Zamknięty

80997 Grid sterowany xml-em w technologii flash

XML GRID AS3

Istnieje możliwość skorzystania już działającego grida, którego autor daje wsparcie podczas jego modyfikacji również w języku angielskim. Jeżeli ktoś jest zainteresowany realizacją projektu mogę podesłać ilustracje graficzne pokazujące kolejne warianty.

Komponent powinien obsługiwać pliki JPG, png, swf, przewidywane użycie:

- wyświetlanie artykułów bądź ich skrótów które mogą ale nie muszą zawierać obrazki.

- każdy blok miniaturki może zawierać kilka miniaturek obrazków (do użycia jako grid do wyświetlania galerii) możliwość ustawienia rotowania miniaturek obrazków, możliwość wprowadzenia ikon sterowania rotowaniem

po kliknięciu w miniaturkę obszar typu box ma następować przeniesienie do innego komponentu, który w odpowiedni sposób będzie wyświetlał treści.

ustawienie szerokości i wysokości komponentu (w pixelach oraz procentach dla dostępnego obszaru) oraz tła dla komponentu (kolor i przezroczystość)

ustawienia dla miniaturek:

- ilości wierszy i kolumn

- orientacja grida pion, poziom

-możliwość ustawienia odbicia dla bloków miniaturek - dolny rząd sterowana alpha oraz wielkości odbicia, blurowanie odbicia

- wielkość bloku miniaturki

- ustawienie szerokości i wysokości w pixelach

- ustawienie wysokości w pixelachi wartość szerokości wyznaczana będzie automatycznie w zależności od wysokości zdjęcia oryginalnego

- ustawianie odstępów pomiędzy miniaturkami

- ustawienie odległości w Pixelach, możliwe przyjmowanie ujemnych wartości

- ustawienie odległości automatycznie w zależności od szerokości i wysokości całego komponentu

- ustawienia wyglądu miniaturek

Każda miniaturka ma się składać z bloku głównego miniaturki, który zawiera bloki wewnętrzne takie jak blok zdjęcia, blok opisu, blok tytułu i inne bloki. W blokach ma być możliwość dodawania danych typu:

- zdjęcie; - tytuł; - opis; - autor ; - data utworzenia; - przycisk więcej ; -możliwość dodania kolejnych elementów. Każdy z elementów może ale nie musi występować

Ustawienia dla każdego z bloków:

- ustawianie ramki (kolor, wielkość w pixelach, przezroczystość, obrazek tła głównego, obrazek tła górnego png lub swf), w ramce powinna być możliwość zadeklarowania szerokości jednakowej dla wszystkich boków jak również zmiennej szerokości osobno dla góry, dołu oraz boków. Możliwość wstawienia elementów graficznych typu separatory ramek góra dół powtarzające się lub będące gotowymi elementami graficznymi

- ustawianie outline (obszar poza ramką) wielkość w pixelach możliwość wstawienia outlinów graficznych sztywnych oraz powtarzających się pionowo i poziomo

- możliwość ustawienia automatycznego cienia bloku, ustawienie wielkości cienia, przezroczystości, kierunku, koloru. Oddzielnie dla miniaturek aktywnych i nieaktywnych.

- możliwość wprowadzenia tła dla bloków ( tła typu graficzne cienie itp) oddzielnie góra, dół, boki narożniki

- możliwość wprowadzenia maskowań z plików png oraz obszarów png nad blokiem co da możliwość wprowadzania ramek nachodzących na obrazki bloków

- możliwość wyświetlania tytułu wraz z ewentualnym opisem, autorem, oraz datą utworzenia obrazka itp. Ustawienie pozycji względem obszaru głównego bloku lub względem siebie. Dla opisu ustawienie wielkości boxa w którym będzie zawarty z możliwością przewijania go scrollerem. Możliwość ustawienia aby poszczególne elementy pojawiały się dla aktywnego lub zaznaczonego myszką elementu

- ustawienie animacji pojawiania się bloków z tekstami - w pierwszym etapie animacja góra - dół, prawa lewa z możliwością ustawienia afektów opóźnienia itp

ustawienie dla aktywnego(wskazywanego) obrazka:

stopień powiększenia zaznaczonej miniaturki oraz cienia pod powiększeniem, możliwość umieszczenia ikonek dla powiększenia oraz do posta (ich występowanie tak nie dla każdej z osobna) przykład - uwzględnienie stosowania kolejnych efektów dla miniaturek przy dalszych modyfikacjach:

