Najlepsze Projekty

Filtruj

Moje ostatnie wyszukiwania
Pokaż:
Budżet
dla
dla
dla
Typ
Umiejętności
Języki
  Stan Projektu
  5,000 znalezione projekty, cennik w USD

  Poszukuję pisarza, który może generować angażujące i pouczające tematy na blogu dotyczące siłowni i fitnessu.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  7 składanie ofert

  Potrzebna osoba do napisania programu dla drukarni wielkoformatowej. Baza plików materiałów podsumowania itp

  $387 (Avg Bid)
  $387 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  Aktualizacja i uzupełnienie oceny oddziaływania na środowisko, która wymagana jest jako załącznik do strategii gminnej. Ocena oddziaływania na środowisko wymaga opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r„ poz. 1094 ze zm.).

  $315 (Avg Bid)
  $315 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  Witam. Potrzebuję przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski. Oryginalny tekst był w języku rosyjskim, przetłumaczyłem go na angielski i polski za pomocą chat GPT, aby uniknąć utraty kontekstu. Proszę pana, spójrzyć na tekst i oceń pracę

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Średnia Oferta:
  22 składanie ofert
  Montaż video 4 dni left

  Szukam osoby która zrobi/zmontuje kilka tiktok. Tematyka sportowa/mecze. Celem będzie przygotowanie krótkich filmów przedmeczowych które będą promowane.

  $79 (Avg Bid)
  $79 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  Projekty 2 etykiet na wina wina białe.

  $447 (Avg Bid)
  $447 Średnia Oferta:
  27 składanie ofert

  Witam Potrzebuję pomocy przy tworzeniu etykiet dla kosmetyków barberskich. Projektowanie na podstawie używania elementów ze stoków lub innych baz aby to poskładać w całość. Wymiary etykiety są niezmienne , treść również. Wymiennymi składowymi są: -kolor tła -elementy ozdobne -motywy Potrzebna osoba która znajdzie chwile na współprace na strat takiego projektu. Więcej informacji podam w rozmowie telefonicznej + 48 734 496 626 Pozdrawiam

  $25 (Avg Bid)
  $25 Średnia Oferta:
  10 składanie ofert

  zlecę budowę strony dla parnera flotowego aplikacji kurierskich strona nie musi być super rozbudowana musi dobrze wyglądać posiadać podstawowe funkcje (rejestracja, Konto kierowcy z widocznymi zarobkami) i formularze plus sklep w formie giełdy aut/skuterów do wypożyczenia

  $149 (Avg Bid)
  $149 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  Zlecę narysowanie 1 rysunku wg szkicu AI które będą wykorzystane jako etykieta na butelke wina / grzańca Rysunki muszą być wykonane w Photoshop lub Ilustartor pliki psd. wraz z warstwami , . plus plik z wykrojnikiem , tłoczeniem . Mają one przedstawiać : rysunek wg AI ze mianami do 10% . Idealnie jesli elementy na z górnej części szyjki będa czerpać z tradycji alpejskiej. Dodatkowo należy dopisać słowo ALPEJSKI . Nazwa wina to : GRZANIEC ALPEJSKI Zależy na zachowaniu klimatu, ciepła i relaksu przy domowym ognisku . Rysunek musi być wykonany w takim stylu (takie same pociągnięcia konturów używanie takich samych pędzli oraz kolorów pastelowych ) jak przykładowy rysunek w załączniku.

  $121 (Avg Bid)
  $121 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  Wymagane doświadczenie: 1. Min. 3 artykuły o tematyce Unii Europejskiej, funduszy Europejskich - autorstwo (Udokumentowane) 2. Udokumentowana poziomie C1 komunikacja w j. angielskim (czytanie, pisanie) Okres współpracy: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Oczekiwania: 1. min. dwa artykuły w j. polskim w miesiącu 2. min. dwa wpisy w mediach społ. dot. powyższych artykułów w miesiącu () 3. min. dwa newslettery w miesiącu () 4. monitorowanie mediów polskich i zagranicznych w zakresie nowinek z zakresu nowinek funduszy europejskich 5. W cenie przekazanie autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów Prosimy o kontakt zainteresowane osoby. Preferowana forma współpracy Umowa B2B

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 Średnia Oferta:
  7 składanie ofert

