Anulowany

30279 Analizy statystyczne - SPSS, Excel

* Analizy rynku typu desk research;

* Tabulacja i analiza wyników ankiet;

* Analizy jakościowe i ilościowe;

* Prognozowanie, analizy wielowymiarowe, taksonomia, regresja, analiza zdarzeń, analiza czynnikowa, głównych składowych, analiza dyskryminacyjna i inne :)

* Projekcje demograficzne

* Schematy doboru próby do badania

* Analizy na zaliczenie, jak również do prac dyplomowych

* Oprogramowanie: SPSS, Excel, PowerPoin

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - profesjonalnie i niedrogo.

Umiejętności: Wszystko inne

Zobacz więcej: excel w, research spss, excel spss, desk research

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5605453