Zamknięty

96740 VoIP: OpenSIPS jako load balancer z obsługą NAT

Przedmiotem zlecenia jest przygotowanie działającej konfiguracji routera OpenSIPS w celu zapewnienia konfigurowalnego load-balancingu połączeń kierowanych na serwery aplikacji/mediów oparte o FreeSWITCH.

Dokładnie chodzi o poprawne zaimplementowanie konfiguracji OpenSIPS opisanej na stronie:

[url removed, login to view]

Niestety konfiguracja tam przedstawiona nie działa w trybie \"kopiuj-wklej\", trzeba poprawić co nie działa i dodać obsługę NAT.

Dla speca znającego OpenSIPS poprawienie tej konfiguracji i dodanie obsługi NAT to pewnie chwila roboty.

Założenia:

- Na adres OpenSIPS\'a kierowane będą wszystkie połączenia (wychodzące, przychodzące)

- LB kieruje ruch na jeden ze zdefiniowanych serwerów (wg wagi - z możliwością konfiguracji)

- LB zapewnia także prosty fail-over, sprawdza dostępność poszczególnych serwerów i w razie czasowej niedostępności kieruje połączenia do pozostałych

- Klienci mogą być za NAT dowolnego typu, LB musi poprawnie rozpoznawać wszystkie typy NAT i korygować odpowiednio nagłówki SIP

- LB musi obsługiwać NAT w taki sposób, aby serwery FreeSWITCH mogły prawidłowo komunikować się z klientami (dwustronne media, połączenia przychodzące, wychodzące, także w trybie bypass_media)

- LB dodaje nagłówki SIP potrzebne serwerom FS do rozpoznania zewnętrznego adresu IP na potrzeby blokowania prób ataków DOS

- LB nie zajmuje się obsługą mediów (żadnego RTProxy, całe media robią serwery FreeSWITCH)

Typy żądań jakie mają być poddawane load-balancingowi:

- INVITE

- REGISTER

Żądania innych typów w ramach jednego połączenia muszą być kierowane do tego samego hosta (CANCEL trafia tam gdzie poszedł REGISTER)

Konfiguracja:

- OpenSIPS najnowsza wersja, skompilowana ze źródeł

- Serwer Debian

- Zdalny dostęp do serwera NIE jest możliwy, konfiguracja do wykonania i przetestowania we własnym zakresie

Zakres prac:

- opracowanie pliku konfiguracyjnego [url removed, login to view]

- opracowanie innych plików konfiguracyjnych OpenSIPS jeżeli potrzebne

- pomoc i wsparcie w zakresie testowania i wdrożenia konfiguracji

Podstawą uznania zlecenia za wykonane będzie działający serwer OpenSIPS spełniający wszystkie opisane tu założenia.

Umiejętności: Wszystko inne

Zobacz więcej: voip co za, ug, PNO, OBS, load balancer, freeswitch, sip balancer, load balancer opensips, sip register, opensips voip, opensips debian, balancer, opensips opensips, opensips freeswitch load balancer, media wiki, nat http, opensips register, opensips balancer, opensips load balancer nat, opensips freeswitch

O pracodawcy:
( 3 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5668965