Zamknięty

53897 Aplikacja internetowa w VISUAL BASIC 2005/2008

Witam

Przesyłam krótki opis dwóch zadań. Szczegółowy w poniższym linku:

[url removed, login to view]

ZADANIE - sprawdzian Nr 1

Korzystając ze środowiska narzędziowego Microsoft VisualStudio 2008 (lub 2005) opracuj

aplikacje internetową o architekturze Web Sevices1.

Zadanie 2

Korzystając ze środowiska narzędziowego Microsoft VisualStudio 2008 (lub 2005) opracuj

aplikację internetową o architekturze składającej się z czterech warstw:

1. Warstwy prezentacji (klient HTTP; Presentation Layer – PL), odpowiedzialna za wizualizację

graficznego interfejsu użytkownika i interakcję z użytkownikiem końcowym.

2. Warstwy logiki biznesowej (Business Logic Layer – BLL), odpowiedzialna za realizację

funkcjonalności biznesowej aplikacji oraz za generowanie dokumentów dynamicznych XHTML

przesyłanych zwrotnie do warstwy prezentacji PL, czyli do klienta aplikacji.

3. Warstwy dostępu do danych (Data Access Layer – DAL), odpowiedzialna za udostępnianie

danych przechowywanych w bazie danych dla potrzeb utworzenia dokumentu dynamicznego (z

danymi z bazy danych), czyli odpowiedzialna za udostępnianie danych przechowywanych w bazie

danych dla potrzeb warstwy BLL oraz PL:

4. Warstwy danych (DataBase Management System– DBMS), odpowiedzialna za wykonywanie

podstawowych operacji na bazie danych: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Warstwa danych

jest obsługiwana przez serwer bazy danych odpowiedzialny za interpretację wywołania kwerend w

języku SQL oraz za zarządzanie danymi w bazie danych.

Szczegółowy opis znajduje sie w poniższym linku:

[url removed, login to view]

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: sie web, pl sql files, j obs, dbms, dal, business pl, amp visual basic, visual basic delete access, visual basic amp, visual basic 2005 access database, presentation layer, database data access layer, 2005 2008, visual basic access system, sql microsoft 2008, system visual basic, database access layer, access visual basic, visual basic insert access database, visual basic database

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5627772