Zamknięty

Audyt IT - Identyfikacja typów dokumentów

Audyt wymaga pojawienia się w siedzibie firmy naszego klienta w Warszawie. Szacujemy, że czas wykonania to około 5 dni roboczych.

- Audyt ma polegać na zidentyfikowaniu typów dokumentów w firmie na terenie Warszawy (np. umowa, faktura itp. ) oraz ustaleniu zestawów metadanych opisujących poszczególne typy.

- Oczekujemy zaproponowania struktury uprawnień oraz struktury plików w ujęciu klasycznym oraz z zastosowaniem systemów klasy DMS (uwzględniającej metadane).

- Musi powstać dokument uwzględniający potrzeby biznesowe. Ma on umożliwić wdrożenie elastycznej i przejrzystej struktury plików i uprawnień.

- Powinien powstać również zestaw procedur opisujących sposoby uzyskania uprawnień przez użytkowników.

- W raporcie ma również być uwzględniony stan bieżący

Umiejętności: Audyt, Analiza biznesowa

Zobacz więcej: uj, c# dms, j2me typ k610i, nortel dms occ format, can dms sap, knowledge tree dms ktdms status report, openoffice dokument converter, joomla dms, change pdf dokument, proje dms language

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #8569252

1 freelancer przeciętnie składa ofertę za zł83 do tego projektu

juhiravikant

A proposal has not yet been provided

zł83 PLN / godzina
(3 Oceny)
4.1