  Potrzebuje nazwy dla fundacji charytatywnej która ma 2 główne misji 1) wspierać młodzież i dzieci z domu dziecka • Edukacyjne wsparcie • Wsparcie psychologiczne • Rozwój umiejętności życiowych • Zajęcia pozalekcyjne oraz rozwój pasji • Wycieczki i wyjścia edukacyjne • Wsparcie dla młodzieży z trudnościami 2) Pomagać osobom chorym na raka • Wsparcie medyczne • Poradnictwo psychologiczne • Wsparcie dla rodziny i opiekunów

  $70 (Avg Bid)
  $70 Średnia Oferta:
  36 składanie ofert

  Zlecę stworzenie kompletnej dokumentacji DTR dla maszyny - mieszalnika budowlanego. Niezbędną do użytkowania maszyny. Wg mojej wiedzy powinna ona zawierać poniższe składowe, ale jestem otwarty na doradztwo w tym zakresie. Wg mojej wiedz 1. instrukcje użytkowania 2. rysunki zewnętrzne 3. schematy kinematyczne i elektryczne 4. wykazy części zamiennych i zapasowych 5. pis wyposażenia 6. normatywy remontowe 7. instrukcję określającą zasady bezpiecznego użytkowania (BHP)

  $301 (Avg Bid)
  $301 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert
  Ustawienie platformy WebToLearn 1 dnia left
  ZWERYFIKOWANY

  Konfiguracja sprzedaży kursów na platformie WebToLeardn, integracja z MailerLite i domeną

  $8 - $15 / hr
  $8 - $15 / hr
  0 składanie ofert

  Prowadzę agencję marketingową i mam stałe zapotrzebowanie na treści. Szukam osoby, która potrafi wejść w buty odbiorcy usługi lub produktu firmy, dla której tworzy i stworzyć komunikaty, które mówią wartościami. Lanie wody odpada. Komunikacja zwięzła i konkretna.

  $85 (Avg Bid)
  $85 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert
  Crowdfunding Video Production 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I need a 1~2 minute video for promoting a social cause crowdfunding project. The video will be a montage of images and clips with a voiceover. I can provide the context, but I need help sourcing the materials. Ideal Freelancer: - Experienced in video generation - Capable of creating a compelling, emotional video - Able to source relevant images and video clips - Understanding of the social cause context - Excellent scriptwriting and voiceover skills Please provide examples of your previous similar work.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 składanie ofert

  I am looking for a skilled developer to design a hybrid travel booking mobile application, complete with a web-based admin panel using modern technologies. The core feature of the app is travel package booking. Technology will be NodeJs/Flutter/React Native/Firebase ONLY Key Features: - Travel Package Booking aimed at solo travelers and families. - Search feature to search for destination - Provide detailed information about the package (including directions) - Wallet system for cash management (only to manage refunds) - accounting history - Vendor payment - Booking/cancellation/notifications/feedback The admin panel should include: - User management - Data uploading for treks - Payment management - app configurations I have more details to share with the chosen developer for furt...

  $649 (Avg Bid)
  $649 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert
  Create db for a Form - Laravel 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  Just create db for a form only. To save value from form.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert

  I'm in need of an expert who can set up Webmin on my Ubuntu server. The primary reason for this is to facilitate server management. Here's a bit more detail on the tasks: - Setup Webmin: The primary task here is installing and configuring Webmin. It should be set up properly and securely to ensure that the server can be effectively managed through the panel. - Additional Server Tasks: Other tasks might include firewall configuration and VPS setup. These tasks are important to ensure the server is secure and running properly. Ideal candidates for this role should have: - Proficiency in Ubuntu server setup - Experience with server panel software, specifically Webmin - Strong understanding of server security - Capability to manage additional server tasks like firewall configuratio...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  Looking for a designer to create an authentic, rustic logo that reflects the spirit of Diamond B Ranch. Key Requirements: - Integrate a diamond symbol with a "B" in the middle. - Logo should reflect an authentic and rustic aesthetic. - Be creative in how the ranch theme is incorporated. Ideal Candidate: - Experience in rustic or agricultural design. - Portfolio showcasing a variety of logo designs. - Strong visual storytelling skills. - Can take feedback and iterate designs.

