Zamknięty

Dokończenie Programu Reddit Autolinker -- 2

Program ma za zadanie ustawianie kolejki i wysłanie postów do danego subreddita. Program łączy się z bazą danych Wordpress i wybiera posty z danej kategorii i wysyła.

Trzeba dodać i poprawić:

-Możliwość ustawienia kilku/kilkunastu robotów(konta reddit wysyłających posty,

-Dodać możliwość ustawienia proxy na każdego robota(konta reddit),

-Dodać możliwość ustawienia kolejki postów po tagach,

-Dodać możliwość ustawienia kilku kolejek do różnych subredditów z jednej kategorii/tagu,

-Dodać możliwość by raz ustalona kolejka nie znikała po wykonaniu zadania tylko wróciła i pobrała nowy post,

w załączniku program

Więcej szczegółów na priv.

Osoba która wykona zlecenie będzie później ulepszała i dodawała nowe funkcje za dodatkową opłatą.

The program has the task of setting the queue and sending posts to a given subreddit. The program connects to the Wordpress database and selects posts from a given category and sends.

You need to add and correct:

- Possibility to set up several / several robots (reddit accounts sending posts,

-Add the possibility of setting a proxy for each robot (reddit account),

-Add the option of setting the tag post queue,

-Add the possibility of setting several queues to different subreddites from one category / tag,

-Add the possibility that the queue once fixed does not disappear after completing the task, only came back and downloaded a new post,

in the attachment program

More details on priv.

The person who will carry out the order will later improve and add new features for an additional fee.

Umiejętności: Article Writing, CSS, HTML, PHP, WordPress

Zobacz więcej: Find me some Leads - 200 Organisations in Victoria w factories > 500 sq m + work 2 or 3 shifts, 平面设计 海报设计 折页 宣传栏 宣传单 x展架 活动物料 展板 主背景, 2 jQuery projects need completion, słów, artykułów, pisanie artykułów, plugin developers demand a better security release process after wordpress 4.2 3 breaks thousands of websites wordpress tavern w, jason w lowell ma travel writer, i wat 2 write a book abt ma ex bf and i need ideas, w-2 program, praca pisanie artykułów, pisanie artykułów praca, pisanie artykułów freelancer, if your doing marketing ncv level 2 what minimum percentage you need to obtain in order to go next level 3, freelancer poszukiwany pisanie artykułów, freelancer pisanie artykułów, copywriter redaktor tekstów reklamowych artykułów płatny staż zatrudnienie stałe elastyczny grafik wola, copywriter redaktor tekstów reklamowych artykułów płatny staż & zatrudnienie 1700 zł elastyczny czas wola, i have a still image with a design i need you to draw it in vector form with correct alignment so we can print it on t-shirt, shipping handling fee correct invoice virtuemart

O pracodawcy:
( 8 ocen ) Szczecin, Poland

Numer ID Projektu: #16140524

7 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł510 do tego projektu

zł466 PLN w ciągu 3 dni
(10 Oceny)
5.0
shahidabro8

Dear sir, as I am qualified freelancer and I also have dedicated team of developers and graphics designers who can develop and design any kind of web based application Photoshop Design, Illustration, Logo Design, Banne Więcej

zł777 PLN w ciągu 3 dni
(26 Oceny)
3.5
luckygarry007

Hello, thanks for posting you project . I reviewed you project and understood completely. I am absolutely sure that i can do the project very well. Below you can see a portfolio of my recent WordPress and PHP projec Więcej

zł466 PLN w ciągu 3 dni
(6 Oceny)
3.3
ajitmakawana143

Hey, I'm interested in your [login to view URL] me we will discuss in more details. Please send me a message so that we can discuss more.

zł466 PLN w ciągu 3 dni
(1 Ocena)
0.6
zł466 PLN w ciągu 3 dni
(0 Oceny)
0.0
zł466 PLN w ciągu 3 dni
(0 Oceny)
0.0
Jamflax

A proposal has not yet been provided

zł466 PLN w ciągu 3 dni
(0 Oceny)
0.0