Ukończone

34176 Tłumaczenie tekstu z angielskiego na polski

Do przetłumaczenia są frazy z języka angielskiego na polski. Charakter tekstu: portal społecznościowy. Nalezy przetlumaczyc w pliku zwroty które są po znaku \"=\" pisane małymi literami, przed znakiem pisane wielkimi literami, nie nalezy tlumaczyc.

w niektorych zwrotach znajduja sie znaki specjalne, ktorych nie nalezy. tlumaczyc np: \" %1$s\", należy pozostawic je w tym samym miejscu wtekscie, niezmienione.

Dołaczam tekst aby można było łatwiej oszacować ilość pracy:

# Note : All ini files need to be saved as UTF-8

CC WELCOME BACK=Welcome back, %1$s

# Page titles

CC MY APPS=My Applications

CC BROWSE APPS=Browse

CC APPLICATION PRIVACY TITLE=Privacy

CC APPLICATION SETTINGS TITLE=Settings

# Applications buttons

CC APPLICATION BTN SAVE=Save

CC APPLICATION BTN ADD=Add Apps

CC APPLICATION BTN REMOVE=Remove Apps

# Application listings related

CC APPLICATION LIST ADD=Add

CC APPLICATION LIST ADDED=Added

CC APPLICATION LIST REMOVE=Remove

CC APPLICATION LIST CANT REMOVE=N/A

CC APPLICATION LIST ABOUT=About

CC APPLICATION COLUMN NAME=Application

CC APPLICATION COLUMN DATE=Created Date

CC APPLICATION COLUMN VERSION=Version

CC APPLICATION COLUMN AUTHOR=Author

CC APPLICATION COLUMN ACTIONS=Actions

CC APPLICATION COLUMN SETTINGS=Settings

CC APPLICATION COLUMN PRIVACY=Privacy

# AJAX Response related

CC APPLICATION AJAX REMOVED=Application removed!

CC APPLICATION AJAX ADDED=Application added!

CC APPLICATION AJAX NO CONFIG=Nothing to configure

# Title

CC VIEW ALL BULLETINS TITLE=Bulletins from %1$s

CC VIEW ALL DISCUSSIONS TITLE=Discussions from %1$s

# Toolbar & meneu items

CC HOME=Home

CC PROFILE=Profile

CC EDIT PROFILE=Edit profile

CC EDIT AVATAR=Change profile picture

CC EDIT PRIVACY=Privacy

CC FRIENDS=Friends

CC ADD AS FRIEND=Add as friend

CC FRIEND ADD=Add new friend

CC SHOW ALL FRIENDS=Show all

CC SEARCH FRIENDS=Search

CC REQUEST SENT=Request sent

CC PENDING APPROVAL=Pending my approval

CC SEARCH=Search

CC WHOSE ONLINE=Who\'s Online

CC APPLICATIONS=Applications

CC EDIT APPS=My Applications

CC BROWSE APPS=Browse

CC GROUP=Groups

CC INBOX=Inbox

CC WRITE=Write

CC SENT=Sent

CC MEDIA LISTING=Media Listing

CC PHOTOS=Photos

CC CREATE ALBUM=Create Photo Album

CC UPLOAD PHOTOS=Upload photos

CC VIEW ALBUM=Viewing Album

CC MEDIA=Media

CC FILES=Files

CC UPLOAD FILES=CC UPLOAD FILES

CC VIEW YOUR INBOX=View your inbox

CC ONLINE=Online

CC OFFLINE=Offline

CC NEWEST=Newest

CC ACTIVE=Active

CC POPULAR=Popular

CC BACK TO PROFILE=Back to Profile

CC PHOTO GALLERY=Photos

#Sortings

CC SORT BY=Sort by

CC GROUP SORT MOST DISCUSSED=Most Discussed

CC GROUP SORT MOST WALL POST=Most Wall Posts

#Show All

CC SHOW ALL=Show All

#Buttons

CC BUTTON CANCEL=Cancel

CC BUTTON YES=Yes

CC BUTTON NO=No

#Toolbar Greeting

CC TOOLBAR GREETING=Hello %1$s

#Wall

CC WALL=Wall

CC WALL ADD COMMENT=Add Comment

CC CONFIRM REMOVE WALL=Are you sure want to delete this wall post?

CC WALL REMOVE=Remove

CC WALL REMOVED=Wall Post Removed

CC EMPTY WALL MESSAGE=Please add a wall post

# Warnings

CC PLEASE LOGIN=Please login

CC PERMISSION DENIED=In order to view this section, you need to be a registered member first.

#

CC NEVER LOGGED IN=Never logged in

#

CC WRITE MESSAGE=Write message

#

CC INVITE FRIENDS=Invite friends

#

CC FRIENDS COUNT=%1$s friend

CC FRIENDS COUNT MANY=%1$s friends

CC NEW MEMBERS=New members

#Sortings

CC RECENT FRIENDS=Recent Friends

# Activities related

CC YESTERDAY=Yesterday

CC DAYS AGO=%1$s days ago

CC WEEK AGO=1 week ago

CC WEEKS AGO=%1$s weeks ago

CC MONTH AGO=1 month ago

CC MONTHS AGO=%1$s months ago

# Lapsed

CC LAPSED YESTERDAY=yesterday

CC LAPSED DAYS=%1$s days

CC LAPSED HOURS=%1$s hours

CC LAPSED MINUTES=%1$s minutes

CC LAPSED LESS THAN A MINUTE=less than a minute

CC LAPSED AGO= ago

# Groups

CC GROUP CREATED DESCRIPTION=Congratulations on your new group. Here\'s what you can do with your group

CC GROUP UPLOAD NEW AVATAR=Upload new avatar for your group

CC GROUP POST NEW BULLETIN=Post a news bulletin

CC EDIT GROUP DETAILS=Edit your group details

CC VIEW GROUP NOW=View your group now.

CC VIEW BY CATEGORY NAME=Category: %1$s

CC DISCUSSION STARTED BY=started by <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC VIEW DISCUSSION=View Discussion

CC VIEW BULLETIN=View Bulletin

CC TOTAL REPLIES=%1$s Replies

CC SHOW ALL DISCUSSIONS=Show all discussions

CC SHOW ALL BULLETINS=Show all bulletins

CC DISPLAYING BULLETIN COUNT=Displaying %1$s of %2$s bulletins

CC DISPLAYING DISCUSSION COUNT=Displaying %1$s of %2$s discussions

CC ADD BULLETIN=Create Bulletin

CC ADD DISCUSSION=Create Discussion

CC NO BULLETINS=No Bulletin added yet.

CC MEMBERS COUNT=%1$s Member

CC MEMBERS COUNT MANY=%1$s Members

CC MEMBERS=Members

CC NEW MEMBERS=Recent Members

CC BROWSING OWN GROUP=Browsing Your Groups

CC DISCUSSION STARTED BY ON=Discussion started by <a href=\"%1$s\">%2$s</a> , on %3$s

CC UNPUBLISH GROUP=Unpublish Group

CC GROUP IS UNPUBLISHED=Group Unpublished

CC PROFILE GROUPS=Groups

CC GROUPS COUNT=%1$s Group

CC GROUPS COUNT MANY=%1$s Groups

CC SHOW ALL GROUPS=Show All Groups

# Emails-related text

CC NEW MEMBER NEEDS APPROVAL EMAIL SUBJECT=New member request to join group, %1$s

CC NEW MEMBER JOIN EMAIL SUBJECT=New member joined the group, %1$s

CC NEW MEMBER JOIN EMAIL=%1$s wishes to join your group, %2$s \\n\\nTo view the group, follow the link below:\\n\\n %3$s

CC NEW DISCUSSION NOTIFICATION EMAIL SUBJECT=%1$s group posted a new bulletin

# Friends

CC FRIEND REQUEST ALREADY SENT=You have already requested to add the user <strong>%1$s</strong> as a friend.