  $200 (Avg Bid)
  $200
  2 zgłoszenia

  As a non-profit looking to secure donations, I am in need of an experienced fundraising expert. The ideal candidate will have a track record of successfully raising funds from individual donors. Your approach should primarily focus on leveraging social media contacts for communication and engagement. KEY RESPONSIBILITIES: * Develop a strong fundraising strategy targeting individual donors * Efficiently use social media for outreach and communication * Drive the campaign towards securing substantial donations REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE: * Proven experience in fundraising for non-profits * Expertise in social media campaign management * Strong understanding of individual donor engagement strategies The aim of this project is not just to raise funds but also to create long-lasting ...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 składanie ofert

  I'm looking for a talented YouTube content creator to help me launch a new channel. My content will consist of daily vlogs aiming to educate viewers on a variety of topics. Key responsibilities: - Produce and edit high-quality daily vlogs that are both engaging and educational - Conduct thorough research on educational topics - Ensure that content is tailored to appeal to a broad audience - Maintain a consistent posting schedule Experience/Skills required: - Proven track record of creating engaging and informative content on YouTube - Strong video editing skills - Ability to conduct thorough research and present information in an accessible manner - Proficiency in SEO and content optimization for YouTube - Experience with vlogging preferred If you're passionate about educatio...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Średnia Oferta:
  2 składanie ofert

  I'm looking for a graphic designer with substantial experience in PNG to vector conversions, to take a PNG logo and convert it into a high-quality vector file. Specifications: • Logo Format: The initial logo format is in PNG. • Vector Resolution: The preferred resolution for the vector conversion is 600 DPI. • Color Scheme: The logo should maintain its original color scheme after conversion. Ideal Skills: The successful candidate should have demonstrable skills in graphic design, with specific expertise in PNG to vector conversions. A keen eye for detail and creativity is highly desired. Previous work in logo conversions and a broad understanding of different color schemes will be advantageous. Applications without a portfolio will not be considered.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Średnia Oferta:
  54 składanie ofert

  I'm seeking a savvy designer to create a custom email signature for my Gmail account, which should be functional across all platforms. My primary modes of accessing emails are desktop computers and mobile phones. To ensure that the signature caters to professional requirements, it will need to be: - Custom-designed, to align with my personal brand and style preferences. - Compatible specifically with the Gmail client. However, it would be ideal if the signature can work flawlessly across other email clients too especially work on IOS Mail app. Talented designers who have previous experience in creating custom email signatures, and a good understanding of email client rendering differences are preferred. Familiarity with Gmail would be an added advantage. Not focused on the des...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  帮我渗透,在四川最好,可以面谈, 工资面谈 。 感兴趣的私聊

  $2178 (Avg Bid)
  $2178 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I've written a fiction book that requires specialized attention, especially in the dialogues, to ensure they flow smoothly and enhance character development. I'm looking for an experienced individual to help with: - Detailed Editing: Mainly focusing on refining the dialogues to improve their efficacy and overall impact on the narrative. - Publishing Help: Assisting with cover design, print coordination, and ISBN registration. A background in these areas is vital to ensure the final product is professional and market-ready. Ideal skills and experience for this project include: - Extensive experience in editing fictional works, particularly dialogues - A keen eye for detail and a strong understanding of story development - Expertise in cover design and familiarity with print coo...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I am looking for a skilled Tensorflow expert who can perform image analysis on user-generated images. Specific requirements: - Retrieve data from AWS - Apply image analysis techniques on the fetched data - Focus specifically on face recognition within these images Ideal freelancer would have: - Solid hands-on experience with Tensorflow, AWS, S3 buckets and similar - Proven experience with image analysis, particularly face recognition - Familiarity with data retrieval from AWS This project requires precision and keen attention to detail, underscored by a profound understanding of image analysis. If you believe you can handle this task, I look forward to seeing your bid. An NDA will be required for additional further detail

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  I need a dedicated Android developer to create an intuitive and secure membership application. The app is expected to include the following core features: - User Registration: A seamless and user-friendly registration process that captures necessary details. - Login: A secure login system that ensures data protection. - Profile Management: An easy-to-navigate profile section that allows users to update and manage their information. Additionally, the application must integrate a payment processing system. In this regard, the app should support credit card payments. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Android development - Expertise in UI/UX design and user flow - Prior experience in developing membership or payment applications - Demonstrated knowledg...

