Zamknięty

I would like to hire a Web Searcher

Ten projekt otrzymał 2 ofert od utalentowanych freelancerów ze średnią ceną ofert wynoszącą £19 GBP.

Otrzymaj darmowe wyceny do podobnego projektu
Budżet Projektu
£10 - £20 GBP
Ofert Razem
2
Opis Projektu

 Expertise in full Software Development Life Cycle (SDLC) in using Microsoft .NET Technologies including C#, [url removed, login to view],[url removed, login to view] ,C++,[url removed, login to view],MVC 4.0,MVC 5.0, AJAX, HTML 5, CSS3, XML, WCF, Web Services, SOAP, REST, Web API, REST APIs, Azure, WPF, TDD/BDD, .NET framework 2.0/3.0/3.5/4.0/4.5,LINQ, Entity framework, IIS 6.0/7.0 management, Ninject 2.0, Dependency injectors.

 Having 4+ years of experience with Finance, Insurance and Banking sector.

 Having experience with Microsoft BI Tools (SSRS/SSIS/SSAS)

 Expertise in Object Oriented Programming (OOP) concepts.

 Very good understanding and implementation of Agile SCRUM and Waterfall methodologies for project management.

 Pretty good experience in developing Web Forms, Win forms, creating User Controls, validating user inputs using validation techniques and used Ajax Controls.

 Effectively used JQuery a concise JavaScript and Angularjs, Knockoutjs, Reactjs for traversing HTML document, event handling and AJAX interactions.

 Experienced in integrating data in a Web Application or Windows Application by using [url removed, login to view], XML, LINQ, Entity framework and data-bound controls.

 Proficient in developing MS SQL Server Reporting Services SSRS, and Crystal reports.

 Have a strong knowledge on NOSql / mongoDB

 Experience in Developing Windows Communication Foundation (WCF), Web Services, Window Services Application.

 Microsoft SQL Server: Database Normalization, T-SQL experience in developing Stored Procedures, Rules, Triggers, Views, Indexes and Jobs.

 Experience in Creating Unit Testing applications and Unit Testing WITH NUnit, Selenium.

 Having good experience with Version controls VSS, TFS, SVN and Git Hub.

Wymagane Umiejętności

Chcesz zarobić trochę pieniędzy?

 • Napisz kwotę, za jaką jesteś w stanie podjąć się projektu i przedział czasowy, w którym będziesz w stanie go zrealizować
 • Opisz, w jaki sposób wykonasz projekt
 • Otrzymaj wynagrodzenie za pracę

Zatrudnij Freelancerów, którzy również składają oferty do tego projektu

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online