Zamknięty

17501 Programista C# .NET do projektu na Windows Mobile

Firma BinarTech sp. j. zleci wykonanie aplikacji na urządzenia PDA/smartphone:

- aplikacja musi działać na urządzeniach opartych o Windows Mobile 5/6

- obsługa urządzeń z dotykowym i zwykłym ekranem

- obsługa urządzeń z klawiaturą qwerty i numeryczną (telefoniczną)

- obsługa wbudowanych i zewnętrznych (bluetooth) odbiorników GPS

- możliwość pracy aplikacji w tle ze współdzieleniem odbiornika GPS z innymi uruchomionymi aplikacjami

- aplikacja jest klientem w architekturze klient-serwer

- nawiązywanie połączeń TCP/IP przez GPRS wbudowany lub za pośrednictwem telefonu komórkowego (przez bluetooth)

- prosta grafika aplikacji na podstawie dostarczonych projektów (standarowe elementy interfejsu użytkownika, wyświetlanie statycznych obrazów z zasobów)

Projekt powinien być wykonany w C# .NET Compact Framework (najlepiej wersji 2.0) lub natywnie w C++

Więcej szczegółów (szczególowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, specyfikacje protokołów komunikacyjnych, algorytmy realizujące główną funkcjonalność programu, itd.) udostępnione będą zainteresowanym.

Forma współpracy: umowa o dzieło / umowa zlecenie

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: windows mobile 5.5, j obs, zlecenie przez net, windows-ce, windows ce, serwer, projektu, net compact, gps gprs, c#net, c# net, net framework bluetooth, windows tcp, tcp gps, pda net framework, net gps gprs, tcp gps net, net gps, gps tcp, gprs tcp

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Opole, Poland

Numer ID Projektu: #5593362