Ukończone

107977 Oprogramowanie wymiany danych xml ala ceneo.pl.

Zlecę wykonanie oprogramowania w języku php/mysql/html do wymiany danych

xml mysql. Oprogramowanie musi działać niezależnie od głównego serwisu,

najlepiej w sub domenie. Poniżej funkcje poszczególnych modułów:

1. Eksport z tabel mysql do xml drzewa kategorii. Plik wynikowy (struktura

pliku) musi być spójny z plikiem drzewa kategorii [url removed, login to view] (aktualnie

używanym przez [url removed, login to view]). Tabela, którą się posługuję posiada wszystkie

niezbędne kolumny. Dane xml dostępne z pliku w sub domenie lub lepiej

określonego adresu w sub domenie.

2. Import produktów i danych towarzyszących na podstawie xml (zgodnego z

aktualną strukturą pliku xml ceneo.pl.) [url removed, login to view]:

- informacje o towarze z xml, informacje stałe dla sklepu z moich tabel

pod czytane z bazy tylko jeden raz na cały import, aktualizacji w tym etapie

podlega tabela towarów, tabela przypisania towarów do kategorii, tabela

przypisania towarów do obrazów, tabela przypisania towarów do użytkowników

- import obrazów do dynamicznie (w locie) tworzonych katalogów o określonej

strukturze wraz ze zmianą nazwy pliku i ewentualnie formatu na jpg

(implementacja stosownych "bibliotek"), wprowadzenie danych o zdjęciach do

tabeli,

- wysłanie e-mail do sklepu z informacją o wykonanym imporcie towarów,

- działanie skryptu nie musi być wyzwalane cron`em ale może.

Import lub aktualizacja ma się odbywać w zależności od tego czy dany towar

już jest czy go niema, jeśli go niema to dodanie, jeśli jest to

aktualizacja daty, jeśli nieaktualny (czyli brak w imporcie) to wyłączenie

z wyświetlania (aktualizacja daty ważności).

Wymagania ogólne:

1. Bezpieczeństwo kodu - oprogramowanie nie może wprowadzić danych mogących

uszkodzić jakiekolwiek dane lub umożliwić włamanie.

2. Szybkość działania.

3. Obsługa z poziomu przeglądarki wyłącznie z jednego lub określonego ip.

4. Bez grafiki oraz css.

5. Dane (informacje) o imporcie takie jak nazwa sklepu, data importu, ilość

rekordów zaimportowanych, ilość rekordów zaktualizowanych, ilość rekordów

zdezaktualizowanych muszą być zapisane do nowo utworzonej tabeli.

6. Można wykorzystać CMS na licencji GNU/GPL jeśli jest możliwość działania

CMS na innej bazie danych niż baza docelowa.

Wybór oferty zależny od ceny waga 80%, od portfolio 20%. Portfolio

konieczne w ofercie z możliwością kontaktu do klienta w celu weryfikacji.

Przeniesienie pełnych praw do oprogramowania.

Wszelkie pytania o szczegóły proszę kierować na adres e-mail ponieważ

zapytanie może pomijać kwestie, które mogą być istotne do oferty.

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: xml jpg graphic, uga graphic design, j obs, html 5 pl, daty, cron design, wprowadzenie danych, ceneo, baza danych, ala, import xml mysql cron, xml import mysql php, xml quot, php import xml data mysql, mysql import xml, php xml html, cron import xml mysql, php import xml mysql, mysql xml import php, import cms html

O pracodawcy:
( 2 ocen ) Wolbrom, Poland

Numer ID Projektu: #5679887

Przyznany użytkownikowi:

myouzl

A proposal has not yet been provided

zł500 PLN w ciągu 14 dni
(13 ocen)
4.0