CC RRIEND REQUEST REJECT FAILED=Failed to remove friend request id %1$s !

# Photos

CC NO ALBUMS=No albums. <a href=\"%1$s\">Create album first</a>

CC NEW PHOTOS=New Photos

# Buttons

CC ADD DISCUSSION BUTTON=Add Discussion

# Statuses

CC INVALID GROUP ID=Invalid group id specified

CC DISCUSSION ADDED=Discussion added

# Page titles

CC MY FRIENDS=My Friends

CC ALL FRIENDS=%s\'s friends

CC ONLINE FRIENDS=Friends Currently Online

CCC FRIENDS NEWS=News feed

CC TITLE BROWSE FRIENDS=Browse

CC TITLE WAITING AUTHORIZATION=Connection request sent: Waiting authorization

# Browse view

# Invite page

CC INVITE FRIENDS TITLE=Invite friends

CC INVITE TEXT=You can invite your friends to this community. Just add their emails here and we will send the invite for you.

CC SEPARATE BY COMMA=Separate emails with a comma

CC INVITE FROM=From

CC INVITE TO=To

CC INVITE MESSAGE=Message

CC OPTIONAL=(Optional)

CC INVITE BUTTON=Send Invite

CC INVITE EMAIL SUBJECT=%1$s invites you to join %2$s

CC INVITE EMAIL EXIST=Email \'%1$s\' is already a member in this community.

CC INVITE EMAIL INVALID=Invalid email \'%1$s\'. Please make sure you\'ve entered the correct email address.

CC INVITE EMAIL MESSAGE=%1$s invites you to join %2$s.

CC INVITE EMAIL MESSAGE VIEW FRINEDS=You can view your friends profile at

CC INVITE EMAIL SENT=%d invitation sent!

# Statuses

CC FRIENDS NOW=You are now friends with %s

#Authorizations

CC AWAITING AUTHORIZATION=Waiting for your authorization

CC FRIEND PENDING FIELD NAME=Name

CC FRIEND PENDING FIELD USERNAME=Username

CC FRIEND PENDING FIELD EMAIL=Email

CC FRIEND PENDING ACTION=Action

CC PENDING ACTION APPROVE=Approve

CC PENDING ACTION REJECT=Reject

# Front page related

CC FRONTPAGE TITLE=Welcome to %1$s

CC LATEST MEMBERS=Latest Members

CC RECENT ACTIVITIES=Recent activities

CC RECENT GROUP ACTIVITIES=Recent group activities

CC BROWSE ALL=View All Members ( %1$s )

CC VIEW ALL PHOTOS=View all photos

CC STATUS UPDATED=Status updated

#Titles

CC BROWSE GROUPS TITLE=Browse Groups

CC VIEW GROUP TITLE=%1$s

CC CREATE NEW GROUP TITLE=Create new group

CC MY GROUPS TITLE=My Groups

CC DISCUSSION VIEW TITLE=%1$s

CC ADD NEWS TITLE=Add Group News

CC MY GROUPS=My Group(s)

CC BACK TO GROUP=Back to group

CC CREATE GROUP=Create Group

CC SEARCH GROUP=Search

CC GROUP LISTING=All Groups

#Pathway

CC GROUPS=Groups

CC BROWSE GROUPS HEADING = Browse Groups

CC JOIN GROUP=Join group

CC FILTER GROUP BY CATEGORY=Filter groups by category

CC SELECT CATEGORY=Select category

CC DISCUSSIONS COUNT=%d Topic (s)

# Discussions

CC DISCUSSION TITLE=Title

CC DISCUSSION MESSAGE=Message

CC DISCUSSION ADD REPLY=Add Reply

CC DISCUSSION POSTED ON=Posted on %1$s

# News

CC NEWS TITLE=News Title

CC NEWS DESCRIPTION=News Description

CC NEWS ADD REPLY=Add News

# Group creation

CC CREATE GROUP DESCRIPTION=Create your own groups today. Groups that are created will be publicly accessible to users at this site.

CC GROUP NAME=Group name

CC GROUP WEBSITE=Website

CC GROUP EMAIL=Email

CC GROUP DESCRIPTION=Description

CC GROUP CATEGORY=Category

CC GROUP REQUIRE APPROVAL=Requires Approval

CC BUTTON CREATE GROUP=Create Group

# Viewing group

CC NO DISCUSSIONS=No Discussion added yet.

CC DISCUSS STARTED BY=Started by %1$s.

CC DISCUSSIONS=Discussion

CC GROUP MEMBERS=Group Members

CC GROUP NEWS=Announcements

CC NEWS POSTED ON=Posted on %1$s

CC EDIT GROUP AVATAR=Edit Avatar

CC GROUPS DISABLED=Groups have been disabled by the site administrator.

CC VIEW GROUPS HEADING=Viewing Group

CC TAB ADD NEWS=Add News

CC TAB ADD DISCUSSION=Create Discussion

CC TAB EDIT=Edit

CC TAB MANAGE=Manage

CC TAB JOIN GROUP=Join Group

CC TAB LEAVE GROUP=Leave Group

CC GROUP TITLE INFORMATION=Group Information

CC GROUP INFO CATEGORY=Category

CC GROUP INFO NAME=Name

CC GROUP INFO DESCRIPTION=Description

CC GROUP INFO OTHERS=Other Groups

CC GROUP INFO CREATED=Created

CC GROUP INFO CREATOR=Creator

CC GROUP INFO WEBSITE=Website

CC GROUP LATEST MEMBERS DESC=Latest 8 members from the group. To browse all members from this group, click on the Show All link

CC VIEW GROUP=View Group

CC VIEW ALL GROUPS=View all groups

CC NO GROUPS LIST=No groups in this category yet.

CC NO GROUPS MY LIST=You have not created or joined any groups yet.

CC APPROVE=Approve

CC GROUP CREATED ON=Created on: %1$s

CC GROUP UNPUBLISHED=Sorry the group is under moderation by the administrator.

CC GROUP LATEST=Latest Groups

# Group listings

CC GROUP MEMBERS COUNT=%1$s Member(s)

CC GROUP DISCUSS COUNT=%1$s Discussion

CC GROUP DISCUSS COUNT MANY=%1$s Discussions

CC GROUP WALL COUNT=%1$s Wall Post

CC GROUP WALL COUNT MANY=%1$s Wall Posts

CC ALL GROUPS=All Groups

# Group upload avatar

CC UPLOAD GROUP AVATAR TITLE=Upload group\'s avatar

CC UPLOAD GROUP AVATAR DESC=Instead of using the default plain group\'s avatar, you may add an avatar for your group now.\\nPlease use the form below to upload your avatar.

CC UPLOAD GROUP AVATAR THUMB=Thumbnail Avatar

CC UPLOAD GROUP AVATAR LARGE=Large Avatar

CC UPLOAD GROUP AVATAR AUTOGENERATE THUMB=Automatically generated 60x60 pixels.

CC UPLOAD GROUP AVATAR AUTOGENERATE AVATAR=Automatically generated 160x120 pixels.

# Approvals related

CC AWAITING APPROVAL=%d User requires approval.

CC AWAITING APPROVAL MANY=%d Users requires approval.

CC AWAITING APPROVAL USER=Your application is awaiting approval from the group administrator.

CC SUCCESS JOIN GROUP=You have successfully joined this group

CC USER JOIN GROUP NEED APPROVAL=This group requires approvals from the group administrator. Your application will be reviewed by the admin shortly.

