Anulowany

Puthon 2.7 Certificate Authority (CA). - open to bidding

Projekt składa się z dwóch części: serwera CA i klienta.

Serwer CA

ma się przedstawiać certyfikatem (self-signed, albo podpisanym przez inny serwer CA, który trzeba wtedy też zaimplementować),

ma nasłuchiwać w oczekiwaniu na Certificate Signing Request (CSR) od klientów,

CSR-y mają być zgodne z formatem X509,

w odpowiedzi na CSR i sprawdzeniu jego poprawności, serwer ma wygenerować dla klienta certyfikat w formacie X509 i wysłać go do klienta przez szyfrowane połączenie,

wysyłać certyfikat żądanej osoby, w szczególności certyfikat własnego klucza,

serwer powinien pozwalać też na wycofanie certyfikatu; wtedy powinien on być przeniesiony na listę certyfikatów wycofanych (Certficate Revocation List, CRL), która powinna być możliwa do sprawdzenia przez klienta (możliwa do pobrania w całości, ewentualnie serwer może odpowiedzieć na zapytanie czy dany certyfikat jest jeszcze ważny).

Klient

ma nawiązywać szyfrowane połączenie z serwerem CA,

wysyłać, zgodne z formatem X509, zapytanie o certyfikat (CSR),

pobierać certyfikat i sprawdzać jego zgodność,

wysyłać inne pytania do serwera (jak opisane wyżej w funkcjonalności serwera).

Projekt może (powinien) korzystać z modułów stworzonych w ramach poprzednich zadań. Projekt ma być wykonany samodzielnie! Można korzystać z gotowych framework-ów, które nie udostępniają implementacji samego protokołu.

Umiejętności: Android, Programowanie w C++, Mobile App Development, MySQL, PHP

Zobacz więcej: puthon, Csr, php certificate, certificate php, si phone, x509 certificate

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Donetsk, Ukraine

Numer ID Projektu: #6935868

skind

A proposal has not yet been provided

zł442 PLN w ciągu 3 dni
(8 Oceny)
3.8
IHTTtrkNIjsu

We are experienced in software development, Linux, Java, Python, advanced numerical computations, data analysis, crawler development etc. Our skkype is: solverio. Our website is: solv e r . i o

zł466 PLN w ciągu 30 dni
(0 Oceny)
0.0