Ukończone

49732 Skrypt VB w Excelu

Zlecę wykonanie makra w VB lub dowolnej innej technologii, która pozwoli na wygenerowanie arkusza excela z danymi będącymi złączeniem danych z kilku innych plików XLS w katalogu bieżącym.

Pliki z danymi źródłowymi mają różne nazwy kolumn (wiersz nagłówkowy arkusza). Plik wynikowy powinien być tworzony na podstawie konfigurowalnego słownika.

Przykładowo:

Plik źródłowy 1 zawiera kolumny

Antoni, Tadeusz, Roman

1, 2, 3

4, 5, 6

Plik źródłowy 2 zawiera kolumny

Zenon, Tomasz, Anna

4, 5, 6

7, 8, 9

Plik wynikowy w wierszu nagłówkowym zawiera kolumny

Ala, Basia, Cezary

Słownik określa, że dla pliku źródłowego 1 dane w kolumnie

Ala = Tadeusz * 2 (formuła xls)

Basia = Antoni

Cezary = Roman

Słownik określa, że dla pliku źródłowego 2 dane w kolumnie

Ala = Zenon + Tomasz

Basia = Tomasz

Cezary = Anna

W efekcie plik wynikowy powinien mieć postać:

Ala, Basia, Cezary

4, 1, 3

10, 4, 6

9, 5, 6

15, 8, 9

Słownik powinien być definiowany i modyfikowalny w osobnym arkuszu skoroszytu pliku wynikowego.

Domyślne złączenie (w przypadku braku definicji w słowniku dla danej nazwy pliku) to próba złączenia danych z kolumny o takiej samej nazwie z pliku źródłowego.

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: w-9, roman s, anna s, 9 w, formu, domy, ala, lne

O pracodawcy:
( 13 ocen ) WARSZAWA, Poland

Numer ID Projektu: #5623810

Przyznany użytkownikowi:

lucek

A proposal has not yet been provided

zł100 PLN w ciągu 3 dni
(2 ocen)
1.4