Build a Website

 • Status Ukończony
 • Budżet $10 - $30 USD
 • Łączna Liczba Ofert 5

Opis Projektu

I need that user can register himself and fill some information about him. After that, user can add information about cars. Each user can have more than one car. All inputs are text fields. Bootstrap can be used. No advanced layout required.

On admin panel, I want to export a XLS with each car at one line with the user data. Something like this:

Line1 => User, Email, Phone, Car model, Car color, Car plate

Here are the fields for user:

(Nome, Email, CPF, RG, Orgao, Logradouro, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Tel, Celular, NomeBloco, Divulga, Pubant, Pubesperado, PerfilBloco, Equipamentos, Redes)

Here are the fields for car

(CLogradouro, Cnumero, Cesquinas, Cbairro, Ccep, Cregional, Cdata, Chora, Ctempo, Cpercurso, Cperfilpercurso, Choradesfile, Ctempodesfile, Dlogradouro, Dnumero, Desquinas, Dcep, Dbairro, Dregional, Dhora, Gbatalhao, Gwc, Gobs, Gestimativa, Gbelotur, Gbhtrans, Gimpacto)

Otrzymaj Darmowe Wyceny do Podobnego Projektu
Ukończony przez:

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

 • Napisz kwotę, za jaką jesteś w stanie podjąć się projektu i przedział czasowy, w którym będziesz w stanie go zrealizować
 • Opisz, w jaki sposób wykonasz projekt
 • Otrzymaj wynagrodzenie za pracę

Zatrudnij Freelancerów, którzy również składają oferty do tego projektu

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online