Zamknięty

103044 Projekt- Portal aukcyjny

Jak w tytule aukcje internetowe- funkcje takie same jak w wypadku innych stron tego typu (eBay, Allegro itd.)

Projekt graficzny serwisu

- indywidualna koncepcja,

- estetyczna kompozycja elementów graficznych,

- dostosowanie do charakteru działalności Nadawcy,

- optymalizacja ilości elementów graficznych do czasu wczytywania strony,

- przejrzysty układ treści i elementów nawigacyjnych (menu),

- typografia komputerowa,

Strona główna

Koncepcja graficzna:

- kolorystyka zgodna z całością serwisu,

- dobór elementów graficznych charakterystycznych dla przedmiotu serwisu,

- indywidualny projekt graficzny,

- ekspozycja logo i nazwy Firmy,

- lista najczęściej komentowanych aukcji,

- lista najnowszych aukcji,

- okno wyszukiwarki,

- czytelne i intuicyjne w obsłudze menu.

Podstrony

Wykonanie podstron na podstawie dostarczonych materiałów w podstawowej (angielskiej)

wersji językowej.

SYSTEM AUKCYJNY

System aukcyjny umożliwi odbiorcom serwisu rejestrację, logowanie oraz (po zalogowaniu) dodawanie

własnych aukcji / przedmiotów, a także zakup przedmiotów innych użytkowników.

Struktura bazy danych

Wykonanie struktury bazy danych aukcji obejmującej następujące dane:

1. Aukcje

- kategoria - dwupoziomowa lista kategorii, zarządzanych z poziomu panelu administracyjnego

- nazwa / tytuł

- opis aukcji (treść - tekst)

- max. 4 zdjęcia - pliki JPG

- cena

- Buy it Now

2. Użytkownicy (autorzy aukcji)

W bazie danych będzie również przechowywana tabela z użytkownikami, zawierająca pola:

- imię i nazwisko

- adres

- kod pocztowy

- miasto

- województwo (wybierane z listy world wide)

- telefon

- e-mail

- login

- hasło

Wyszukiwarka prosta

Okno wyszukiwania umożliwia wpisanie ciągu znaków, który jest wyszukiwany w tytułach

oraz opisach aukcji. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci tabeli identycznej z listą

aukcji,prezentowaną po wybraniu grupy aukcji drugiego (najniższego) poziomu.

Wyszukiwarka zaawansowana

Okno wyszukiwania umożliwia wpisanie ciągu znaków, który jest wyszukiwany w tytułach aukcji oraz

opcjonalnie w:

- opisach aukcji (pole zaznaczenia Szukaj także w opisach")

- tylko w aukcjach zawierających zdjęcie (pole zaznaczenia "tylko ze zdjęciami")

- w wybranej grupie głównej - pole wyboru (typu combobox) wyświetlające listę głównych grup produktów -

można wybrać tylko jedną

- w wybranej podgrupie - pole wyboru (typu combobox) wyświetlające listę wszystkich podgrup produktów -

dostępne po wybraniu grupy głównej (lista ograniczona do podgrup wybranej uprzednio grupy głównej).

Struktura podgrup w bazie danych będzie jednopoziomowa - tzn. do grup głównych mogą być podpinane

podgrupy, które zawierać będą aukcje, i jednocześnie aukcje mogą być podpinane wyłącznie do podgrup drugiego

poziomu.

Dodatkowo w wyszukiwarce zaawansowanej będzie możliwość ograniczenia wyszukiwanych aukcji wg

następujących kryteriów:

- cena od ... do ...,

- miejscowość (ogłoszeniodawcy),

- województwo (ogłoszeniodawcy).

- Buy it now

Lista podgrup

Niezależnie od mechanizmów wyszukiwawczych po wejściu na stronę główną serwisu w

menu pionowym (bocznym z lewej strony ekranu) wyświetlana będzie lista grup głównych w

postaci odnośników (linków). Wybór grupy głównej spowoduje wyświetlenie (w części środkowej

ekranu) listy podgrup drugiego poziomu, a wybór podgrupy powoduje wyświetlenie listy aukcji.

Lista aukcji

Po wybraniu podgrupy z listy opisanej w powyższym punkcie lub w wyniku wyszukiwania

wyświetlona zostanie lista aukcji (Lista przedmiotów do sprzedaży) zawierająca:(od lewej):

miniaturka zdjęcia - nazwa produktu - cena - cena z transportem - ilość ofert - ważność oferty -

ilość punktów sprzedawcy. Kolejność przedmiotów na liście ustalana będzie wg kolejności

wystawienia na sprzedaż. Dodatkowo użytkownik ma możliwość sortowania listy wg ceny, ceny z

transportem, ilości ofert oraz punktów sprzedawcy.

Opis szczegółowy aukcji

Po wyborze aukcji z listy wyświetlany będzie opis szczegółowy aukcji, obejmujący

następujące pola:

- zdjęcie główne (większa wersja zdjęcia wyświetlanego jako miniaturka na liście aukcji)

- cena (aktualna)

- data ważności

- dodatkowe zdjęcia (3 zdjęcia małe z możliwością powiększenia)

- dane ogłoszeniodawcy (login, telefon, e-mail, miasto i województwo)

- opis - pole tekstowe.

