and requirements of the job include: - Architecting and implementing an intuitive, user-friendly frontend to facilitate online shopping. - Optimizing the website for SEO and load speed. I will provide all the necessary content for the product listings, meaning your primary focus will be on the technical aspects of the project. Ideal Skills: - Experience in e-commerce web development is a must. - Proficiency in frontend and backend development technologies. - Familiarity with SEO best practices. - Excellent understanding of web optimization techniques. Lo...

  $500 (Avg Bid)
  $500 Średnia Oferta:
  170 składanie ofert
  Enhance Website with New Features 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Hi, I am looking for a skilled web developer to implement new functionalities into my existing website to provide a richer user experience and expand the site's capabilities. The requirement is explained in the below link, please check it and provide the budget and timeline for completion. Thanks

  $93 (Avg Bid)
  $93 Średnia Oferta:
  26 składanie ofert

  I'm in need of an experienced web developer or designer to create a new website that primarily serves informational purposes targeted at an adult audience. This website will be a key digital asset for sharing detailed information and insights in an engaging way. The website is for the body definition clinic in Australia promoting sports science medicine, personal training, supplements and nutrition Key Requirements: - The website must be fully responsive and optimized for mobile users, ensuring accessibility and a seamless experience across all devices. - Experience with user interface (UI) and user experience (UX) design is essential to create an intuitive and engaging layout. - Proficiency in SEO best practices to enhance the findability and visibility of the website on search engi...

  $492 - $984
  Pilny Ukryte Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $492 - $984
  36 składanie ofert

  1. Need a platform where user can fill the data in a form(serial number, description, starting date) 2. Once user submit the data, it store to database. 3. In another page, there is search bar where user can find case based on serial number and it shows record below it. 4. User can edit this data also. 5. In edit field, if user extend the date then it will ask to user a reason for extending. 6. If user again search case in search bar then user can see all previous dates which was selected and with their reasons 7. No login functionality required 8. Very simple design

  $103 (Avg Bid)
  $103 Średnia Oferta:
  32 składanie ofert

  More details: What programming languages are required for this project? .asp and web development What type of website do you want to develop? content management system Do you have a preference for a specific content management system (CMS)? don't want it published rather want it locally hosted

  $201 (Avg Bid)
  $201 Średnia Oferta:
  43 składanie ofert

  I'm seeking an experienced MERN stack developer who is adept at working remotely. Your primary focus will be on: - MongoDB - Java - js You will be utilizing these skills to develop a functional and interactive FinTech application. Therefore, previous experience in the FinTech industry or similar is considered a great advantage. Ideal Skills: - Proficiency in MongoDB, Java, and javascript. - Strong knowledge of MERN stack development. - Prior experience in the FinTech industry. - Excellent communication and remote work capabilities. I look forward to your bids and working with one of you soon to bring this project to fruition.

  $365 (Avg Bid)
  $365 Średnia Oferta:
  38 składanie ofert

  - **Purpose**: The core objective is to create a seamless and dynamic e-commerce experience tailored for buying and selling digital services. - the platform is specially used to book financial advisors online. Also, give filter and sort options where users filter and sort advisor profiles based on location, education, experience, rating, and review. Also, there is a special option where advisors give some investment suggestions and only subscribe users can access their calls. need to make website in Node.js, JavaScript, and React. some example: Need more changes. above example is just for referneces. - **Key Functionalities Needed**: - **User Engagement**: Easy registration and login mechanisms to ensure a frictionless entry for new users. - **Discoverability**: Advanced product ...

  $289 (Avg Bid)
  $289 Średnia Oferta:
  25 składanie ofert

  Rekomendowane Artykuły Specjalnie Dla Ciebie

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