  $496 (Avg Bid)
  $496 Średnia Oferta:
  13 składanie ofert

  I'm seeking a skilled 3D image editor to enhance images of 6 budgies. The task is to: * change all head shapes to more round shape. * change necklace material to a silver colour for x6 and ensure they look the same in style but the shapes are kept as is. *make background colour white or clear for all *create a shiny material on top of nose in the same colour Key Requirements: - The necklaces should have a 'Simple and Elegant' style. - You will need to have experience in 3D image editing and design. - Attention to detail is vital for ensuring the necklaces look realistic on the birds. Ideal Skills: - Proficiency in 3D image editing software - Creative and innovative approach to adding accessories Please let me know your experience with similar projects and your ideas fo...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Średnia Oferta:
  8 składanie ofert
  Tradeshow booth designer 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  We have an existing 10 x 20 booth but we are taking a 20x20 space for our next event. Looking for a designer who can help us redesign our existing booth so that we can just change some graphics, incorporate in a few elements and make it look new.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert
  Social Media Ad Campaign Manager 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm seeking a skilled social media manager to handle an ad campaign on Facebook and Instagram. - The main objectives are to increase brand awareness, drive website traffic and generate leads. - The target audience is both genders. The ideal candidate should have experience in managing successful ad campaigns on Facebook and Instagram. The work entails creating and implementing engaging and effective ad campaigns that target a diverse audience. Experience with e-commerce or lead generation campaigns would be an added advantage. In your bid, please provide relevant examples of your work and explain your approach to achieving the stated objectives.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  I'm interested in getting some photos manipulated to present myself in Basic training at Ft Jackson. The modifications I need are: - Inserting myself into photos with the background of training grounds. - Making it appear as if I'm wearing a camouflage uniform. - Incorporating military equipment in the images as props. - Showcasing Ft Jackson badge clearly. -My last name Johnson on the Uniform Ultimately, these photos are aimed for personal use. As such, the manipulations need to be realistic and professionally done. Below are the skills and experiences I'm looking for in a freelancer: - Extensive skills in using Photoshop or similar photo manipulation software. - Previous work with military-themed imagery would be a plus. - Attention to detail is crucial, especially w...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Średnia Oferta:
  19 składanie ofert

  I'm interested in getting some photos manipulated to present myself in Basic training at Ft Jackson. The modifications I need are: - Inserting myself into photos with the background of training grounds. - Making it appear as if I'm wearing a camouflage uniform. - Incorporating military equipment in the images as props. - Showcasing Ft Jackson badge clearly. -My last name Johnson on the Uniform Ultimately, these photos are aimed for personal use. As such, the manipulations need to be realistic and professionally done. Below are the skills and experiences I'm looking for in a freelancer: - Extensive skills in using Photoshop or similar photo manipulation software. - Previous work with military-themed imagery would be a plus. - Attention to detail is crucial, especially w...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  I am searching for a talented graphic designer with experience in vehicle wraps. I need a design for my mobile veterinary van - a teal-based color scheme is preferred. Key points for the design: - There should be an illustration of a vet with a dog. - Include the text: 'Talk to me about once a year tick and flea prevention'. I also want to feature the services I offer, so potential clients can see what's on off at a glance. Services being; Health checks, Vaccinations, Desexing, Heartworm prevention, Once off yearly flea and tick prevention, - A Bravecto Quantum logo needs to be visible somewhere on the wrap. Effective experience in van wrap design and a good understanding of incorporating brand identity into design are advantages. I look forward to seeing your creative...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Średnia Oferta:
  42 składanie ofert

  I'm looking for a skilled programmer to help me convert my invention into an app for iOS and Android devices. It is preferred that you're located here in SAN DIEGO, CA...however it's not absolute. Key requirements: - I'm open to the programming language, so your expertise in Python, Java, or C and C ++ would be beneficial in guiding the decision. - The main functions the app should possess are user authentication and data storage. I will require a Non Disclosure Agreement [NDA] to proceed with details of the invention. If you've got experience in app development [Coding] and can help me bring my invention to life on mobile devices, please reach out. Looking forward to working with you! Thanks, Mike

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  I am in need of an experienced professional to assist with the repair and optimization of our commercial network and CCTV system. Key Issues: - Slow Internet Connection: Our current network is suffering from a notable lag in internet speed, leading to inefficiencies and frustrations among our staff. - Frequent Network Disconnections: We are experiencing regular and disruptive network disconnections, which are not only affecting our daily operations but also compromising the security of the premises. Requirements: - The ideal candidate should have a deep understanding of network and CCTV systems, particularly in commercial settings. - Prior experience in resolving issues related to slow internet connection and network disconnections is a must. - Strong communication skills are essential,...

