Zamknięty

Dodatki do subiekta GT - budżety. Łączny budżet do 50 000 zł

Pilnie potrzebne:

Program do importowania zamówień do Subiekt GT zamówienia ebay, program do pobierania zamówień z api ebay - budżet 8000 zł (musi obsługiwać aukcje wariantowe!)

Program do zarzadzania przygotowaniem paczki, przypisanie zk do pracownika, generowanie plików pod ups,dpd,gls - budżet 5000 zł

Program do importownia zamówień z amazon i amazona fba(API) budżet 6000 zł

Program do zarządzania stanami towaru na ebay budżet 1000 zł

Program odczytuje raporty stanów z ebay i odpowiednio aktualizuje baze danych budżet 1000 zł

Program importuje przedpłaty do zamówień z paypal budżet 2000 zł

Program do zbiorczego realizowania zamówień na Subiekt GT - budżet 1000 zł

Program do importowania zamówień ręcznie z pliku CSV Ebay, (uwaga! musi obsługiwać aukcje wariantowe), amazon - budżet 2000 zł

System do przygotowania i zeskanowania paczki na magazynie - budżet 3500 zł

UPS Today – organizacja całego procesu generowania listów przewozowych - budżet 600 zł

Oznaczanie kurierów – ebay budżet 500 zł

Program do pobrania zamówień z Amazon FBA - budżet 1000 zł

Program do generowania pliku do oznaczenia zamówień - budżet 1000 zł

Program do importu zamówień do subiekt oraz do oznaczenia ich na panelu allegro - budżet 500 zł

Program do pobierania zamówień z allegro - budżet 500 zł

Automatyczne oznaczenia zamówień na ebay budżet 500 zł

Program ma odczytać raport zwrócony z procesu oznaczania i odpowiednio umieszczać informacje w Subiekcie budżet 500 zł

Program pobiera zamówienia z IAI shop i dodaje do subiekta budżet 500 zł

Program oznacza zamówienia na panelu iai budżet 500 zł

Program odpowiednio zmienia flagi dla zamówień nie z amazona, budżet 500 zł

Program pobiera czas obsługi danej reklamacji i zapisuje w kolumnie time w programie asystent budżet 500 zł

Program do wysyłania hurtowego faktur - budżet 500 zł

Program do automatycznego ponownego wyłaczenia i właczenia aukcji - ebay budżet 500 zł

Program generuje raport podatków vat i wysyła na email - budżet 1000 zł

System do zarządzania zwrotami - budżet 1000 zł

Program służy do zarządzania stanami towaru w subiekt - budżet 1000 zł

Program do poprawiania uwag dla zamówień zablokowanych - budżet 500 zł

Urgently needed:

Program for importing orders to Subiekt GT eBay orders, program for collecting orders from api ebay - budget 8000 PLN (it must support variant auctions!)

Program for managing package preparation, assigning zk to an employee, generating files under ups, dpd, gls - budget PLN 5000

Program for importing orders from amazon and amazon fba (API) budget PLN 6,000

Program for the management of goods on ebay budget PLN 1000

The program reads state reports from eBay and updates the budget database 1000 PLN accordingly

The program imports prepayments to orders with paypal budget of 2000 PLN

The program for collective fulfillment of orders for Subiekt GT - PLN 1000 budget

The program to import orders manually from the CSV Ebay file, (note! Must support variant auctions), amazon - budget PLN 2000

A system for preparing and scanning a package in a warehouse - a budget of PLN 3,500

UPS Today - organization of the entire process of generating waybills - budget PLN 600

Determination of couriers - eBay budget PLN 500

Program to download orders from Amazon FBA - budget PLN 1000

Program to generate a file to mark orders - budget PLN 1000

Program for importing orders to the sales person and marking them on the allegro panel - budget PLN 500

Program to download orders from allegro - budget PLN 500

Automatic order markings on ebay budget PLN 500

The program is to read the report returned from the marking process and to properly place information in the Treasury budget of PLN 500