[url removed, login to view]

domyślnie kliknięcie na miniaturkę ma przenosić do widoku pełnego wyświetlania to jest juz zrobione

ustawienia dla elementów nieaktywnych:

ustawienia dla elementów aktywnych i nieaktywnych jeżeli kursor jest nad aktywna:

- nasycenie koloru (tak/nie)

- blurowane (tak, nie) (stopien blurowania)

- skalowanie (tak/nie) ( stopień pomniejszenia)

- przyciemnianie (tak/ nie) (stopień) przyciemnienia

- zmiana obrazka tła

- dla czcionek zmiana kolorów

STEROWANIE GRIDEM:

Tak samo jak w

[url removed, login to view]

- czyli klawisze następny poprzedni - dla klawiszy w zależności od pozycji aktywny nieaktywny

blurowane (tak, nie) (stopień blurowania), skalowanie (tak/nie) ( stopień pomniejszenia), przyciemnianie (tak/ nie) (stopień) przyciemnienia, dodatkowe efekty typu płynne przesuniecie, możliwość wstawienia buttonów swf

-sterowanie pod gridem pokazujące ilość poszczególnych bloków gridów przy założeniu że ilość miniatur w wierszu (n) jest równa zadeklarowanej ilości przewinięcia.

- Możliwość sterowania za pomocą scrollera w tym przypadku poziomy reagującego na scroller myszki oraz przesuwany za pomocą myszki, reagujący także na klawisze strzałek

- możliwość ustawienia przewijania w zależności od pozycji myszki. Czyli płynne przewijanie brak przewijania środek komponentu oraz obszar poza nim. Przewijanie wychylenie lewo prawo względem środka komponentu.

Powyżej opisany przypadek ma orientacje ze tak napisze poziomą, czy istnieje prosta metoda żeby ją transponować na pionową? Czyli wszystko działa tak samo tylko przesuwa się góra, dół a nie prawo lewo tak jak jest teraz

PRZEWIJANIE GRIDA:

Ustawienia :

- przewijanie o zadeklarowaną ilość elementów czyli możliwość przesunięcia o n obiektów

dla wyjaśnienia - grid może przesuwać się o cała sekcje lub na przykład o jeden element

Możliwość ustawienia automatycznego przewijania bloków grida. Z możliwością zadeklarowania w xml czasu przewijania

Wyświetlanie przewijania 2 :

1. tak samo jak w [url removed, login to view]

[url removed, login to view]://[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Możliwość ustawienia tempa pojawiania się kolejnych, stopnia blurowania, oraz wskaźnika opóźnienia

możliwość prostego wprowadzania innych sposobów pojawiania się miniaturek

Nad gridem nazwa galerii, skrócony opis , oraz paginacja podobnie jak na

[url removed, login to view]

możliwość zmiany koloru i wielkości czcionek dla tych elementów oraz ich występowania

Dodatkowo wariantu 1 wiersz n kolumn

- ustawienie głównej (domyślnie aktywnej) kolumny - wybór domyślnie aktywnej z pośród wyświetlanych domyślnie zadeklarowany wybór skrajnie lewej lub środkowej dla wariantu z zapętleniem miniaturek (przewijanie w nieskończoność)

- ustawienie odległości pomiędzy blokiem domyślnie aktywnym a resztą miniatur wartości odległości mogą przyjmować wartości ujemne (aktywna miniaturka nachodzi na resztę miniaturek)

- dodatkowe sterowanie za pomocą klikania na nieaktywne kolumny (bloki miniatur)

- zmiana wyglądu bloków nieaktywnych kolumn (inne miniaturki kolumn nieaktywnych) na przykład zamiast obrazka tylko tło + tytuł w orientacji pionowej

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: xml jpg graphic, www tre pe, www jako o com, w&p design, tre pe, nika nika, j obs, jako o com, grid graphic design, grid design, graphic design grid, rz, niki, ilustracje, ek, domy, animacja, html data grid, alpha net, html as3

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Aódz, Poland

Numer ID Projektu: #5653652