# Emails-related text

# Search groups related

CC SEARCH TITLE=Search Groups

CC SEARCH BUTTON=Search

CC NO SEARCH RESULT=Sorry, no groups found with the searched text \"<strong>%1$s</strong>\"

CC SEARCH RESULT=Search result for \"<strong>%1$s</strong>\"

CC SEARCH RESULT TOTAL=Total Group Found: %1$s

CC SEARCH RESULT TOTAL MANY=Total Groups Found: %1$s

#Statuses

CC MEMBER APPROVED=Member Approved

CC NO CATEGORIES CREATED=No categories created yet

CC BULLETIN ADDED=Bulletin added

CC BULLETIN NO TITLE=Bulletin title cannot be left empty.

CC BULLETIN NO MESSAGE=Bulletin message cannot be left empty.

#Sortings

CC GROUP SORT LATEST=Latest Groups

CC GROUP SORT MOST MEMBERS=Most Members

CC GROUP SORT MOST ACTIVE=Most Active

#Inbox titles

CC VIEW MESSAGE TITLE=Reading message %1$s

CC INBOX TITLE=My Messages

CC SENT MESSAGES TITLE=Sent Messages

CC_ALL_OTHER_FRIENDS_TITLE=%s\'s friends

#Submenu

CC BACK TO PROFILE=Back to profile

CC BACK TO INBOX=Back to inbox

CC TITLE COMPOSE=Compose

CC TITLE REPLY=Reply Message

CC MESSAGE SENT=Message Sent.

CC MESSAGE EMPTY=You currently do not have any messages.

CC SUBJECT MISSING=Subject missing

CC RECEIVER MISSING=Who are you sending this to?

CC MESSAGE MISSING=Please do not send an empty message to your friend.

CC MESSAGE USER NOT FOUND=User \'%s\' not found. Are you sure you typed correctly?

CC DEFAULT REPLY=Write a reply

CC MESSAGE SENT=Message sent

CC MULTIPLE RECIPIENT DETECTED=Too many recipients detected, only 1 user per message is supported.

CC_BUTTON_CANCEL=Cancel

CC_BUTTON_RESET=Reset

CC BUTTON SEND=Send

CC BUTTON SUBMIT=Submit

CC_BUTTON_DONE=Done

CC BUTTON ADD AS RECIPIENT=« Add as recipient

CC BUTTON SAVE=Save

CC BUTTON EDIT=Edit

CC FRIENDS LIST=Friend List

# Ajax compose form

CC COMPOSE TO=To

CC COMPOSE SUBJECT=Subject

CC COMPOSE MESSAGE=Message

# Inbox actions

CC INBOX MARK READ=Mark as Read

CC INBOX MARK UNREAD=Mark as Unread

CC INBOX REMOVE MESSAGE=Delete message

CC INBOX REMOVE CONFIRM=Are you sure you want to delete all selected messages? This action is irreversible.

CC INBOX REMOVE CONVERSATION=Remove this conversation

CC INBOX REMOVE=Remove

CC BUTTON ADD REPLY=Add reply

CC SAID=said

CC READ=read

CC REPLY=Reply

CC QUICK REPLY=quick reply

CC ENTER CORRECT NAME=Please make sure you\'ve entered the corrent name and try again.

CC NO ALBUM=No albums created yet.

CC NO FILES=No files uploaded yet.

CC CREATE ALBUM NOW=Click here to create one now

CC DOC AND FILES=Document & Files

CC SET AS ALBUM COVER=Set image as albums cover

CC MORE PHOTOS=Show More Photo Albums

CC MORE FILES=Show more files

# Titles

CC VIEW ALBUM TITLE=%1$s

CC CREATE NEW ALBUM TITLE=Create new album

CC MY PHOTOS TITLE=My Photos

CC USER PHOTOS TITLE=%1$s\'s photos

CC ALL PHOTOS TITLE=All Photos

CC EDIT ALBUM TITLE=Editing album %1$s

CC UPLOAD MULTIPLE PHOTOS TITLE=Upload multiple photos

# Media submenu

CC ALL PHOTOS=All Photos

CC MY PHOTOS=My Photos

CC ADD ALBUM=Create Album

CC BACK TO ALBUM=Back to album

CC SET IMAGE AS ALBUM COVER=Set as cover

CC DELETE IMAGE=Delete Photo

# Photos view

CC PHOTOS ALBUM HEADING=Album: %1$s

CC VIEW MORE IMAGES FROM ALBUM=View more images from this album

CC NO PHOTOS FROM ALBUM=No photos from this album yet.

CC UPLOAD PICTURES FOR ALBUM=Upload pictures for this album now

CC NO ALBUMS YET=This user has not created any albums yet.

# Album Creation

CC ALBUM NAME=Album name:

CC ALBUM DESCRIPTION=Description:

# Uploads

CC GO TO SINGLE UPLOAD=Click here for Single upload

CC GO TO MULTIPLE UPLOADS=Click Here For Multiple uploads

CC SELECT ALBUM=Select Album

CC SELECT FILE=Select File

CC BUTTON UPLOAD NOW=Upload Now

CC SET AS ALBUM COVER=Set as album cover

CC MULTIPLE UPLOAD DESCRIPTION=Upload multiple files at once.

CC SELECT ALBUM=Select an album

CC NO ALBUMS=No albums

CC BUTTON START UPLOAD=Start Upload

CC IMAGE UPLOADED=Image Uploaded

CC UPLOAD=Upload

# Album views

CC PHOTOS COUNT=%1$s Photos

CC IMAGES FROM ALBUM=Images from this album

CC NO PHOTOS UPLOADED YET=No photos uploaded yet.

CC REMOVE PHOTO=Remove Photo

CC SET ALBUM PHOTO=Set As Album Photo

CC PHOTO ACTIONS=Actions

CC ALBUM LAST UPDATED=Last updated: <em>%1$s</em>

CC ALBUM ACTION EDIT=Edit

CC ALBUM ACTION UPLOAD=Upload photo

CC ALBUM ACTION DELETE=Delete

CC NO LAST ACTIVITY=N/A

CC NEW PHOTOS=New photos

# Statuses

CC NEW ALBUM CREATED=New Album Created.

CC ALBUM EDITED=Album edited.

CC NO ALBUM=No album created yet.

CC CREATE ALBUM NOW=Create one now.

# Warnings

CC NO PROPER ALBUM ID=Sorry the system needs a proper id to process.

# Buttons

CC CREATE ALBUM BUTTON=Create Album

CC SAVE ALBUM BUTTON=Save

# Page titles

CC_PROFILE_TITLE=User Profile

CC CONNECT REQUEST=Connect with this user?

CC CONNECT REQUEST SENT=Friend request sent

CC USER NOT FOUND= Sorry user id not found. Try adding id=62 in the query string

CC INVITE FRIENDS TITLE=Invite friends to %1$s

CCC WRITE MESSAGE=Write message

CC ADD FAVORITE=Favourite

#Profile header

CC PROFILE VIEW RESULT=%s views

CC PROFILE VIEW=Profile views

CC LAST LOGIN=Last online

CC MEMBER SINCE=Member since

CC KARMA=Karma

CC LAST LOGIN DAYS=%1$s day(s) ago

CC LAST LOGIN HOURS=%1$s hour(s) ago

CC PROFILE NOT FOUND=User profile with ID \'%1$s\' does not exist!

CC INVALID PROFILE=Invalid Profile

CC GO TO PROFILE=Go to profile

#Submenu

CC INVITE FRIENDS=Invite friends

# FRIEND LISTING

CC WRITE MESSAGE=Write message

#Profile My Account

CC WRITE MESSAGE=Write Message

CC MY STATUS=My Status

CC INVITE FRIENDS=Invite Friends

CC ADD PHOTOS=Add Photos

CC ADD APPLICATIONS=Add applications

CC ADD GROUP=Start new group

CC UPLOAD PHOTOS=Upload photos

CC NEW UPDATES=New updates

CC NEW MESSAGES=<strong>%d</strong> new messages

CC NEW FRIEND REQUESTS=<strong>%d</strong> new friend requests

CC ABOUT ME=About Me

CC PROFILE FRIENDS=Friends

CC TOTAL FRIENDS COUNT=%d friend

CC TOTAL FRIENDS COUNT MANY=%d friends

#Media

CC MEDIA PHOTOS HEADING=Photo Albums

CC RECENT MEDIA NOTICE=Here you may find some recent media that the user has recently posted through the system.

