Zamknięty

SQL Assignment - Repost

Ten projekt został przyznany użytkownikowi mdaventini za $10 USD.

Otrzymaj darmowe wyceny do podobnego projektu
Budżet Projektu
$10 USD
Ofert Razem
1
Opis Projektu

1‐ In how many distinct locations are the departments located? 

2‐ How many employees are there in each phone area code? Sort by area 

code. 

3‐ How many locations do NOT have postal codes starting with a number? 

4‐ Find the mid‐point between the lowest and highest salaries of each 

department that their salaries are higher than $5000. Sort by department 

ID and do not include nulls. 

5‐ The company wants to give a BONUS OF $1000 to employees who don’t 

earn commissions and $500 to those who do earn commissions. What is the 

total bonuses that each department will be paying out? Do not include the 

null row. 

6‐ List the address of each department that is not located in Seattle in the 

following format: 

7‐ Use a cross self‐join to list all the employees that have last names coming 

after ‘Hartstein’ in an alphabetically sorted list, but have employee IDs that 

come before Hartstein’s. Sort by last name 

8‐ Do question 7 using subqueries. 

9‐ Similar to question 2, but this time find the percentages (count divided by 

the total number * 100). Sort by the percentages. Hint: You can use a 

subquery to find the total number of rows. 

10‐ Similar to Question 4, find the mid salary values, but this time for each 

location. Sort by location ID. Hint: You can use a subquery to do the join 

first. 

Database will be provided, each question will have a picture to show what answer should look like.

Zlecony dla:

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

 • Napisz kwotę, za jaką jesteś w stanie podjąć się projektu i przedział czasowy, w którym będziesz w stanie go zrealizować
 • Opisz, w jaki sposób wykonasz projekt
 • Otrzymaj wynagrodzenie za pracę

Zatrudnij Freelancerów, którzy również składają oferty do tego projektu

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online