Zamknięty

100149 System do egzaminacji (elearning, moodle)

Zlecę wykonanie platformy egzaminacyjnej na bazie Moodle lub innego oprogramowania GNU GPL/Open Source które będzie umożliwiało po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji i dodatkowych funkcjonalności przeprowadzenie egzaminów.

Szczegółowy opis funkcjonalności oraz schematy znajdują się w pliku z dokumentacją (po angielsku):

[url removed, login to view]

Koncepcja ogólna:

Każdy z egzaminów będzie zawierał maksymalnie 5 komponentów, z czego 3 będą testować za pomocą typowych pytań Moodle, jeden będzie testował za pomocą pytania typu Esej a jeden będzie testował poprzez odtwarzanie poleceń (embeded video) i nagrywanie odpowiedzi egzaminowanego. Nagranie to można pobrać z systemu oraz wyświetlić i odtworzyć.

Każdy z komponentów będzie oceniany w innej skali, suma wszystkich ocen da obraz poziomu umiejętności egzaminowanego.

Wyniki każdej części oraz suma będą prezentowane na certyfikacie lub zaświadczeniu, które będzie drukowane z systemu, a każdy taki dokument będzie można sprawdzić podając jego dane na stronie weryfikacji.

W systemie będzie kilka typów kont: administrator, egzaminator, kandydat (egzaminowany), pracodawca (który przypisuje kandydatów do egzaminów i może oglądać ich wyniki), partner (który sprzedaje egzaminy do pracodawców).

Elementem zlecenia jest też wykonanie zestawu testowego dwóch różnych egzaminów (z fałszywymi danymi) wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi oraz conajmniej po jednym typie każdego konta aby można było przetestować wszystkie funkcjonalności.

Dopuszczalne jest korzytanie z płatnych modułów Moodle i innego płatnego oprogramowania (np. do nagrywania video) o ile cena będzie osobno ujęta w wycenie pracy.

Wybór środowiska programistycznego oraz technologii pozostawiam wykonawcy, choć preferowane jest Moodle/PHP/SQL.

Szczegółowy opis funkcjonalności oraz schematy znajdują się w pliku z dokumentacją (po angielsku):

[url removed, login to view]

Inne informacje:

- praca w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie (osoby) lub umowę na wykonanie systemu (firmy) wraz z karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy (5% wartości umowy za każdy tydzień opóźnienia).

- płatność w 4 ratach na podstawie oddawanych części projektu (do wspólnego ustalenia)

- ostatnia płatność nastąpi po przetestowaniu systemu i załatwieniu wszystkich zgłoszeń serwisowych i poprawek

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: uj, elearning c#, fa, embeded system, elearning, elearning moodle, depositfiles, kar files, moodle moodle, sql moodle, moodle php sql, moodle sql, elearning video php, gnu gpl, elearning video, moodle administrator, moodle system, video elearning

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5672226