Anulowany

[Google TPU] Uruchomienie (przygotowanie) skryptu gotowego w C

Witam,

Posiadam skrypt wymagający dużej ilości pamięci - napisany w C .

Jako że wymaga on nieosiągalnej do tej pory ilości pamięci RAM - rozwiązaniem dla mnie jest uruchomienie go na instancjach TPU w chmurze Google Cloud, jednakże nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób przygotować go w sposób taki, aby go tak uruchomić... To właśnie jest element zlecany przeze mnie zleceniobiorcy.

Skrypt składa się z jednego pliku (poza biblioteką secp265k1) i składa się z 180 linii (z czego 100 linii to jedynie dane wejściowe).

Zależy mi na czasie i na cenie, ponieważ sądzę, że dla osoby która miała styczność z TPU - to zadanie nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Wspomniany skrypt załączam w pliku.

--

Hello,

I have a script that requires a lot of memory - written in C.

As it requires an unreachable amount of RAM - the solution for me is to run it on TPU instances in the Google Cloud cloud, but I have no idea how to prepare it in such a way to run it ... That's what it is an element I have commissioned.

The script consists of one file (except the secp265k1 library) and consists of 180 lines (of which 100 lines are only input data).

I care about time and price, because I think that for a person who has had contact with TPU - this task will not be a problem.

I enclose the mentioned script in a file.

Umiejętności: Programowanie C

Zobacz więcej: c w, c# w, free lancer for google maps in c# asp net, google c, google drive c#, google drive c, write a c++ program to accept 10 or more numbers then: display the numbers in two columns: one column with the numbers as they w, a.w.c. inc, w. c. smith, Program wielowątkowy w c++. Biblioteki pthreads i ncurses., A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y x.......a , google assistant on raspberry pi zero w, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, w. c. handy memphis blues, w c handy st louis blues, w.c. handy biography, how to add google map in website using asp.net c#, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z lyrics, google sign in integration in ios objective c

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Racibórz, Poland

Numer ID Projektu: #20152844

1 freelancer złożył ofertę na kwotę $200 do tego projektu

RachitGroup

Witaj Szanowny Kliencie, Przeczytałem szczegóły pracy twojego projektu i jestem absolutnie pewien, że mogę zrobić ten projekt bardzo dobrze, mam w nim ponad 5 lat doświadczenia. Zapewniam - - 24x7 usługi dla moich kli Więcej

$200 USD w ciągu 7 dni
(1 Ocena)
1.6