Ukończone

81623 Funkcja/klasa Flash Action Script 3

W Action Script 3 dostępne są klasy URLRequest oraz URLLoader, za pomocą których można wysłać dane metodą POST do zdalnego formularza. Dla klasy URLLoader dostępny jest szereg eventów (patrz strona Adobe) np po odebraniu odpowiedzi serwera na wysłane dane POST. Jednak brakuje eventów, które wywołają wybrane funkcje w momencie rozpoczęcia oraz zakonczenia wysyłania danych POST przez aplikację Flash.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie klasy lub funkcji AS3 do wysyłania danych metodą POST do zdalnego formularza, która będzie posiadała eventy wywołujące wybrane funkcje po rozpoczęciu i zakończeniu wysłania danych POST.

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: uj, action script, ane flash, as3 ane, flash action, adobe ane, action script flash, adobe as3, flash adobe script, script flash as3, flash as3 script, adobe script, flash script post, lub script, flash action Script

O pracodawcy:
( 11 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5654260

Przyznany użytkownikowi:

artifexzl

A proposal has not yet been provided

zł50 PLN w ciągu 2 dni
(1 Ocena)
2.2