Zakończony

Translate tender's rules from Romanian to Russian

Ten projekt został pomyślnie zakończony przez ForeverYoung888 za €20 EUR w jeden dzień.

Otrzymaj darmowe wyceny do podobnego projektu
Budżet Projektu
€8 - €30 EUR
Ukończony W
1 dzień
Ofert Razem
9
Opis Projektu

Volume: 4447 words (32143 characters with spaces)

Deadline: 16-11-22 13:00 (GMT+2)

Example:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei adica 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 3), instrument care va fi depus la sediul autoritatii contractante în original, cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul nr. RO58TREZ70120F335000XXXX Trezoreria sector 1, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor.

Ukończony przez:
Wymagane Umiejętności

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

 • Napisz kwotę, za jaką jesteś w stanie podjąć się projektu i przedział czasowy, w którym będziesz w stanie go zrealizować
 • Opisz, w jaki sposób wykonasz projekt
 • Otrzymaj wynagrodzenie za pracę

Zatrudnij Freelancerów, którzy również składają oferty do tego projektu

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online