Zamknięty

51271 Modyfikacja kodu VBA Excel

Posiadam gotowy (działający) plik w excel-u, w którym w menu okienkowym wybiera się 4 opcje, zaznacza obszar zmiennych i oblicza pewne wyniki. Chcę, tak zmodyfikować plik, aby na stałe wybrać dane i opcje, oraz wyłączyć menu, a wyliczenia otrzymać po kliknięciu np. na przycisk. VBAProject nie jest zabezpieczony hasłem, znajdują się opisy kodu.

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: vba excel, vba e, opisy , modyfikacja, excel w, vbaproject, excel menu vba, vba excel menu, vbaproject excel, menu excel, menu vba, menu vba excel, vba menu, excel vba menu, menu excel vba

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5625270