CC MEDIA NO PHOTO ALBUM=The user has not created any albums yet.

CC NO MEDIA CREATE NOW=Create one now

CC MEDIA DISABLE=Media has been disabled.

# Privacy related

CC EDIT EMAIL PRIVACY=Emails and notification

CC EDIT YOUR PRIVACY=Edit your privacy settings

CC EDIT PRIVACY DESCRIPTION=Configure who is able to view your information.

CC PRIVACY PROFILE FIELD=Profile

CC PRIVACY FRIENDS FIELD=Friends

CC PRIVACY PHOTOS FIELD=Photos

CC PRIVACY VIDEOS FIELD=Videos

CC PRIVACY PUBLIC=Public

CC PRIVACY SITE MEMBERS=Site Members

CC PRIVACY FRIENDS=Friends

CC PRIVACY ME=Only me

CC PRIVACY RECEIVE SYSTEM MAIL=Able to receive system emails

CC PRIVACY RECEIVE PM MAIL=Able to receive private messages

CC PRIVACY RECEIVE APPLICATION MAIL=Able to receive application notifications

CC PRIVACY YES=Yes

CC PRIVACY NO=No

# Statuses

CC PRIVACY SETTINGS SAVED=Privacy setting saved

# Profile picture

CC BUTTON UPLOAD PICTURE=Upload

CC UPLOAD NEW PICTURE HEADING=Upload new profile picture

CC UPLOAD NEW PICTURE DESCRIPTION=Upload new avatar. Large image will be automatically resized.

CC SMALL PICTURE DESCRIPTION=Automatically generated. (60px x 60px)

CC LARGE PICTURE DESCRIPTION=Automatically generated. (maximum width 160px)

CC PICTURE THUMB HEADING=Thumbnail

CC PICTURE LARGE HEADING=Large Picture

CC MAX FILE SIZE FOR UPLOAD=Maximum file size for upload is <strong>%1$s</strong>

CC_REG_COMPLETE=Your account has been created. Please login with your username and password.

CC_REG_COMPLETE_NO_PROFILE=Your account has been created without the profile added. Please login with your username and password and set your profile again.

CC_REG_COMPLETE_ACTIVATE=Your account has been activated. Please login with your username and password.

CC_REG_COMPLETE_ACTIVATE_REQUIRED=Your account has been created and an activation link has been sent to the e-mail address you entered. You must activate the account by clicking on the activation link in the email sent before you can login.

CC_REG_REQUIRED_FILEDS=Fields marked with an asterisk (*) are required.

CC_REG_TITLE_USER_INFO=User Information

CC_REG_TITLE_TNC=Terms & Conditions

CC_REG_ACCEPT_TNC=You must accept the Terms and Conditions before you can proceed!

CC_REG_SUCCESS=Thank you for registering with us. Your account has been successfully created.<br /> Please login with your username and password.

#registration forms

CC REGISTER NEW=Register new user

CC NAME=Name

CC USERNAME=Username

CC EMAIL=Email

CC PASSWORD=Password

CC VERIFY PASSWORD=Verify Password

CC I HAVE READ=I have read and agree to the

CC TERMS AND CONDITION=Terms & Conditions

CC NEXT=Next

CC REGISTER=Register

CC BACK HOME=Back to home

CC USER REGISTERD=User Registered.

CC FIELD ENTRY=Field entry

CC IS EMPTY=is empty

CC FIELD=Field

#register email send

ACCOUNT DETAILS FOR=Account Details for %1$s at %2$s

SEND_MSG=Hello %s,\\n\\nThank you for registering at %s.\\n\\nYou may now log in to %s using your username and password.

SEND_MSG_ACTIVATE=Hello %s,\\n\\nThank you for registering at %s. Your account is created and must be activated before you can use it.\\nTo activate the account click on the following link or copy-&-paste it in your browser:\\n%s\\n\\nAfter activation you may login to %s using the following username and password:\\n\\nUsername: %s\\nPassword: %s

SEND_MSG_ADMIN=Hello %s,\\n\\nA new user has registered at %s.\\nThis e-mail contains their details:\\n\\nName: %s\\nE-mail: %s\\nUsername: %s\\n\\nPlease do not respond to this message. It is automatically generated and is for information purposes only.

SEND REGISTRATION=Send Registration

#registration form validation message

CC ALREADY USER=You are already a registered user!

CC INVALID VALUE=is empty or contains an invalid value.

CC NAME TOO SHORT=Your name is too short!

CC INVALID EMAIL=You\'ve entered an invalid e-mail address.

CC INVALID DATE=You\'ve entered an invalid date!

CC PASSWORD TOO SHORT=Your password is too short! Please enter a minimum of 6 characters.

CC PASSWORD NOT SAME=Your \'Password\' and \'Verify Password\' does not match.

CC EMAIL EXIST=Email \\\'%1$s\\\' already exists. Please make sure you\\\'ve entered the correct email.

CC USERNAME EXIST=Username \\\'%1$s\\\' already exists. Please choose another one.

# Search people related

CC BROWSE FRIENDS TITLE=Browse people

CC TITLE SEARCH FRIENDS=Search people

#Sortings

CC SORT LATEST=Latest

CC SORT ONLINE=Online

#Applications related activities

CC ACTIVITIES APPLLICATIONS REMOVED={actor} removed {app} application

CC ACTIVITIES APPLICATIONS ADDED={multiple}{actors}{/multiple}{single}{actor}{/single} added {app} application

#Friends related activities

CC ACTIVITIES FRIENDS ADDED YOU={actor} added you as a friend

CC ACTIVITIES FRIENDS NOW={actor} and {target} are now friends

#Groups related activities

CC ACTIVITIES MEMBER JOIN GROUP={multiple}{actors}{/multiple}{single}{actor}{/single} joined the group <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES GROUP UPDATED={actor} updated group, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES NEW GROUP NEWS={actor} added a new bulletin, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES NEW GROUP={actor} created a new group, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES WALL POST GROUP={actor} added a new wall post in the group, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES GROUP JOIN={multiple}{actors}{/multiple}{single}{actor}{/single} joined the group <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES NEW GROUP AVATAR={actor} uploaded a new avatar for the group, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES NEW GROUP DISCUSSION={multiple}{actors}{/multiple}{single}{actor}{/single} added a new discussion topic for the group, <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES REPLY DISCUSSION={actor} replied in a discussion <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

#Photos related activities

CC ACTIVITIES NEW ALBUM={actor} added a new album <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC ACTIVITIES UPLOAD PHOTO={actor} added {multiple}{count} new photos{/multiple}{single}a new photo{/single} in <a href=\"%1$s\">%2$s</a> album

CC ACTIVITIES WALL POST PHOTO={actor} added a new wall post on the photo <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

#Guest in activity stream

CC ACTIVITIES GUEST=a guest

#Profile related activities

CC ACTIVITIES WALL POST PROFILE={actor} wrote on {target}\'s {app}

#activity stream sorting

CC ME AND FRIENDS=Me & Friends

CC PROFILE OWNER AND FRIENDS=%1$s & friends

# controller

CC CONTROLLER NOT FOUND=Controller \'%1$s\' not found!

