Zamknięty

Content Writing

Nasza korporacja naukowa zrzeszająca pracowników nauki jak i ekspertów dziedzinowych pomaga na każdym etapie skonsultować swoją pracę MBA, doktorską czy rozprawę habilitacyjną w zakresie merytoryki jak i prawidłowego procedowania całości.

U nas można skonsultować:

prawidłowość „konstruktu” pod względem rzeczowo – formalnym tematu pracy naukowej, jego cech naukowych / „brzmienia” i formy,

konstrukcję merytoryczną koncepcji bądź konspektu pracy naukowej / rozprawy – potrzebnego do otwarcia przewodu doktorskiego (a w nim: celu pracy, uzasadnienia wyboru tematu, metodyki, spisu treści i bibliografii),

wstęp i zakończenie opracowania pod względem składniowym i merytorycznym,

prawidłowość doboru narzędzi, technik oraz metodologii badań w zakresie wskazanym w temacie pracy,

analizę badań w tym: prawidłowości wyników i dyskusji do niej,

rozszerzenie bibliografii (tzw. kwerenda) do doktoratu / habilitacji i publikacji naukowej w zakresie dostępu do materiałów znajdujących się poza zasięgiem zamawiającego jak również w naukowych bazach danych (polskich i zagranicznych – płatnych i bezpłatnych),

niezależną opinię naukową o pisanej pracy doktorskiej / monografii i publikacji,

korektę stylistyczno – techniczną,

wsparcie w publikowaniu artykułów naukowych i konferencyjnych,

inne wg. możliwości.

Umiejętności: Article Writing, Pisanie artykułów, Copywriting, Ghostwriting

Zobacz więcej: keyword research writers writing content, writing content adult websites, writing content affiliate website, writing content projects, adult writing content provider, writing content adult sites, aspnet writing content word document, writing content music website, article writing content writer chennai, writing content 100 words, dutch writing content, writing content sms, fitness article writing content, writing content auction website

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #11158622