Zamknięty

79646 Zlecę stworzenie dużej hurtowni internetowej

Zlecę stworzenie dużego hurtowni internetowej. Proszę o składanie tylko poważnych, konkretnych i przemyślanych ofert.

W związku z tym, że konieczne jest wykonanie dużej hurtowni internetowej, z góry odrzucane będą następujące oferty:

- oferty rażąco tanie (oferty za kilkaset czy kilkatysięcy zł nie będą traktowane poważnie),

- gdy nie zostanie podany wstępny koszt wykonania portalu,

- gdy nie zostanie podany wstępny termin realizacji.

Zdajemy sobie sprawę, że ostateczna wycena i termin realizacji może różnić od wstępnej propozycji. Nie mniej oferty muszą być przemyślane, jeśli ostateczna wycena i termin realizacji będą się różnić o ponad 15% od wstępnej propozycji, oferty takie będą odrzucane.

Jako czas realizacji hurtowni internetowej, proszę podawać ilość dni roboczych (nie kalendarzowych).

Przedmiotem zlecenia jest stworzenie innowacyjnej hurtowni internetowej, będącej powiązaniem dziedzin e-mall (internetowe centrum handlowe) oraz e-procurement (e-zaopatrzenia).

Główne funkcjonalności hurtowni internetowej:

- w ramach centrum handlowego działać mają hurtownicy oraz detaliści,

- administrator serwisu musi mieć możliwość weryfikacji danych o hurtownikach i detalistach (konieczne jest sprawdzenie czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą); podczas rejestracji użytkownik musi mieć możliwość wysłania skanów umożliwiających weryfikację danych,

- za dodawanie produktów wszystkich hurtowników odpowiedzialny jest administrator serwisu (hurtownicy nie mogą dodawać produktów, ani nawet ich usuwać),

- hurtownicy muszą mieć dostęp do panelu hurtownika, celem analizy jakie ich produkty są w sprzedaży, kiedy zostały złożone zamówienia, przez kogo i w jakiej ilości i wartości,

- użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do oferty hurtowników (widoczne są tylko produkty, ale bez cen),

- po udanym założeniu konta przez \"detalistę\" i pomyślnym przejściu weryfikacji, detalista może złożyć wniosek do wybranych hurtowników z prośbą o możliwość dostępu do szczegółowej oferty wybranych hurtowników,

- decyzję, czy dany \"detalista\" będzie mógł podejrzeć ofertę (będzie widział wtedy ceny oraz stany magazynowe produktów) należy do samego hurtownika (jeśli hurtownik udzieli zgody takiemu detaliście, wtedy będzie mógł taki detalista zakupić produkty u takiego hurtownika),

- dany hurtownik będzie mógł każdemu z użytkowników udzielić indywidualnego rabatu,

- podczas składania zamówienia, detalista będzie mógł zakupić jednocześnie produkty u więcej niż jednego hurtownika (system ma sumować wartość zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki wszystkich hurtowników u których dokonuje zamówienia; po złożeniu zamówienia, każdy z hurtowników otrzymuje informację jakie produkty zostały u niego zakupione; hurtownicy nie widzą zamówionych pozycji u innych hurtowników),

- płatność jest dokonywana na konto bankowe administratora serwisu (administrator serwisu dokonuje wpłaty później na konta poszczególnych hurtowników),

- administrator musi posiadać możliwość określenia wielkości prowizji od każdego hurtownika z osobna (prowizja naliczana jest od wielkości sprzedaży),

- system musi generować co miesięczne raporty dla hurtowników (w postaci plików PDF, które mają być wysyłane z poziomu CRON-a na adresy email hurtowników. Raporty muszą zawierać historię transakcji w danym miesiącu, wielkość sprzedaży oraz kwotę prowizji jaką musiał hurtownik zapłacić w danym miesiącu),

- system musi generować co miesięczne raporty dla detalistów (w postaci plików PDF, które mają być wysyłane z poziomu CRON-a na adresy email detalistów. Raporty muszą zawierać historię transakcji w danym miesiącu, wielkość zakupu oraz historię należności i płatności w danymi miesiącu).

Wycena ma zawierać również kompleksowe wykonanie grafiki hurtowni internetowej.

Hurtownia internetowa musi zostać stworzona w oparciu o autorskie rozwiązania (wykorzystanie ogólnodostępnych nieautorskich systemów CMS jest niedopuszczalne).

Do oferentów, którzy podadzą wstępny termin realizacji oraz wstępny koszt wykonania hurtowni internetowej, zostanie wysłana szczegółowa specyfikacja.

Umiejętności: CSS, Projekty graficzne, HTML, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: pro ma system, cron design, alno, zlecenia internetowe, pro z, ra, lane, histori, ej, ana, owa email, pro cron, procurement system, detalist, email cy, pomy

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Warszawa, Poland

Numer ID Projektu: #5652340