CC DELETE DISCUSSION=Delete Discussion

CC DELETE BULLETIN=Delete Bulletin

CC DISCUSSION REMOVED=Discussion removed successfully.

CC BULLETIN REMOVED=Bulletin removed successfully.

#block unregister pop up page

CC PLEASE LOGIN OR REGISTER=Please login or register to continue.

CC REGISTER NOW TO GET CONNECTED=Register now to get connected!

CC VEW PROFILES AND ADD FRIEND=View profiles and add new friends

CC SHARE PHOTOS AND VIDEOS=Share your photos and videos

CC CREATE OWN GROUP OR JOIN=Create your own group or join others

CC JOIN US NOW=JOIN US NOW, IT\'S FREE!

CC MEMBER LOGIN=Members Login

CC REMEMBER MY DETAILS=Remember my details

CC LOGIN=Login

CC FORGOT PASSWORD=Forgot your password?

CC FORGOT USERNAME=Forgot your username?

CC SENT YOU MESSAGE=%1$s sent you a message

CC UPLOAD GROUP AVATAR=Upload group avatar

CC GROUP UPLOAD DESC=Below is the current group avatar. You will be able to edit your own groups avatar.

CC GROUP THUMBNAIL AVATAR=Thumbnail Avatar

CC GROUP AVATAR NOTE SMALL=Automatically generated 60x60 pixels.

CC GROUP LARGE AVATAR=Large Avatar

CC BUTTON UPLOAD=Upload

CC RADIO YES=Yes

CC RADIO NO=No

CC GROUP NAME TIPS=Please enter a group name

CC GROUP DESCRIPTION TIPS=Please enter the group\'s description. This will be displayed on the group\'s page.

CC GROUP CATEGORY TIPS=Please select group category.

CC GROUP REQUIRE APPROVAL TIPS=This allows you to moderate the users that join your group

CC GROUP CREATED NOTICE=Group %s created!

CC REMOVE GROUP DISCUSSION QUESTION=Are you sure you want to remove the discussion and its replies?

CC REMOVE GROUP BULLETIN QUESTION=Are you sure you want to remove the bulletin?

CC CORE APPLICATIONS=Core Applications

CC BROWSE APPLICATIONS=Browse

CC INSTALLED APPLICATIONS=Your Installed Applications

CC SEARCH RESULTS=Result(s)

CC NO RESULT FROM SEARCH=Sorry, I am unable to locate the person that you are looking for. Try using his / her email address instead

CC BUTTON SEARCH=Search

CC BUTTON RESET=Reset

CC GET CONNECTED TITLE=Get Connected!

CC CONNECT AND EXPAND=Connect and expand your network

CC BUTTON LOGIN=Login

CC BUTTON CLOSE=Close

CC PHOTO ALBUM BY=By

CC PHOTO UPLOADED BY=Uploaded by %1$s

CC NOT ALLOWED TO UNPUBLISH GROUP=You are not allowed to unpublish groups

CC ERROR WHILE SAVING GROUP=Error while trying to save group

CC NOT ALLOWED TO ACCESS SECTION=You are not allowed to access this section

CC YOU ARE NOT ALLOWED TO REMOVE YOURSELF=You are not allowed to remove yourself

CC GROUP MEMBER REMOVED=Member removed

CC CONFIRM LEAVE GROUP=Are you sure you want to leave the group?

CC ALREADY MEMBER OF GROUP=You are already a member of the group or you have recently tried to join a group that needs approval.

CC CONFIRM JOIN GROUP=Are you sure you want to join the group <strong>%1$s</strong>?

CC GROUP NAME CANNOT BE EMPTY=Group name cannot be left empty

CC GROUP NAME TAKEN=Group name has been taken. Please select a different name

CC GROUP DESCRIPTION CANNOT BE EMPTY=Group description cannot be left empty

CC GROUP CATEGORY NOT SELECTED=You must select a Category.

CC NOT ALLOWED TO REMOVE WALL=You are not allowed to remove wall.

CC CANNOT REMOVE WALL=Cannot delete wall

CC SUCCESS LEFT GROUP=You have successfully left the group

CC NO POST DATA=Posted data not found

CC IMAGE FILE NOT SUPPORTED=Image file not supported

CC IMAGE WIDTH LARGER=The image uploaded has a width of <strong>%1$spx</strong> and it will be resized to <strong>%2$spx</strong>

CC ERROR MOVING UPLOADED FILE=There was an error when trying to move uploaded image to %1$s

CC DISCUSSION TOPIC CANNOT BE EMPTY=Discussion topic cannot be left empty

CC DISCUSSION CANNOT BE EMPTY=Discussion cannot be left empty

CC NOT MEMBER OF GROUP=You are not a member of this group

CC ALL IMAGE TYPES ALLOWED=All Image Files

CC IMAGE UPLOAD QUEUE=Upload Queue

CC MAXIMUM UPLOAD LIMIT=[ Maximum upload file size <strong>%1$s</strong> (MB) ]

CC BUTTON BROWSE=Browse

CC FRIEND EMAIL CANNOT BE EMPTY=Emails cannot be left empty

CC FRIEND CANNOT ADD SELF=You are not allowed to add yourself as a friend.

CC FRIEND IS ALREADY FRIEND=You cannot add existing friend twice

CC FRIEND REMOVED=Friend removed

CC ERROR REMOVING FRIEND=There was an error when removing friend.

CC FRIEND REQUEST CANCELED=Friend request has been cancelled.

CC FRIEND REQUEST CANCELLED ERROR=Error while removing friend request

CC FRIEND REQUEST REJECTED=Friend request successfully rejected

CC NOT YOUR REQUEST=This is not your request

CC FRIEND WILL RECEIVE REQUEST=%1$s will receive your request. Once approval is given you two will become friends!

CC SENT YOU A MESSAGE=%1$s sent you a message

CC CONFIRM CANCEL REQUEST=Are you sure you want to cancel this request?

CC BUTTON ADD FRIEND=Add Friend

CC MESSAGE REMOVED=Message removed

CC MESSAGE FAILED REMOVE=Message failed to remove!

CC NOT ALLOWED TO REPLY MESSAGE=You are not allowed to reply a message that does not belong to you.

CC MESSAGE CANNOT BE EMPTY=Please write something. You cannot send an empty reply

CC MESSAGE CANNOT FIND RECIPIENT=I am sorry, we cannot find the message recipient

CC PHOTO IS NOW ALBUM DEFAULT=This photo is now the default photo for this album.

CC CONFIRM REMOVE ALBUM=Are you sure you want to remove the album <strong>%1$s?</strong><br /><br /><span style=\"font-weight:700; color: red;\">Note: This will also remove all photos inside the album</span>

CC INVALID PHOTO ID=Invalid photo id

CC INVALID ALBUM=Invalid album id or you do not own this album

CC ALBUM REMOVED=Album %1$s removed

CC MEDIA HAS BEEN DISABLED=Media has been disabled by site administrator

CC PHOTO UPLOAD DESC=<p>Please select an image file to upload.</p><p>Currently, the avatar upload only support files with the extension JPEG, PNG or GIF.</p>

CC CONFIRM DELETE FRIEND=Are you sure you want to delete this friend?

CC CONFIRM ADD FRIEND=Add <strong>%1$s</strong> as your friend? Please add some introduction text below.

CC NOT ALLOWED TO VIEW PAGE=Sorry, you are not allowed to view this page.

# Applications

CC NO APPLICATIONS INSTALLED=This site has no applications installed yet.

CC NO CORE APPLICATIONS INSTALLED=This site has no core applications yet.

CC NO APPLICATIONS ADDED YET=You have not added any applications yet.

CC PRIVATE GROUP=Private

CC OPEN GROUP=Open

CC OPEN GROUP DESCRIPTION=Anyone can join and can view this group.

