Zamknięty

39602 wdrożenie workflow na Sharepoint Services v3

Przedmiotem zlecenia jest wdrożenie obiegu faktur firmowych w oparciu o mechanizm WSS v3

Elementy funkcjonalne:

-pobranie obrazu faktury z udziału sieciowego lub bezpośrednio ze skanera (przykładowo kontrolka viscomsoft)

-zapisanie faktury w rejestrze faktur wraz z odpowiednimi atrybutami, wprowadzanymi ręcznie (numer, data, rodzaj, kontrahent, kwota netto, brutto, data płatności, centrum kosztów etc.)

-uruchomienie procesu workflow przez skierowanie faktury na pierwszy poziom akceptacji wg centrum kosztów

-w zależności od atrybutów (kwota, rodzaj etc) skierowanie faktury do drugiego poziomu akceptacji

-wydruk metryczki faktury w formie nadającej się do przyklejenia na odwrocie (wpłyneło, osoba akceptująca, centrum kosztów etc.)

-w ostatniej fazie workflow formatka potwierdzająca rejestrację danej FV w systemie FK

Założenia:

-wykorzystanie bazy użytkowników z AD

-implementacja systemu alertów (mail + zestawienie po zalogowaniu się) faktur przeterminowanych lub do zapłacenia w ciągu najbliższych dni

-osobny workflow dla faktur pro-forma (m.in. brak ewidencji w rejestrze faktur standardowych)

-edytor tabeli z poziomami akceptacji kwotowej (loginA akceptuje FV <500PLN, loginB < 1000PLN etc.)

-zestawienia (eksportowalny raport) dzienne/tygodniowe/miesięczne/roczne po loginie, centrum kosztów, kwotach i kontrahencie

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: wp services, wg&r, pro z, zap, workflow, sharepoint services, R pro, wss workflow, pro forma, workflow workflow, mail services, sharepoint wss, wss

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5614220