Zamknięty

22973 Skrypt Shell - komunikacja z PHP

Mamy gotowy skrypt PHP , który powinien się komunikować ze skryptem shell\'owym,w sposób opisany poniżej.

1. Skrypt Shell\'owy pobiera listę danych ze skryptu PHP (np. poprzez wywołanie URL) o następującej strukturze:

ID = 1 , MAX = 122

ID = 4 , MAX= 212

ID = 7, MAX = 16

(format danych otrzymywany z PHP - dowolny, mogę dostosować się do wytycznych skrtypu shellowego)

[url removed, login to view]ępnie skrypt shell ma za zadanie wywoływać skrypt Php (stały adres URL) określoną ilość razy , z parametrem ID (najlepiej jako POST) zadaną ilość razy podaną w parametrze MAX (punkt.1) . Kolejne n-te wywołanie URL powinno następować DOPIERO po zakończeniu wykonywania się poprzedniego wywołania (tj. gdy skrypt PHP zakończy bieżące zadanie) – należy tutaj zaproponować właściwą metodę i jej realizacje od strony shell (skrypt PHP dostosuje już sam do potrzeb/wymagań zastosowanego rozwiązania)

i tak z przykładu pkt.1 skrypt wywołuje jakiś URL:

122 razy z parametrem ID=1 , następnie

212 razy z parametrem ID=4 , następnie

16 razy z parametrem ID=7 i kończy działanie

Umiejętności: Wszystko inne

Zobacz więcej: poni, php te, php ma, ciw, php post format

O pracodawcy:
( 2 ocen ) KROSNO, Poland

Numer ID Projektu: #5598582