Handler block method is called twice and image downloads twice issue

Budżet $10 USD
Oferty 0
Średnia Oferta $0
Status Closed

There is a situation where the handler block method is called twice, however I called it one time. So I want a way to correct this case.

[HTTPReq postRequestWithPath:@"" class:nil parameters:dictRequest completionBlock:^(id result, NSError *error) {

if (result)

{

NSDictionary *dictResult = result;

if([[dictResult valueForKey:@"message"] isEqualToString:@"success"]){

//if success i download the image..

}

Get Free Quotes For A Project Like This

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

  • Określ swój budżet oraz ramy czasowe
  • Zarysuj swoją propozycję
  • Otrzymaj zapłatę za swoją pracę