Ukończone

16904 banner flash + AS

Specyfikacja zlecenia wykonania nagłówka strony www w technologii flash+AS

1. Rozmiar animacji: 992*390

2. Zmienne opisane w specyfikacji będą pobierane przez ActionScript z pliku, zwanego

dalej \"plikiem danych\", generowanego przez PHP, który my wykonamy. Ty określ

format podania zmiennych. Nazwa pliku ma być podana w parametrze get animacji,

np. [url removed, login to view]

3. Tło animacji wczytywane z pliku graficznego, url do pliku będzie pobierany z pliku

danych. Obecnie będzie to plik [url removed, login to view] a w przyszłości klient może sobie plik

podmienić.

4. Z poziomu ActionScript należy umieścić prostokątne przezroczyste buttony. Ilość

buttonów, współrzędne każdego z nich, rozmiar każdego z nich, link każdego z nich

będzie pobierany z pliku danych. Przykład w pliku [url removed, login to view]

5. Należy stworzyć taką animację, że po najechaniu myszką na jeden z linków, o

których mowa w punkcie 4, rower zaczyna poruszać się poziomo w kierunku tego

linku, na którym aktualnie jest myszka. Następnie, gdy już rower dojedzie do

wybranego linku i się nad nim zatrzyma, zaczyna się rysować przerywana kreska,

od dołu do góry, która prowadzi aż do kropki oznaczającej punkt na mapie.

Kliknięcie na link(rok), kreskę lub kropkę ma nas przenosić na odpowiednią

podstronę, któej url będzie pobierany z pliku danych.

6. Kreska, o której mowa w punkcie 5 może być generowana na jeden z dwóch

opisanych poniżej sposobów. Sposób pierwszy: ActionScript pobiera dla każdego

linku osobny plik graficzny (przykład: [url removed, login to view]). Z pliku danych pobieramy wtedy

nazwę pliku dla każdego linku, współrzędne każdego pliku. Plik jest wtedy

odsłaniany z dołu do góry. Drugi sposób to generowanie krzywej (wycinek koła,

hiperboli lub krzywa beziera) na podstawie danych pobieranych z pliku danych:

współrzędne każdego z końców krzywej oraz kąt nachylenia stycznej na końcach

krzywej (oraz może jeszcze jakieś parametry).

7. Dopuszcza się inny sposób definiowania krzywej przez użytkownika, zleceniodawca

zdaje sobie sprawę, że możesz mieć ciekawszy pomysł.

8. Przy składaniu ofert koniecznie podaj w jaki sposób chcesz generować krzywą.

9. Buttony linków po prawej stronie (flagi i poniżej) mają być przezroczyste, a każdy z

nich ma mieć pobierane z pliku danych: współrzędne i url odsyłacza. Uwaga: te linki

są inne niż poprzednie, bo nie są prostokątne i nie mają animacji roweru.

[url removed, login to view]żeli w pliku danych będzie zmienna test=#ccddee to wszystkie opisane powyżej

przezroczyste buttony powinny przybrać kolor określony w wartości zmiennej test i

o alfa=50% aby umożliwić adminowi podgląd ułożenia buttonów.

11.W ofercie proszę podać: cenę, czas wykonania zlecenia, sposób generowania krzywej, sposób

rozliczenia (fv/umowa/przelew).

[url removed, login to view]: Wykonawca dostarczy plik źródłowy .fla i przekaże zamawiającemu

prawa autorskie

[url removed, login to view] graficzne związane ze zleceniem do sciągnięcia na

[url removed, login to view]~bk/[url removed, login to view]

Bartosz Kania

telefon: 0-601-660-601

gadu: 4000004

skype: [url removed, login to view]

email: [url removed, login to view][małpka][url removed, login to view]

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: www wp pl, www .wp.pl, wp. pl, wp pl, png to txt, ni-ka, nas test, linki, flash banner test, bo design, banner design si, telefon, rz, rok, poni, nim, nich, nad, maj, email ma

O pracodawcy:
( 1 ocena ) Poland

Numer ID Projektu: #5592799

Przyznany użytkownikowi:

marpac

A proposal has not yet been provided

zł300 PLN w ciągu 5 dni
(28 ocen)
4.8