CC GROUP TYPE=Group type

CC GROUP INFO TYPE=Group type:

CC PRIVATE GROUP DESCRIPTION=This group requires approval for new members to join. Anyone can view the group\'s description. Only group members are allowed to see the group\'s content.

CC PRIVATE GROUP NOTICE=This is a private group. You will have to be a member of this group to be able to view the group\'s content.

CC REMOVE MEMBER FROM GROUP=Remove member from group

CC SET AS GROUP ADMIN=Set as group admin

CC MEMBER MADE ADMIN=Member is now a group admin.

CC MEMBER MADE USER=Member is now a normal user.

CC GROUP ADMIN=Group admin

CC REMOVE BULLETIN=Remove Bulletin

CC INVALID ID=Invalid id

CC TAB MANAGE MEMBERS=Manage members

CC GROUP USER ADMIN=( You are a group admin )

CC GROUP USER CREATOR=( You are the group owner )

CC REPORT THIS=Report this

CC REPORT MESSAGE=Report message

CC PREDEFINED REPORTS=Predefined reports

CC SELECT PREDEFINED REPORTS=Select a predefined report

CC REPORT MESSAGE CANNOT BE EMPTY=* Message cannot be left empty

CC REPORT SUBMITTED=Thank you for submitting a report. An administrator will review this item very shortly.

CC USER ACCOUNT BLOCKED=User account has been blocked

CC DISCUSSION REMOVED=Discussion removed.

CC PHOTO DELETED=Photo deleted.

CC USER ACCOUNT IS BLOCKED=Sorry, this user\'s account has been blocked.

CC APPLICATION NAME=Application name:

CC APPLICATION AUTHOR=Author:

CC APPLICATION VERSION=Version:

CC APPLICATION DESCRIPTION=Description:

CC APPLICATION PRIVACY EVERYONE=Everyone

CC APPLICATION PRIVACY EVERYONE DESC=Everyone will be able to view your application

CC APPLICATION PRIVACY ME DESC=Only you can view this application

CC APPLICATION PRIVACY FRIENDS=Friends

CC APPLICATION PRIVACY FRIENDS DESC=Only your friends can view this application

CC BACK TO TOPIC=Back to discussion

CC REPORT BAD PHOTO=Report photo

CC REPORT GROUP=Report group

CC REPORT BAD USER=Report user

# 1.1

CC GROUPS CREATION DISABLED=Group creation have been disabled by site administrator.

CC NOTI NEW MESSAGE=New Message

CC NOTI SENT YOU A MESSAGE=sent you a message on

CC NOTI NEW FRIEND REQUEST=New Friend Request

CC NOTI ADD YOU AS FRIEND=%1$s wants to be your friend.

CC FRIEND REQUEST REJECT FAILED=Failed to reject friend request id %1$s .

CC TAB INVITE=Invite Friends

CC INVITE FRIENDS TO GROUP TITLE=Invite friends to group

CC INVITED TO JOIN GROUP=You are invited to join the group %1$s

CC GROUP INVITATIONS SENT=An invitation has been sent to the users.

CC INVITATION MESSAGE=Invitation message:

CC SELECTED FRIENDS=Selected Friends

CC REGISTRATION DISABLED=User registrations is disabled in Joomla

CC REGISTRATION MISSING USER OBJ=Registration failed. Missing user object.

CC NO GROUP CATEGORIES=No group categories created yet.

CC SET PHOTO AS DEFAULT DIALOG=Are you sure you want to set this photo as the default photo for this album?

CC REMOVE PHOTO DIALOG=Are you sure you want to remove this photo?

CC INVITE NEED AT LEAST 1 FRIEND=You will need to select at least 1 friend.

CC REPLIES=Replies

CC EDIT DETAILS=Edit details

CC YOUR DETAILS=Your details

CC FRIEND REQUEST APPROVED=You and %1$s are now friends.

CC FRIEND ADD REQUEST=%1$s wants to be your friend.

CC REGISTRATION MISSING USER OBJ=Missing required user registration object.

#plugins title

WALLS=Wall

CC ALBUM NAME REQUIRED=Album name is required

CC COMPOSE TO USERNAME=To (Username)

REGWARN_PASS=Please enter a valid password. No spaces, more than six characters, and containing 0-9, a-z, A-Z.

REGWARN_VPASS2=Password and verification do not match. Please try again.

CC PHOTO UPLOAD PENDING=Pending...

CC PHOTO UPLOAD TOO MANY FILES=You have attempted to queue too many files.\\\\n

CC PHOTO UPLOAD LIMIT EXCEEDED=You have reached the upload limit.

CC PHOTO UPLOAD FILE TOO BIG=File is too big.

CC ADD APPLICATION TITLE=Add Application

CC NO PHOTO CAPTION YET=No captions yet

CC LEAVE GROUP TITLE=Leave Group

CC JOIN GROUP TITLE=Join Group

CC ABOUT APPLICATION TITLE=About

CC PERMISSION ERROR=Permission error. You did not add the application yet.

CC NOT ALLOWED TO REMOVE GROUP TOPIC=You are not allowed to remove the discussion.

CC PROFILE SAVED=Profile saved

CC INVALID DATETIME=Invalid date/time data detected

CC TIME IS EARLIER THAN START=Ending date/time is earlier than the start date/time

CC CANNOT LOAD USER=Cannot load user: %1$s

CC UNKNOWN USER PROFILE TYPE=Unknown class %1$s for field %2$s.

CC SAVE GROUP ERROR=Error while contacting database. Please contact site administrator

CC NEW GROUP CREATED=New group %s created!

CC REPLY TO DISCUSSION TITLE=Reply to discussion

CC GROUP WALL TITLE=Group Wall

CC USER WAITING FOR APPROVAL=%d user is waiting for your approval to join this group

CC GROUP NOT FOUND=Group not found

CC GROUP MEMBERS TITLE=%s\'s members

CC REPORT DISCUSSION=Report discussion

CC MESSAGE=Message

CC USERS PHOTO TITLE=%s\'s photos

CC INVALID ALBUM=Invalid album id

CC ACCESS FORBIDDEN=ACCESS FORBIDDEN

CC USERS FEED TITLE=%1$s\'s news feed

CC USERS FEED DESCRIPTION=Latest activities around %1$s. Last visit date: %2$s

CC APPLICATION ID REQUIRED=Application id expected in query

CC MEMBERS AREA=Members area only

CC MEMBERS WITH FIELD=Members with %1$s : %2$s

CC VIEW NOT FOUND=View not found: %1$s

CC PHOTO UPLOAD UNHANDLED ERROR=Unhandled Error

CC PHOTO UPLOADING=Uploading...

CC PHOTO UPLOAD COMPLETED=Complete.

CC PHOTO UPLOAD ERROR=Upload Error:

CC PHOTO UPLOAD FAILED=Upload Failed.

CC ZERO BYTE FILE=Cannot upload Zero Byte files.

CC PHOTO UPLOAD INVALID FILE=Invalid File Type.

CC PHOTO UPLOAD IO ERROR=Server (IO) Error

CC PHOTO UPLOAD SECURITY ERROR=Security Error

CC PHOTO UPLOAD FAILED VALIDATION=Failed Validation. Upload skipped.

CC PHOTO UPLOAD CANCELLED=Cancelled

CC PHOTO UPLOAD STOPPED=Stopped

CC PHOTO UPLOADED=file uploaded

CC PHOTOS UPLOADED=files uploaded

#[url removed, login to view]

CC FRIEND REQUEST ALREADY RECEIVED=<strong>%1$s</strong> has already requested to add you as a friend. Please check your pending approval requests.

CC NO GROUPS FOUND=No groups found.

#[url removed, login to view]

CC ACTIVITIES NEW AVATAR={actor} uploaded a new avatar.

