Anulowany

53847 Podstawy programowania zaliczenie semestr II

Proszę o objaśnienie programu (każdej ze struktur, ewe. linijek) co robią, dlaczego tak a nie inaczej robi. Trzy części mają być w trzech różnych plikach (programach), wszystko w konsoli nie gui. Musi być gotowe na sobotę (w sobotę już to muszę mieć).

CZ. I

Napisać program realizujący przetwarzanie danych pogrupowanych w struktury.

Dane:

*rekord kartoteki \"płyta\" zawiera: identyfikator płyty, identyfikator wykonawcy, listę utworów (może być zrealizowana za pomocą tablicy) wraz z identyfikatorami wykonawców;

*rekord kartoteki \"piosenkarz\" zawiera: identyfikator wykonawcy, imię i nazwisko wykonawcy, datę urodzenia, adres do korespondencji.

Program ma umożliwiać:

*zapisywanie kreślonych operacji na danych - dla wskazanego piosenkarza (podawane jest jego nazwisko) podanie jego pełnych danych oraz listy wykonywanych przez niego utworów łącznie z identyfikatorami płyt, na których się one znajdują;

*funkcja zaproponowania przez studenta);

CZ. II

Zmodyfikować część programu (realizującego podany wcześniej temat) tak, aby działała z wykorzystaniem wskaźników.

CZ. III

Rozwinąć program tak, aby zaprezentować podstawowe własności programowania obiektowego (enkapsulację, dziedziczenie, polimorfizm).

W tym celu należy utworzyć co najmniej jedną hierarchię klas (wyprowadzając ją z dowolnie wybranej, zdefiniowanej wcześniej struktury), np. płyty, płyty z utworami pojedyńczych wykonawców, płyty \"składanki\" itp.

Każda klasa powinna zawierać składowe prywatne i publiczne.

W każdej klasie powinien zostać zdefiniowany konstruktor.

Klasy pochodne powinny dodawać nowe metody, a także modyfikować działanie wybranych metod z klasy podstawowej.

Polimorfizm może zostać zaprezentowany poprzez utworzenie wskaźnika do klasy podstawowej, a następnie posługikwanie się tym wskaźnikiem w celu wykonywania metod na rzecz obiektów klas pochodnych.

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: nika nika, klas, kre, imi, ii, ewe, konstruktor

O pracodawcy:
( 7 ocen ) Sochaczew, Poland

Numer ID Projektu: #5627727