Zamknięty

109390 Moduł Prestashop - upload, analiza pliku

Zlecę przygotowanie modułu do systemu Prestashop.

Funkcjonalność modułu po stronie klienta:

- Na karcie produktu, znajdującego się w zdefiniowanych przez admina kategoriach, klient ma możliwość uploadu pliku wektorowego (svg, eps, pdf). Przy próbie wgrania pliku nie będąc zalogowanym powinien wyświetlić się monit. Pliki będą się składać ze ścieżek w 8 kolorach - kolory 1-7 podlegają analizie, kolor 8 jest pomijany przez skrypt.

- Po wgraniu pliku skrypt analizuje:

# czy plik zawiera wyłącznie zdefiniowanych przez admina 8 kolorów. Jeśli nie to zwraca komunikat.

# czy rozmiar jest odpowiedni (wymiary projektu w cm)

# liczy długość ścieżki w kolorach 1-4 (w cm)

# liczy powierzchnię zajmowaną przez kolory 5-7 (w cm2, wg naszego algorytmu - opis niżej)

- na podstawie wyliczonych powierzchni obiektów i długości ścieżek skrypt modyfikuje cenę produktu (do ceny bazowej dodaje koszt wynikający z powierzchni i długości ścieżek). Moduł mógłby wyświetlać pod ceną całkowitą podział na cenę podstawową produktu i cenę wynikającą z powierzchni i długości ścieżek.

- po podaniu nakładu przez klienta i kliknięciu \"dodaj do koszyka\" produkt ze zmodyfikowaną ceną i odpowiednim nakładem dodaje się do koszyka.

Funkcjonalność modułu po stronie administratora w panelu:

- definiowanie kategorii, w których produkty posiadają opcję uploadu plików

- definiowanie kolorów analizowanych przez skrypt (RGB)

- definiowanie wymiarów (dł./szer.) wgrywanych plików, które podlegają weryfikacji przez skrypt

- definiowanie cen dla powierzchni obiektów i długości ścieżek (3 wartości - dla koloru 1, kolorów 2-4, kolorów 5-7)

- możliwość pobrania wgranego przez klienta pliku/plików na karcie zamówienia

- możliwość edycji treści monitów (logowanie przed wgraniem plików, kolory w pliku, przekroczenie wymiarów projektu we wgranym pliku)

Inspiracje:

- upload pliku na karcie produktu: [url removed, login to view]

- wycena usługi na podstawie powierzchni koloru i długości ścieżek: [url removed, login to view]

Usługa powinna zawierać:

- możliwość przetestowania skryptu w środowisku testowym po stronie wykonawcy

- skrypt powinien mieć charakter modułu, który można zainstalować i odinstalować, bez konieczności ręcznego modyfikowania kodu źródłowego.

Algorytm obliczania powierzchni koloru:

- projekt dzielony jest na prostokąty o szerokości pola w przesłanym pliku i wysokości 1 mm (jeśli skrypt nie będzie zbyt szybki, będziemy rozważać zwiększenie wysokości analizowanych prostokątów)

- skrypt zczytuje skrajne pozycje koloru (maksymalnie wysunięty z lewej i prawej strony)

- wynikiem obliczenia jest powierzchnia pomiędzy skrajnymi punktami, nawet w przypadku gdy pomiędzy nimi są przerwy bez koloru.

- na załączonych plikach w kolorze szarym są ścieżki stworzone przez klienta, a kolorem fioletowym obszar, którego powierzchnia powinna być wynikiem działania skryptu.

Do pobrania:

- Przykład 1: [url removed, login to view]

- Przykład 2: [url removed, login to view]

MODYFIKACJA - ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE

Ponieważ wykonanie ww. modułu może być zarówno praco- jak i czasochłonne jest jeszcze jeden możliwy sposób rozwiązania problemu.

1. Główny skrypt - upload + analiza pliku wektorowego

- instalowany jest na serwerze niezależnie od presty

- umożliwia upload pliku na serwer (powinien posiadać zabezpieczenie przed nadpisywaniem plików o tej samej nazwie - dodawanie przedrostków z datą, upload do katalagów dziennych etc.)

- skrypt następnie analizuje plik wektorowy jak wyżej, przy czym długość ścieżek i powierzchnię mnoży przez zdefiniowany (i możliwy do modyfikacji) przez admina mnożnik.

- wynikiem działania skryptu jest suma przemnożonych długości ścieżek i powierzchni, którą nazwijmy umownie \"liczbą jednostek\".

2. Moduł prestashop

- na karcie produktu, znajdującego się w zdefiniowanej przez admina kategorii (nie na wszystkich), użytkownik ma możliwość ręcznego wpisania \"liczby jednostek\", wygenerowanej wcześniej przez skrypt. Po wpisaniu liczby zwiększa się bazowa cena produktu - czyli coś w rodzaju parametrów, ale podawanych ręcznie. Opcja ta musi działać jednocześnie z polem liczba sztuk - czyli klient najpierw podaje \"liczbę jednostek\", a następnie ich nakład i dodaje taki produkt do koszyka.

- na karcie produktu powinno też być pole, w którym klient wpisuje nazwę pliku, jaki wcześniej uploadował za pomocą zewnętrznego skryptu.

Wersja sklepu: Prestashop 1.4 (w niedługim czasie aktualizacja do 1.5)

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

- tel.: 661-459-254

- mail: [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: ww design, wg&r, ugo design, uga graphic design, prestashop com, nik, modu, lukasz, d charakter, projekt sklepu, svg png, png svg, upload files prestashop, svg eps, quot prestashop, upload pdf eps prestashop, prestashop upload files, ada pdf, net office pdf, files upload prestashop

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Rawa Mazowiecka, Poland

Numer ID Projektu: #5681279