CC DELETE GROUP=Delete Group

CC NOT ALLOWED TO DELETE GROUP=You are not allowed to delete groups

CC GROUP DELETED=This group had been deleted.

CC GROUP DELETION WARNING=Are you sure you want to delete this group? All group content, such as announcement, discussion and wall post will be deleted permanently.

CC ERROR WHILE DELETING GROUP=Error while deleting group.

CC LEAVE=Leave

CC INVITE=Invite

CC JOIN=Join

CC DONE=Done.

CC FAILED=Failed.

CC DISCUSSION LAST REPLIED=Last replied by %1$s on %2$s

CC HIDE ACTIVITY=Hide

CC SKIP UPLOAD AVATAR=[Skip]

CC BULLETIN CREATED BY=by <a href=\"%2$s\">%1$s</a>

CC RESTRICTED ACCESS=Restricted Access

CC NO ACTIVE MEMBERS YET=There are no active members yet.

CC INVALID DISCUSSION=Invalid discussion

CC EMPTY MESSAGE=Please add a message

CC BAD PHOTO=Bad photo

CC INVALID TOKEN=Invalid Token

CC SETTINGS SAVED=Your settings have been saved.

CC ERROR IN REGISTRATION=Error in registration.

CC SENDING EMAILS=Sending emails...<br />

CC ONLINE FRIENDS TITLE=Online friends

CC FRIEND ADDED SUCCESSFULLY TITLE=Friend added

CC APP ID REQUIRED=Application id required.

CC POINTS=Points

CC ACTIVITIES=Activities

CC ERROR VALIDATING FACEBOOK ACCOUNT=Sorry there was an error in validating your account.

CC UPDATE EMAIL BUTTON=Update email

CC CONTINUE BUTTON=Continue

CC SUCCESSFULL LOGOUT=You have successfully logged out

CC FACEBOOK FIRST TIME SIGN IN=Since this is the first time you have logged in to the site, you might want to edit your details and make any changes now.

CC FACEBOOK SUCCESS LOGIN=Congratulations %1$s. You have been successfully authenticated by Facebook.

CC EMAIL NOT UPDATED=We noticed that your email has not been updated. If you want to continue to receive notification emails from us, we\'ll need you to update your email information.

CC TITLE CUSTOM SEARCH=Advanced Search

CC CUSTOM SEARCH=Advanced Search

CC TRY ADVANCED SEARCH=Try our <a href=\"%1$s\">Advanced Search</a>

CC CONTAIN=Contain

CC BETWEEN=Between

CC EQUAL=Equal

CC NOT EQUAL=Not Equal

CC LESS THAN OR EQUAL=Less than or equal

CC GREATER THAN OR EQUAL=Greater than or equal

CC NO FLASH DETECTED NOTICE=Flash plugin is required to upload photos

CC DATE FORMAT DESCRIPTION=Date format is dd/mm/yyyy

CC SUPPORTED EXTENSIONS=Supported extensions

#Video

CC VIDEOS=Videos

CC ALL VIDEOS=All Videos

CC ADD VIDEO=Add Video

CC UPLOAD VIDEO=Upload Video

CC BROWSE VIDEO=Browse Video

CC LINK VIDEO=Link Video

CC LINK VIDEO URL=Video URL

CC MY VIDEOS=My Videos

CC PENDING VIDEOS=Pending Videos

CC NO VIDEOS=There is no videos added yet

CC PLAY VIDEO=Play Video

CC VIDEO STATUS=Status:

CC CONVERTING VIDEO=Converting video...

CC VIDEO CREATE DATE=Added Date:

CC VIDEO DURATION=Length:

CC VIDEO HITS=Viewers:

CC LATEST VIDEOS=Latest Videos

CC VIEW ALL VIDEOS=View all videos

CC VIDEO WALL POSTS=Wall Posts:

CC VIDEO PERMISSIONS=Privacy:

CC PENDING VIDEO COUNT=See all %1$s pending videos »

CC SELECT VIDEO FILE = Select video file

CC VIDEO TITLE = Title

CC VIDEO CATEGORY = Category

CC VIDEO DESCRIPTION = Description

CC VIDEO WHO CAN SEE = Who can see

CC SELECT PHOTOS=Select photos

CC SELECT PHOTO ALBUM=Select photo album

CC ERROR CREATING USERS PHOTO FOLDER=Error when creating photos folder due to permission issues. Please contact site administrator.

CC VIDEO UPLOADED SUCCESSFULLY=Video <strong>%1$s</strong> has been added successfully

CC VIDEO SORT LATEST=Latest Videos

CC VIDEO SORT MOST WALL POST=Most Discussed

CC VIDEO SORT POPULAR=Most Popular

CC VIDEO SORT TITLE=Title

CC IMAGE FILE SIZE EXCEEDED=Image file size exceeded limit

CC EXPAND=Expand

CC OPTIONS=Options

CC BUTTON SETTINGS=Settings

CC ACTIVITIES WALL POST VIDEO={actor} added a new comment on the video <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC EXPLAIN PENDING VIDEOS=Once the videos are uploaded, they are queued to be processed. Then, the videos will be removed from this pending section and ready to be viewed.

CC VIDEO UNTITLED=untitled

CC VIDEO NO DESCRIPTION=No description

CC VIDEO UPLOAD DISABLED=Video file upload is disabled

CC VIDEO SAVE ERROR=Video file could not be saved

CC VIDEO UPLOAD FAILED= Video file could not be uploaded

CC VIDEO UPLOAD ERROR=Video file error

CC VIDEO UPLOAD SUCCESS=Video <strong>%1$s</strong> has been added

CC VIDEOS DISABLE=Video has been disabled

CC VIDEO SAVED=Video entitled <strong>%1$s</strong> has been saved.

CC ACTIVITIES POST VIDEO={actor} added a new video <a href=\"%1$s\">%2$s</a>

CC REPORT VIDEOS=Report Video

CC VIDEO NOT AVAILABLE=Opst, This video has been deleted or does not exist.

CC FILTER VIDEO BY CATEGORY=Filter videos by category

CC USERS VIDEO TITLE=%s\'s videos

CC VIDEOS GALLERY=Videos

CC BROWSE ALL VIDEOS=Browse Videos

CC BROWSE VIDEOS CATEGORIES=Browse Videos Category

CC USER NO VIDEOS=%1$s has not added any videos yet

CC NO PENDING VIDEOS=There\'s no videos pending for process

CC VIDEO FILE SIZE EXCEEDED=Video file size exceeded limit of %1$sMB

CC VIDEO NEED LOGIN=Please login to watch this video.

CC VIDEO NEED FRIEND PERMISSION=You need to be %1$s\'s friends to watch this video.

CC VIDEO OWNNER ONLY=This video is viewable only by the owner.

CC OR=or

CC EDIT VIDEO=Edit Video

CC DELETE VIDEO=Delete Video

CC VIDEO REMOVED=Video %1$s has been removed

CC MERGE SUCCESSFULL=Merge successfull

CC MERGE ERROR=Error while updating existing user account

CC MERGE INVALID LOGIN=Invalid login

CC MERGE NOTE=Note: Existing password for this site will be replaced. You will no longer be able to access this site with your existing password.

CC ACCOUNT ALREADY MERGED=Your account is already associated with a facebook login

CC ACCOUNT MERGE INFO=By associating your facebook account with JomSocial, you no longer need to login to the site. All you need to do is to click the \"Facebook\" icon / image and you will automatically be logged in.

CC ACCOUNT MERGE TITLE=Associate Facebook login

CC ACCOUNT MERGED SUCCESSFULLY=Congratulations, your account is now associated with a facebook login. You will just need to login by clicking on the facebook image / picture in the future

CC CUSTOME SEARCH FRIENDS=Advanced Search

CC PROCEED BUTTON=Proceed

CC CONFIRM REMOVE VIDEO=Are you sure you want to remove the video entitled <strong>%1$s</strong>?

