Zamknięty

18337 Tłumaczenie C++ -> Delphi. WinApi, COM

Zadanie polega na dodaniu elementu do menu kontekstowego (popup menu) strony WWW załadowanej do TWebBrowser. Prawie mi się to udało - mój element w menu pokazuje się, ale jest nieaktywny (disabled). Kod źródłowy w Delphi (5) w załączniku.

Mam DZIAŁAJĄCE przykłady w C++

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Moje tłumaczenie C++ -> Delphi ma błedy (2 ?), ale nie znam C++ wystarczająco dobrze :-(

Mój kod źródłowy używa modułów z Embedded Web Browser - [url removed, login to view]

*********** Ogólna zasada działania:

1) trzeba coś załadować do TWebBrowser, np.

[url removed, login to view](\'about:blank\');

2) Gdy strona się załaduje. dodajemy nasz IDocHostUIHandler (kod TDocHostUIHandler w załączniku)

... TForm1

...

private

FDocHostUIHandler: TDocHostUIHandler;

procedure [url removed, login to view](Sender: TObject);

var

CustDoc: ICustomDoc;

begin

FDocHostUIHandler := [url removed, login to view];

if [url removed, login to view](ICustomDoc, CustDoc) = S_OK then

[url removed, login to view](FDocHostUIHandler);

...

3) Gdy klikniemy prawym guzikiem myszy na TWebBrowser, wywoływana jest nasza funkcja TDocHostUIHandler.ShowContextMenu. Ładujemy standardowe menu, dodajemy nasz element i wyświetlamy to PopupMenu.

Mój element w menu jest widoczny, ale nieaktywny.

Potrzebuję:

1) dodać aktywny (enabled) element na górze menu kontekstowego i reagować na jego kliknięcie,

2) dodać element z SubMenu - jak na zdjęciu na

[url removed, login to view]

*********** PRZYKŁADY:

DZIAŁAJĄCE przykłady w C++

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Podobne w Delphi

[url removed, login to view];page=2

Informacje o menu WebBrowser\'a

[url removed, login to view]

Inny przykład w C++ (Scenario 3)

[url removed, login to view]

Co na to Microsoft

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]([url removed, login to view]).aspx

Artykuł o IDocHostUIHandler

[url removed, login to view]

Dodanie elementu z submenu - function [url removed, login to view]

[url removed, login to view];path=%2Fcomponent%2FVirtualShellTools%2FSource%2FVirtualShellUtilities.pas&sc=

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: www t mobile.com, www t mobile com, $t z, nektra, article w com, microsoft com, uda, strona in, si c, shell sc, GT, edy, atl, delphi web page, html submenu, atl menu, microsoft embedded web, function delphi, webbrowser com, library delphi

O pracodawcy:
( 2 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5594158