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 składanie ofert

  I am in search of a proficient graphic designer with previous experience in creating infographics for Ayurvedic products. Your primary task will be to design high-quality infographics for a range of herbal supplements. These infographics should specifically aim to highlight the ingredients of the product, providing a professional and informative visual representation. Key Requirements: - Prior experience in designing infographics for Ayurvedic products - Strong understanding of Ayurvedic practices and ingredients - A professional and informative design approach - A keen eye for detail and ability to present information in a visually appealing manner The ideal candidate will not only possess the above skills and experience but also be able to deliver within agreed timelines and underst...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I need a versatile virtual assistant to manage both calls and emails for my English-speaking customers. On average, I receive between 10-50 calls and emails per day. Key Responsibilities: - Answering incoming calls - Responding to emails in a timely manner - Handling customer inquiries and complaints effectively - Maintaining a high level of professionalism and customer service skills Skills and Experience: - Excellent verbal and written communication skills in English - Previous experience in customer service roles - Ability to multitask and work efficiently under pressure - Proficient in using customer service software - Strong problem-solving skills and a positive attitude Please let me know your availability and your approach to handling peak times.

  $109 (Avg Bid)
  $109 Średnia Oferta:
  6 składanie ofert

  My e-commercial startups is hiring an video maker for our outdoor and automobile categories products, the video length will be less than 1 minute, whole work could be from A to Z video shooting to final video. if you feel this is interesting for you, Please don't hesitate to provide some of your past work to contact me.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  I'm looking for a skilled developer who can integrate WhatsApp API into my Wordpress website to allow for sending promotional messages to customers. Additionally, I need this feature further developed into a simple chatbot for automated responses. - Your primary tasks will include: - Setting up the WhatsApp API to the website - Configuring it to allow for sending messages to customers - Developing a basic chatbot functionality - Ensuring the chatbot can provide automated responses based on predefined rules You should have: - Proven experience in integrating APIs, specifically WhatsApp API - Proficiency in developing chatbots - Knowledge of Wordpress and it's capabilities for handling APIs - Good understanding of marketing and customer engagement - Strong problem-solving...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Średnia Oferta:
  13 składanie ofert

  I'm seeking a seasoned professional to help me build an advanced Cisco Modeling Labs system for a training environment. Key Components: - The critical function of this project is to establish a virtual networking system. This allows for realistic simulations and genuine hands-on experience. Ideal Candidate Skills: - Have proven past work showcasing your expertise in Cisco Modeling Labs and virtual networking. - Understanding of the intricate nature of network simulations, ideally in a training context. - Solid grasp of network device emulation. If you have the skills and experience to produce a high-quality, functional and user-friendly training tool, I'd love to hear more about your past work.

  $349 (Avg Bid)
  $349 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  As the owner of 'Colorsofpunjab', I'm looking to have a website developed for my Punjabi dance academy. The goal of this website is to promote our classes and events, to showcase our performances and student achievements and to provide detailed information about the academy and its faculty. Key Features: - Home: The website should have a welcoming and informative homepage, providing an overview of our academy. - About Us: The 'About Us' section will include our mission statement, core values, and a brief history of the academy. - Classes: This page will contain information about the various dance classes we offer, the levels, timings, and any fees associated. - Events: A dedicated space to list upcoming events, workshops, and performances. - Gallery: A visual show...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Średnia Oferta:
  51 składanie ofert
  Epic Fitness Coach Website Revamp 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I'm looking for seasoned freelancers to enhance my Epic Fitness Coach website. The improvements should focus on user-friendliness, interactivity, responsiveness, and aesthetics. Project Requirements: • Forms and Thank You Pages: Implement forms, thank you pages, and email responses for seamless user interaction and lead generation. • Contact Options: Replace the contact button with a simple white band featuring options to schedule a call or contact via WhatsApp. • SEO-Optimized Blogs: Develop engaging blog content focusing on relevant keywords and SEO best practices. • About Us Section: Revamp the About Us section to be concise, interactive, and visually appealing. • Live Chat Support: Integrate a live chat feature for real-time assistance and gui...

