Zamknięty

Moduł Leap Motion do aplikacji wirtualna książka

Opis stanowiska:

Schemat stanowiska jest materiałach: [url removed, login to view], sensor LM będzie zainstalowany w lampie i będzie skierowany w dół. Pod lampką będzie znajdowała się atrapa książki na której będzie wyświetlany obraz (projektor zainstalowany w lampie). Użytkownik wykonuje gesty pomiędzy lampka a atrapą.

Opis aplikacji:

Aplikacja składa się z 6 głównych modułów tematycznych. Użytkownik kładzie wybraną atrapę książki pod lampką projekcyjną, a aplikacji po odczytaniu kodu atrapy wyświetla na nie kontent. Aplikacja jest zrobiona w konwencji wirtualnej książki, gdzie użytkownik ma możliwość przekręcania stron, oraz wybierania elementów znajdujących się na stronach książki. Aplikacja jest wykonana w technologi Flash/Air/AS3, oraz jest sterowana za pomocą sensora Leap Motion.

Do wykonania:

Gesty swipe, tap, scroll - opis w pliku [url removed, login to view] - zwrócić należy uwagę na to aby gesty nie kolidowały ze sobą.

Gest tap powinien zwracać dane o pozycji gdy zostanie przekroczone minimum dla odległości od atrapy. (pewnego rodzaju emulacja ekranu dotykowego)

Gest swipe powinien działać jak dłoń jest ustawiona prostopadle do atrapy, z pewnym odchyleniem delta od pionu.

Dodatkowo należy wczytać dane kalibracyjne do modułu, które określą różnice w położeniu miedzy sensorem LM a atrapą książki. Tak aby można było dokładnie skalibrować odczyt dłoni z położeniem atrapy.

Gest scroll jest opisany jako opcjonalny, co oznacza że powinien zostać dodany do modułu na samym końcu. Najważniejsze żeby o nim pamiętać w czasie opracowywania innych gestów, tak aby później można było go dodać.

Do państwa należało by opracowanie funkcji (biblioteki), które przekazały by dane z wykonywanych gestów, tak aby osoba robiąca aplikacje mogła skorzystać z tych funkcji.

Dokumentacja nie jest wymagana. Ważnym jest aby porozumieć się z osobą robiącą aplikacje, jak mają wyglądać dane, aby nawet bez dokumentacji szybko i łatwo mogła użyć zaprogramowanego zestawu metod.

Termin na wykonanie projektu: 2 tygodnie

Dodatkowe materiały: [url removed, login to view]

Znajduje się tu design aplikacji, który zobrazuje państwu w jakiej aplikacji zostanie wykorzystany moduł.

Umiejętności: ActionScript, Adobe Flash, Leap Motion SDK

Zobacz więcej: delta design, leap motion android development, leap motion gestures key, leap motion android app, leap motion keyboard, android leap motion, leap motion android, leap motion programming language, leap motion java, leap motion quartz composer

O pracodawcy:
( 3 ocen ) Dublin 14, Ireland, Ireland

Numer ID Projektu: #8542149