Zamknięty

2d & 3d Graphic Engine ActiveX component -- 2

Ten projekt został przyznany użytkownikowi mohandesosama za $666 USD.

Otrzymaj darmowe wyceny do podobnego projektu
Budżet Projektu
$250 - $750 USD
Ofert Razem
8
Opis Projektu

Don’t bid without read the description of project

If you don’t have experience with (C++ and OpenGL) , please don't bid.

Engine should be compatible both Vb6 and [url removed, login to view] .

Followings attritibutes are necassary

For Mouse

Mouse Wheel: Zoom in, out with scroll button

Mouse Wheel. Pan command with click event

Mouse left button: Rotate command

Interactice Zoom,pan,rotate

Zoom (in,out,realtime, window, All

CodeSample

[url removed, login to view] (These commands (Zoom in,out, pan,realtime,all) will work with mouse left button and end with right click

Note:Rotate command should work independent from any axis. For example Google Sketchup just rotate on Z Axis.

BackGround Color and Image

Set background color (gradied)/image

CodeSample

[url removed, login to view] Color1,Color2

[url removed, login to view] “[url removed, login to view]”

Entities

Point

Line

Code Sample:

[url removed, login to view] “Line1”,x1,y1,z1,x2,y2,z2,BorderColor,Linewidth

Rectangular (Quad)

Code Sample:

[url removed, login to view] “Rect1”,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3,x4,y4,z4,BorderColor,Linewidth

[url removed, login to view] “Rect1”, FillColor (filling color) (Border color and fill color are different)

Triangular

Polyline

Circle

Arc

Polygon

Code sample for polygon

[url removed, login to view] X1,Y1,Z1 'Polygon first point

[url removed, login to view] X2,Y2,Z2

[url removed, login to view] X3,Y3,Z3

[url removed, login to view] X4,Y4,Z4

[url removed, login to view] X5,Y5,Z5

[url removed, login to view] “Polygon1, Color, Linewidth 'Create Polygon

[url removed, login to view] “Polygon1”, FillColor (filling color)

Adding text (font type, size, color,bold,italic)

Example

‘[url removed, login to view] “TextName”, “Text Content”,x1,y1,z1, “Font Name”,Font Color, Bold (True-False) ,Italic (True-False)

Fill object (convert a closed entity to face)

Code Sample

[url removed, login to view] “Rect1”, Color (filling color)

Hatch property .Hatch property can work with FillObject command.

[url removed, login to view] “Rect1”, Color, HatchType

HatchType 0=No Hatch, 1=Hatch1, 2=Hatch2 …..(For more information, examine AutoCad Hatch pattern)

Texture mapping

Code Sample

[url removed, login to view] “ObjectName”,”[url removed, login to view]”,TextureFactor

Transparency feature.

3d Object

Wireframe and solid view feature

Code Sample

[url removed, login to view] Value ‘1=Solid, 2=WireFrame

Box

Code Sample

[url removed, login to view] "Box1",x1, y1, z1, Width, Length,Height, Color, ViewType (Solid or WireFrame)

Shpere

Cone

Cylinder

Wedge

Pipe

Export

Export to image file (jpeg,bmp)

Code sample

[url removed, login to view] “FilePath”,FileType

FileType 1=Bmp, 2=Jpeg

View

View port (SW,SE,NE,NW, Top,Bottom,Left,Right,Front,Back)

(User wont be able 3d operation like 3d rotate in 2d view port)

CodeSample

[url removed, login to view] ViewType

ViewType Top, Bottom ,Se ...

UCS View

[url removed, login to view] “Value” (On ,Off)

Other

Selection (select object, highlight object, getting object number)

Source code must be shared

Component should be a singular Ocx. It doesn't depend any other 3dparty software like opencascade.

Component should be work as fast as possible

Rgb system will be use for color Rgb (Red,Green,Blue)

More than one component can be work in same project or form.

Screen should be resizable

Camera

Camera setting and getting feature

[url removed, login to view] LookX,LookY,LookZ,EyeX,EyeY,EyeZ ‘This command will set camera position

[url removed, login to view] LookX,LookY,LookZ,EyeX,EyeY,EyeZ ‘This command will get camera position.

Events

‘Mouse,(mouse over, click, double click etc.) and resize event

Component Security

Component should work with serial number. In the absence of a serial number, component should display watermark.

Work Flow

1. Milestone

Creating scene

Viewport (Se,Sw ….)

Mouse wheel commands zoom in,out and pan command

Camera

Entites (Line,Circle….)

Background

2. MileStone

3d object

Texture mapping

Fill Object

Wireframe and Solid View

Transparency

3. MileStone

Export Image

Selection property

[url removed, login to view]

Tutorial

Component security

Source code sharing

Copyright

All copyright of Component will be belong to Employer.

Freelancer can not sell or use this project for any other purpose.

Component name will be given by Employer.

Zlecony dla:
Wymagane Umiejętności

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

 • Napisz kwotę, za jaką jesteś w stanie podjąć się projektu i przedział czasowy, w którym będziesz w stanie go zrealizować
 • Opisz, w jaki sposób wykonasz projekt
 • Otrzymaj wynagrodzenie za pracę

Zatrudnij Freelancerów, którzy również składają oferty do tego projektu

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online