W Toku

ilustracje dla dzieci / illustrations for children closed

***** PL ***** Poszukuję osoby, do stworzenia kilkunastu ilustracje dla dzieci na opaski o wymiarach 194 mm x 24 mm w oparciu o makietę, którą dostarczę. Ilustracja wykonana powinna być w .psd (warstwy z możliwością edycji), może być również .cdr Przykłady w załączniku.

***** ANG ***** I am looking for a person to create illustrations for children for 194 mm x 24 mm bands (I will provide the model). The illustration should be made in .psd (editable layers), it can also be .cdr Examples in the annex.

Umiejętności: Karykatury i rysunki, Ilustracja, Illustrator, Photoshop, Projektowanie w Photoshopie

Numer ID Projektu: #18377809