CC NO RESULT FROM CUSTOM SEARCH=Sorry, I am unable to locate the person that you are looking for. Try using different search criteria instead.

CC COMMENTS=Comments

CC MUTUAL FRIENDS=Mutual Friends

CC EVERYONE=Everyone

CC BLOG=Blog

CC EDIT=Edit

CC DELETE=Delete

CC VIDEO CREATED ON=Created on: <span class=\"video-created\">%1$s</span>

CC NO RESULT=No result

CC VIDEO LAST UPDATED=Last updated: <em>%1$s</em>

CC VIDEO DURATION NOT AVAILABLE=N/A

CC ADVANCE SEARCH DISABLED=Advance search has been disabled to the guest by the site administrator.

CC ASSOCIATE FACEBOOK LOGIN=Associate your facebook login

CC USER BLOCKED=User account blocked

CC USER UNBLOCKED=User account unblocked

CC ADMIN ACCESS ONLY=You are not allowed to perform the admin tasks.

CC PROFILE PICTURE REMOVED=Profile picture removed

CC BLOCK USER=Block user

CC UNBLOCK USER=Unblock user

CC REMOVE PROFILE PICTURE=Remove profile picture

CC BLOCK USER CONFIRMATION=Are you sure you want to block the user <strong>%1$s</strong> from the system?

CC UNBLOCK USER CONFIRMATION=Are you sure you want to unblock the user <strong>%1$s</strong> from the system?

CC REMOVE AVATAR CONFIRMATION=Are you sure you want to remove the users avatar?

CC NOT ALLOWED TO BLOCK SUPER ADMIN=You are not allowed to block super administrators.

CC UPLOAD ANOTHER PHOTO=Upload another photo

CC PHOTO UPLOADED SUCCESSFULLY=Photo uploaded successfully.

CC BULLETIN UPDATED=Bulletin updated successfully.

CC CREATE=Create

CC PM LIMIT REACHED=Sorry, you have exceeded your daily messaging limit

CC PM LIMIT REMAINING=You have sent <strong>%1$s</strong> out of <strong>%2$s</strong> messages.

CC PM LIMIT=You are only allowed to send <strong>%1$s</strong> messages a day

CC NO PHOTOS AVAILABLE FOR PREVIEW=No photos available for preview

CC UPLOAD GROUP AVATAR=Upload group avatar

CC COC ADD=Add

CC REG AUTH ERROR=Error on getting authentication key! Please try again later.

CC VIDEO HITS COUNT=%1$s views

CC VIDEO HITS=Views

CC VIDEO LINK ADDTYPE DESC=You can create a link to existing video provider. The following video providers are supported:

CC VIDEO FILE ADDTYPE DESC=You can upload your own video from your hard drive. Please observe the following rules:

CC VIDEO UPLOAD RULE SIZE=The file must be smaller than %1$s Mb.

CC VIDEO UPLOAD RULE LENGTH=Video should not be longer than 10 minutes.

CC VIDEO UPLOAD RULE FORMAT=Only the following format is supported: mpg, mpeg, avi, divx, mp4, flv, wmv, mov, asf

CC VIDEO PERMALINK=Permalink

CC REG AUTH ERROR=Error on getting authentication key! Please try again later.

CC DAYLIGHT SAVING OFFSET=DST Offset

CC DAYLIGHT SAVING OFFSET TOOLTIP=Allow user to configure extra time offset for daylight saving time. Leave this value to zero (0) if DST is not applicable.

CC DST TIME OFFSET=Daylight saving time offset

CC HIDE CRITERIA=Hide

CC CRITERIA=Criteria

CC MATCH ALL CRITERIA=Match All Criteria

CC MATCH ANY CRITERIA=Match Any Criteria

CC EDIT VIDEO DETAILS=Edit video details.

CC VIDEO TITLE=Title

CC VIDEO DESCRIPTION=Description

CC VIDEO CATEGORY=Category

CC REMOVE=Remove

CC REVERT GROUP ADMIN=Revert admin to user

CC NOTICE NO ACCESS=Perhaps you should <a href=\"%1$s\">login</a> to the site. To join the fun, just <a href=\"%2$s\">register</a> as a member

CC NO CUSTOM PROFILE CREATED YET=No custom profile created by site administrator yet.

CC DELETING GROUP=Deleting Group %1$s

CC DELETING GROUP BULLETIN=Deleting group\'s bulletin ...

CC DELETING GROUP MEMBERS=Deleting group\'s members ...

CC DELETING GROUP WALLS=Deleting group\'s wall ...

CC DELETING GROUP DISCUSSIONS=Deleting from group\'s discussions ...

CC GROUP AVATAR UPLOADED=Group avatar uploaded

CC PLEASE WAIT BEFORE SENDING MESSAGE=Please wait at least %1$s seconds before sending another message

CC REPORT SENT=Report Sent

CC INVALID FILE REQUEST=Error. Invalid Request

CC FILE EXISTS=Error. File already exists

CC UNABLE TO UPLOAD FILE=Error. Unable to upload file

CC DAY FORMAT=DD

CC YEAR FORMAT=YYYY

CC ADD PERSONAL MESSAGE TO=Add personal message to %1$s

CC ADD USER AS FRIEND=Add %1$s as friend

CC CREATE ACCOUNT=Create an account

CC ERROR FETCHING VIDEO=Failed to fetch video. Please check the video availability at original site

CC INVALID VIDEO URL=Invalid video link. Please insert link started with \"http://\"

CC INVALID VIDEO ID=Invalid video ID. Please check the video availability at original site

CC VIDEO PROVIDER NOT SUPPORTED=Invalid Video provider

CC NOT AVAILABLE=Description not available

CC COMMENT POSTED ON=on %1$s

CC ADMIN NOT ALLOWED TO ASSOCIATE FACEBOOK=We\'re sorry but adminsitrators are not allowed to associate the account with Facebook.

CC INVALID SESSION=Session expired. Please try again later.

#iPhone templates

CC INBOX SELECT ACTION=Please select action

CC INBOX FROM=from %1$s

CC IPHONE SAVE UPDATE=Save

CC IPHONE CANCEL UPDATE=Cancel

CC IPHONE EDIT STATUS=Update

CC IPHONE LOGOUT=Logout

CC IPHONE BUTTON LOGIN=Login

CC IPHONE BUTTON CLEAR=Clear

CC IPHONE LATEST ACTIVITIES=Latest Activities

CC PREV=Prev

CC NEXT=Next

CC SHOW PAGE OF TOTAL PAGE=Page <strong>%1$s</strong> of <strong>%2$s</strong>

CC GO TO LOGIN PAGE=Go to login page

CC ACTIVITY=Activity

CC INFO=Info

CC PENDING REQUEST EMPTY=You have no pending request

CC PENDING APPROVAL EMPTY=You have no pending approval

Umiejętności: Przepisywanie artykułów, Copywriting, Pisanie raportów, Pisanie artykułów popularnonaukowych, Tłumaczenie

Zobacz więcej: your email is invalid facebook, your email address is invalid, you can do what you want to do, write your own blog free, write name on photo website, write name on items online, write email to friend, write blog guest posts for you, write a report online for free, write an email to a friend, write a description of the person you have recently, write a description of a person you have recently, write a blog posts done for me, width first search, when to use merge sort, what site to use to create a free blog, what is sorting data, what is offline data entry, what is link karma, what is data sorting

O pracodawcy:
( 1 ocena ) WARSZAWA, Poland

Numer ID Projektu: #5609145

Przyznany użytkownikowi:

marosoftware

A proposal has not yet been provided

zł30 PLN w 1 dzień
(2 ocen)
0.9