Zamknięty

Linux (debian), PHP, biblioteki Zend Framework 1 (MVC), Ext Js 4 (MVC), Flot, tcpdf, Leaflet

Wymagania dla osoby, która zajęłaby się modernizacją naszego systemu:

Wymagania podstawowe (konieczne minimum):

- znajomość systemu Linux (debian) od strony użytkownika

- bardzo dobra znajomość PHP (programowanie obiektowe)

- bardzo dobra znajomość biblioteki Zend Framework 1 (MVC)

- bardzo dobra znajomość biblioteki Ext Js 4 (MVC)

Wymagania dodatkowe (opcjonalne):

- znajomość konfigurowania i obsługi serwerów Apache2 oraz Postgresql

- znajomość bibliotek Flot, jQuery, Leaflet, tcpdf

Umiejętności: jQuery / Prototype

Zobacz więcej: mvc framework php, js framework, zend framework, tcpdf, programowanie, mvc jquery, MVC 4, leaflet js, ext, php zend jquery, postgresql linux, jquery flot, jquery php mvc framework, jquery postgresql, php debian, tcpdf zend, linux jquery, php postgresql, prototype js, jquery php zend

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Mielec, Poland

Numer ID Projektu: #7210810