  $293 (Avg Bid)
  $293 Średnia Oferta:
  13 składanie ofert

  Busco Desarrollador web para realizar una pagina web enfocada a la venta online, con base de datos preferiblemente que sea de Peru ya se cuenta con dominio y hostinger

  $127 (Avg Bid)
  $127 Średnia Oferta:
  14 składanie ofert

  I need a proficient PHP developer to address an integration issue I'm experiencing with the Ccavenue payment gateway on my website. Key Tasks: - Resolve the integration issue occurring at a specific stage of the payment process. - Implement the necessary changes to ensure the payment gateway functions seamlessly. - Integrate a new control panel in the admin panel. Ideal Skills and Experience: - Strong command of PHP, particularly in relation to payment gateway integration. - Previous experience with Ccavenue payment gateway is highly preferred. - Proficiency in admin panel development. - Ability to troubleshoot and identify issues efficiently.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert

  I need a Wordpress expert to create a membership site dedicated to authors posting their books for Amazon book reviews. Key Requirements: - Membership Site: A user-friendly site that allows members to upload their books and assign a token value based on their wallet and how much they are willing to spend per review they are getting on Amazon. Token Value: Users' token value increases as they review books and submit screenshots with all the details. - Reward Points: Reward points are added for successfully completing tasks. - Levels: Every user has levels that get increased based on his or her activity. Authors -You can add books based on the form that is required to upload a book. - Check how many books they have uploaded. Readers - Can browse books uploaded in the reading library....

  $330 (Avg Bid)
  $330 Średnia Oferta:
  11 składanie ofert

  My project involves the creation of an educational deepfake with a specific focus on civic responsibilities. I'm seeking an expert in digital image manipulation, with experience in creating realistic and convincing deepfakes. This project aims at engaging learners better by bringing civics education to life. The deepfake should faithfully transmit educational content while captivating the user's attention. The timeframe for this project is for it to be delivered by 27 May 2024. Objectives: - Create a compelling deepfake for teaching purposes - Ensure the deepfake closely conveys crucial aspects of civic responsibilities Skills and Experience: - Proficient in deepfake creation - Sound understanding of ethical implications of deepfakes - Background in animation o...

  $2386 (Avg Bid)
  Projekt z Umową o Zachowaniu Poufności
  $2386 Średnia Oferta:
  12 składanie ofert
  Persuasive Media Pitch Deck Design 6 dni left
  ZWERYFIKOWANY

  I am looking for a specialized Brazilian freelancer who can create a persuasive media pitch presentation for me. The main goal of my presentation is to persuade viewers to invest or support an idea. Therefore, I am imagining a presentation with: - Graphs and tables to simplify complex data - Photographic images to create a strong impression - Diagrams to illustrate processes or strategies - General Slide Design Key information that needs to be included to support the pitch are market research findings and a diagrammatic strategy visually expressing plans and goals. Ideal freelancers should be proficient in graphic design and data representation, and understand the art of persuasion in presentations. Experience with investor presentations is a huge plus.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Średnia Oferta:
  15 składanie ofert

  I'm looking for an expert in Amazon account management, with a strong grasp of AI and 3D modeling concepts. Key Responsibilities: - Create and set up an Amazon seller account focused on washroom reno products - Implement AI features to improve images of products - Develop 3D models for products to enhance visualization and product search on the platform. Ideal Candidate: - Proficient in Amazon account management and optimization. - Experience with AI integration and 3D modeling. - Background in e-commerce and knowledge of Amazon seller account - Excellent knowledge on 3D AI auto cad and photoshop we would like to set up one product per project

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Średnia Oferta:
  9 składanie ofert

  This job is best suited for a tennis fanatic, that also has experience or interest writing scripts. We run a Tennis YouTube channel. Where we do player analysis, match recaps, narratives on different topics in the tennis world. If you do not watch/pay attention to tennis on an almost daily basis then this is not the right job for you. We also have a host for our channel so the script needs to be cohesive and casual enough for someone to read off of it without it sounding like a script. You will be responsible for writing (3,000~) word scripts 1-3 times a month, with reasonable turn around times if you are interested in applying, please show us examples of your previous work. We are looking for someone who is self-driven and makes sure that 100% of their information is correct and turns ...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Średnia Oferta:
  21 składanie ofert

  I have an need for setting up Zoho Inventory with a specific focus on segregating inventory based on brands and categories. This is a straightforward task but I need it done swiftly. Key Requirements: - Basic Zoho Inventory Setup: I need a freelancer who is proficient in setting up Zoho Inventory. The system should accurately reflect the inventory I have and allow for easy tracking and management. - Brand Segregation: The primary focus of this project is to segregate the inventory based on brands. This means I need to be able to easily identify different brands and their respective inventory. - Keeping track of inventory Going in and out. Ideal Experience and Skills: - Zoho Inventory Proficiency: The freelancer should have prior experience in setting up and configuring Zoho Inventory. - ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Średnia Oferta:
  5 składanie ofert