Opcje dostępne na stronie z opisem szczegółowym:

- dodaj do obserwowanych - dodaje aukcję do listy "Obserwowane aukcje" dostępnej w panelu

użytkownika - opcja dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników

- wyślij zapytanie do sprzedającego - powoduje otwarcie formularza kontaktowego,

umożliwiającego wysłanie wiadomości e-mail do sprzedającego bezpośrednio z poziomu strony

www

- Buy it now

- licytuj (umożliwia wpisanie oferowanej ceny, nie niższej od najwyższej złożonej już oferty)

- pozostałe przedmioty użytkownika - po kliknięciu odnośnika wszystkie sprzedawane

przedmioty danego użytkownika prezentowane są w formie listy oraz wyświetlane menu

pionowe z lewej strony listy z informacjami o ilości przedmiotów sprzedawanych w danej

kategorii przez konkretnego (wybranego) użytkownika.

Aby złożyć ofertę kupna, konieczne będzie uprzednie zalogowanie się do serwisu.

Informacja o zakupie produktu (wygraniu aukcji) przekazana zostanie do autora aukcji wraz z

danymi kupującego. Po zakończeniu licytacji sprzedający może skontaktować się z wybranym

oferentem poprzez formularz dostępny w panelu użytkownika.

Rejestracja użytkowników

Użytkownicy rejestrowani będą w systemie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na

stronie www. W formularzu wpisywane będą dane teleadresowe oraz propozycja loginu i hasła. Po

kontroli unikalności loginu (system sprawdzi, czy w bazie danych nie występuje już zaproponowany

login), na adres użytkownika automatycznie wysłany zostanie e-mail zawierający link z prośbą o

potwierdzenie rejestracji i po jego wybraniu (po potwierdzeniu) użytkownik uzyskuje prawo do

korzystania z usług serwisu, tzn. może licytować, zamieszczać aukcje oraz składać oferty zakupu.

Prawo do przeglądania ofert mają wszyscy odwiedzający stronę bez konieczności logowania.

Podczas rejestracji, użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zaznacza również opcję

czy chce otrzymywać faktury VAT. Na koniec po wprowadzeniu danych do formularza - poprzez

zaznaczenie okienka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela oraz

akceptuje regulamin serwisu a także potwierdza i oświadcza, że wszystkie wprowadzone dane są

zgodne ze stanem faktycznym.

Punktacja i system ocen dla sprzedawców

Kupujący po dokonaniu zakupu będą mogli wystawiać sprzedającemu ocenę: pozytywna, neutralna

i negatywna. Za pozytywny komentarz - 1pkt, za neutralny - 0 punktów, za negatywny - 1 punkt jest

odejmowany. Przy nazwie sprzedawcy będą widniały ikony oraz suma punktów.

Dodatkowo sprzedawca będzie miał możliwość (w przypadku oceny negatywnej) dopisać własny

komentarz do wystawionej oceny.

Fakturowanie

Raz w miesiącu system będzie generował dla sprzedawców faktury, (za wszystkie opłaty na

rzecz serwisu) wraz ze specyfikacją oraz umieszczał je w panelu administracyjnym użytkownika,

(do pobrania) oraz dodatkowo wysyłał automatycznie na skrzynkę użytkownika.

Reklama - promocja aukcji

W panelu użytkownika każdy sprzedawca będzie miał możliwość promowania swoich

przedmiotów poprzez umieszczenie swojego przedmiotu na początku listy danej kategorii, poprzez

podświetlenie danego przedmiotu w liście w danej kategorii, poprzez umieszczenie banera z

odnośnikiem do przedmiotu na stronie głównej serwisu - gdzie będzie wydzielone na to specjalne

miejsce. Sprzedawca w prosty sposób może wybrać przedmiot, który chce wypromować oraz rodzaj

promocji. Poprzez jedno kliknięcie promuje przedmiot we wcześniej wybrany sposób - a system

automatycznie potrąci wymaganą kwotę z rachunku technicznego.

Panel użytkownika

Zalogowani użytkownicy uzyskają dostęp do dodatkowych stron, składających się na panel

użytkownika. W ramach panelu użytkownika system udostępni użytkownikowi:

1. Możliwość zamieszczania aukcji - termin ważności aukcji nie może przekroczyć ustalonego limitu

(ustawienie globalne dla wszystkich aukcji w serwisie).

2. Możliwość kasowania swoich aukcji.

3. Możliwość dodania treści do opisu aukcji.

4.

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: wg logo design, uk logo design to buy, ug logo design, strony dla logo design, pro ma system, ni logo design, nika nika, nazwa firmy logo, logo tekst design, logo projekt design, logo grup, logo do pobrania, logo dla firmy, logo design ka, logo design ce, j obs, ebay o, design logo grup, buy pro design logo, buy a logo uk

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Leamington Spa, United Kingdom

Numer ID Projektu: #5675045