Zamknięty

57764 Zmiana stawki VAT w programie sprzedażowym HERMES

Zlecenie dotyczy działającego pod systemem 16-bitowym DOS programu sprzedażowo-magazynowego progukcji polskiej HERMES. Jest to aplikacja napisana ok. 20 lat temu. Zmiana powinna dotyczyć globalnego ustawienia stawki VAT z 22% na 23% w aplikacji, ktora zostanie dostarczona wyłącznie w wersji binarnej/skompilowanej. Celem zlecenia jest utworzenie paczki / poprawki (patch, crack), która naprawi ten problem.

Posiadam licencje na program. Nie można zlokalizować producenta tego dość historycznego oprogramowania. Wspomnę tylko, że interfejs jest wyłącznie tekstowy i program wykorzystuje jako bazy danych pliki DBF.

Z tematem kojarzą się tekie tagi jak: reverse engineering, technika odwracania, inżynieria odwrotna, dekompilacja, system DOS, assembler, debugowanie, odpluskiwanie, DBF, binary patch, crack

Oczekuje na zgloszenia osob, ktore w swoim doswiadczeniu zawodowym maja do czynienia z asemblerem oraz tworzeniem paczek dla wersji binarnej oprogramowania (cracking).

Umiejętności: Wszystko inne

Zobacz więcej: binary problem, sprzeda, program crack, dbf, reverse engineering binary, dos reverse engineering, reverse engineering program, crack binary, crack programu, reverse engineering dos program, reverse assembler, reverse engineering dos, crack reverse, crack program, reverse engineering crack

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poznan, Poland

Numer ID Projektu: #5631442