The program collects orders from the IAI shop and adds 500 PLN to the agent

The program means orders on the panel and a budget of PLN 500

The program appropriately changes the flags for orders not from Amazon, budget 500 PLN

The program takes the time of handling a given complaint and saves the budget assistant PLN 500 in the program time column

Program for sending wholesale invoices - budget PLN 500

The program to automatically turn off and turn on the auction - ebay budget PLN 500

The program generates a VAT tax report and sends it to an email - PLN 1000 budget

Returns management system - budget PLN 1000

The program is used to manage item states in a subject - PLN 1000 budget

Program to correct comments for blocked orders - budget PLN 500

Umiejętności: eBay, Excel, PHP, Architektura oprogramowania, XML

Zobacz więcej: 如何增加facebook like, facebook如何让别人关注我, 如何命名公司, 如何给品牌起名字, 个人网页制作, 如何创建自己的网页, 注册域名后如何使用, 如何建站, 如何创建个人网页, помогите составить сНОвО иС йукв, составить сНОвО иС йукв Đ° Đ° Đş Đť р т ф, составить сНОвО иС доступных йукв, что Са сНОвО Đž Đľ Đ˝, какОо сНОвО получится иС йукв, какио сНОва иС 7 йукв ПОМнО составить , составить сНОва иС йукв Đž Đż р с т, сНОва иС йукв т Đž в Đ° р, 日文遊戲翻譯工作, 英日工作, 導入 事例 掲載 の お願い

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Szczecin, Poland

Numer ID Projektu: #19076796

7 freelancerów złożyło ofertę za $16825 w tym projekcie

KashirinA

Dear client Honorable Senior I am happy to apply in your project. Your project is interesting to me. I have good skills about php and xml and api expert i am pretty sure I can meet your demand I think that your Więcej

$20000 USD w ciągu 10 dni
(118 Oceny)
7.3
cestis

Cześć, mam duże doświadczenie w tworzeniu scraperów i skryptów PHP. Mam udokumentowane doświadczenie z eBayem na freelancerze. Myślę, że byłbym w stanie zrobić wymienione programy. Proszę o kontakt. Wystawiam FV. Więcej

$20000 USD w ciągu 30 dni
(68 Oceny)
5.7
paliborek

Witam, Jestem autorem aplikacji INSUSO - [login to view URL] , która jest na etapie w pełni działających testów. Moja aplikacja również przeznaczona jest na rynek ecommerce. Moje portfolio: [login to view URL]

$10000 USD w ciągu 30 dni
(24 Oceny)
5.3
filiprak

I'm a web developer at LoJack company at Warsaw. My interests are COMPUTER GRAPHICS and WEB DEVELOPMENT. Got a Bachelor's deg. in COMPUTER SCIENCE. My favourite technologies I work with: Languages: JavaScript - Więcej

$16666 USD w ciągu 30 dni
(13 Oceny)
4.9
szfrankyy

I am a javascript, php (and many others) developer, I can enter into this project both the whole, or some of the parts. I think that I wolud be great if you contact me to provide details of foreseen cooperation. If yo Więcej

$15555 USD w ciągu 33 dni
(1 Ocena)
0.8
Phoenixdevelops

Dzień dobry, chętnie podejmiemy się napisania wtyczek wymienionych w opisie zlecenia. Proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. [login to view URL] Pozdrawiam, Piotr

$18888 USD w ciągu 30 dni
(0 Oceny)
0.0
prestalovepl

Dzień dobry, jestem studentem informatyki na PJATK w Warszawie. Posiadam doświadczenie w rozwiązaniach integrujących subiekta. Pracę możemy rozpocząć od zaraz. Ekipa 3 osobowa. Zapraszam do kontaktu w celu ustaleni Więcej

$16666 USD w ciągu 10 dni
(0 Oceny)
0.0