Anulowany

Napisz oprogramowanie

Projekt: Aplikacja mobilna do pracy zdalnej w systemie CMMS/EAM

Technologie: Java, JavaFX, Protobuf, H2 database

Termin wykonania: 4 miesiące

Okres rozpoczęcia projektu: do marca 2016

Narzędzia: Ant, Maven, SceneBuilder (FXML), Tablety przemysłowe

Zarządzanie: Atlassian Jira, Bamboo + AWS,

Dostarczone dane: Wymagania funkcjonalne, Nawigacja, Projekt interfejsu użytkownika UX,

Opis funkcjonalny: Aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Windows 8.1/Windows 10. Aplikacja w trybie pełnoekranowym umożliwiająca pracę zdalną dla pracowników serwisu. Dane w aplikacji mogą być pobierane online z serwera REST z danymi protobuf lub synchronizowane do pracy offline tą samą metodą komunikacji ale z zapisem danych lokalnie do bazy danych (H2). Operator może zidentyfikować szukany obiekt poprzez czytnik kodów kreskowych lub czytnik RFID (HF Mifare). Po odczytaniu obiektu wyświetlenie informacji o obiekcie i możliwość wykonania podstawowych operacji.

Stories:

- szkielet aplikacji - szkielet aplikacji, menu startowe, pełny ekran, kontrolki powiększone rozmiary do pracy ręcznej

- wymiana informacji z serwerem do trybu offline - komunikacja z serwerem http/REST i wymianą informacji za pomocą obiektów protobuf

- wymiana informacji w trybie online - komunikacja z serwerem http/REST i wymianą informacji za pomocą obiektów protobuf i zapisywanie danych w lokalnej bazie danych. Założenie nowej bazy danych przy każdej synchronizacji.

- odczyt identyfikatora poprzez kod kreskowy - odczytanie identyfikatora przez kod kreskowy. Dostarczone zostaną biblioteki/kod odpowiedzialny za odczyt kodu na wybranym urządzeniu przemysłowym

- odczyt identyfikatora poprzez rfid - odczytanie identyfikatora przez tag RFID. Dostarczone zostaną biblioteki/kod odpowiedzialny za odczyt kodu na wybranym urządzeniu przemysłowym

- widok produktu (właściwości, struktura, dane elementu, parametry elementu, pliki, zgłoszenia serwisowe) - widok produktu oraz jego właściwości (do 30 parametrów). Przeglądanie struktury produktu (drzewo elementów), dane elementu (do 30 parametrów), lista plików podłączonych do produktu, lista zgłoszeń serwisowych dla produktu.

- przeglądanie dokumentacji - każdy produkt może mieć swoją strukturę dokumentacji (drzewo obiektów powiązane z plikiem/stroną). Możliwość wybrania danego obiektu i wyświetlenia dokumentu PDF za pomocą zewnętrznej aplikacji (adobe pdf lub podobny)

Oczekiwane artefakty:

- kod źródłowy w repozytorium wynikowym Bitbucket

- testy jednostkowe/integracyjne dla głównych kontrolerów funkcjonalnych (business logic)

- praca na udostępnionej instancji Jira z logowaniem postępu prac

Umiejętności: Java, JavaFX

Zobacz więcej: post stories online, emulate rfid tag, rfid tag reader toll booth, rfid tag design, rfid tag, rfid tag project, custom rfid tag, wifi rfid tag, php class rfid tag mysql, saving rfid tag mysql database using java, track employees rfid tag

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #9469583

2 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł15509 do tego projektu

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /JavaFX/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/iO Więcej

zł15463 PLN w ciągu 45 dni
(7 Oceny)
5.6
ensteam

Witam Jesteśmy zespołem programistów z Krakowa. Tworzymy zwinnie – w zależności od charakteru projektu wykorzystujemy zwinne metodyki realizacji projektów takie jak Scrum czy Kanban. Agile nie jest jedyną metody Więcej

zł15555 PLN w ciągu 45 dni
(0 Oceny)
0.0